Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

[No title]

, SFSlZbU YM ritODROL.•.

*'=! Parhod o Newi/ddion Llundain,…

News
Cite
Share

'=! Parhod o Newi/ddion Llundain, 4C.- i rei prawf o'i phleidgarwch iddo, ei bod wedi cy- hoeddi ei gyhcedd:adnu eft'r fyddin, ac i bobl ffraingc, ac fod. Rusua mor anserchog tuag at achos y Uourboniaid agyw Awstriaeihun. Dywedir fod catfloug Ffytanaiddwedi cael ei ehadw i mewn yn Brest ar orchymyn Bonaparte, eithr prm y g1iwnredu hyn, o he??ydd y bJddai yn arwydd fod y Pennadar h\ytmwyu I cbwennyeb chwerwi, ac iiid ennilt- i gvmniod, y Jury wodraeth Fry tauaidd. Y Dirp. wywyr aaethant i Ffraingc i derfynu achos haAvihonniadau'r Brytaiiiaid ar y Ffrang- crd, yii aohcs carcharorioii rhyfel, ydynt wedi dytfiwelyd. ond nid; o fodd Bonaparte ;■ nid oedd ei jLywodraeth ef wedi ceisi-o gaaddynt yii uruon- gyreh i aros yno, eithr arwyddwyd iddynt fod perffuith rydd-did iddynt wueuthur felly, os Ðeddyut YII dewis ac wedi iddynt ymroddi gadaejt y wlad, rhoddwyd amryw rwystrau yti eu ffordd i (Id y-adret, yr hyn a'u tuecld- odd i farnu mat jnwy dewisol fuasai gan Napo- lecn a'i bieiuwyr iddyut aros na pheidio, 7 ¡ Rhtfedrr careharorMn rhyfel AmericaiiWyu I awr il, ii Dii ti-nooi, sydd ynghyleh 6,000; y mac son yu eu mysg fod (fvvy -gadlo'ng newydd o 741 mangnel yr un, a phobtfreigad a berthyn i'r Americ, i ddyfod cy n hit- i Bortsmouth, i gym- jneryd gwirfoddiaid o blithycarcharorionhyn, i ac ïhwyiio yn taleitf,au,ysbeilgar Barbary. Oddivv itii riftdi mifignelau, a phwysan u 74 hyn mewn e. w, ynghyd a rhifedi holaeth y 'I. g v r a ddisgwy r yned yoddynf, yr ydys yn m d'-wi y bydd i'r a or ladron cyffredin uchod gad en cçrydduju am eu.trahausder. gael eu eery ddu yn ddwys am eu trahausder. Derbyniodd y Llywodraeth heddyw hysbys- iaeth o Bourd* a x, ga-ti y llongig Ffrengig L'fcs- ppritice, yr hwu sydd dra boddhael i gyfeillion J,:¡uis XVII L Yr oedd Dug Angouleme a 10,000 o wyr arfog, wedi cymmeryd eu Ihvon o iiyddioiideb o'r newydd i'r Brenin, a dywedir II fod ii)iloedd 1-iwer heblaw y rhai hyn wedi ym- roddi i gynnal achos eu Pennadur cyfreithlon, ac nad oes ond eisipu arfau yn rhwystr iddynt veithredn gydag effaith o'i da ef. Prif ddiben y cennadiacthau a ddanfonwyd i'r Llywodraeth I Fsytanaidd yiv ccisio 30,000 o lciaf, o ddrylliau a drylliidegau, yr hyn ynghyd a'r rhai sydd mewn medd int ganddynt eisoes a alluogai 60,000 «> arfogiou Brenhinoi i gymuieryd y maeswrth y • ih)bodd byrraf. Y mae rhai hanesion yn myned "cyn belled a dyuedyd fod Dug Angouleme yu blaenori ar gyonifer a hynny o arfogion eisoes, ymhÚfhudcheuül Ffrai.ngc; ond yr ydym yri I jstyried y mynegiad hvvn ytigliytit na'r amser, £ -:Ui fod yr i'.anesion a ddygwyd gan y L' l'jper- auce vn dangas fnd cynnifer a liynny o Frenin- Uoliaid y ii barod isefyll dros achos eu blaenor cyfreithlon end cael eu harfogi, ac felly, o gau- lyniad rhaid iddynt ares nes caffont arfau o Fry- d tin cyn y gallont ymgorpholi. Rbag ofn y gwaetlmf, yr oedd y Brytaniaid ag oeddynt yn Bourdeaux wedi gosod en ho 11 feduiannau yn y flongT'.u ar yr afon, ac yr oedd Hj nges wrth elle(1,1, llongborth dau ymgeledd dvvy o'n ifrei- gada u ni. Tybiai trigolion Bourdeaux fod Louis wedi myned iro odd o Palis yn uniougyreh i hundain. ac am hynny danfonwyd y Barwn La Vadayse oddi "s no, a c'iennadiaethau oddiwrth Dduges Aiig^ule-'ie i'w Fawrhydi, ynghyleh y chwyl- droad ^n v dcau o'i bl; id ef. Yn oi yr bauesioti di'.vcddaf o Switzerland, y I mae tiigolion yr hot! daleithau hytsoy yn aros vn jAddion i achos Louis XV ill. ie, i-ycl yn oed y ta < i uu 'hy uny a'.ferit'd fwyaf pleiuiol i Bona- ¡ pa»f • >tiy;it y n awr yn dyi^d y nlaen o'u gwir- fodil i gyniiyg ii.»» ?• c, ejbyn. Dywedir dan y puGeJloa am yr <-20f- o Favnth, fed Muraf yn eye- wyn, eith; tii roddir yr awgrym t Si f; .1 (';(>• i. lleiaf y ;ghyeli y Derbynwyd llythyrau cyfrinachol heddyw o P-i'is, o'r un amseriad a'r paporau newyddion a gry bvvllascm uchod, eitbr nid ydynt yn cyn- uvvys dim o bwys neillduol; dywedant fod Bo- r.apaite- etto yn Paris; ac nad yw efe byth yn myned ar led ar geifyl, a phan fyddo yn myned, •y r J;\ n sydd dra aufynych, ei fod bob amser jnewii cerbyd cauedig. Cy nnelir cyfrinachau rhynddo ef a'r swyddogion i-,gilivraidcl ac weinidogion yn feunyddiol, a gyrsir brys-neges- ■wyr ymaith i amryw barthau o'r Cyfandir. j vmaith i aml'}'w bal'thau o'r CytallGlr. Mew n un o baparau Bourdeaux, wynegir fod lioti,4 yn Uwythogo lb tan, a dwy long Americ- aidd, wedi cael cu cyfrgolli gerllaw'r pOlth liwnuw.

[No title]