Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

B.A.LJ11 0 GILEAD SOLOMON

Newyddiofi -Lluhdain, tf'c.-I

[No title]

News
Cite
Share

• 1 1 i 1, 1, I.- MEK<"JJF.n, d. RHYFEL CiVRTRE FOL YN FFKAINttC. j Rhyfel cartrefol, yw un o'r bendifhion cyntaf a dderbynwyd yn Ffraingc wedi dyfodtad Bona- parte i'r wiad honno. Yr ydym wedi defbyn papurau Paris am ddyddSadwrn a dydd Sul di- weddaf. Cynn wysir hysbysiaeth a drosglwydd- Wyd trwy'r hysbysai,'yn y Moniteur am ddydd Sul, o Lyons, yr hwn a fynega fod brwydr wedi cymmeryd lie ary 3W- in, o'r mis diweddaf ger bron Montelemart, yn nhijiogaeth y Drome, ar y Rhone, rluvnggosgorddion gwladwriaethol (niii- wyr eyffelyb i'n meiwyr lleawl ni) y dalaeth honno a chryn lawer o derfysgwyr o'r deheu, y rhai, medd y Moniteur, a wasgarwyd mewn munud. Ymdyrrodd dwy gatrod o'r gadres, ag oedd y gwrthryfelwyr yn ymddibynu llawer ar- nynt, at yr eryrod, ac y mae'r terfysgwyr ar ffo. Mew n cennadiaeth arall a amserwyd am ddau o'r gloch y prydnawn ar y laf o'r mis hwn, my- negirlod holl luoedd y padres a berthyuanti amddilfynfa Marseiles, y rhai oeddynt wedi cychwyn tua Gap ynghyd a'r rail wyr gwivfoddolj wedi ymuno a'r gosgorddion gwladwriaethol, y rhai oeddynt wedi myned igyfarfod a hwy. \r mae'r Marseiliaid (plaid Louis) yn tl' V\ i^hrb fronkl, heb fod cymmaint a ddryll wed. cael ei saethu ond yr ydym yn metmu gvvekd pa A dd y cydsaif hyn «.'r haeriad.^chedd, sef f >d brw\ dr wedi cael ei hymladd. Y mae'r deheu etU^yn ^ddlop-^r Bouibon- iaid, ac y mae niilwyi iiniMtM en eu banerau yn y tc ■ seiles, ac i ymladd f. c Duges Angouleire M i' hni; n „ a f a Bourdeaux, a dj uodir fed ei pi ■ 0. chyhoedcliadau wedi éffeithLo ar y Ü;goHon í\'cwh modd hynod o hyfryd. Y mae D. g Angoulenb yn Marseiles, aeth yno gj-du'rltucedd f: wynasant fel y r ymddengys tua Lyon. Y r r Moniteur yn dra awyddus i sicri.au i ni IV:. „ Ni, v d( l u Liu peth yn beillaith dawel yn Lyons; pa fodd nag, Hyuna son tra gwahaaol yn Paris. Fd hyn ymae gennyrn addefiad y ei Iran, fod lluoedd milwraldd -wedi eu rheoleiddio o du'r Bourboniaid yn hanfoÚi yn Ffrail:ç. ac mid yw'r dyb gyifredin mcrbLekiioi i HcnPuarfe ag yr ydys yn ffugiQ. Nyni a wyddev fed Bourdeaux yn dal allan yn ei erbyn ac adc hyn yn ddistaw gan bnpurau Pads. Dy, dfr wrthym i drefedigion Lisle ymJrcchu o bluid y lily, yr hyn a barodd ymrvsson-rhyngddynt a'r riiilwyr, ac fel y gailasid disgwyJ, dywedir fy mil wyr fuddugoliaethu ar y dinasyddion- Yn Nantes, dilyuwyd cerbyd Dug Bourbon gan bobl y w!ad, mC\'H 1fordd o gasineb, yn ol fe! ?-y wydda'r Moniteur, and yr vdym* a hyfraèh o'r farn, mai amJygiad o'u hymlyniad dlysgog w.f;? y teulu h wnnw ydocdd, ac iddynt ganlai V dros ryw gymmaint i ar?-yd?? ea parclt'?d?." Yn Dale ??'lildrechcdcl rh.?i .i o?r w.Yf Brenhinol iygru meddyliau'rbe ond fnwlti'ea- hoU ymdrechia dau-allan yn ail <s\ I '3 ,n,' rG 0 y papurau hyn. I::shJ':¡r o Vah-.?c??d?ty 'w: ychydig o ? t-tfu'yfciv.?yr yno/?L?? d?Tyg anan ac arfau, ac am hyn? na? ?csd?.m i'w ofni cddiwrthynt tu.o r\w rthw} n< b, fod y Cadfi idog LX"-b:*lo wcdl < n jw t'sga? a e isoes. Yr Y(1)7111 I'll fc,,d cryn gyfiVo wedi bod nu-wi- w leoedd o du'r teulu Brenhincl,yi att es, 'Angers, Va- lence Caen, ??ennp/?Yin)ne,' &c. ° MeM-n ertby! íT'uíTiol o Bot:rdpnux am Y 23ain o'r mis 0 l'f;I" "I.' diw?ddaf, dariumr rhifedrr hoU fij?y? gwir- foddol ynG o dulr yt) ?9o, ?? etto y mae'r 30 hyn yuead w medd?nt o'r drof I r;' atta! brys-negeswyr, a tlieithwyr, ac yn liywod- raethu yn hellol ar yr holl Nviad Y fath yw hanesion anghysson papurau Paris;, eithr, fel y digwyddodd, derbyniasom hysbysiaeth o Bourdeaux yn uniongyrch yr hwn sydd ddau ddiwrnod yn ddiweddarach nag eidd.F, pftiJ.:Ura1.F (, i ?- i )?u F" hyn. TiWy hwn ymddengys, fod cyfaifedyd«L wedi cael eu cynnal yno gan y mil wyr a'r awdtifi-' dodau gwladol, eyn gynted ag y clywSaopfo Bonaparte wedi dyfod f Paris, a'r BjeHMr cilio tua'r cyffmiau, a thyngasant na byddai idd- ynt ufuddhau gorchymmynion neb ond eiddo Louis XVIlI. a gosod o honynt y He yn ddin >d mewn amgylchiad i wrti^'neba yr ymbsodiad a allasai gael ei wneuthtir arno y marfogodd: gwirfoddiaid, a sefydlasànt wasanaeth milWraidd rheolaidd; a bod yr holl daleithau deheuol wedi ífurJio cii hut-iaiti ynun Llywodraeth, dan d f- wj siad ei Uchder Brenhrriol Dug Angoulefne, vr hwn oedd y pryd hynny yn Bourdeaux. ~yu caei ei barchu yn-fawr gait -y bob!.—C>uri<T. da n Boua pirte a'r dirgelwch mwyaf annhreidd- iadwy, fel nas diehotv jieb.wybod pa fwriadnu a fabwysir gan y cyngor»' Ymddengys pob peth yn allatio t mov i yn allanol megis pe ua bydtiat dim ond perllaith dawelwch yn cael ei fwriadu, eithr nid yw hytt ond blaenrhed ystorm. Nidocs dim crybwylliad am un math o barettoaeth i rvfel, ond iii ddicliout- y distawrwydd hwn dwylle'-r darllenydd syn- hwyrol, yn heillduol yrhyddysg yn hanes ym- ddygiadau Napoleon, eithr gellir casglu fod y mesurau rhyfelgar helaethaf yn cael eu dwynyra mlaen o'r tu ol i'r Ilen Viv y cyfamser, symudir o leoedd ymddiried cyhoedd, gan Bonaparte, yr holl swyddogion a drefnwyel C' i t?", I oii, gan oso d ere '? gan y Llywodraeth gyMthlon, gan osod ereill, a enwogasant eu hunain yn achos y chwyldroad ö 7 J uèu'r Llywodraeth Ymerodrol yn eu lie. Trefn- wyd amryw swyddogion uchel ganddo, gwaith V rhai yw symud yr holl swyddogion atgas, sef y rhai a drefiuvvd gap y Bourboniaid, o'u lie, a gosod ei bleidwyr ffyddicn yutd yn euswyddau. (i wrthddywedir yr hanes a glywsom yn ddi- weddar, sef fod Berthier yn glvnu wrfh y Brpjnm gan y papurau hyn. Dywedir fod y gwrthddy- wediad hwn yn gorphwys ar dystiolaeth llythyr- a ysgrifenwyd gan y Llywydd Macdonald, yr hwn a ddywed nad oedd Berthier yn bwriadti myned ymhellach na Menin gyda'r Brenin, ond- ei fod yn meddwi myned oddi yna i Bavaria at ei wraig a'i blant, i'r diben i'w dwyn yn ol i. Ffraingc. Torwyd ymaith y dramwyfa rhwng Brus.(:- ;t Ffraingc gan filwyr Belgium a dyy- "iir fod ychydig ysgarmesauwedi cymmerJ.J fte eisees. Myn Bonaparte i'r Ff'^ngcod gredu fod, y galluoedd cyfunol wedl y* roddi peidio cynnal achos y Bourboniaid: fod Awstria o'i du ef, ac