Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

B.A.LJ11 0 GILEAD SOLOMON

News
Cite
Share

B.A.LJ11 0 GILEAD SOLOMON Y Mae yn amiw? fod amryw anhwyjderau'r; 'C:O\'ifd\I\)l vn c.?g? p? ma?u gan alYadlonrwydd yn ?er;)eu?c.t,yd, a thi-ose?diad gwarthns o'r riieolau ag ?:' ?.1 ei- (iio, ,cliyl, aeCt' «■> i' s>u » « o >- hir a "dedwydd, <:yd:?- ausawdd grcf a r 'Ujru. j.,l it" eact cu coUi yn 'Itná i,roiia(iztLi pocmu yn dar?os (U gwel'th; .a'r %dd'd'ydd ainM-.Uv vdci yn edr?c? o'iain?yich/ yn rhy ami, ??' y"o?t'am?)ddt<).iadwetl;a:?. 'Y mal"r ly '"?'?'? 0 Liverpool, yn cyrameradwyo t?'????'Y? ? C/LK? i ba?vb o'r rbai ag y mae «^.iwddf*-u < Jrt wedi adfeilio o achos Itillet), hnctyd, a r null rai sydd f?u ?-wynmn yn !ill o achos Jawer 0 .yiyno, neu ymarfer ?onnndd a ?w.rawd ??,!r?.<) y .on, ?v<, ncu ?t;fe, yn Y2tal ag i'r rhai sydd wcdi ?tnna?trwy inr breswylio mewa ardaloedd hvymion ac !tladq' YI1 ¡iÜwb ?'' cyiryw aUlgylchiad:m fe dry allan •VV f c'li'i '3N,M,ai.Ui )nwy;tf c?tthit)!, ?-aM dyr!:m y gewynioH .? oeJaynt VV lhèsu, a chryfau a bywiocau ansawdd y oc ?vedi it, a ciiryi?u h y t-t)cauans:nvddy ?'?7?'?? ?"?M??" p?'?'Y'?1' '-hywd? r??- se' i Vw:_i -}il ^-iiigytrwn^ dan ?nvdnrdad )f adforydd }WH; ? ?" hawe¡- )Cii(i?Lil evfnfol ? edi i-?)ii ei ??d d.dr?.?f'?'? "'?'?? ?'?" i"f 1)1" ?'??'wsio? -Vi 'f lt ?? SytnM!.u-ry=brvdnedd adfeil- ?? ? ?h?'r ? 1 "y?'? hu''t'?Ydd, ;i Ik'ÎFdd; ac ?rth ? fh? '?.??'?? ?cynntdyma.thdry.miTydedd, ??<? ? ? ?" ac yil!iid ymaith dryuifrydedd, Y ? ?- ??"" ?'y'"??'! a? sy<M yn cystuddio-rcor<r <?t'? ?-au ryr pnw An!nvy)d?u Gcwyno), \w'r achosion 'tl es!. ^no dvmou ag sydd yn :undd)t:r.A n iech?d. r m- v'y'l('enui hyn ):11 deiUiaw o'r fatii nsnrywiaetli ll".Ol 1!cllosioll fcl v hydd.u 'vnan- ""?" i"- i.?!d? hyny yn wa?ad yn au?nrhcidio), i'w tWlj¡¡) albn it ac-hos cyvvir o honyat. Pn bvna'ir. 'fe cura. dejmhr eu i?j?hiau yn rhy dd; yn mhlith Mn t;wr (, ddymjiryw ncar?yf?r yr di'dthiau liytn'sellir 1 u| t!eb lyncd y (u dmw i'r gwir, na chafMyd uii feddyg- 'JW.ftl1.eriOi-<¡1 Y? rhagori ;Lr neu y? f\vy ct?dtawr am ei t??'o?ch !i. (Y)/?/?.,?L jS?.f.'Af of GiLEAD Dr. OLO"l\iON. Y mae J1awer o'r?M etiiad.m ag> n.^iera'-ant ?? d???' ?'?' ?" hargralVu yn mhob papur m'?yddtnn yn dt?? (-I -?iiiiag;tetii i'r eY6tl1ddicdig i ymarfer, a nharnU tn?'??r o (<'ddy?n;iacth, yr hwn sy'dd mor o(i ?),og ? Y? '??d tt? yadi mcwn nob achos 0 njchdod. y 'r yn I-ivii-,t fod ,ewyilawl \n fwy JVfli '5 ?wrop y« awr n? buout ar un amser araB, a ?" y" ?cnat' rt-?ttn?dd hunan!\Vynaadsyl yn ?n ? yr '^cniedd ?!oddcst?a<- hyn. V mae yn ?u-ion- dd sic], '?'" ?? ?c?'? yr ym:tdawom cddhvrt!t symiedd a :hv r°ltli:r vn ?" "«»iaeth, a pha fwyaf a aberthom o 'j,?Citus ''fanweid?:nwch ag sydd yn cydfyned ?dif ??"?'??'??' mvvyai'gyd .ydd cUiÚth *'b cyfeilior- it dif y,ril -cn t(-Llluiiid(l, mli?y; I1-g ?'il 1) c' v f(-"Ilior- ,ad jyso1' y" rwanau (,li'r coril. Y mae anhwyt- era.1' gewynau y" ?''yK?y??'?'? t'rddaut-yw (gwrrvw a 'll 1-ii Ulil,?, cubodvii v-r banwv .Syda'r gwaliaiiiaeth hyn yn unig,eubod yn rhyw fentneaM °P '"Twydd iynenvch ansawdd eu cyrir ?u dull tyr 0 fv J;II fwy ami ™ ir.VnliS nag y» y rhyw arall. Axhlysnrt y' y 'hyw aralt.  fftd?i?d?,ii 'T ansawdd <'wynaw!, och ti! yn rhy tynych gaii -4*-I.,i-w?-dd yn y naill ryw, a ?ormoddau b taU n y !tall. '\1' arwydd mwyaf cyuT?din o'faH- Wyldcr hw -yw <'?" angau yn baraus, vr ln\ 11 sydil \n cprdd<?(? ? "t ansawdd ewynawl a'i ciR-'tiuau di?yst)'- iol a in anfynp?I, ac y't fy??t? ? cr ?h?r f'"?' mwyaf   ac snoha?hi' ird' iniiyit' ai?I,N y('Iti, o(Idyt-h 1-341 ;W. al)(Jbti 1!  y inif, ?'.Ioed(i wcdi svrtltit) Ylilil?biltkzi,? ^Vnioh -.nn!H;,? Kv>(W ,sydd dan ei lywodmed. yn aiiynad, v'n ,,Ynioii,k til)(?Swy(ldlydd dziki ?i I auw.1. '? ?? ?"a"'yn<'dds-ar,yn dueddut' rcd<?- '){M;wrth ? ?tn rn??? ? ? y "?"; a hyn Y''r rheswm pa ham y maent rnpr.;u¡tj'l:)'ch yn ?? '??? oddiwrth un feddY?hthM'th, am ? fed ?" '?.?y?'y?'S''?y?? digonol i lynu wrth un nes ?'t"Tn?., 'n?-t d<t?,. p,?ith pri?do!. ft"? °f ?'?"? anghydmarol hwn vw'rfeddyg- UI,I;'thÍ\\¡y¡tf ('einrllws ac emitlJiol a ?fwyd erioed at aii- iatvdd 'l C.nV i!r '1-w VV 1 r cor'i'> g" endid golwg, neu wend'ul of, is>Mer '?.??''y'?'? 1t. ?yc'ynia.?u? meddwJ, y''<?? -'?'? f?''?!? a p)i.,b anhwvtder an.tt ag 9"eri(ti(i ys,tle ?i??idd 1 1)1'f)I) anhwylder arall ag SyVr *P ltodd.arlaeMad yr an.awdd ewynawl, y rhat yn am <In Yf!yut ? '?"?? "-??y'??'oldpr, drws fuchedd, a diiVfvi'' am aageniiicidiau 'cchyd, ghtddt-st? bvwydHo- ??d'? a, (?ist(?(1dol a myty??t, V mae'r CfrJM< /?y/M h?n di sefyaiH yji ?yu?dtnoit-tcitaithadfcriadoi, a?Uiryn o I ii, 9.? r I?nmliiii,ii ?y o'i- cattaeliadau a Safodd QIlit \>I".n It'. d d >, 'gD lr .1,1'U,l enoed, M bendithioa i ddyuol- ryy w;??g r,N.yiioltlct) dynol. Y mae miloedd ?chreua*S?'* ?? y" y ?"' ?y'?'s, i fendithio'r dydd y dtJuu'nnt ??'?'? v meddygHuaeth rhyfedcM hwn, fiDD1YQtu1'J¥"ndWi¡tiniech}'d, V rhai mcwll modd amgt'n i a a, aseut fo Wdi>syl'lbw) í'rbl'dd'Yl1 anam?eroi, yn abe?th- lialtili(-b',b.4 f. Y:,ma:é blnestori O;r Iwer,¡idon, yr India DdwyrcinioJ aGorliewiool, .fietmai lituiif)tir-. 1Ja- ^laica, America, Nonvnv 'U1,mivk Sytiniant, na cUafodd unmedcfvH ■' .f.' -y 0,1 a i'r<r\llddl "'th .11">, ti.7,1?'le(lydd liyny ,r 1:1 wertbiad ehrwydd ae anarferol.- -t?e dden?-'ys llyfrau'r 'l'o!t't>Ydd (CustQln-IWIISCS) yn;LlUlJdain d .L,veFI>()1 fOIl Illwy o'r meddyginiaeth hwn yncaele?yru IO ') mOl' wag o'r holl teddyginiaethau ereill a'u rRo?di Vst)li:t'r y Cordial ??'"  -r M y caffadiad ????? ??''y'' "S'? y "? yn?adarn. yn lIl1\\<lld, ae yn flaslls; Y clod bn:m ?? Y?'w?"?? a r<?ddir "ni? faen?.???'?'' (?' ?s <"?' 0 ???-?o}), ,?., yr lg wedt ?'? ?tty?dod m????'?th, yr hwn ?'r fath ?IwM?) ?''?''addau uci?t ? r ?.taf?.o'r bold, g?'?la'r ftth hvydSn,y^ ? nil tJdo¡ r fath 1" yo.dla.nt a ')hara.Il'ff,\j;mnl'wcrth I ^>r y meddy?? gwerth- y med(ly,,i ltiaa?th v r?llai y'y"? !?'? ?"socach i}- t??. y'? 'Mthu y??nyih u.'i ?hno/cb?ydda? ?)?" ? ?'?i. ?y m? 5[n dfihi ng o sulw f0dd ^^1' ^vc, tl,u yn .cyn ?tedag yd??-1?'f ?" ''?'?' ??'?'" y" ct^o5'« cyn vritect a? y i lit"" «,i.n eu bod wed? eu rhå" .1H cyngyru am danyiit -Mtf? fli -,ian 1). J l'N AI!Nvp, {Yc1: g1\1,1 J e.n!HI, acEdmolld, J\heHawe; D:nÜd, l^Cacr5fvrddin i11'borhoiidiii!; Painter! Vnh h f -w rU T. 14s.y<' a Vhob c.wert.IY\hl Mcddy??ia?h araU; pris > SOstrelt aul 'f^neu bedail^/m"p "yi tm ?'?"'? deuhiaidd am L???!-p?<??'? ??) ?"-1?. ?- K«riau Saml. Sulom?a, y»r ? cerho ar yr arratr (?,??. "yddiadau c?,.[Trediiol- i ^Mmer^d y Cordial Balm c; t, (; i(I.I ?!)tT)!!n?h ??y ???' y Cordial 7? c??, ?  1);\[1 Y Ø'(J!TÍlymnrinic i'r "'wrthwvnl'l) "'an': 1r evrrthwynob- ,in y ,>d Slv»v l f cyr^merer o ddan ionaM n? dc 'A V l?Nvrdd (t?bl' yri V¡¡j'¡V'C"J U I i. .1 H't! h axvr wediVe' ,y" y- Pr>'dn^'n, ????? Y" y P.-ydnawn, .? ???' ? ?rthoc?! h? u.n, neum?vn i?t)- y.< l v« i-i ftevioes (sAerr) ?d?h?wia g?yn, Madeira, d;¡ u..Qe::¡ (sJ¡err/j). Ð to J, 1

Newyddiofi -Lluhdain, tf'c.-I

[No title]