Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

an I . : 0-it!" - P , - -…

I At ATgrapkilldydd 5'cren…

At :Al'gl'aphicllb¡dd 6'e<'c7t…

IAt A'g".phi.dydd Set,en GoM;cr.

News
Cite
Share

I At A'g".phi.dydd Set,en GoM;cr. AT y bcirdd a phrydyddion, ofyddlon, felynoi,i4iiii crythorion, pibyddion, a datganyddiou, a'r hot! gtcr o'r pcucerdd <uian('!ysog hyd at y disgybi bok'hn'dd it'r dntenydd pcnpH.stVtn; yt'awdwrynam.crt'ii. Fy auwyl gm-edigion ir«dy)-,—Meddyti.tis na fyddni ddhn yn ungliynimwys t mi cich cyfarch a'r cyfarwydd- iadau bychain sydd yn canlyn, y rhat a ddyicch i gy¡1 enswybod o barth cich swyddan a'cll gnlwcdiut¡ethan proffeso), a'ch gogoniant anihydcddus a mohannns hc- ivd yn y byd heibnius bw)); ac yn wn' meddaf i chwi nid wyfddim yn am)na)t Hcd y bicwyn.nad oes Itawft'o honoch yn gwybod y petiiau hyn eisoes und ar y !iaw at a!), tybio yr ydwyffod Uawet' o honoci: ar yr on pryd yn ymddtfad o honynt; ac er eich mwyn ch\vr yr ym- gcisais attynt, a ttu-wy gymho'th Seren Gomcr y mafiit ger eich bron yn w'Icdig. Na ryfeddwctt obtegid i mi yn anad ueb ara!cich cyfurch fei hyn, canys yr ydwyf yu tehnto, o'r peH i'r sawd), tnai fy'iiytedswydd nmw)- lyd,v,v hynny, fet y byddo yn oteuni i chwi, ac yn ogon- t mnt i'ch plant a'ch \tyt-ion o hyi) aUan. r. J CRYNODEB I 0 DRULT, A CIIYKKEUDFAU Y NAW DL'WtES. Clio. Un o naw duwics y prydyddion sydd yn rhpo!i dysgeidiaeth a hanesyddiaeth; gctwir hi yn fcrch i Jupiter a Menjory, end ei gwir enw yw Gogoniant, Clod, ac Amhydcdd: y pacntiwr a'i Uunia fel morwvn icua!:gc wedi ei choroni a llawrwydd, a thrwmpcd yn ei Haw ddehau, a Dyfr yn ei Haw chwith, enw TIiu- cydidns ynddo. Cttlliavc. Y ddnwic5 hon sydd yn rhcoH araithydd- actii a pht'ydvddiaeth arwraidd (hey-oic poems), y mae fd moi-wy:! bur icnangc yn g\visgo coron o nodai), ac ar 6! hy.<gwydd aswy bwysjau iiawrydd, ac yii ei tiaw ddehan dri o lyft'at) prydyddion Groegaidd. yu -yiittif mai y ddnwips hon a ddangosodd yn gYl1taf I'ifyddiaeth a ntpsuryddiacth; a hi a ddecht'cuodd cliwythn y corn pres a'r bibcti !;Kn<). Byddid yn ei Hunio gyda choi'onblet)) ar ci phcn, ac yn dat yn ei dwyiaw anu'yw i'ath ar ch\vib- anog'. Erato. Y (.i(iiiwics hon sydd yn tnn caneuon cari.nd love cl-,Illgosi" Ili yii fl)"wn ienangc hat-dd, ac yn hoyw a !Iawc:j, ac wf-d: ci elioroni a inyrtwydd a thosus; ymae tclyn yn ei tiaw ddchau, a bwa yn y na)), a chhvpud bycuan asgeltog yn ei hymyi a'i gaweii saeih'aH. 2Jlclpoll/£1I."Dywedir mai hor a rldangosodd yn Kyntaf y ehwarcllon cyffrolls a chrenion (trage/lics); y n)ac el h\yn('hp'Y<t yn ddiffif a digcll\'air; y mac gv-isgiud gwprthfawr mn ùam, ac YIl dal mewn un iiaw deyrn- wian a choi"n, ac yn y HaU {jyUcii nniog. ddnwies hon sydd yu rheoU.ch'.varcnon hanesiut a ,nM)c goiwg ei gwyr.e!) yn )'hyi'ettdol dracbwuntus :.tTme'we.di ei choroni ag piddfw, a mac hi a ddangosodd fcsuryddiaeth ac amacthyddiaeth. Polyhym1/ia.V dduwies hon, nicdd ypryOyddion, sydd yn golygn drcs hancsyddiacth; eteiit' a ddywed amaethyddiaeth; ac am hynny rhoit- coron o bcrtau nr ei phen, a gwn gwyn am dani, a'i Haw ddenau ar icd fej pc b'ai yn areithtO; ac y mae yn ei Haw chwith !-t)t o bapur ysgnfen: mac rhai ptfiU yn dywedyd, mai ei swydd yAv ) heuti hymnau, cerddi, a chuatoriaeth. Thei,psicitor-e. Y dduwies hon, meddant, a ddechrenodd yngyntafy dawusio; dangosir pryd ei gwyneb yn sirif)), Hawcn, a hocnns; mae am ei phen gap corono' o biu o tawer muth o tiwiau. U'WHa Dyvt'edh- mae'r ddnwies hon a ddechrenodd sywedyddiactit (astrollomy); mae hon yn ferch deg a gtan iawn ar oIwg, a gwn o tiw'i- awyr am dan:, a cho- ron sercnog ar ei phen, ac yn ei I!aw ddeau tuae'n dal y byd nefbi.ac vn yr aswy y byd daearo!. Mawt-tn"18lj. E. C.

?,- '.'I ? G At Ai'graphiadY.cl

[No title]

I - - I.L() G-;:;-;;;'. '

j CORHCmVYLWYI!.

t At A,gmphiudydd Sei-en Gum".-i