Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

an I . : 0-it!" - P , - -…

I At ATgrapkilldydd 5'cren…

At :Al'gl'aphicllb¡dd 6'e<'c7t…

News
Cite
Share

At :Al'gl'aphicllb¡dd 6'e<'c7t GcMcr. Mn. GoMt:R,C)'efafamIe yneit-hncwyddten ra" oroi i'r syiwadan caniynol ar iythyr jMinimus, o I.;od. wei'dy, yr hwn a ymddangosodd yn ddiweddar yn eich papur. Y mac Minima, wrt!i ddcchren ei lythyr, yn hvsby.su ci arfer o edrych yngwyncb y Seren, ac yn myncd vn y biaen tuewn modd chwyddedig i ddifrio y dysgedígiolJ bynny ag sydd wed! bod yn chwiHo i briodo! ystyr v gau' Cape], ac yncyt)u:io a loan o Kumncy mai Srwy)h scgnrdod yw yr hoU ddadtcn yn ei chylch, a pha ry-! feddod yw en bod yn cyttuno, gan cu bod yn pcf U)y)) mol' agos i'w gilydd, a bod ynun cnawd ac tin et)ni(!. Ond pa fû(hl bynnag-, y mae yn tnvy 11:1 tlJeliyg nad ocs neb o'ch cohebtvyr yn earn y ddud! yn fwy n:ig ef, cu- nys or eÎ fbd wcdi byw yngoleuni y Sc'cn hir amsm' beHaci), hi wc!odd ddim ynddt <)')' biacn ag oedd y" werth iddo i boeni ei ben yn ei gylch. Etto y niae 3-1) ddigywHydd yn gwawdio dynion ereiH) yn eu cyhuddo o scg!u'dod, a'n bcio am amid) a en gcii'ian yn ei chyich, er ci bod yn cynnwys yn ago.s ei )io!i cii-ian ef ei hun. Ar 01 tynu'i dated teg dros PfjUoGotnct'megis un ag ufn cyfarfod n mwy na'i gydradd, y mac yn rimttu'o yn ci !a\vn rym g\raed!ydat' loano Fynwy, gan ci gyhuddo o anwybodaettt urn gamsynied a)ncnn loan o Kumney yn ei lythyr. Oud ;nfddyi:ai'nad yw hynny un prawt'o an- wybodaetb y gw, gan led yn dra anlJawdd dea!) ei amcan. Pa f'cdd bynnag, y mac yn eginr mat pcntyru nifer t'awr o eh'ia.n boUog a. wnaeth, er dangos ci dymet' chwyddedig. Hysbysodd Minimtis ei syndod fed loan o Fyuwy \vedi cyrhaeddyd y fath wybodneth am ystyr Cspcl uwcMaw a thu bwnt i gyncitinvyr dysgedig yr ysgi'ythurau. Gwybyddwc!), Mr. Gomer, nad of's dim yn Hythyr y gwr hwnnw yn thoddi ar ddeaH iddo chwilio Uawer am ystyr y gair, ond iddo adaei hynny i ereil!, yn mug dangosamitei'thynasoideb ypt'mvfa ddy- godd y gwr o Rumncy, o addasrwydd yr enW ar dyau addotiad ei-cf37d,14)1 dan y Testament newydd a wnacth. Ac am nad yw ci' ei hun yn go!eddwr g\v) csog o'r cnw Capel, ond yn hytracn yn rhoddi y flaciloriacth i pn- wan ereiH, y mae yn ihyfedd gcnnyfei fed ef yn poenî dim o'i ben yoghytch y ddadt, ac yn fwy feiiy am ei fod yn dywcdyd yn fynych yn crbyn dadicu ynghyich gei- t-iau. Fc dcbygid,Mr. Gomet',mai ysgrifcnn er mwyn ysgrifcnu y mae y gwr hwn, pan na wyr yn iawn am beth, ncu i, y cymmer ei ysgnfeit yn ilaw. Y mae yn gofyH, P.t i'odd y digwyddodd yr ami gyf- ieitbwyra'responwyr dysgedig a gofaiHs drosghvyddo y gair hwn attorn o'r iaith wreiddiol i'r Saesneg yn Chapel, ac i'r Cymraegyn Capel? Rhyffdd fod Mini- mus yn rhoddi y fath ofyniad i loan o Fynwy, gan nad yw ond taHu yn (d iddo ei am!)G':ad ei hun, canys nod- odd yn M tythy' fetycanlyn, Pa ham y dcfnyddiodd y cyftcithwyr y cyfryw air nis gatiaf ddywedyd," &c. Ei te efy'.v rhoddi rheswm am hynny, gall' y gaii, trwy gynnotthwy ei Fibi Cymraeg sydd a ncdau ar ymy! ei ddai!, wcted fod gweH geniau am y tcstun gwreiddio! mewn Hawer o t'Mnau yn y ddau D!.stament,a&'rrham ddefnyddir yhghotph yr ysgriten sat)chudd, ac ml ddymnnwn iddo gofio, gyda Haw, am y geiriau ar ymyi dai! ei Fib), mai nid espunio y gcirian am ba rai y gos- odh' hwy y macnt, end yn anaml, eithr yh hytrach diw- ygiad o ran cyneithad ydynt, wedi cu gosod i mewn gan esponwyr diweddarac!), ac md gat) y cyfidthwyl' btaenat'euhnnain. Mi ferldyliwn t'od hyn o awgr,ym yn ddigon t sefydtu meddyUau M: Minnnns am Gys- segr a Chapel, pe byddai yn bosibl en sefyditt mewn dim. Y raa.e loan o Rnmncy, neu fel y benthycodd yn ddmeddar yr enw Miinmus, yruwn cnw yn ddinm- heuot syd(t yn addas iawn iddt), yn cynghori loan o Fvnwy i bcidio bod yn bigog, ncu i ochelyd rhag t as- gell aderyn wedi ei t!acn!!ymn ei bigo ynter, byd ua fynno. Yma etto y mae yu anhawdd dea)) ei amcan. Ai det'nyddip e' ysgrit'cH i ddift'io t:Yy gyftv.'nt; So'pn Gome!' y mac yn i'ed(!vi? os feily, cyfaddet'tf (. fod yu ) i!ed gyfarwydcJ a't- gwaithhynMV) c'td coned c: fed inor ddiniwcd a Uais dyi!Ha!) yn y nos. I\uu yntp, ai aderYII YW. ? clywaisatn aderyn o't'emv Porcupine, ei fod yu sHetbu ei esgyU !!yntiun at adm' bycitain, ac" yn en ctwyfo yn Hymdost; ac os Minimus yw yr aderyn- hynny, y ma< He i ofm y bydd matl1'o .da:' diniwcd, ag syùd yn hoffolynoedd dwf ei chael ddo. Ond gocheied -,iltef;olli ei esgy! Y mae yn rhaid iddo fyth t.ai'han-i wawdio pob poth. A oes thyw niwcd yn ngofyniad loa!! c Fynwy am ddec!)rcnad y Feti Lwyd. Y mae yn ymddangos yn dra H'pbygoi fod Mr. Minimus ynlied anwybodns o bob pcth end o wawdiaith; ac y jnaefei y Ihvvno"' a goliudd ei gynffon, am i bawb tbd fei efei hun. Am cfyniad Mr. Minimus am m'tcnad rhai aretthwvr mia'ioynghoraf pan y byaido ynHactbt) i ymdrechn cyfcit'io ei saeth ncn ei axgci! f!aeni!ym at y nod cyn'i)', canys gwybydded tbd loan o Fynwy yn hotiol rydd oddiwrth yrai'fe)iad:n!wedd<ndct!'ynny. Distavitf, Goiliel-i gsnbarhau yuewy!!ysiwrda i chvt'in'chScrcu. I Fenni,Maw!th,1815. DEWlUcu.

IAt A'g".phi.dydd Set,en GoM;cr.

?,- '.'I ? G At Ai'graphiadY.cl

[No title]

I - - I.L() G-;:;-;;;'. '

j CORHCmVYLWYI!.

t At A,gmphiudydd Sei-en Gum".-i