Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

an I . : 0-it!" - P , - -…

I At ATgrapkilldydd 5'cren…

At :Al'gl'aphicllb¡dd 6'e<'c7t…

IAt A'g".phi.dydd Set,en GoM;cr.

?,- '.'I ? G At Ai'graphiadY.cl

[No title]

I - - I.L() G-;:;-;;;'. '

j CORHCmVYLWYI!.

t At A,gmphiudydd Sei-en Gum".-i

News
Cite
Share

t At A,gmphiudydd Sei-en Gum". MR. GoMER,Mac yn ddy\t'nydd gennyf fod e!ch Seren brydferth yn parhau i !ewy! chu yn cm gw]ad, au yn He machtndo, fod ei goieuo pciydrog yn ymdaenu f\vyfwy. Yrwyfynhydcru fod ycymmytaudnon y rhai fuont bron a'i gorchuddio, yn awr wedi en g\yas- garn, ac y caiff y Sercn Hurfatcn ysp)enydd o hyH aitan i gylchdroi ynddi. Diamhcuol gennyf i Hoedd o'm cydwiadwyr gad Heshad cisoes o'i golcuni; a ehan ma¡' Seren Corner yw yr unig gyt'rwng cyk-hynawl a fedd ein gw!ad tuag at daenu gwybodacth gyffrcdinot, dy- iem fod yn eiddigus rhag i'rgoteuni sydd ynddi gac! ei droi yn dywyjfwd), ac na byddo yr un o'i pheiyderan yn nordddion sydd ar en tuith tn Ya eich rhifynitn diweddaf cefais fy mrawychn gan fintai o fcirdd y thai a ddaethant aHan yngoleuni eic!t Serpn i ddadseinio am yr uchaf g!od Twm o'r Nant. Aeth en c! ocidcisiau drwy fy mhcngiog oni bnm ages i gad fy mydda) n ganddyot, ac y mae adsain en Hefan yn part)au yn ddidor hyd yma yn fy ngiiiiist;zitl Gresynafs fod testun moi- anhaeddo) wedi ymwtbio i mcwn, a chymmeryd cymmainto !e yn eich Seren gtod- fawr, a thoiii ei def)iydd:cideb. Of na bnasai !in- weddau y Gwaredivr yn destyn gan y beirdt! i ddad- seinio arno yn lie derchafu clod a cinvynfan am fat-w* olaeth un mordduinwcdd. Cud hcHawanfnddio!deby testnn, a'i annheityngdod o gael cymmaint o !p yn eich Seren odidawg, yr wyfiicfyd yn gwe!ed ynghy?nsodd- j iadnu y beh-dd bethau ag sydd yn nnvcid;ol vn en tn- eddiadau moeso!, ac yn berygjns i aiwainyr anochdga: a')' anwybodus i Jybrau rhyfyg agwag obait! Cyfatchent y bardd trangcedig mcgis un o'r rhai 'tchaf a pherctddmf et gan yTt y gogoniiiiit. Darlun- ient Gf yn hacddaw! o dngfan yn y drydcdd npfar v sail o': fud yn fat-dd ihagoro), ac yn hybictinvr digrii: <-[ria<) mown iffoi,d(i awenyddaw), ac ntd ar evft'ifci fod yn dditynwr i Gt'tst, a bod ei fyMyd yn gydnmno! a chyfraithyr A.rglwydd. Yr wyf yn gwybod ac yn ys- ty;ied na phcrtbyn i rdt nac i neb a) at! b'jndcrfynn at EffyUfa a ciiynwr'.tag'wyddoly Hardd n:own bydarai); end amhvg yv lJàd01;Id )stO<l cif)'w)!! yn profi td ei ym arweddiad yn y neioc'id, nac yn yn cghn- ei fed yn ceisio gwlad we!l. Chwantan ac amryw ft'tuswedd a wasanaetbodd cf. Ymadi-odd Moj a clio, a fu ct hyffydwcb pennaí; a sic" gennyf yr addcty niter am!af o'i nad ydy\v gair Duw yn cin 1)'Sgn i farim fod y cyfryw rat ar y n'ordd gu) yr hon r sydd yn arwajIJ i'r bywyd. Kid wyfyn gwadn i'r bardd dderbyn ta!cntau mawrion; ond a ddefuyddtodd efe hwynt eranrnydcdd <i Aigiwydd ac yn ei was,macth ef? ai ysbryd Crist, yr hwn sydd yn tywys i bob gwi: 'ioncdd, ydoedd ei arwcmydd ef? a wcithiodd cfun a.v.r ynwinI!an Crist; ncn a o difeirwch ynddo cyn ei syrnmud i fyd yr \sb)Y')oeddf osan'.gen, gcUtr !ned(!\vi i'r gac! en cymmcryd Qdd i a rm>,oauJiilii(l.gaeI ei ia<n:t fel gwas unfuddio! 3-11 liyti-acii ii \\itho am fyncd i mcwn i lawenydd ei fo(i yn de- byg i'r !ien fehdd (j elit am j ryw o'r rhai ac anen- did; neu fei y Puby<!dion yn scindo dynioH, Itawer o'r rhai ct-ddynt ynhoHoiannheiI.Mgo'rcnw saint. Na I fydded ni ddychy'nmygn fod domau awenyddo! yn i addasn dynion i gyduno yn maw! y gwaredigion, ac y bydd y bei'dd ar y cyf) if hynny yn fwy ceit'yddgnr ar y gan orfoieddus, yr hon ni all neb ei dysgn ond y rhai a brynwyd ojdiar y ddaear. Kid iy mwriad mcwn tin inodd yw difrio y ge!fyddyd ardderchogo farddoniaeth, o herwydd y mae ynof du- eddotdeb iddi fy hunan; ac er nad wyf y" deHwng o'r enw Bardd, er hynny ceisio dodi ychydig eirian yngityd i ddynwared barddQni, a dyw- I enydd i mi yw gweted cyfaHSoddiadau erein, y r)):u sydd fwy celfyddgar yn y gwaith. Yr wyf yn addcf hetyd )uai y beirdd yn gyffredinol ydynt ymgeieddwyr pennaf ein hiaith; ond llyn yw fy nga!ar; sef b&d y dawn godidog Ilwil Wedi cad ei amharchu a'i gum- ddefnyddio ynniob oes. I Tra dymunoi fyddat 'gweled bcirdd ein gw!ad yn cydymdrcch i dderchafu ei br ac i sychn ynmith y budrcJdi oddiar ci hwyneb prydferth. Hyddai hyn yn fendith gynredisot ru cenedl,ac ynHawenydd caiun i'ch ewyUysr.vr da, PEDR. BBU!)YDu rhy\V gwyn sydd gan saith I Domas fyHcd ymatth. Pa goHed fyncd i fedd Ganwr masweddot GwynedJ? Rhy debyg rhai a dybiant Ei fyn'd ef i'r nefo'r Kant. (Hanygors ar ei orsedd A fwriai hwn i fro hedd. Rhoddai fardd 6erdd o Gerddi Uwch myrdd o'r saint mewn braint a bri. Gwag ryf\g a gau grefydd Eu sawr ar lawer y sydd. 1 Dall ydynt gan dwyM hudoi, Anifcilaidd, daidd, ffoI. t 'Nol en rhwysg ni wel y rhai'n Baradwys ait i Brydain; I gangen a phren heb fFrwyth, Md uut'e ond y danHwyth. Gwr enwog, gwag o rinwedd, Pan y syrth i byrth y bedd, A'u wag o bob enwogrwydd, I lawr daw ei barcli a'i lwydd,, Pe zw,aril, bc,.t ar anhJrj Pagydganhebaniaubnr? Pe'i gweliprit iii liolfent Iiii '0!balunhebaH<'m? DwysJida gofld a gánt, i Ef;h)ydt]';onic))redant. (jeiriuu?enfarddhygaraf, ? O'ncyfFnieuco?awnaf, Gwae a fo wrth gan ei i'edd Ytiarosmcwnanwh'edd." I Ptbn.