Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

OL?'SG?M?j? \ --:.= I

Advertising

[No title]

News
Cite
Share

Ym mrawdlys Morganwj* yrhwn a tlerfynoikl dydd "adwrn wytimos i'r diweddat Ynghaerdydd, eyhoedtL wvd dcdfryd irarwulaetii ;r«- y ti i d vii canlynui:—Win. John, am.iedratta casseg Richard Jenkins, 0 Langyf- etaf!]; Thomas. Rlaybrey, am dorri i dy 'tvni. NVili,,iiis ¡ Masiiacl.wr, o Laiuvonno, a llodratta rhyvv gymmaint o ysgrifau ac arian oddi. yno; a Walter Pom- am. ledratta easse oddi ar Thomas Lawrence, o Merthyr •C'vnog. Dcdtrydwyd Evan, am dorri i <IS' Mary •- Morgan o 'I liedi-iitta oddi vno, 'i ddioddef chwech mis o garchar caeth; a Thomas Geotge, am ledratta pedair sach oddi ar John Dradford, o Roatii, i ddioddef tri mis o garchar; cyfiawnhawyd 1111 carcbaror a rhyddhawyd dan ercili. Blin gennym nas galhvn ddvwedyd yr un petli yn awr ag yn amser y bravvd- lysocdd diweddaf yn y I>y wysogaeth, ptyd nad oedd un ti vvy sir Cymru yn cael ei brofi am ei fywyd. Dydd Ian dirwywyd Rice Mathias yn y swm leihaol obump swlit, gan L.'W. Diiwyn, Yswain, am gysgu yn ei fen, a gadael y ccifylan at eu i-liyddid i fyTied He mynncnt. Yr ydym yn deall fod yr Ynadon yn yrnroddi gosod y gyfraith mewn ymarfcriad o hyn allan yn et-byn y sawI a geir yn euog o'r cvffeivb drosedd,ac a esgenfiisant roddi ell henwan ar ell mennan. I?vdd Gvvenei- diweddaf, aeth y Hong "Geovgc and Ann, o Passiige COiVey i^adpen Carkeek, yr hon oedd vn Uwythog o lo, ac yn rinvym o'r porth hwn i Cornwal o'r tu allan i'r lnor-i'uriau (pie:*), fel arieiol, ond o ddiHygig^yiit teg, gyrwyd hi yn ol, ac n'r tu allan i'r agos iddo, glynodd yn y tywod a cliafodd gnii niwed; eynnnerwyd v glo o hoiii a thynwyfl ei brig-hw Irji enni i lawr, ond trwy gymmorth harilau a phethan ereill, yr ydys yn gobeithio y perir iddi ljofio ar fyrder. T0rwy.1l i fasnai hdy Mr. Rowh¡:\IJo,s;oLand¡Io, I yn a lIcdratwyd odd1 yno lctry¡¡ a rhvw 1 gymmaint geiitiogan a dimmeian, diliangbdd' \t -Heidrvri oithr eafvvyd y Jlestr- draimoetii yu noiio ar yv a fo Towy.. | l-jHrim.—Yr oedd llawer o foch yn frail. Llandilo yr Iwytluws ddiweddaf, eithr arosod j y jhan amlaf heb en gwerthu: ynifairCross injidydd Ian, yr oedd cryn la wer o ychen a'r prynwyr yn anami. Gwertiiwyd amryw anil'eiliaid (teneaon gan. inwyaf) yn Hair Ludlow, am bris gostyngol, end yr oedd y cdfylau a. defaid yn gwertlm yii dda. | Derchaftcyd—\ Parch. E. Bay nes i ihehddaconíaeth iCaergaint; y Parch. David Evans, yn ddaveddar o Goleg \V adhani, Rhvdycheii, ac o Laudilo, swydd Caer- fyrddin, i Berygl.on'aeth werthfawr Simonbnrn, gerllaw ilex am, swydd NOltíwmberland, fei gwobr am ei iiir wasanaeth haeddiaimol ar y mor, ac fel Caplan i ysbyttv y Llyiiges Frenhiaoi yn Halzar. Ac y niae'r PerygJor- uethavi liai, ag ydynt gyfagos, 5001. y flwyddy-n bob UlJ, wedi cae] ea 1 jioddi 1'' Parch. JolHl Davies, Pai ehedi"" ■■ EvmrHoLdny, parch. Wm. Salter, Parch. Win. Evans' Parr-ii. W'. jones, Capianbiid i'r Llynges Frenhinol. Cynbaiiwyd Cyfai fod trimiso] gan y Bedyddwyr yn y Tabeniael, Caerfyrddin, dydd Mawrth a dydd Mercher d yr liwyr I Mawrth, trwy weddi, go 1 Mr,, Daniel Davies, I Llanelli, a phregethodd Mr. I3an. jc::r", 0 Gwnisariiddu^ vddi ar Dat. ii. 17. ii J.;iJoi.es, o E.nidystd, oddi ar Arcs ddeg O'r ghx ii ic cliel, c weddioild M'r. David 'Lan«iit, pre«,ethodd Mr. J. Herring, 0 A rriddrter^ay 1. •> <j; a Mr T. ThoMias, 0 ar 2^e. iii. B. A,a dri yni 1 y prydnawn, Tlios. o Salem, rs, 0 BaiyrVn, yn Saesneg, a ] LHr, J. Davies. gynt 0 Livmlain, yn-Gylnraeg, oddi ar,) Luc xix. 10. A5a;thy,n yr hwyr, gweddiodd Mr. j T. Morris, o Ife^biwgocfi, a phregethodd Mr. Joliiii Herring, yh QymrBegva Saesneg, oddi ar Tit. ii. ^4. a Mi'. Daniel \)avies, oddi a'r Jiid. 3.; a therfymvyd trwy weddi. A3? oedd, y-gyniiulleidfa yn Uiosog, a'r llefar. wyr yn yj- oedd lie i obeithio wrth yr ar- ¡ wyddiof nail oedd ymgynnulliad y naill yn.i lvyr yt, yr o,I(i i wi-th yr ?ir- ddirrl. ,ii  of'e ile;ll yr, Oi-etilio eti iiert'.i aiii .I Wythnos i cjt^^ ^o.Hoyd » r ysgol newydd er hy?-t orddi p!an!- y tiodiq?.?yn<)?.vcyfn!idi'?ith Brytanaidd, '¡ yn y Castenne?'yd ?.:h'-W?sc, Mynwy, a dcrbynwyd 1,33 0 fechgyn id(i^ Cy nil,,d cyfarfod cyffredin o'r ,). '(1"")" Tansgrifwyr at y ?f?'.dltad tra chanmotad?y a .bnddiol hwn, yn yr hwn y'g?n?d araeth berthynasol gm1 y? cofiadur, darluniaddl" o ddibe«ion a buddioldeb y 1i sefydliad; yn vr lioi k-vfcii-iocld efe at amryw gen liedloedd yn yr hen ainseroedd, niegis Groegiaid R'mf?iniaid, a Derwyddpn, y rhai cH a ?adwcnt at'u o? f?ydddvs?cidiacth. Cyf'nnai Alfred Fawr, o toe,,j,- yr wythted r?n 9'1 hoD gyHidiaeth i?yj'mat ysgphon; OHd er pob ymroddiad i hyn yn yr anerüellgnt I cadwyd yr anyhydedd o, ddysgu pawb yn gyffrcJm i ddyngarwyr y 19eg oes, ac vn awr yr ydyni yn eanfod y golenni- yn cael ei hau me.wn amryw barthau o'r ddaear, yr Invn a ym)eda yn-Tfiau dros yr holl fyd. Dydd Linn Pasgdiwc{ldàl, d gwyddodd dam wain ofidus ymhlwyf Myddfey, awydd Caerfyrdddin. Yr oedd amryw ddynion ieuaingc wedi yingagiu ynghyd i fe.iiii ,,ei-ilawli- periti-ef i ddawnsio ar achos a elwir-— Cwnv cymmorth,tra'r oeddynt ynghanol ell llawen- ydd ynfyd, safodd dyn ienaingc ar ei draed, a chyhoedd- odd fod cyfarfod iieil o(it,,i i gael ei cllynnal yl1 y: gyltfi mvdogatth nos Fercher; ei'e.a'l cyhoeddodd yn yr un modd a chyhoeddi pregeth,ond (ecbrysniynegu) dawns yr oedd yn ei feddwl ;.eithr fel y darfn a llefaru, rhodd- ] j odd y lloft't ffordd, a chwympodd yiighylch 0 50 i 60 0 ] ddynion., y crythor, y harilau, y cwrw, a'r blawd ceirch o saith; i wyth troc-dfedd otielidet, i'r llawr, cafodd amryw gryn lawer o niweid, a thorwvd | tair o aseunu un terch ienaingc, yr hon sydd yn awr vn y fatil. gyflwr pervgitfs.fel yr ydys yn Its ynghylch | ei gwelthad. Gwaiianácthcdhyn yn rhybiwUi i Luwb i I bddin ti,in mewn ysgatrider; fii.akl yn> ddigrfhau, addasach fyddaipob testnitiL'o^fviw^Btljiijf yn ddifyrweh na chrefydd. Cyiiyngod^R;}»»ghv»HV€t}i mev.11 modd vhyfedd-o blaid gwr a tyn, y rhai oeddynt yn v gwely yn yr.Ty?taf?i?Q.dau.?'j- I'" 'J. u 01. ,f'í I 1) )' 1' lWiI a Ft]¡ iodd, CaJ!jS safodd y rh:Ùl:U1N..D;.l',}Í9i1't)l,  c j odd nwell en gwely hwy yn ddiysgog-; j ly;i't ag Wythnos i ddoe ac cchdoe, Hifodd yr Hafren dros f? i gentian i raddan anghynrcdm, tyniMxh! i??!?aBnY. tvodraethus fur.go i C\(U! Passage) a ^gwuaeth "golled fajrt|» chenogion tiroedd yn y gyn 1 ni\< 1 ogacth i 1 p;i. Avbed- odd y badwr a'i fel-cli-eii bywydall trwy^iUipgo i frig 1 pren nchel, at- oddi ynogwelsaut eu tyyncneiciysgubo iymaithynIJwvr. I" Cafwyd cryn lawer o. dryserau benafiaeth yn ddi- weddar ar lan afoji fechan ag sydd yn rhedeg ar du aswy Eton Camp, neu fel y gelwid hi gan Camden, Eaton Wall, yn swydd Tiennurdd) megis pennan hen saethau,'gwaewffyn, cad-fwyill, a darnau mawrion o hen goppr a haiarn, y rhai oeddynt wedi eu liyssu i raddau Iwlaeth gan'y rhwd, a'r rhatadyhiroeddyntj gy!,t yn rhan o a)'foaeth milwraidd amddi?ynot y teid-an y- gafael vndd.vnt octlit ignJa" yr a ton syrtliio i lawr, a thrwy hynny «glurwyd y cudd- .°." drysoran dygwy-d y rhan andaf ymaitb gan y bobl gyff- rediu, y rhai a'u dinystriasant cyn t n^b o'r bonetWigioa cywiain mewn pethau henafiai'th wybo;) am danynt. Yr ydym yn dQ?iL-iodtr?cthawd yngby}e!j oaclei gyhoedm i ddangoS yf addasrwy-dd 05 gyfodi tramyufa (beacon) ar ynys Rhoscolyn feI cyfarwydid';d i longau i Portbwen, p.ao, (yddut yn anorfa C,,ierilar 'm chyfodi goleuni araB ar y Skerries, fed nod i ochelyd pcryglon Craig y Co1ej a thybiry by'dd ythesyman a ?asgtwyddros hyn o nattur mor argyhoeddiadol, fel y bydd i'r hyn a ewyllysirgacl ei gytlawni cyn hir. Ar v fifed o'r mis diweddaf, bvvriodd dafad,eiddo Mr. ,,b?vrio(id t i a f?i d el( i do -iNIr. James, o Grosmount, swydd Henffordd, bedwar o v. vn o'r rhai y mae triyu fyw ac yncynnyddu; bwriwyd pedwar o wyn gan y r un ddafad y llynedd. Cafwyd amryw.0 lestri a brandi, wedi eu nodi ag R. T. ar oror Men yn ddiweddar; tybir eu bod yn hir vn y mor, ond c^Kei WydiJ. y madarch (cork) ag oedd yn notio gyda hvvy irifctttty%n^d oes llawer oddi ar pan dorrodd y llotig n'tt ty^tf^v^l'yn agored. i/ir-c/d- Evan Pryse, Oriorvdd, LInn- fyliin, ar 4with, 1715, hen araser, ac ar y 18fed ei -all ndwydJ pryd yr ymgytnb<llcf4& aitoytv o'i gyfeilUou i ginniawa yng-ttyd BiaenattA Mn.;B?yb<"ar yr achos, gan adrodd amryw hen hai?ssic.?f?ffQ????hai caniadau Cymrei"- mevm cyHawn feddtaHt o? b^jgynneddtan. ?.'?'?tff?t ?'?()n<;?A??'M?-—WythR9St;ddop,dv?wyd morwyn ger brOtl nadqJ) angor,gäu ei meistr, dan y? cyhuddiad 0f'6d iiiev%,? ?ly gyda gwiryw, am vr hyn y myfmai di'meistr ei throt ymaif?i gyda'r rhan hynnv o'i cbyflog ag oedd ddyiedus Yr at) isgi-, a aetli liei bio, hithau: a 'fyrma'i'r ho'll gyilog, gan ystyried nad oedd wedi gyvneuthirr'tliiii- a' haeddai -gwtto'giad o honno eithr parody yr YnationJddi fyned ymaith ynol cyunyg ei meistrj^ic, 0 Im(lY;1-.(:1il!100 cast, a plie, bnasai efe heb. gyj'ip'jy^n^^ddi galhtsai ei tbroi ymaith liel) geiniog. -.gv^aelh a aethlleibio; gan fod ei throsedif yn ftiwr yn erbyti y gyfraith. Ymddengys fod y gyiraitli hou vn ckel v i (.hytyngu at fofwyuiou cvflo"- 1twasanaetli aimba^'hyddol, fMhyag'oedd lion, ac r nid at ereill o-ildi eithr tod y meistr neiitr fejstt*e^ v. edi gwnenthHf hyttny yn an?od yn ?? ebyj?ta?; lac with ystyricdfod y bai ??d yn ?yRiM m?vo'?? atthd mdcl, onid tra d'ynwuol fydd(i gWneq ??pw?d?dig amrnod i'r d)tpn i ragQaenH'rfa???.???w'eidtoJ I g?, gellii-. ,,(1'1   n ? K ???'i., L,?,j!

--:,.—Ti'd'Hi ir,';i,,-!,-EGL…

Family Notices

MARCIINA DO EDD.

-.- - - -":■ QWAIIAN £ J,YgraJ^rHIADAU…