Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

OL?'SG?M?j? \ --:.= I

News
Cite
Share

OL?'SG?M?j? -= Prydnkaim Dydd LLUN, EBIULL [ I 1- DIDDYM-IAD Y FASNACH MEWM CAETHION CHYNNYG I DDWYN YM-AITH FRliNIN RHUFAIN. Derbyniasom bapuiau Paris i'r Slain o'r mis diwtJd.f/, tt iMtirniiiiu eitldo Jl< land a b > tiders i'r ail o'r mis hwrin "t"' '¡, ? ?uewydd'ort ym mhapurau Ffraingc ydynt ?'t?nn,o'id yn draph?)S!g. YmaeBonapartQ ?e?!?yrruaUan. Ordiuhad i Iwyr ddiddymu y )t;f11t .f J t í fl iaiiVachjinewn C^aethi-on yn dd'ocd, ti vry ? franigc a*?'?o? Hiei'?j)gacthau; ac o'r munud yr ar- ?'.y??dwyd yr Qrdmhad u?!tcd ni oddenri un Hdi'g tynpd' o' ?f? a'i 1. 'théfedigaet!mu i gyrchu cncthtOii, ?Cn! citHifruu dyn du ei wenhu o llyn allan yn ho'li lywodraeth Bonaparte. Yr ydl,,rit in (IN,s',u or papufHuGerrhanaidd fod ey.,nvg ah'wyddianrniG wedi cael ei wneuthur, nc,U o 'r ymaithFrcnili L> icli Rliufain, o herwydd iiyii syinud.w-yd ef a'i iain, yr Ymcrodres Maria Louisa, o Sehoenbrun il Llys jneiddrol yn Vienna. Dengys byn I (I oefld Bonap.irie } n gobeitliio am gymmod a r meraxydi Francis, p'e ahigcn ni fuasai yn ,PC.]-i ei wueutliur. Mynpgh'g??apuraulfol&!?d a .Fn;ders fod. Prydain. J) ,11. ,J\' i^ji.rwssia wcdt ry(.aü!3SJa,'jwstr¡at,; tnnSI:tWc< 1 gwneuthur C j ngr: 'r a'n g K,?Td, t\vy'r hwn yr ymrwymant :{) nnal achos Lom^ X VJ1L ac i'r  1, 6 ,ti i s V I- 1, 1. a c -I r diben hyn y maGnt i ddanfon iluoedd yn crbyo. y goreygyiivv-r yn gy fatteb-'>!I i ri.fe.di' Oil niilwyr. Y mae byddinoedd yr hp 1.1 Alluoedd hyn yu brysio tU¿l"r Rhine o bob partln Y mae'r son a ymdaehodd yn ddiweddar ar awdnrd.-od llythyrau. o St. Thomas, ynghylch fod y fireignd Maidstone wedi cael ei ciiyntmeryd gan y flVeigad Americaidd Constitution, yn hollol ddisylfaen. Y ddosbarth gyntaf o'r fyddin I' rytanaidd yn Quebec sydd i.hwy'lio tua Plvrydain ar y laf o'r iyii-s iiesifar y mae tuny trosg-jw'yddlong i hw'ylio yn fuan o Portsmouth i gyi-cliulr ail ddosbarth ad ref. I Bu brwydr led boeth rhwng llotig ei Fawr- hy di y Sinclair, Cadpen Andrew Ramsay, at- y 30ain o Chwefror diweddaf, ar gyfer Penryn Finistere*, a chadlong Aniericaidd o 16og mang- net, ond nid oedd end 10 y pryd hwnnw, parhaedd y frwydr o wi o'rgloch yn y pryd- nawn hyd deg munud wedi tri, pryd y di hang- odd y Hong eiync!, wpdt car'! el niweidl^^fij lawr; llatldwyd un morid wr, a clihvjfvvy^ ped war morwr arfwrdd y Sindair. Gostyngodd y Trysorfydd un y cant wedi bore heddyw. Y mae son yn y ddjnas, yr hwn lias gallvvn ei gredu, fod y Perth Lyngesydd yn yJJowils yn gwrthod canniatt-au i gennadiaethan odciiwrth Bonaparte i'n Llywodraeth ni ddyfod 1 dir yn Dover, a bod y llong a'u dygodd wedi cad gorchymyn i fyned åhwy yn ot. ilysbysir gan Lanes a rail fod cco'idiapthau ?ed! cael eu  a (laiift, 'it at-'I, entia Ltuti(laiii, you v i nun a i oygocid trosedd yn eael ei gadw yn Dover, hyd out wyptr meddvvl y Lly wod- raeth. Cyfarfu'r Seneddr y pfy'driawn hwn, a dyw- edodd Cangellawr y Trysorlys ybyddai cennad- iaeth oddiwrth y Tywysog Uhnglaw gäd ei osod ger bron y Ty cyn hir (dydd Mercher ef allai) ynghrldl y mes-urau ag y mae ei Uchder Rrenhiuol wedi cael 1'1 gyngliori,'i'w defuyddio yngwyneb yr umgyichuidau yn IIfiiti. ge i Iyi- amser hwn. Am y cyhocddiad a ymddangosodd yn yrholl bapurau yn ei byn Bonaparte, ac a briodolid ^gauddynt i'r holl Gyngreirw-yr yn-Vienna, yng- hylch yr hwn yr arrilygwyd cryn amheuaeth, ,)I'»'}odd y Gwir Amhydeddus Fonheddig, tnleiWu attehiad i sylwadau Mr. Whitbiead, iiad oedd Y dywededig gyhoeddiad yn tueddu i gyf- iawnhau brad-lofruddiaelh; ac wdi ei hoii yn daer yn ei -gylch, dywededd nad oedd Lly wod- raeth ei Fa<\ rhydi yn bwriadu diarddel y cy- 1 b i if?, iai^ a gynnAvys papurau Paris sydd o JJQtl«n?Uftv^ddy,c!ic»l tuag at deyrnasoedd e>eill 1 vvlirppij; nid ydynt yn cynnvvys neb newyddipu- namy.n > ail adroddiad o'r hyn a glywsorn ffyddlondeb pob graddau o ddynion i Bonaparte, a'r derbyniad eroesawus a gafodd ym mhob lie oddiar pan diriodd yn Ffraingc nes y daeth" i Paris, ynghyd: ag all wyddiant y Bour- boniaid ymhob eÿlrfyg¡ o'r',eiddYlIti'w' wrttiwy- tieljui, ■ Ymddeiigys yn dra' eglur fod ei iaith liedd- ycho! tuag 'a( wledydd ereiU yn ddyiedus i? deimJad o'i -tvi,tliscfv,ll y CYlrg- reirvvjr os ym'oSddant arno. Canys dyHd co?o fod ytucdd tao?ucfyddus hwn yn cael Ci am- )y?u I's-edi '0 G) lio'ed(li?t(i y Gallu- t)edt-I cYfu"Oi 0 lier?s- ('d cyn hynny fe ?oi'SL ein das Uenwyr, ei fod yi? ei.werch- t !adau .i'w?li b,zidgotio o'u gogoniaut ?Uwraidd ??eu?r??? grybwyU bnvydrau Marct?o,Tet?????? rhat y buont I fllddU g J" l }5X)'ft'J7 1'()l:L }, }rC"' do i raid iddo wrLh ?asan???? ? Hiwyr. yn fu- an, aq ma* ea.gof 1| ft fyddai aclenniil eu I.  ?,, ,,? '? cylliniaiU. Wr ) bxvq y?? E! ? f yn, ? ?T ? i???y? jgw aed ;ydi b?? yj hpbysui'w bieidwyi'arftjg, fod. jt^i;rl'T§fl uidVivf ] anghoflo cu bod gynt yu fp;?,??f??? ('ymmydg?1 ;a'j fod tyt' fod?pn.??M ?t gyt- tundeb Paris 3,tlgllylc.ll, t .), A,-1 ") obeithio ir?y hyn, y goddt? ?o gaet rhai mis oedd i r?cdeiddioc! fyddhioedd, fpt y?i)! fyned i'r maes,' adechrcu rhyf?t ymoso?oi. Y mae yn awr yn ymroddi i'l' eithaf i godi bydd- inoedd cedyru ac mor liosog ag y m'edro, Mewn marcliluoedd a mangnelwyr yr oeddde yn amSer eiogolliant gynt yn-dra cluidarn, ond yn awr y maeyn ddttfygtol tawn ar y pen hWn; oed yr ydys yn tybicd yn g) ft*editi.t)s caniatai. gahd'cto'i fvd'n o 400,000, oithr pe ymosodaPr Cyng'rfehH.yi irno yn awr gydag egni, bernir y galiid. Ci opchfvga mewa.)'cliyd'ig- amse'r. Nid y\v iarth papurau Paris at: eidda ilythytau cyfrinachcl a boneddigion ag ydynt newJdd ddyfod odd! yno, ytl gysson a'u gilydd. LVy. wedir gan yr olaf uad yw Ronaparte mewn un model yn boblogaidd yn Paris; aeth i'r ddiaas iiwnos qjffixiijydd, ineddant, ei fod yn oflli my- ned i metyjtjjj.ysfi y,.<lydd aeth dau cant o'i lilvyyr o'i flagty^yfirsts,X$\ y geilai wybod pa dderbyn- iad a fydv^u^d^o ef a'i gauiynwyr a thra'r oedd y rha^ hi rpibloeddi_o, i Vive V Bnipereur." ncs c&dodd ym- gwaetjdafibb^bl Vive Ie Roi!' nes cododd J'm- 'ryssp'V^Ii «yii>}w-n:y .nivveid wyd llaw-er or ddau tu. Pan ddangoso efe ei hun i'r bob!, y mae yn eiwncqthur mewn n'enestr yn ei Freuhiidlys, a phallY "vvna^f); liynny aiian yn anihvg, yr oedd Iluoedd o sw\ ddegion a mjlwyr o"i gylch. Sicr- lieir i ni gan F oriheddigion ag sydd newydd dy- fod'O'JVjis, nad oes ue.mnawr o'r cyrph gwladol eti ddych^-eiiad, a phan geis- ^.yMcg^rtl^ai Ovlipjfiyh.t i gymmeryd 11 w o ffydd- *dy wedasant nad oedd ond tair ,W}íth'tIQti!od.<lL:ar'pau-gymmerasant y llw i Louis, aamid|rsA^d4 eisie.u iddynt gael en ty ngn drachefn, a givvijae^li f go"gorddiolgH ladwliaethol yn yr itn;utodd. s: Bernir yn gyfTredin yr iniurat B r e iM.it- Naple i e I g w r a mli l ei d i o i hyd oni w y p'o yr hyn a ddigwydd i Bonaparte, ac os efe a fydd lwyddiannus dros ychydig, y "bydd iddo ymunb a'i hen feistr, Y mae son yn ymledu fod anghyttundeb yn bod rjnvng Gweinidogion' y deynias hon, yng- hylch.. yr angenrheidrwydd o fyned i ryfe) a, Ffrajugc datr Bonaparte. Ymddeiigys fod Argl. Castlereagh yn awyddus dros liynny, ond bod iv y ( ] ( ] p ?,V l a(?, ei, Arghvydd Lerpwl, ac ereill, yn ystyried y draul j gyd fyned ol a'r rhyfel newydd. yn fwy IHfg y dichon y wlad hon ei goddef; ac o herwydd hynny, dywedir fod Arglwydd Lerpwl ynghylch j rhoddi ei swydd i fynu. 000;.="> "=-r-t. --Lh. =-=-r_=;I"-

Advertising

[No title]

--:,.—Ti'd'Hi ir,';i,,-!,-EGL…

Family Notices

MARCIINA DO EDD.

-.- - - -":■ QWAIIAN £ J,YgraJ^rHIADAU…