Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

I ".¡){J",:"-/'- l -i - -i…

[No title]

News
Cite
Share

SAD Wit N, r.BRILL 1. Bore heddyw derbyniasom bapurau York Ne- wydd i'r 8fd, ae ciddo Boston i'r l?fed o'rmis 1 dm cdd?f..Yr oedd son yn ymledu yn y partbau hyntty fod y Brytaniaid wedi cae! eu cyfnerthu, ac wedi ymosod dracbefn ar Orleans Newydd, yn yr hvwi gynnyg y buont Iwydcliannus; cllllr ivid y w^y.iV'^mddattgos f(nl y son yn deilwng- o t dderiiytvtad^o-bei wydd na wyddom ar ba syl- faCtI!, IÚ\:?, tllt1\¥TS. Yr oedd y Llywydd vtedf djrntwb- ceiruadwri i'r Seneddr i'w Imnnoj i ii'urfio vstitU dros fordwyaetli llcngau'r Ameiiv. gan forwyr Americaidd yn unig, neu y sawl ag bedtTynt wedleir swiadeiddio ito ond y mae y cs nn} edi ei oiiino i'r eisteddfod nestlf. V Yr ydym wedi derbyn popuran Paris i'r 29ain or niis amryw i o'r mil wyr gan B0iiaparie ar y f27ain, )n y rhai a ryngasant ei fodd, ac nraethiodd iddynt, ¡ gan roddi af'durn y 'Licng unThydeddus i ddau o honynt. Trci'r ccdd cfe yn ate?)))d iddv nt attelid ef i,ii fynvch gan'fbidc y mmorad- J,4,1.' f'>¡J wyo! ymi!wy).. Cyrr.Qddj-?.Y'?'4? ddecjdf a?)an i ryddhau pawb-a ?;??hYyd s?' y Llywodraeth )!?!ior?i J ??t)?T?'?=P??'?c<h o achos cu tybiau y"??? oy??Y?'odfaeth. Dywedir nad oef](t o Paris npsopdd pob?obuit? ?e??Mf?dam ei ddiog- elwch, a phan j'r fyddin i'w pmddibyn efe a o beth- au buddiol iddo ei btMi- av ei cH yn y Llys, ac ymhHth pethau P'eiH yr opddyrysgriiau ct>hebol rhyngddo ef a Duges Angoiilenie dros la woro flynyddau, a rhyngddo ef a Louis XVI. wedi eu gadael ar ol; a chafwyd rhai o'i dyhvyth yn cysgu yn eu gwelyau, y rhai pan ddetfrowyd ni wyddent fod y Brenin wedi ymadael. Cynnwysir hysbysiaeth o amryW barthau Ffraingc yn y Mocitcur, yr hfll a ddarlunia orfcledd y bobl ymhob cwr o'r wlåd yn aclios adferiad Bonaparte, ac ynritfy«fg ereill euwir Brest reI un o'r lleoedd gbrfoleddus hyn. Cyfliclr -Y I HysaM neu drrysotau Corou Ffrain?c? Y ?ar?gymmet'wy ymaith ar oreh- j yrnyn Lo"? X?t? ? ? attsilwyd gan y mil wyr Ffr(?)gig ar y cy??tj? y,, ??.fthH,.?93,88! fr.  )'ch. ac o !iyH nt a<??y<?? ?hry?r f a?? goron ych- waneg-na ff. = ■ »\mddengys tod Ilongborth ^Dieppe yn capl ei fwriadu yn hollo! ddwvn ymlaen ohebiaetli II rhwng FfnW^gc a'r wlad lion. Nid oes dim cyfnewidiad yn y Trysorfeydd I Ffrengig. PAPURAU HOLAND. I FrankfortMarcrik 20.—Ilysbysir mewn IIy- thyrau o Vienna fod y Brytaniaid wedi cym- mcryd meddiant o Elba, ac amddiffynfa Porto Ferrajo yn ddiwrthwynebiad, gan gymmeryd mam a chwaer Bonaparte a'u halltudio i'r Kidal, ae oddi yno i Gratz, lie y danfonwyd Jerome Bonapare, yr hwn a ddalwyd yn Trieste. Munich, Mnzcrth 21.—Mynegir gan lythyrau a dderbynwyd heddyw o Fr-inkfort, fed y dat- ganiad cyhoedd a arwyddwyd gan Weinidogion y Gymmanfa wedi cael ei arwyddo gan vr holl Bennnduriaid eyfunol,y rhai ydynt. wedi peri i'w hell luoedd gychwyn tua Ffraingc ac adferu I LOL[i'.i XVIII. Haerir an un o'i- Cad- fridogion ag.sydd gydk Breiiiii iiad oes J ych'wancg !?,.S?;0;00 o?w.yr. ?rfog yn. awr fr?y j holl Ftmiiigc. yn bared i gymmeryd: y^maeS; a ))od -?onapa't??.mewn diHyg peuiant'?" rbyfe).! Hcbh<.w? mnvyj r Brytanaidd ag ydynt wedi tirio yn Ostend, y; mae eu Dirp?ywyr ?edi cael 1 g'orchymyn i i-ottoi Huniaeth.t .JL?OOO yn ych- "unég,gu" gy nnwys Uaw^o farohiuoedd, Vienna, Matsrlh 15.—Trwy benderfyniad dif- riiol,. y mae ein Uymerawdr ni wedi rhoi prawf ychwanegol o aiiigyifi-ectioii, Gerrnaiioidd ey wir, gan dueddu ei ferch i a'r enw ymerodrol, a c-by-m-meryd fy^eit^" l)uges 1 Parma. Nid y w y gynuadledd a IJ^enih Saxony wedi ei ddyfodiad" i Presburg wedi (lyf«di-l)bn. y mae holl Saxony hyd yma-dau reolaeth Prw^sia. IIysbysir mewn 1.1 vthyr o-Dover a Asgrifenwyd ddoe, fod Brenin Ffraingc wedi ni) ned i Brus- sels, lie y dy \>edir fod*40,(;'0G o'r Pr» ;>.ii;rid. Brighton, Ebrill 1.—Daeth lloitgig Ffrengi^ yma neithiwyr a 29ain o ífoadul'biÜr'g!ifla\siWt Dieppe am un o'r gloch yn y -? n y bot-e.? Bonaparte wedi myned o-Paris".dyMsMetteN&fcVi-: Y niae Ymerawdr. Awstria yti eadw,,ei,,ffeit(h Maria Louisa, yn Presburg, megis char I y mae mam y Gormesw r, a'i frkiy^rt-" Je- rome, hcfyd mewn dalfa. Cychwyna llnoedd gyda'r cyilymdra mwyaf ttia Belgium; nid oes neb yn gwisgo yr hedrosyu trilliw oud y mibvyr a gwehiliou y bob!. Yr oedd son yn ymdaenu yn fore heddyw trwy'r d-dinas fod cennadiaethau wedi clyfodi Ileol Downing yn mynegu fod Bonaparte wedi caelci gymmeryd yn garcharor ar y tl'ordd o Paris i Belgium, yr hwn a barodd i tiaws fyned j allan i ymholi, pryd ydeallisixiit, yn rhy ddivv- eddar i árhed eu poeu, mai hWIl vw'r.dydd cyn- taf o Ebrill. Mewn llythyrau o China, mynegir fod y ffrci- gad Doris yn ymlid llong o'r Americ gerliaw y tir, ac wrth saethu ar eihol aeth nn o'r pelau i'r tir, a lladdodd chwech o bobl China, yr hyn a barodd i'r trigoliou osod'teifyn ar fasuachu a llóngáu Ew ropaidd. 1 (1(1 ilr Meiw'yr gael eu cyfodi trwy yr holl deyrnas yn fmtll; ac y Lleol v n ddarostyngedig i gael eu galw allan fel o'r biaen, dros yramser a ofynid gan y Weithred.

-.- - - -":■ QWAIIAN £ J,YgraJ^rHIADAU…