Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

I ".¡){J",:"-/'- l -i - -i…

News
Cite
Share

I ".¡){J" l -i -i   ——————  J??r/??Q????OM .L/?<??<?C.. r I (', 1 ",L; ¡ feddiaut o r brif eklinas. ''leO(¡'oe:I!OIl,ai4r yr byn a ahvent buy, L!y'iyc(i!a(.'t?.?gfn:jaf?, bodol. Cynnuilusant ) niier Mciaf o'r ?scm.dd- wyr" a pharasruit rduyut yn erbyn eu he\vyliys i tidymch-welyd yr orsedd. Ymerodrol,. a galw j yn oi deaiu r Bourboniaid. Y Seneddr. a drefn- | wy(1 yn unig-i gymial sefyd'iadau'r Ylriarud-i raetii, agydnabyddodd nad oedd ganddiawdar-' dod c) Nid oedd ymwrthodiad yr Ymerawdr Napo- leon a'r orsedd ond cardyniad o'r amgylchiadau antiedwydd i' i-hai y dygwyd Ffraingc a'r Ymerawdr gan I rhyfel, brad- wriaSth, a meddianuad y brif ddinas gan. y gcl- ¡I ynion; Ei ymwrihudmd ?r ot&edd a fwriad- wyd ?,n unig i ragtiaenu rhyfel caitrefol, a thywaU?ad g?.t?d I'fr?ogt?. Acamuad oedd h?n wedi cad 0i ?adarnhau gan ddymuuiad y bob], nis gallasai ddinystrio'r cyttundeb rhwlIg ygenGdi?'r Ymerawdr; a phegaHasai Napo- leon yrawrthod a'r goron yn bprsono)? ni l aHHsniefe aberthu iawuderau ei fab? yrhwn a II al.wyd i deyrnasu ar ei ol ef. Yn ycyramset't?ft?vyd un ?r Bourboniaid i fod yn Rhaglaw Cy?i,editi: d'- yu. hwn a gyntmprcdd !yw? i?ywodtTteth yn €; taw. Daeth i Louis Xafi?' i F?aht?c, cymmerodd feddiant o'r ¡ Llvwod-raeth, yn- wrthwynebi'rhyp a gyttun- as.d an v geuedl. Nid oedd efe wedt cymmer- ad?vo'r I __taetb a,nrd?i';i.it? -d gait vi Seneddr; nid oodd wedt tyu.gui'? chadw,na'i! g(sod ger bron y boM ) dd erbyn eu cy mmeiad- wy?t?th ac,o f(?(i v, bf"bl %v.e(li eu ¡ ychu gan arfogionesÙono1.nis, gaiissent andygu eu meddyliau 3-11 rliydd. ¡ Wedi diolch i Dy wysbg ^stronol am ei osod ar yr orsedd, aorseredd Louis Stanisiaus Xavier,, weithredoedd cyntaf ei awdurdod, yn y 19eg liwyddyn oli deyruasiad; ac yn y modd hyn yn tystio fod yr holl weithredoedd a darddasant 1 oddi.ar awdurdod y bobl, yn ffrwyth gwrtliry- ftl. Parodd i'w- weitlired, yr hon :t elwid Of- d ¡¡¡Lad y Diwygiad," Ig?el ei d-arllen gor bron eorph o bob}, ag oedd efe newydd ei trlldlO, a C.Itynnull-idfa o Gynddrychiolwyrr er nad oedd liawer o liouy nt yn dwyn envv Cynddrvchiohvyr y bobl, y rllai a'i cymmeradwyasant. Gan hyniiy yr oedd yr holl vveitliredoedd hyn yn aiigii, t. re'thicn. Gan iddynt gaei eu cyflawni yng\yydd b.i-(Idiiielyiiol,a tiiai,i reol,,ietli awdurdod estronol, 1 y.maent yn hollol ddirytn, ac yu anghydweddul &g'anrhydedd, rhydd-did, ac iawndeiau'r bobl. Os-dedd y n Won o lfyddlondeb a wnaed i'r Bour- L,-o yTigwyneb yr amgylchiadau hyn, yn n-Tci cl t,r ar;y saw 1 a'u gwuaethaiit, peidiasant at y munud y peidiodd y Llywot^racfh lion no ag haufodi. :-XyVnJffB^ygiad- y dinasycldion a wasaii- atthaSari/b^^wlad dan y Llywodraeth honne yn geryddaH'Wyyojldytlgai;moladwy,oherwydd yn)- dreciiasant i iiiia:L,rbyfel cartrefol, ac felly gwn- a*'thant wa-au:;cth niawr i'r wlad. Yrcedd y Bourboniaid yn tO!'F?e??<!dew!(!)on yn barhaus. AnrhydeddK'nt y 'Pen?P?g?n ifyddton, nHon- yddiisjmt wetthiad ymeddi?m)au ???w? 'I iMthot; parcttoi?nt y ffordd i afisefydtu hen dr.,rn pe<hau.. a?gy??u ? cyitoeddasani' ryfe! yn i orbynjjob ty biatt liaelfryduss; ymbsodasnnt ar P' ?oll selydliadau a enmHodd Ffsaingc am c! gwaed, gan ddewn yn hytrach daroshYng y gen- ?d),.nac dclewis ?.-n h??ti- acia (taro?- t 1-1) fillic 3'11)Llllf) ii Ili ei go,,oiiiitit-?-ii 1'? -r grants) gwrtliryf('lgar. Pan ddynesodd yr Ym- C!aw(!r i'w bdf ddiua;, ofer fu ;i?o>erhorniitt<l wi th gei^io diwygio ye hyn a w :.aetti- i jtftjf'vn'-erbyu 'y geuedl—vr oedd amser hmlol- iaefh wedi njjucd heibio, ac yiriddiried ynddyni I i ciik) tiios f) th ni dderchafwvd gym- niaint a liaw- i'w hamddiilyn, eithr brysiodd v I bob! i t yfarfod givatetlvyr. Ac ar waith yr n adesjv n i'r. ftspdd t"r ho:i y gal- "wyd cf m a bobi? mae y n a'd'newyddu i?' bob? ea hiawiiderau, 'ae jii lf\ w ydraethii trwy yr uj.d?rpol a n;dnabydd?y? yn gyt'e:th!on gan Ffraingc, ei- y's 25 Q ity:ty'ddau (?f dp?i?ad y b Y r Y me wins d r ? ga?: rn ha b f?b eg y (M o) ♦Idaionu^ a iawnderau cy fa rta; vhydd-did y rhydd-did (jdwybod am ^oithredf ^dd y Liyw^ diafth adolygir seftH- iattaU'f deymas niowo jQyuwrianfa o Gynddi-ych- iolvvyr y ATTt;Bl\U ? F?payiM PR SYLWAdau I t ?'???'?' .1 f? ? ;v 4^' Ty w*Sog^t< ydynt_ bilf dditiasjvklion y I lwlaf-Iifcl lieu lai o helaeth- twydd, yn gyfatteiit>V 'V tIJ.ût\ y bobl a lywod. raethir ganddvnt. Y Bemtaduriaeth ei hun sydd cfrfeddoi am yr unig reswm fod btidd y bobl yn gojfy n hy tiny • Vtnliollach t<a\r egwyddoribn hyn ljid vvyf vn gwybotlam un awdordod gyfreithlon. ) L" yf wedi ymwrt-hwtag anfigyi}')ed.0!i yr ym- e; bdraeth tawr, i'r hon- y bum dros b) mtheg n-lyiuxld yn gosod j I ie vti unig. 0 fly (i atftTn dedwyddw h d ^hadernid yr ymerodraeth Ffrengig, gaitl' fod y» meddiaimu fy meddyliau ¡t' "Il" Ychwanegir yn y Gazcttc de Ft-ance, fod ei Fawrii} di wedi nunegu i'r cennadon perthynol i I lidedydd ereill, ei fwd ef yn ymroddi cadw cyt- tundeb Paris ynglVyich terfyuau Ffraingc, lC. ac yn gobeithio na byddai iddynt hwythan ym. yraetb a. threfniadau tufewnol y wlad honno. ithr amheus gan lawer yw hyn, barnir yn lied gyfiredin, nad yw nrngen nag adnewyddiad o'r hm dtUchclHon, fel y gallo efc gael amser i gyn- tiuU_b?ddh) digon !i!o3og i ymosod ar wiedydd I cymmydogol pan fyddo t'vvyat aiinisgwyliadwj I Danf?nodd Murat gennadtae? ? Naples i ?ti?at ei hen feisty cyn gyti?d ? ?<?Hodd Xi)d Bonaparte yno "mew dirgelwolf: itld yw ,?yn'mo!' rhyfedd psn ysi;yUom fod ?y.?bdt-ae?b '1?'2's ? ??' ymbob RIoild?-i':?f)c,rletb ikli'oFseddu ef. ,c ,I Y n a 'r Mn'elywyùdioÜ ?c?j?lda Mcrt!e)- i i 'Pai-ii yniq'resL;,ilr olaf yn y JlwJ(1 ,rad?yrus v dcnodd efc: Louis i giHo o Lite, gNVyV ag oetldy ut itjddlon i'r Brenin, rhag tnyaed yno. Atblwydpcchir pcJrdfenagocddynt Iwyibog j o di.ysorau gwerthfawr. y-- g.o.ron., gau y lluo^dd Ffiuugig gerllaw.'r cyl'tiniau. Y ni,-te o Naples; auth trwy Zurich ar Y ,?'J;r¡3(f'!9¡' Derbyniasom bapurau B!'u<?f?s''?o ?a!n, y rhai ydynt wedi eu llenwi ag hanos?x?'-?darp?f- adau mH?raidd ar y Cyfa«dir"yfi'libna- ?a?te. Daetho 14 i 1.?(?0 ? it?y??ta?aidd .rrddinas uchod ar y 27ain, a ciuuuldyn.t rifedi dirfawr o fangne!nu. Y m???<M?; Prossiaag )'dd yn croesi'r Rhine y??ti?v'ys r20,(?00 o r. D ) ,i%-c d ir fod S V)iljeti -c d i codi wyr. Dywedirfod Breuhi \r^'tven, wedi codi byddin o 120,000 o f'Ünff !OÙa am orps- a;ynind Bonaparte? Gyrt?'?? Swe- den i Belgium, ac y mae ludl fjddiuoedd Russia, Awstria, a Thywysogaethau Germany ar eu cychwytiiad. Aeth llrèUiIi Ffraingc o Qstend 1 Ghent. Ilysbysir gan fForddolion ag ydynt newydd ddyfod trosodd o Ffraingc, fod Bonaparte wedi cychwyn i fluenori ar elfyddih ag sydd i ymosod ar Bellum;: eyfarfuasant ag amryw filwyr yn cychwyn tua'r unlle, gait- floejdio I- Vive lyEm- pereirrac mewn rliai manau tafla-ant arian II ym mvsg y bobl, ir\y clenu hwythau i wneuthur yr un modd. Yr oedd son cylfredin trwy Paris dydd Sul nad oedd Bonaparte yn chwennych I myned i ryfel, ond am Tod Ymerawdr Awstria wedi rhvyystro Maiia Loui:-a i ddjchwelyd i B'fraingc, y g.wnae efe iddo ddioddef am bynny. Nid oedd ond ychydig o'r Saeson wedi trigo yn Paris dydd Sul, a'r ychydig ag oeddynt yno a j wawdid gan y lIiaws, y rhai a'u hwtient gan nad ymha Ie y cwrddent a. hwynt. i Nid oes dim ryfeddach yn yi- ainser bnvi,i ijt'i, modd y cyfiteNi-idiodd boneddigion Ffraingc, ie rhai o bonynt mewn ychydig oriau yn dra diw-I eddar yr oedd Bonaparte yivcael ei ddarlunio wrtb yr enwau Cormeswr, Ailonyddwr, a Chlg- I ydd dynolry w a phob rhinwedd yn cael ei phri- j odoli.ii.r,.f,Boul,boniai(i ond yn awr, y mae y Ctor-rnesw r wedi troi yn Waredwr, a Chigydd dynbRatTh'Wp'di myned yn laclmwd wr i'r natur ddynof V^a'r fJourboniaid yndcilwng 0 bob eu- wail g' kàrtWHS:\I,-an yr un dynion. 01 <nh J{ 1 • ■ Y.,vgkOlcJi idau o'r flocli heddywgwnaed cyrt- nyg g{rtv-tf'i>a%!o ymddangosiad cyfrifol i ledrata y GdrOti b'r Twr; fii a Iwyddodd yn y cynnyg i gymmeryd rhai o'r tlysau gwerthfawr (I oedd- ynt wrthr, oithr hi a ddaliwyd ac a ddanfonwyd

[No title]

-.- - - -":■ QWAIIAN £ J,YgraJ^rHIADAU…