Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

I . -&NI- fyc...1

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

IV -I GWESEH, 31. CYHOEDD-DDATGANIAD HEDDYCHOL no- NAPARTE. Ileddywyrt y bore derbyniasom bapnrau Paris am y 27ainj ac li-yshysiaeth arall b Ffraingc i'r 2Baiii. Yr oedd Bonaparte yn Faris ar y Waw, ae a r v (I y cl cl hwnnw derbynkdd annercluadau ei Gynghoriaid Gwiadwiiaethol, yc euido amix vv lysoedd ereill. Swm annerchiad ei Gyirgboriaid, net! Weinidogion ei Lywodraeth, a gniiyn; (a'r iieill ydynt dra cbyffeiyb i bw n):— Syr,-—Rbagluniaetli ag sydd yn, gwiiio dros dynghedion dynion, sydd wedi agor y noidd o'r newydd i'ch Mawihydi i'r orsedd hon no, i'r uon y'ch dercbafwyd gan rydd ddewisiad y bsbi, a diolchgarvvch y genedl. Y mae'r genedl drachma yn derclmfu ei thal-wyneb mawiyddig; yu an- nerch yr ail waith, dan yr enw Rhyddhawr, y I'ywysog yr hwn a ddinystriodd anhrefn, ac hall" fed yr hn 11 yn unig a ddicbon gadanihau ei sef- ydliadau haedfrydus. Y Chwyidroiad mwyaf cyftawn, ag sydd yn adferu dyn i'w urddas a'i iawnderau gwladol, sydd wedi bwrw oddi ar yr orsedd genedl y Bourboniaid. Wedi 25 mlynedd o gyfyugderau rhyfei, ni hu holl ymdrechiadau'r estron (Louis XVHL) niiuog i ad-ddeffroi y serchiadau ag oeddynt na'il a'i wed; darfodj neu. yn holiol anadrnibyddus. Y mae rhagordein-. iadau tyngcd wedi eu cyftawni; aclios y bobl sydd fwddugol; adferwyd eicb Mawrhydi i ddy- muniadau'r Ffrangcod yr ydych wedi arlgym- meryd llyw'r Llywodraetb ymysg bendit ion cích bobl a'r fyddin. Nid yw'r Bourboniaid wedi anghofio dim, syr, torrasant en tiaddewid- iOrl, ond cedwir ciddo eicb Mawriivdi yn ddi- balog. Ni chofia eicb Mawrhydi* ond am y gwasanaeth a wnawd i'r genedl, a citwi a brof- wcll, gan nad beth a fn tybiau ac ymddygiadau gwalianol bleidiau, fed yr boll ddiiiasyddion yn un o'cTi b!apn ch\vi, ntpgis y maent yngo??g y gyfraith. Eich Mazcrhydi hefyd ? c/??7;?a c? ,);frait i). L,iclla cilz ?y?' Yr amgyifrcdiad arddercho? h? n a ych- wanega atbwvsau y gogoniant a enniilvvyd eisoes. Y mae eicb Mawrhydi wedi torri allan y 11 wyLr t'ch CwGtnIdo?tcn ar byd yr hwn y dylent fy Hed. .Y?/??/ i gael'rhyfa d gzcledydd ereill, c?/? eithr hod achon i xtrihsefyll ymosodiad avghyf- (tchoy i ,2j,?itusol-lit!d rcdocdd gormesol. Iviiydd-did peisonol, dio?e?- weh i feddiannau^ arlrydd-did ymadrodd; y faiii yw; r en\;vdd or:Ó1J a ;Ylli2:w v stl odd ('¡eh' Mawr- hydi i ni> Syr, dedwydd yw y rhai a elwir i gvd- weitbredu mewn goichwylion mor at'dderchog. Y fath gymmwynasau a enniilant i chwi yn yr oesoedd a ddel yr enw o fod yn Dad i'cll pobl a hwy a ticrheii i'n plant gan cich etifedd urdd- edig, yr hwn a goronir yn dra buau."— Yma y canlyu enwau lioll Weinidogion Llywodraetli f Bonaparte. I ATTEBIAD EI FAWRHYDI. I 41 ir amgyitredion a amlygwch ydyot r eiddo fy bun. Pob peth i'r gcnråJ, pob peth i Ffraingc—dyna yw fy arwydd-air. Myfi fy bun, a'm teulu, a dderchafwyd gan y genedl fawryddig hou i orsedd y Ffrangcod, ac a sicr- hawyd yno yngwyneb ystormydd gwladol^ ac ymweliadau poenus-nid ydym yn ewyllysio, yn haeddll, nac yn arddelwi un enw arall." Wedi hyn y canlyu rhesymau'r Cynghoriaid dros eu hymddygiadau yn achos y c.yfue widiad. diweddar; gan ddywedyd, fod Pennad iriaeLii yn aros yn y bob!: y rhai ydyntunig tfynnori awdurdod cyfreithlon; yn y flwyddyn 1789 ennillodd y genedl eu hiawnderau, y rhai a fuont yn bir ar goll. Diddymwyd Llywoclraeth y Bourboniaid gan Gymmanfa'r genedl, a sef- ydlasant Lywodraeth unol à'u meddyliau. Gvyrthwynebiad y Bourboniaid i ewyllys y bobl oedd achos eu dymchweliad, au halltudiaeth o diriogaetb Ffraingc. Yu yr 8fed ilwyddya crewyd Bonaparte, yr hwn a goronasid eisioes à. buddugoliaeth, i ftaenori yn y Llywodraeth trwy gydsyniad y genedl. Ac ar y nfpd blwyddy a rhoddwyd iddo'r urddas Y merodrol yr heii a wnaed yn etifeddo! yn ei deulu, a'r hyn a gad- arnhawyd gan y bobl. Yn y "odù hyn yr oedd 1 y Bourboniaid wedi peidio llywodraethu ya Ffraingc dros 22ain o flynyddau, ac wedi cael eu hanghofio ga n eu cydoaswyr; ac yn ddieith- riaid i'n cyfreithiau, ein sefydliadau, a'n gogon. iaut; nid oedd y gerthedlaeth hon yn cofio am danynt ond ar gyfrif y rlijfeloedd a gynhyrfas- ¡ ant ynerhya y w!ad, a'r ymraniadau tufewnol a ymdrecKasant i'w gwnauthur. I Yn y flwyddyn 1814, goresgynwyd FF,-ii, go gaii luoedd gelynol, y rhai. a gyuxwvwauii