Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

I . -&NI- fyc...1

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

IAU, 30. oddi yma neitbiwyr i gyrchu Arglwydd Fitzroy Somerset trosodd o Ffraingc, ac hwyliodd llytb- yr-long arall ag un o negeswyr ei Fawrhydi tuag Ostend.— HeddyVv daeth i mewn yma ddwy long yn llawn o fynedolion o Calais, ac hwyliodd amryw longau ereill i gynirneryd mil wyr o'r Downs i Ostend yn ddioed. Y mae papurau Paris ani y 25ain Rh. Soain, sef dydd Sadwrn a dydd Sul diweddaf, wedi dyfod i lavv. l'i, oedd Bonaparte ynParis ar y 25aill ac yr oedd wedi pennodi ar yr ail o Ebrill i adolygu'r gosgorddion gwladwriaethol, ac oddi wrth hyn ymddengys nad oedd efe yn meddwl tnyned oddi yno yn fuan. Yr oeddid yn disgwyl y byddai i'r fyddin a ddanfonasid tua Lisle i gyrhaedd y lie hwnnw ar y Slain. Y fyddin hon, megis y oybwyHasom eisioes, a gynmvys 40,000 o wyr. Amcan-rHIr Huoedd y gadres ag ydynt yn awr yn Paris o 20,000 i 25,000 o wyr. Adolygvvyd bwy ar y 25ain gan Bona- parte, yr bwn a araethiodd iddynt, garl eu canmol yn fawr am eu Ifyddlondeb tuag atto ef "-)(I gwlad ac helaethodd gryn lawer ar ffdlineb y bobl a dybient y byddai'r Ffrangcod boddlon i ddejbyu Tywysog i tlaenori arnynt gan y gwyr a anrheithiasant eu gwlad; ymli'rostiodd liefyll yn nbueddiadau da amryw o'r trefydd caerog, a'r bob! yn gyffredin yn nhueddau Belgium, y rhai ydynt dra pharod i gefnogi ei achos fcyn gynted ag y caffont gyile; ac ymogoneddodd yn hcilol ddymcbweliad pob cynnyg a vvnawd gan y Bourboniuid yn ei erbyn yn Poictou a La Vendee, \Ie y mae trefn wedi cael ei badferu gan ychwanegu fod ci awdurdod mewn naodd digyffeiyb wedi cael ci adferu beb gymmaint a dafn o waed wed; ei gol Ii yn yr achos t, r NV y holl Ffraingc. Gosodir y Brenin allan wrtb yr hen enw a roddasant iddo yn amser ei alltudiaetb, sef 7 Count de Lile, a dywedir ei fod wedi cillo 0 Lile i MeniO) tref yn y Netherlands gerliaw Courtray, yr hou a feddiannir gan y 33ain catrod o filwyr traed Prydain; eitbr camsynied I yw. byn^ canys gwyddom fod ei Fawrhydi yn .¡",¡ '¿" a. -'f Ostend. Ciliodd y Dugiaid Orleans, De Berri, a'r Count Artois heibio Tournay. Aeth Dug Bourbon i'r mor yn Nantes, a Duges Angouleme yn Bourdeax; ei gwr hi yw'r uuig un o'r leulu Brenhinol ag yr vstyrir, fod ei ddiogelwch per- sonol mewn perygl. Pan glywyd gyntaf fod Bonaparte yn cychwyn yu y blaen tua Pilaris, danfonwyd ef i reoleiddio byddin o'r tu 01 iddo, yn Nismes, ac yr ydym yn dealt yn awr fod lluoedd arfog wedi cael eu gyrru i'w amgylchu. Yn yr amgylcbiad gwaigaredig bwn o'r teÜlu Brenhinol nid ydym yn synnu wrth ddeall fod amryvv o'r newydd yn troi allan yn a i'w hachos; felly mynegir, gan y papurau hyn, fod y Maeslywydd Mortier wedi cyhoeddi ei fod o du Bonaparte; ac Augereau, yr Inn,1 a fyg- wthiai efe a dialedd, wedi cael cennad i fyned mewn heddwch i'w dreftadaeth yn y wlad. Cynnwysir amryw ymadroddion yn y papurau Ffrengig y rbai a aebwynant ar Breuin, megis ei fod wedi cydsynio -li, cynllun i i dd' sbaithu teyriias Sakony, yr bon fuasai dra 1Tyddloni deyrias Ffraingc, crybwylHr y till a gymmerodd "f ywysog Orange, sef Brenin y Nethertands, gyda. llawer o anghymmeradwy- aeth; eithr nid oes air o son fod Bonaparte yu chwennych adnewyddu'r rbyfel, eithr ymdden- gys fod rheoleiddio achosion tufewnol y. deyrnas yn cymmeryd i fynu y rhan fwyaf o'i amser, Ymysg cyfnewidiadau ereill, gyrwyd allan ordinhad, dios ryddid cyflawn i'r arcrapbwasg, megis ag y mae ym Mbrydain yn amser Louis Bid oedd dim yn cael ei gyhoeddi yn y papurau newyddion heb fod rhyw svvyddog pertbvno'l i'r Llywodraetb yn ei ganiattau diswyddir y rbai hyn gan Bonaparte, a dichon pob gwr gyhoeddi yr hyn a fynno, ond y mae, megis yn y deyrnas hou, yn attebol i'r llysoedd barn perthynol am yr hyn a gyhoeddp. Tra'j, oed(I Bonaparte yn araethio j'w filwyr, y rhai oeddynt yn gylch o ddeutu iddo, attalwyd ef amryw weithiau gan fonllefau cymmeradwyol y lluoedd, y rhai a fioeddient allan yn fynych, u Vice V Empcrcur D-rbyniasom bapurau Hamburgh i'r 22aln o'r mis hwn cynnwysantaraeth Bxervin Sweden wrtb ei Sencddwyr, yn yr hony mae yn ar'vvyddo ei gyd-lawenychiad a'i ddeiliaid yn achos yr bedd- weh, yr hwn a ddarlunid gan ei Fawrhydi fel un ag oedd i barhau yn hir, heb wybod am ymad- awiad Bonaparte o Elba, ac y byddal i'w wein- idog ef yn Vienna mewn ychydig ddyddtau wedi hyn i arwyddo Datganiad rbyfel. Gofidus gennym hysbYSllfôcl y llythyfau o Holand yn cadarnbau'r newyddion a dderbyn- iasom o'r blaen o Flanders, sef fod milwyr Bel- gium yn encilio, gan ymuno a. Bonaparte ar bob cyfle a gaffont, ac nas gellir vmddibynu arnynt. Aeth amryw gannoedd o filwyr Ffraingc gvd;V; ef i'w amddiifvn hyd y cyffiuiau, a phan roddwyd eu dewis iddynt i fyned gyd a'r Brenin ymheUaeh neu ddychwelyd yn 01, gadawsant ef oil ond pump dYII. Y mae son yn ymledu tnt;y;r ddinas fod Bona- parte wedi danfon cennad at y llywodraetb hon i geisio amrnodau beddweh j ac o herwydd fod y Cyngreirwyr wedi y fath symau dirfawr o arian tuag at ddwy 11 yrhyfel ymlaen yn ei erbyn, fod gwcinidogion ei Fawrhydi yn cael eu tueddu i w rando ar gynnygion Bonaparte; ond nid ydym yn gwybod ar ba sylfaen y mae'r hanesion byn yn sefyll, gan bynny dylid petrtisd cyn rhoddi cylfawn goeL iddynt. Dywedir fod Cangbellawr y Trysorlys yn bwriadu cynnyg i'r Seneddr ar fod i'r dreib ar feddiant gael ei hadnewyddu yn ddioed, ar gyn- nulliad y Seneddr wedi gwyliau'r Pasg, ond yn J filth fodd ag na byddo raid i ddynion giel ei holi fel o'r blaen, yr hyn a ystyrid yn fwy gortli- l-ymus gan raina;r dreth ei bun. Haerir gan un o bapurau boreol y ddinas y bye: achos dihaiigfa Bona parte o Elba i gael ei ddwyn ger bron y Seneddr^ a bod rhai o Weinid- ogion y Llywodraetb wedi cael gwybod ei fod ef yn bwriadu myned i Ffraingc, mewn amser pryd- litwn i'w rwysfro, pc ëhwennychasent. Y mae Arglwydd Hill wedi cychwyn tua Bel- gium, gan ddwyn gorchymyn y Tywysog Rhag- law i Ddug Welington i gymmeryd arno reolaeth y fyddin. Mynegir tnewn Ilythyrau angbyoedd o Ant- werp fed ysbiyd tra g-wrthwynebol i Lywodraeth Tywysog Orangewedi amlygU ei bun yno. Ymraivdlys diweddaf Wexford, yn yr Iwer- eldon, ùúdfr) d wycll 0 o ddynion i ddioddef mar. wolaeth, am dorri tai a chwilio am arfau milwr- aidd 5 ac unarddeg i gael eu. halltudio am amryw droseddau. Cymmenvyd 39 o gyrph y Lascars, a saith o'r Ewropiaid, ymysg y rhai y mae'r Cad pen Camp- bell, Mrs. Jackson a'i merch, o'r Hong Alexander, yr hon a gryhwyllasom 0'1' blaen a gyfrgollwyd yn ddiweddar. Dydd Mawrth diweddaf gollyngwyd y Gad- long Newydd, yr Howe o 120 mangnel Pr mcr yn Chatham; yr oedd ychwaneg' nag 20,000 o ddynion wedi ymgynnuil i'w gweled yn myned i'w helfen natturioi, yr -hyn a wnaeth yn y modd goreu. Y mae'r llong hon yn 244 troedfedd, neu 81 o latheni ac uchod, mewn hyd; yn 53 troedfedd a. chwech niodfedd bled, ac yn 24ain troedfedd o ddyfnder, a'r prif hw^lbren y. 127 troedfedd o hyd, a'r prif hvvy'-lach (yard) yn 109 troedfedd a thair modfedd o hyd. Cynnalwyd L'ys Milwraidd \n Bangalore, Mad .'ass, ar y IS-fed o Fawrth, 181 i, ar rr Tsganwriad Vw droi ef o'r gwasanaetii am. gynnerth w > o gornest, rhwng Warlock a Ruxtoa: ac y 0 yr • Un d t ar yr Isganwriad RU^ton -i y'rntadd > 1 'r Isganwriad -Warlock—cadaruiiavvyd y ( d gan y Peuciwdod.

[No title]