Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

I . -&NI- fyc...1

[No title]

News
Cite
Share

f MERCnEP, Qg. CYCIIWYNIAD Y LLUOEDD CYNGREIlUOL YMLAEN. Cawsom lythyr-god Ellmyviaidd y bore hwn, zl phnpurau i'r 2Gain o'r mis hWII. Darluuiant luoedd cyfunol Prmgia Hanover, Prydain, Hol- land, a. Helginm fel )-,ii I)i,ysio tlia'i, cytfiniau Ffrengig; ac yr.ydys yn disgwyl y bydd y fy- ddin hon mewri ychydig dd yddiall yn cynnwys 150,000 o wyr; a mynegir dan y pen Erameiick, fod yr lioll lihvyr Prussaidd ag oeddynt yn y lie hwnnw wcdi croesi'r Rhine ar y i9eg o'r mis hwn. Yr oedd sou yn ffynnu neithiwvr fod Tywysog Etifeddol OraYtge wedi myued a cborph o lilwyr Brytanaidd ac Ellmynaidd i'r tu hwnt i Tournay, ar y IFordd tua chylliniau Ffraingc, llysbysir t.iewn 11y t!:y ran cyfi'iuachol o Vienna fod Jerome, brawd Bonapat'tP) ei farn, a Pauline, ei cluvaer, wedi cael cu cynimeryd a'u tywys i Gratz cithr nid ydym 311 gwybod pa Un a bod yr banes hwn yn deilwng odderbyniad ai peidio. Dygwyd hanes gan y llytbyr-long Lord Wel- lington, yr hon a-ddaeth neit bivvy r i New haven o Dieppe, fod yr holl longbyrth yn Ffraingc wedi eu can i fynu end Dieppe a Morlaix. Dy. wedir yn awr fod y fyddin a ddanfonodd Boua- naparte i Lisle i ddisgwyl am ymosodiad y Cyng- reirwyr wedi cael ei bychanu mewn hanes i 27,000 o wyr, ond ei bod mewn gwirionedd yn cynnwys 40,000. Dywedir hefyd fod Awstria, Bavaria, a Wirfembprg ymbell o fod yn eiynot i Bonaparte. Eithr dylem gofio fod yr hanes hwn yn tarddu oddi ar (leiii)ladau a dis,,Nvylia(lau'r Ffrangcod, ac felly yn wrtlnryneb i'r banes swyddol a gyhoeddasorn ddoe, yr hwn a fynegai fod Austria fel un a brif alluoedd y Gymmanta wedi arwyddo datganiad y Cyngreinryr yn et erbyn. A dichon fod Bonaparte wedi cyhoeddi hyn er mwyn ttiecl(lii'i, bobl i ymddiried yn fwy diysgog vrt ei Lywodraeth. Ac o'r tu arall, nid anweddus fvddai sylwi nad yw Bavariayn rhunog yn y cyhoeddiad a yrrodd y r- allaAl o Vienna yn erbyn Bonaparte. Ymae son o nattur arall yn ymdaenu, sef fod Bonaparte ac Y merawdr Awstria wedi ffurfio cynlluil dirgel, yn ol yr hwny mae Napoleon yn rhoddi yr Eidal i fynu i'w dad yngbyfraitb, ar yr ammod o coron Ffraingc. Ac fel prawf o hyn dywedant nad yw Bonaparte ynei holl gyboeddiadau yn galw ei hun yn Y nwrtl wdr acyn Frenin yr Eid a I., megis gynt, ond yn uuig I'tizoi-azc(ii. &c, &c. Q i t. -4 t f i V f iIi i l!  l,ou i sa-i Pai?is?.- Bydd dyfodiad Maria Loujsa i Paris, neu beidio, i ddangos cywirdeb hyn. trhwyllasom eisiocs fod Brenin Ffraingc wedi mynecliOstend. Nid ydym yn credu fod igan ei Fawrhycli tm hwriad i ddychwelyd yn ebrwyùd i J^i^daln, eitbr bydd i'w symudiadau rbagliaw pael cu rheoli gan amgylchiadau fel y di<(\v\d^ont. Y mae Osteud yn alluog i ara-ddiliyn ei hun agos dros amser ac ymosodiad dideif/it, gellir gOI'chuddio"'r wIad il dvvfrdros dair msUdir oli cbylcb; bu'r Yspaeniaid a'r Ellmyniaid dair blyuedd yn gwarchae arni gynt, a dywed yr hancswyr Yspaenaidd eu bod hwy wedi colli 130,000 o wyr yn yr achos.—Y mae y lie hwn yn agos iawn at gyiiiniau Ffraingc, a dichon Louis, trwy gynnortbwy llynges Prydain, y pryd y niynna, a gadael fod pethau yn myned i'r eitiiaf, vn ei erbyn, hwylio trosodd i'r wlad hon, yr hyn fel. y tybir y gwna efe, er ei fod wedi cael ei wahodd i Amsterdam. Gyrwyd allan gyhoeddiad gan y Llywodraetb ddoe, i gynnyg gwobrau i'r morwyr hynny a ymroddant gyntaf i wasanaeth flyii-esol ei I' I Fawrhydi. Dywedir mai Cyhoeddiad y Cyngreirwyr, am yr hwn y crybwyllasom ddoe, a'r iaith a ddef- nyddir ynddo, yw'r achos fod Bonaparte yn cadw cynnifer o Gennadon gwiedydd ereill.yn Paris, y rhai a geidw efe fel gWFtlon am ddi- ogelwch ei V?einidcg!on neu ei SwydJogionei hun? y rbai a ddicbon syrthio i dJwylaw'r CYIJg reh'\vyr. ? ( Yr ydys yn dra d!wy?d yn Portsmouth wrth y gorchwyl o barütoLJ,1Dí[:r?;)yi Fawrhydi at wasanaelh tramor, I r -I -ii,es?,ilcl Syr fr;o)! uH /< J !'?d?ard Peic-M' f) nod a .:tlyygcs;9FkH nio. tua'r I' (.'<1 I-"J\)l,d¡¡' rnewn YChrdlg"1 t¡"Y.d(JJ.<J1' Y darpar- iadau Yngbad-dr\soifa Vvoolwicii whnt, ddir ?'?'t'. L!wythh' trosg!wydd-?ougau U'.b dydd a tna?gficlaua thrysorau mUwraidd o bob math, a ch?ngyn-ted?g y byddo un wedi ei Ihvytho y | mae yt't ??y!t0 tua'r Netherlands, beb ddisg wy 1 wrth cro'll !• yr ydys wedi gyrru ychwaneg na Ui? o ddrylliau a. drytt-fidogau i Ostend cisioos: | a gorchymynwyd yn ddiw-eddar ar fod i 4 loo i g,,t c IeLi tro 1 cl tl o i'r Cyfandir. Yr ydys wcdi danfon ychwancg 11a 150,000 o ddryliiau a dryll-fldogau i Belgium. Yi, ytlyiii yn deall fod warantoedd yn cael eu gyrru allan i gofffoli'r Meiwyr. Dywedir y bydd chwech wythnos npu ddeu fisyn ddigon hychano amser i lilwyr Rwssia o Poland gyrhaedd y Rhine. Dacth y 12fcd catrod o farcbluoeddd i Chat- ham ddoc, ac y maent i gynirneryd llongau yn Ramsgate i hwylio tua Holand ddydd Gwener nesaf. Y mae amryw gatrodau ereill wedi cael gorchymyn i fod vil barod i hwylio tua'r un lie. Y map' catrodau hyn, yr 21ain, 28ain, 71ain, a 79ain, wedi dyfod iNewry; yr oeddj tit wedi hwylio tua'r Amerie, eithr aeth buanlong ar eu hoi, i'w galw adref, wedi cael sicrwydd nad oedd eu hcisieu yno.

[No title]

[No title]