Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

BARDDONIAETH. <————————

At Argrapkiadydd Serw Gomgr.

IAt Argi'C!phiududd &.''f?t…

""""""""'" :.s. ?it'" ? ?4?…

News
Cite
Share

:.s. ?it' ?4? ?.'yr?/m«y!/J? 6'cr<'M Go)nci-. I I 4- l- FT MliAWD GoMER,Fcfagyr ydwyfynddaW!en- ydd cyson o Seren gymnicn Gomcr er yi< misoedd beU- ach, yr ydwyfweit/¡ian, \v)'th edrych yn wyneb pich Seren sutu),yn capi t'y i!onni aTncwydciio)i cydnnol a'n: te:m!adau brydiau Ct-cii! y;- ydych yu dwyn tristwch am fy mhcn fel cafod anniSgwyHiKhi-y, ae tcUy y eefÚs I yn eich rhtfyn 58, pan y (-,icl) brc- dyrCymraeg, ganhyst)ysuiddyntamdd:HHnind y Se- ''en; ie, pryd hytmy, mcddaf, y dm-fu i mi edrych <)!- t'y ymddygiild gyda gaiat-; hynny yw, bun] yn ddk;j'bymwi- cyson o Sercn Gomer di os o d !cuhi bedwar niis at' ci hynKidnngosiad cyntaf, end fel ag yr oedd gwyr dysn- edig y Hywysogaeth yu yrarysou ynghykmiythyrcnau agen-iau) ac yn arfer y geit'la.)) mwyaf pjgog ic -,III- so-chus ynaiHat y UaUyn y ddad!, end yn debyg i ddau lengcyn fyddai wedi yfcd gormod o gwi".v, y!t bKrod i derfynn y d()ad! tiwy )-ym dyninu, ac o braidd yr attai- hvyd ihag dannod uchau en gitydd nes oedd cywi!y<!<! at'nafwrtt: feddwl am en hymddygi:ui, :tc o fcvt-n t ych- ydtg yn t-hoddi !te f-yfrcithiawn i )j!ant Hcngist ddun- nod i C'ywir, dmnn, yn yr hyn a wl1:ic¡;ant; ac yn y wyn )ionno, sef cywitydd, tnn'odd;usy SCI'CI1 hei- bto: end pan gjywuis fud y ddadt wedt el hoi he:ui(), mi a't dcrbyniais yn Hawen dt'ach.'fn, ac weie ii vo aw;' yn ymroi. hyd etthaf fy ngniht i'w chynml!, n\ll adtbnv i'w dprbyn yrnha bils bynnag, on: e!o yn i\vy im sw'it yt WVtlIHÜS. Yr ydwyf yn gwelcd. fy I'ythyr yn ch\-t-yddo end (-Yn y rhoddwyf hcibio (y ysrifeJI, l11iWfI:lf t.ti sy'wadau <u' waith cicti cohcbwyr. Da iawn <<;dd gennyf w.)cd y cynghonon hnddio) a gawsoli1 gall ii'yn' w o honvnt, megts Llewelyn, Ade)phos Phito Gomct-, ac ainryw crem. Dywenydd petinyf weied o <h-ydl::n yn Htedcg o'r uu tfynnún, Ond y pet)) nnvyaf nei!!(tutd .t barodd t mi ysgriienu oedd g\\eled brvchiUt duon.y!: ymddallgos yng\fyneh eicit Sct-cn sinot; yr ynwyt Yllagos yr on him a'r ffraeti) Juiius o')- Bryn Teg am u-alth Powysicns:s, tHat bt-ychcuyt: du oedd, ondgobcithiafycenfydd y botd.eddighwnnwtddo cf anmddo y Scren, yn ei fyrbwyHth-a, yn waeth na Pho- {'i tnm; ac hid Jn!ms yn unig, on't pn\\b a ai'fci'ni)tycyf)yw!)Ct)t, sefdefnyddio yr ysgrythlirall snnchudd mewn u.odd tra chei)wei:us. Oni ddm-Licn- odd efe y cyngor bnddiot a roddddd Phuo Gomci- Yn ihify;; .38 ynghyich y gwaith. Onid oes g'cnnym ni).,Litl o dymho'o! tarn y Duw Got-uchaf nr y ihai fnont yn ceUwaIr gpr ej frou ef; onid oes ofn Di:\v yn pcrchc!)- cgt ct g:uon ef.. Da fynn-awd Cynirpig, a'iH hoii f.ody!- I y Go!Ht'.i<ud, nac arferwch y cyfryw bet!) pnd hynny; r.1t;J difti, y mae arnaf ofj] bod y!! ddcrbyniwr o Se- 1'1 Gomcr, ihag i'm Crcawdydd edtiw i mi, Ti a fnost! a hH'ynt. Peth aithawdd, fe! y crybwynodd P)u!o Gomcr, cap! gan ddyniOH t addef en bai mewn cynnifei-octnau. C!iweti:'ychwn gael gwybod pa fudd y daeth v ea' C?e i fed yn ah- Cynuaeg, ac o ba ie y tatddodd..od!d y swel y gwr a'i harferodd fy meddw!, gan i'od gauddo y ,,?ivel y gwr a'i liari*ei-odd fy iii-d(.Iwl' g-,ili I'o(i gill([(Io Dydd da chwi, frawd Gompr, a'r hoU Omenndd !<:) borfa G'.vyi Padtig, ac y<ndt'echwch i gyunal SereH Gornc)'. Ydwyf FfvnnoHddratnduon. Wit EcwA\ ? ———————

IAt A,'gmp/ú",lydd 5e)-cn…

[No title]

- LLONG?\ r: '.V \ Dn In '\!

..I Go'll,',TC]t- -I GO!njCJ!\tY),\VY:!.…