Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

BARDDONIAETH. <————————

At Argrapkiadydd Serw Gomgr.

IAt Argi'C!phiududd &.''f?t…

News
Cite
Share

I At Argi'C!phiududd &f?t GMnct'. I AT VR EKWOCAF GOMER, A'! OHEBWR LLEWELYN. I MR. GoMER,Er pan gyfodes yr enwog Seren Goner, a phistyHio e: phc!ydr dros eir\von fynydd- oedd Cymrn, yr wyf wedt sylwi, gyda mawr briodot- deb, dain yn gyn'rcdin o bawb o ohebwyr y Se:en v parch dyiadwy i chwi, syr, am yr ymdrech gor- ehestoi i lewyrchn a goleuo congtan mwyaf tywy]! a pheUcnig y Dywysogaeth; a phob Cymro di)cdry\v, o barch i'w wiad a'i genedt, yn ddiiys ddlgon a'ch gosodant ar eich match yn uaeu-rhed i'r enwog ohebwyr yn yr amrafrie! frwydran a gymmerth h- yn ddiweddar, o hcrwydd yncichtiriogHOthchwi y cyn. heHr y gad, ac o gyunyrch en-h gwlcdydd torcitluog y dtweUir y byddmoedd n-, Mr. Gomel-, wrth otenni eich teyrnuso!enadog chwi y gloywir yr arfan, y dosbertiur y rhpstrau, ac y sylwir ar amgylchiadau a scfyltfa Y dd\vy gadres. Hyn oll, meddaf, a lbwer ychwaneg, ar eichtraul anihicidiol eich hun, canys rn fyddai MM chad l (! (/tty'K(.: chodi dM'rM) na m\\y o sy!w ar yr amrywio! wr- oniaid, swyddogtou, a tnU .vyr, nag ar geiliogod rli e(lyii, end yn unig o'ch trwydded a'ch cyfrwng tywysogaidd 1/ chwi. Cynimi dynnn y casgliad perthyno! i'r gair !nvn sylwaf, ym niysgercmacnwogasant pu hannij! Yn y ¡ Seren, fod rhyw nn a e!\v!r Llewelyn arno wcdi btae!) ori o'r dcchrcu !]yd yma, ac nid .!im mwy difyrus yn I sicr, na't gyd-darawiad a'i {.)Yll1H¡}(1og y Sais mewH pc-rthyuas i ScislJig, y;: cnwcd[" ei 1"1'£' b sytwad ar cnw fy hei;g ei*, gyda chenad ;1 1 -1> (I; Mt'. L!eH'eiyn, pè'au" y tlaenorÍ;}eth i ddv Y:; nenvydd-deb y \týfyn ecilo yn d< dd.- gon, er ys ve p tmm' m!yncdd i'r 1\1' '> ;\¡ r"I bonlteddig c, c.spnn.o ei puwimi yn hoIlol(i"rnn tarddiad a gwrk¡.fll..t: j gwnncth Llewelyn yr hyn, a'i ystyried c*' Gynirotrwyad), oedd yu danges i nn, crynlll:tkdt1\l.cili I yn y gwr yn cl csponiad, er 11, 1 yn ei dadogacth ar y Cymry. Ond trwm. n',i¡¡g;'JJYf fod enu;au moelwn ySaeson fa! hyn ym y Cymry yn debygot'od ynddychryn ac eiddigcdd iddyBt am eu j parch a'u hnfudd-dod oddiwrthytft. Bpth ped csponid enwan amryw o'r hen Gymry yn Sapsneg, ntcgis Tra- haearnrawr, ArthorGawr, Rhys Gwynedd, Uthr Ben Dragon, Brochi'at;) Ysgithro?, a'r cyftlyb; och fi! ni fyddai hynamgcn ttag ymwan Gni- )ivcraLi!ip\vt; ac yn berygt anfertho! riiag dychrynn y Sapscn gM-irion o'u gwiad. Gan t'ynny, Rrr. Gone)-, chwi a wnaethoch yn gaH a mawrydd:g iawn i aros ar eich march yn bwyHog, gan ystyried mai o ddattiwain :nyned yn wysg ei gynnbn, yn Ue yn ei uaen, a wnacth yr asyn Bcnoni, wrth daro arno megis y gwnaeth; end an) L!c\vc)yn, gan fymod yn ei gyfrifef yn is's\vyddo"' wrti.ych chwi, efe a gymmerth hiwcr o bocn mpgis San) fab C's gynt, i chwitio am yr asynod, a dyma fe wedi cact gat'ae! ar un o h&nynt o dan ci bairn)) newaidd a braidd na t'pddyiiwn mai nn o hen asynod Israpt vdyw wedi aroshyd y dydd hwn, gan ddrycedyrohvgarno. Mr. Liewetyn, o ddiftif, pa drogaredd oedd ynoch chwi tusigat yrasynan hwn? onid oedd yn ddigon o gosp ;ennyeh ei arswydo ejmordditfawi-a'ch litill mi]eillig--? beth a wnciro horÍo cf beitach ar o! y driniaeth anif'e)!- aidd hon? nid wyfynconoondam uti gwro'rnnysbrvd ag ef yn eich Scren oli, sei nn o'r enw Boda leuangc" a wrt[iwyn(:'hc<!d y Cawr Gwan o Fen; fe aHai y gwna'r asynyn hwn y tto etto i arwedd y barcud hwnnw ar ei gefu ti'wy yr anialwch at gigfrain y dynryn, canys y maent hwy yn gynrcdin, er yn ddwl, pendew, penga- )ed,achwyrrryd!g, yn lied siwro'u traed a skr o'n siwrnni. Os got'ynir am gyfrwy iddo, gaU g'Ymmeryd cwpt\s esgyH rhyw hen gigfran 0' r tTos ar y tfùrdd; a tiirivnan Dertedd bHrs\n dat'ad \n rhwvn. hrb pn rvw- cirio, canys ni raid wrthynt i gann iddo megis ar y d' !yn, gan y bydd i Ieisiaii iiafar yr asyn ei ddify)-<t yn He hynny. Cosodwi'h hwynt gan hynny, Mr. COlllol" y MiH ar gefn y I!a!i, fei y CaffOJlt bro6 einsen rhyw ys- bytty o'r eiddoch, canys y mae yr ysgrnbHaid iiyn, rhwnge:'hysigtod a'n cieisiau mact'oxHyd, yu drwg- sawrio yr holl wersyU. Na fitasai y iicw yn llarpio y' asyn megis as, y Haddodd y propfiwyd gynt, sydd yn dangos got'ai tyner Rhaglnniaeth dies g)ead'i!nud mor anymddiifyno!, dwi, a direswm, yn gystal a maw) fryd- igrwydd y Hew. Wc-dt'r cwbl, y mae yn rhyfedd cennyf gh'wcd Mi'. Cawr Gwan yn ei Eii,,Iviiioii yn C\)'lIO cymh)aintar ot ei t't'awd T\vm y Nant, megis pe byddai )ie)j wedi ei ad- aet ar ei oi i wastradedd dnvg-ysbrydion, b:u'cntanod ac asynod fci hyn, pan y meddyitwyt' muau i'od Dew- eiyn ac yntcf wedi dorbyN yti iiawn ddeuparth ihan tnanteH Len Elias y NaNt, ac yn cadw ncntydd y cig- frain a mynyddoedd yt asynod mor rhftgoroi, fel ag y mae yn anhawdd dywcdyd pa un ai gwendid y Cawr ai KKK y Liew sydd i'w ryfeddu fHyaf. BeUach, Mr. Gomer, y mae yn Hawen iawn gennyf we!ad Hewyrch y Seren yn arddcrchogt coftestr y Hwyddyn newydd, a bod y tansgtifwyr Cymreig yn parhau i'w chynnorthwyo a'i hamddiffyn. Bid gwh, gall fod thai ymn ac accw yn citio, both cr hynny, nid y\v amgen na phnro sot!iaci) y Cymry, a gwncuthur y Seren yn wothfawroctcb yn y Dywysogaett), Gwir dde! bynwy! ytiige"edtlwyi-, a cha; wyr y Seten )newn CuhcbÙœth ac Ifysbysiaeth, a liosogant yn barnans tra cefEr goh'rg ami. Hetyd, gwych iav.n yr adterir hedd- wch yn y Iscwyddiadur mewn perthyna.s i ysgritcnydd. iaeth; yddadiar yr aches hwn a fttdra buddiof er hyfforddi yn y Gymraep, cynihedroH ysgrlfenyddiapth, a gochelyd peHafoedd o'r ddeutu, yr hyn yn ei eUreith- iao ,a batha tra't' Frythoncg i'w hysgrircnu a'i darUeH ;er.f.Od.rhYW loan yn ddiwcddar yn cymharn y cwbi i nid yw hyn ryfcdd yn y byd as edrychir ar bethau tr\vy yspienddrychau anghywir; gait Mr. toan \vcied ei huu ttmv'n drych o'r fath yma yn i!ni nag I un oMant ynys Lilipwt; pa fmnt y\v nynny? meddwch chwi; wet, o gy!<h álCy.fi)({/i;Jd « y tataf Da': beth neiiiduol H e!i- weled at- a:ynnyd<! maw!' yn y Sercn, y rhat ydynt hr:o<io) ogotiiitit vil i.mh Gym- raeg, sef 'ei I tt'r (h!)' Cymreig ogysti'awenuy!'y;Tiaf.'rod(!io!). Coetiwch ii,Mf. Go- mer, er fy nystawrwydd hyd yma, fy mr-d yn wytimosot yn det'byn yrhygiodSeren, uc yn ei chynnncradwyo bydag.syddynwyffHeteiI!, aeymae y!) ddywcnydd genHyft'eddwI bob amser nn ommcdd.)' mo itoni. t nu t)-a fyddwyfmewn Saf't g'yda f arglwyddes Cciniog ncu Elusen.

""""""""'" :.s. ?it'" ? ?4?…

IAt A,'gmp/ú",lydd 5e)-cn…

[No title]

- LLONG?\ r: '.V \ Dn In '\!

..I Go'll,',TC]t- -I GO!njCJ!\tY),\VY:!.…