Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

BARDDONIAETH. <————————

At Argrapkiadydd Serw Gomgr.

News
Cite
Share

At Argrapkiadydd Serw Gomgr. ATTEB I GRAS LYTHYR ENLLIBAIDD Y CAWR GWAN, fr kuit a ymddangosodd yn Setcn Gomcr, i-hif. 4-t. Mn. GoMER,Bydded gwiwgennych adael He i fy Hythyr yo eich Sereu; fe aHai y bydd i ryw un gael dy- wenydd oddiwrtho. Mi ysgriienais attoch er ys ta!m, end trwy ryw gam- gymmeriad, neu ryw attatfa, yr wyf yn dcati na ddacth i'ch !!aw. Dyma fi yn anfon nn etto; y mae yn dra rhyfedd fy mod yn gatht agor fy Hygaid, na chodi fy mhen, wedi bod dan ddyrnaumor drymion a. dyi-niii Cawr! yn wir da iawn i mi mat Cawr Gwan ydoedd, ontde ui allaswn fyth godi fy mhen; nid ydwyf and t!esga:dd, etto yn ducwr, ac \styr yr achos. Fe gymmerth y Cawr Gwau y draflTerth o osod t !nwr yn ei iyt!iyr y beinn Barddoniaeth cit, pe bt!asai hpb iawer o honynt buasal bur dda iddo ef, set'dy'brydsam, twyH-gynghanedd, a rhy dcbyg; y rhm hyn, yr oedd ei Awdt yn hoUol feddianuo! o honynt, heb son am syuwyr. Fc amcanodd, pe gaiiasai, auiddtfryu y braich, Son cyson eeisiwn" Yma y mae pedair!!afariad ymhen dwy/medd cf. ra ragormeth yw hynny? pe byddat pedairHatartaid ar hugmn nityddant fytii yn abi i'w ddnvygio. Cododd y (.AwrýstieUreth o waittt D. lonawt- fel byn, ad ei weision.' Bar?d?pT??idtcn dcalins a ydyw y bratch hwn v' n perthju i r?rhyw aches. Y mae Robert Davies, 0 Nantgfyn, ?\npdi dybryd sain fet hyu, Dyn dihag an? a? enwog. Eefyd ? HyiJ, -?' Nis'gwntpdraeoriaeth.svdd rhwng y tribralch ucliod, Dyn dinag anwag enwog 'PedJOd sy'n bod yn y byd/ 'Son cysan ceisiwn.' Eu seinia); a'u pnfodlau fe! hyn, Dyn dinag anwag enwog ag, og. Pecitod sy'n bod yn y byd ;—w<, od: yd. Son cyson ceisiwH ;'—on, on, K-M. Y rhal hyn a'r cyffe!yb sydd hoHoI ferns. Ac arwyrain gorwrcdd,' Cododd y Cawr dystio:aeth i arnddinTyn y brateb hwno waith D. lonawr, tet hyn, Y taranau taranant.' Hynodo wan ydyw'r bnuch hwn, os gellir ei alw yn fath yn y bydo ganu. Codoad un araH fc) hy'n, '<)Argiwy<Myi-Arg!wyddL' Ni feiwyd ar nIt gynghaucdd J!!sg yngwalth yCawr; He byddo tara\yiad y gynghanedd yn sefytt ar yr un fo- ga)t ddwywaith, nis dichon fed amgcn na ihv deb'v? ac tc!!y y breicMsn Hchpd o! ynanid yw y Cawr ues o iio(livydd i ynniij y chwarae wrth godi tystion an-'hywir Uuchiodd yCawrgoegntat Boda,am yrrn y ncw- ydd iddo fod yn rhaid trot!; t tll nr o! a; dape cawsat v newydd yn gynt. Ceisiodd Hrndditfyn y btaich hwn 'A t'ranau y trinoedd.' Y mae'r Cawr yn gofyn i Boda fe: i.yn, <AIni wvr cfdd)::) gv,'e!)ani yriaitha'tgrammadegna tjeio ar t'ath ftaich a hwn.' Yn wir ni *vi- Boda pa t-anunadeg a wetodd y Cawr, yn caniattau dan rwygiad mor anafus a hyn; tybiodd y Cawr mai cnmgymmpryd a wnaeth Boda ynghyich gwraig yr hen Gomej pa un bynnag,' md cedd gyfrcitDon iddo roddi t'iana)! yn I"e,tai-anau. NLd ydyw celt ? meddai')- Ca?r? ?ddnn yn wrthod. edig; os felly y mae, ni ?aeth Ra'?a?H '?csen feten, na' ? gy?tnsoddir; nt waet!i canu ar Imtyu dingci¡ru' Í1eu\Jdsn fel en, na'r 't't' dd I 'D' ,J"  I j' priff.rddoniaethgox.'u. ?g?i)?<?'(!tf,ntedder, gaei dwy b yii Ile un; y niae Ili.yAh' dwy & yn j)e un; y mae hynnyyn ?ir, Ood bod ynddi- gon craH i sanfod bod nn yn t?aif.' P: if-fab A -d d a Cododd aml'J"Y dystio{i¡ amddiiiyt: y braich hwn' fel hyn, Gofa! ya He cynnal cxn.' Arall, Parcitaf anrhydeddaf di,l &-c. Y mae'r tune!! o'nfyn weddol, o herwydd y mac'rsa: yn niwedd pob g<m- o honi; end urn y Uinelt o eiddo'r Cawr, a'r !)ine:i gyntaf, tra ch!ogyrnog ydynt, ac nid Uai na beius ychwaith, wrth reol gacth bat ddoniaeth. Cei&iodd y Cawr amddiflyn y braich hWD, A)n gautetauda,' trwy ddal aitan ei fy)chan cyfyng a'i gynghanedd bed. egog. Nis gwn i pa hediadau a-fcddylir wrth edrych areiAwdIcf, yr liedia,(Iiti tt:bycafiddi ywhedmdau pciswyr, nen hediadau y dryw,tuag uchder ei ben. Fe heiiodd y Cawr amryw gynghaueddion o amryw ddfd!, y thai ntd oes end ychydig o honynt yn ddifeius, nac tH! o ddeg Y" atteb i'%v destuH;ymaeo honynt !awer mwy nag a rtódàis i yn awr, rhy f:uth & diles i mi go6'au am dauynt oll;uid ydynt hwy, nac odlau'r Ca%vi-, hanner gwerth y pap" a'r ingc. Tra byddo y nineHati riiagddywejedig byn (o eiddo'r Cawr, na'i dystion) yn ymddangos mewn baiddoniaeth, nis gwelir tu byth yn €i haddurn wisg, Am feiau barddoniacth, ofer yw son mwyach; y maer Cawr GwaH wedi diddymu tri Heu bcdwar o bonynt eisoes ond cyn pen hir ni f)-dd cymmaint ag un o honynt mewn syiw. Fe gaitfyr hen farddoniaet)< oedd mewn caeth- iwed er ys oesoedd lawet' (tnag amser Dafydd ab Ed. mwnd), e: rhyddhau o'i eha! char cyfyng; yna bydd pcb rhigymwr penchwiban yn gwacddi, Byw fyddo'r Caw: am wneuthnr ben dd a ihigymwyr yn gydradd a'u gitydd. Ediiwiodd y Cawr gastcll Caernarvon ac ewineiHt Eryri i Boda, ni fedd ei wiad et' un gaer mo:' aidder- chog a chasteti Cacrnarfon, uac un mynydd gau uched ci ben a'r Eryn; y ddau hyn ydynt y ticlau d*i, atdder- chocaf yn imii a'-daloedd Cymru. Cyifetybcdd y Cawr Buda t garn Sais; os earn Sals, Ilafn Cymro. Barned d;nUt;nwyrdeaihts, diduedd, a osodod(i Botla ri-irbetli yn erbyn yr iaith; ac os gwnnett), y naae efyn di'a boddion iddynt oi! i roddi eu hysgwyddangyda'rCawr. Fe gymmerti) y Cawr wib redeg oddiar hyn at y bcd- ydd, ac a faruodd lod Boda wedi cac! dau fed\ dd, aen j I en\vM, sef e: en.w p(,onol a'r enw Boda, ac etto hp.b gaeieifcdyddto i't'a'ydd gi'Mti.mogoL Fe allit, fody I I Cawr wedi cae! tff, ac er hynny hcb gaerei fedyddtO i' !fyjd gr,stiiino,,rol:, hynod mor anaddastuapat"desttiu I I y c<wry-doedd,rthyglau bedydd, ond geUir ei b,:titli-otidod me\YR nmryw bethau frefn Ryn Awdi yt- hen Goiiiet- oedd y)' acho dechreul.H, ac ru àdylasai y Cawr gymmeryd dimaraH H)ewn Haw hyd omch&wsaibcndot'yniada:' y cyfry'.v achos, '.)nd 'JaJ gan yr euog- gael rhyw Iwybr i dd!angc, rhag myried i gyfatfbd ei Y mae yn debyg i Boda ddarlencymm,¡nt o waith yrhenFeirdd, parch da. 'ddynt, ag a <!¡hrl¡ulOÙd y Cawr; erfod caniadad yr hen Fen dd yn ,¡1ç¡aJ'lmtJl- a(livy, ymae ynddynt amicdd o feialt etto ntd ydynt !ai. na gwerth svlw; oii,,t ilid,,Tw-trwaitli y Cawr hanaer gwerth y syhv a àrpofGÍsoes. a thybied y Cawr ¡ Bolla gninno a.i yd hytrach ei vn'th-nyneb!! ytt €t h(JI gfl¡nyg'i'a¡; end tttd ymgeccrcth ychwalth sated y Cawr at' dn' teg, yr.a fe anuu'ta Boda ytntadd un frwydr etto ag cf. Yr wyfyn gadae! hyn dan e:ch ystyrtaeth ch,wi ddar- Uenwyt'dyaHtisadiduedd. Ydwyfeichhvnawseiddiafcvfan!. I OArfon. DobAltuANGC.

IAt Argi'C!phiududd &.''f?t…

""""""""'" :.s. ?it'" ? ?4?…

IAt A,'gmp/ú",lydd 5e)-cn…

[No title]

- LLONG?\ r: '.V \ Dn In '\!

..I Go'll,',TC]t- -I GO!njCJ!\tY),\VY:!.…