Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

OLYSGRIFEN.

Advertising

.IAT EIN COHEBWYR. '',I

-W ?? I- 7- 11  FFEIHIAU…

At Argraphiadydd Seren Gomer,

News
Cite
Share

At Argraphiadydd Seren Gomer, YCHYDTG SYLWADAU AR DDEFNYDDIOL- I DEB Y PARTHSYLLYDD I NEU Y GEIRLYFR DAEARYDDOL. Pvii'iiisvii,vni).—Pa betli ydyw hwnnw; ai rhyw anifail, nen crmyg i fain gwellt ydyw? cbe llhywun. Nage. Onid Llyfr ydyw, yn rhoddi hanes am holl barthau y byd, ac Ivverddon hefyd. Gelwir ef felly am ei fod ynsylln, tremu, neu svlwi, ar holl barthau y byd; gan iol Ii h mcs am deyrnasoedd, gwlcdydd, di- nasoedd, trdydd" peUtrefydd, moroedd, Hynfeedd, afon- ydd, UongbYI,th,IHlyttyddan, a dytrrynoedd; ynghyd a Cill-C iiio asnacti, lliiv a I y trigolion, yn yr hoilfyd adiidbj)^ft^§4 v b Rhjiwun. D\na.(kligoj)* ,Ond ni fedraf yn fy myw ■ ddywedyd enw v Ilyir^pe chvvythwn fy nghilddannedd allan din dv\ 0, fe ddoir \vl',tli ylniaff((rn rhwydd ddigon ac hefyd y mae yr ea$Uvyji^cdi myned trwy Gymnl, nid gwiw ei al\v yn ol yn awi, ^an fod yn rhaid ei alw wrth ryw enw. Ai gwiw gei-i ijycli roddi eicii enw fel I tansgriliwr tnag atto? Rhywun. Pa beth fydd gwerth y llyfr ynbarod? Fe allai y bydd tua gwerth punt, mwy neu lai, ni ellir i dweud yu unlon ani lyfr na bn yn argmlfedig erioed o'r blaen vn Gymraeg. Rhywun. Gwerth punt! nl chocliaf fi fod llyfr ar y ddaear yn werth punt oddigerth y I'.ibl, acmi brynaf hwnnw ara hanuer yr aiian. Pe buasai eicii llyfr o wyth i naw ceinjog ci bri. iiii fuaswn yn amcanu bit? ,t> ge/im. I Y mac llawer a lyfran gan ein cymmydogion Seisnig yn wyth neri'nfiw'puht o bris, a rhai dros ngain. Diau inai y Bihl vw y llyfr goreu, ond y mae rhai llyfrau er- eill yn gynuorth-wy mawr i'w ddeall. Sonir yn y Bibl am lawer. o wledydd, teyrnasoedd, dinasoedd, trefydd a phentrefydd, mynyddoedd a dyffrynoedd, moroedd a Jlynoedd, &c. pa le y maent, a phwy sydd ynmeddian- .tt'r gtvle'dyd(-t ali- t(!t-iip,,ioedd livu;iy yu awr? gwcl y Parthsyllydd. Pa Ie, a pha ddull oedd ar Babel, neu Babilon tawr, y ddinas ardderchocaf yn yr holl fyd, yr hon oedd drugain I I illdii- ei hamgylchiad, a'r muriau yn hanner cant troedfedd o drwch, at; yn ddau cant en huehder? a pha fodd y cy miner wyd y ddinas gadarn hon gan Cyrus a'i.wyr, ar nos gwIedd fawr B.eisassar? yinlia ICVll vddinas oedd Nebuchodonosor, pan fedd- yliodd ei fod v rhvwbeth mwy na dyn, gan \\aeddi, Ollid hon yw Babilon fawr, yr hon a adeiledais i yn fretihindy, ynghryfder fy nerth, ac er gogoniant fy Mawrhydi?' am hyn catodd ei yrru i boi-i gwellt: gicel y Parthsyllydd dan y gair Babilon. Pa fath le yn all-i- yw Jerico, Jerusalem, a Damascus, a llefydd hynod ei-- eill a sonir am danynt yn yr ysgrythur; a phwy. sydd yn cyfanneddu yno yn awr? guial y Parthsyllydd dan y geiriau It 3 tiny. f Rhywun. Fe ddichon fod yn llyfr buddiol ddigon i rai pobl. Pa le y mae'r Moscow hwnnw, a sonir iddo gael ei (I diiiysti-io y rhyfel diweddaf, ai yn yr Aipltt? Nage fawr, yn Rwssia, Lied. 55" 45 Ogl. 31 Ddw. Gwcl y Parthsvdlydd, Rhytcun. Gad iiialth ffipi-au ni fedraf fi ddim ar- I nynt. Ai plwyf ydyw Rwssia? Nage; Ymerodraetti helaeth hynod. Gicel y Ilartli- syllydd. lihywuh. A ydyw Elba yn ymerodraeth fawr iawn, lie y gyrwvd Bonaparte i deyrnasn arm? Ynys fechan yw Elba, ym Mbr y Canoldir, ynghylch vvvth" milldir ei hýd, a dwy o led. Gwcl y Parthsyll- ydd. Rhywiifi. Wele 'n siwr ddigon, pebvddwn am f\ ncd deithio mi chwenny chwn gael y llyfr Parthsill; ond disr- i ac ni bum erioed ymhcllach un ffair Rhes, ac y mae pant yn giyn arian i'W tain am aros gwrtref, Gwell talu pnntfjartref na phe eorfvddech ymwelod a hanner llefydd y byd ac Bid wy f yn ymofyn am hunt yn a?r. ch wi gew ch da)n bob yu swiitfel.ag y b\ ddoch vn tetthio •' a'ch llygaid, heb fyned gam o'c.h eadair a'cli lie[) f'3,ted RhyUiim. Wele, er mw.yn y bacligen Sianco yma,dyro fy enw i'la\vr.~—Pa beth yw eiell enw? SlOX o i'LAFN-Y-CVY.v..

Family Notices

r—— 7• ■ ■, -

SENEDD YMERODROL.