Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

OLYSGRIFEN.

Advertising

.IAT EIN COHEBWYR. '',I

News
Cite
Share

AT EIN COHEBWYR. I &T Derhyn;aso? Lythyraa Dewi J?dn,MwYŒ'¿.Í'omas j n.bGwiiym?a'rDdyUuan; ymddengys y rhan amlaf, nicl 4)11, yii y ne,,zih pr Yry?ym dra dinlc?ar i'r DdyUuM am ei svlwadau cvffÎ.uadwl a hcmnadol; ac am ei hod hi YI1 mèdru c(i zr?i' .1?it- er iii?s d ictiori odd(-f (i isgie; i-- dpb.yT ilat! dymuuol ?nxym fyddai cad pob cvfit-h b nodTadau 6'! heiddo, gan nad pa un a fedrwn I fyii?d irj)i?idaeth y ?cubreii ai p(!id*l?0. to (? Mewn attebiad i vmofyniadau amryw o'n Coh?bwyr vr .d\iii vi iijvne^u iddyntybydd i'r P ARTHsvavDO, yii di'ti?-e(idar yii y Papur hwn), gytMM'ys ugam rhityn, o leiaf, am sw'Ht yr un. @J Cvhoeddaspm lythyr o bapur Brysto yn cin rhifyn d i w el (ii f, yr hwn a ddvvvedai fod Bonaparte yn gareharor; yn ol yr hysbysiaeth ag oeddem wedi gael eYI hyün y, ytaddangosai i ni y gallasai hynny fod yn wir, ond ar yr un pryd yr oeddvni yn anilieus yn ei gy?????y gosodasom J3r?o? Mfrt:M.r?, ar o! yr banes, 1 °?"???? '"? y caws om ef ac nad ocddym yn ??"?'Yj(!mnain 'yn attebol am ei gynhwysiad; eithr lienirys fmne-ion swyddol yr wythnos hon ei fod yii; &n$hy*vii\ i' mae Bonaparte yn bennaf gvvr viidivit dom.u If^iia^c, ac yr ydym yn ofni nad yr unig ildi vvg a rrxnlyn ei adfeddiannad o Goron Ffraingc, yw diflrseddiad y Bouiboniaid, eifbr y bydd rhyfel new^dd i dorri allan rhwng y Cyngreirwyr ac ef; yr ydym yn c'ywed mat prif vvrthddadl y milwyr Ffrengig i Louis XVIII. oedd ei waith yn rhoddi taleithan Belgium i fynu, ac os felly, natturiol yw casglu yr ymdrecha Bonaparte i'w hadennill, e-i- nad ocs ganddo fwy o hawl iddynt nag sydd gennyin ninnau. Yrunig bawl a fu ganddo iddynt oedd iddo eu goresgyn mewn modd buddngol; ond wedi hynny feti dygwyd oddi ar Ffraingc yn yr un modd. Ar ddeisyfiad amryvv foneddigion, y mae Uehel- Sirydd Morganwg wedi trefnu cyfarfod o rydd-ddeil- iaid y sir hon i gael ei gynnal yn y Pyl ar y 6fed o'r iiiis lnvn, l'r diben i ystyried yr addasrwydd o ddanfon Deisyfiad i'r Seneddr, dros ffurfto Gweithred- yr hon a drefna i le dewisiad aelodan i'r Seneddr fod mown rhyw barth canol i'r sir. A thybia rhai mai da fyddai i'r weith red gynnwys darpariaeth dros gynnal y bravvdlysoedd ar gylch yn Abertawe a Chaerdvdd. Gollyngwyd Hong dau-hwylbren orwych, yr hon a ehvir Maria, ac a berthyn i'r Cadpen iMorris, o Aber- gwann, i'r nior bore ddoe, o long-madias y pen-^aer Ilongau Mr. Llewheiling, yn y dref hon. Aeth i'r-dvrfV mewn modd mawrydig ymysg bonllefan y Ilia ws cyn- nulledig, a marchogodd ar y'dyfroedd inor brydferth a phe buasai wedi hir ymgynnetino a'r vveilgi. Cy miner vvyd amryvv forvvyr yn y llongborth hwn nos I Luu diweddafgan y ddir-gnud.(>m gang J, y rhai yd- ynt wedi eu gosod meivu {mu61ongau'r Brenin, yn yr aber yma.. { 11) r sicr ynghylch yr hyn a Sdigwyddodd ynr nimwMys diweddaf Caer- dydd; yr ydym hyderus y byddwnx fed,diaan»l. ar bob hano* IHvpig pertliynol iddo ernein cylweddiadnesaC j £ u-Ui\vyd J, N. Wiliams, Ysw, o Fryn-y-Castell i fo<r d I Ci redigion, yn lie Herbert Evans, Ysw. a P. P \u>uin, yn svvydd FHiut, yn lie Svr R. a'P, P'ií\t,w,. Yü};¡¡n, )'n FHiut, yn lIe Syr R, Brcke. Daliwyu aderyn hardd Sawn o ryvvogaeth yr Eryr ychydig ddyddian yn of, mcwn croglath ar dyddyn Mr, Clark, A.) I Brovvyr, gerilaw'r dref hon; yr oedd ei udenydd o fiacii. tiii i fiaell y llallyn mesur dros bedair troedfedd. Gyrwyd i gosp-dy gwaith y Bontfaen, gan L. W, Dilvvyn, Y swain, Thomas Fowler, meistr y llongig Brigas o Dungarfan, yr hwn a gyhuddwyd o gadw trysoiau llyngesol yn ei feddiant, ac yntef yn gwy bod hvaiUedrad oeddynt. Yn ddivveddar hwyliodd y Betsey, vi- lion oed(I vn rhwym i Abertawe, ynghyd agamryw longan ereill, o Portreath, aeth yn aflywodraethus yn fnan, a throdd ar ei hochor. Aeth tri 0'1' gwyr i'r bad, gan adael bachgenyn yn y llong, yr linvii y methasant a'i gael allan, ac a soddodd gyda'r Hong; hnont wyth awr yn y bad mewn inor garw iawn, ac yna gwelsant (iii, gei-ilaw Pen Trevose, ac mewn dwy awr eiiwaith daerhant hyd atto; aethant i ben craig, ae mcwn mnnnd curwyd y bad yn ddryllian, a golchvvyd hvvythau oddi yno gan don ddychrynllyd, a boddasant oil ond y cad pen yr hvvn a gufodd afael nievvu rliaff a dafiwyd gan y bobl ag oeddynt ar y tir. Gyrwyd y Hong Lord Wellington, yr hon oedd rwym o'r dref hon i Waterford, i angorfa St. Bride, gerliaw Aberdaogleddyl', wythnos i ddoe, yn ganlynol i'r niwed a gafodd, megis colli ei llyw, See. trwy daroar yr Hats. "Cynnalwyd trydedd cylchwyl Bibl Gymdeithas Gynnorthwyol Aberystwyth ar y 7fed o'i- mis hwn. Yn y flwyddyi) ddivveddaf yr oeddid wedi cynnull trwy dansgrifiadan a rhoddion y swm o 6931. 15s. a gWt-rthwydcym)riHM]tagwcrth 1131. Ss. (3d. o Ivfrau, y cwbl yn Bo6'. lvs. (id. o hyn yr oedd 4401. wedi cael eu gyrru i gynnortlKwyo'r Fain Gymdeithas. Yn y ddwy fiynedd a aethant heibio dosbarthwyd gan y Gynuleithas hon 5,197 o Destainentan ac 180 o Fibian. Cymmerofld y giniaw a fwriedid roddi i Syr W. W. Wynne ar ei ddychweliad i'w wlad enedigol, le dydd Sadvvrn wythnos i'r diweddaf yngwestdy yr Atigel, Gvvrccsam, pryd yr eisteddodd yehwaneg na 200, fel yr ydym yn clywed, i lawr wrth y wledd. Ar y 1:3eg olr iiiis hwn, cynnalwyd cyfarfod gan yv Eisteddfod a drefnwyd i ddwyn i ben y Hawnfwriadau ynghylch nrddasu Syr W. W. Wynne ag Addnrn-gawg (Vase) yn Ruthin, J. W. Griffiths, Yswain, yn y gadair, pryd y cyttunwyil ar fod i lesti, a lUiniau darluniadol o wasanaeth milwraidd y G wron, a phethau ereill, i gael, ei gyflwyno i'r Barwnig teilwng uchod, a Umnsgrifiwyd 1,2:201. yn ebrwydd i'r diben i ddwyn y bwriad i ben, Dirvvy wyd Wm. Lewis, d blwyf yr Eglvvys Newydd, ."Mynvvy, deiliaid Dug Beaufort, mewn <201. a chostiau am dorri coed derw oddi ar ei dyddyn. Cyfrgollvvyd y WHiam, o Arklow, yr hon oedd yn lhwym o Wexford i Lerpwl, yn ddtweddar, yn eb- rwydd wedi myned allan o Gaergybij nid ydym yn clywed fod neb bywydauwedi etl colli. Yspeilwy.d masnachdy Oriorydd divvyd, o'r etJw Harrison, o bump oriavvr (watch) yn ddiweddar, yn yr WYlldgnJg, svvydd Fpitit. Yr wythnos cyn y diweddaf, galwodd hen wraig o'r enw Jane Rees, yr lion a arferai ddwyn llythyrau oddi anigvlch o'r Llythyr-dj Ynghaergybi, mewn gwestdy cyffredin, ac ar ei gwaith yn rhoddi llythyrau iddau ddyn icuaingc ync, ceisiodd vvy dra id o hi mewn ymddangosiad yn fedilw eisioes, rhoddasant hvvy- thau iddi dri nen bedwar o ddigrifwch, ac yn ebrwydd wedi llyn syrthiodô i drwmgwsg arlawr y tk, PC erbyn y bore vr oedd yn gorlf rnarw—Rheithfarn, 3Ianv tnry jifed gormodJ—Nid hwn yW'r unig brawf a gawsom nad yw gwnodau yti butuatt adda5 i chmmc neu yiuddig- ri-fllau Cafwyd corph benv# e- ymddangosiad cyfrifol yn 1 ddiweddar ar lan yr afon, yng NgHa.Gt'eon Gawr, wedi ei ddry 11 to yn fawr. Rheithfarn—Llofrnddiadh giuir- foddol gan ryw ddyn uen ddynion anadnabyddus. Y mae ysgol rad, yn olcynlhH)ý YJx-. Bdl, newydd cael ei sefvdh^yn Llanliieni; cynnalwyd cyfarfod lli- osog ar yi ^th'.i, a thaiisgriifvVyd swm helaetlr at y sefydliad, l,i)'arllenvvyd llythyr oddiwrth Esgob yr Esgobaeth y n V cj farfod, yn yr- hun yr addavvsai efe bob ceftjog-atth yn ei allu iddo. Yr vdyni/^Gdi Óiel cryn lawer o dywydd tymhestlog yn ae Nli- ydym yn clywed fod llifogydd wedi n'am.(So?tid'.a pherygln bywydan mewn amryvv barthan.c -S-yrtliiodfl tymhestl ddychrynllyd o gen- Ilysg yn Mineln C i wall, yr wythnos ddiweddaf, yr hon a ganlyflyvv^ in fellten dra thambaid a braw- ychus a tharau, uilv d, dryllwyd eglwys, symudwyd, un o'r clychau o'i 11c, a gvvnawd gryn lawer o niwcd" r c.oi au gan y felltcn. Yr oedd y tywydtl inor iios Ian diweddaf wrth y Drosglwyddfa NewyHd'Ve/y Pasy(ig-e) fel y meihodd y Uythyr-god (mail) a chioesi dros amser hir, ac ol ganlyniad ni ddaeth y llythyr-gerbyd i'r dref hon bore dydd Gvvener, ond ymh-eii chwech o oriau ya ddiw. eddarach nac arferol. Cynhaliwyd Cymmanfa gan y Trefnyddion Calfin- aidd yn Aberystwyth, y 1 leg a'r15fed o'r mis hwn. Prydnawn dydd Mawrth, am dri, gweddiodd; Sir. Griffith Salmon, a Mr. Thomas Richards, ar ridcrbyn teyrnas ddisygl, oddiwrth ficb. xji. a Mr. D. Cadwaladar, ar y creadur newydd, oddiwrth 2 Cor. v. 17. Dvdd Mercher, am saith yn y bore, gwcddiodd Mr. IsmacJJones, a phrcgethodd Mr. D. Jones, ar wynfydedigrwydd y rhai a adwaenant yr iiyfryd lais, oddiwrth Sal. lxxxix. 15. a Mr. E. Watkin, ar ragoriaethau Crist, oddiwrth Can. v. 10. Am it, gweddiodd Mr. Thomas Jones, a phregethodd Mr. J. Evans, am Ddaw yn dyweddio ei bobl, oddiwrth IIos. ii. 19, 20. a Mr. Ebenezer Morris, ar berffeithiad trwy nn ofihvra, oddiwrth IIeb. x, 14. Am dri, gwctldiodd Mr. Owen Jones, a phregethodd Mr. Wm. Havard, ar y gair Gorphenwyd, oddiwrth loan xix. jo.; a diben- wyd y Gymmanfa gan Mr. J. Thomas, trwy egluro Crist fel Bugail, oddiwrth Can. i. 7. Darilenwyd y gair, a chanwvd amryw weithiau. Yr oedd y gwran- dawyr yn lliosog, a ohafwyd lie i grcdn fod pregethiad y gair c tendith i laweroedd. Dydd Gwener, y 17eg o Chwefror, pregcthwyd y waith gyntaf mewn Addolfa newydd. pcrthynol i'r Bedyddvvyr, ym Machynlleth. Am lien i ih-eh, pregethodd Sir, Jesse Jones, am tiusi, nu gi« pun: afalan, oddiwrth Can. ii. a Mr. John James., o Aber- ystvvyth, ar y cefnogrwydd sydd i vmgvyn:dl yn enw Crist,.oddiwrth Mat. xviii. 20. Cafodd p# lfevytJd hwii ei wneuthiir yn gyfleas at addoli Dn\P,lif'y')yyn gwbl trwy laf'ur'atf ar dranl dau aclod ym MiiVnVnlleth. Byddai yn dda gan y cyfeillion yno weled a vhlyrt'ed eu brodyr dieithrol yn fynych yu y lie iiewydd

-W ?? I- 7- 11  FFEIHIAU…

At Argraphiadydd Seren Gomer,

Family Notices

r—— 7• ■ ■, -

SENEDD YMERODROL.