Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

OLYSGRIFEN.

Advertising

Advertising
Cite
Share

 J  ?'C?<?MMO ?'0/! 6'?-R?'?' ?O?F?t  *^T7" Mae Perchennogion Seren GMER yn ?? At/.???M yn OS?/ng'?tg' !W ?aKA'?r?M'?/r M?C??, ?0? y t 7t't,W?' cyM?<y oddi ar ddechreu'r f.wyddyn hon yn terfym ar y Wain o'r mis hwn ac am fod y dread o ddtvyn ymlaen waith o'r fath hyn yn bttysig- (Iros ben, gobeithiant na thram- gwydda eu Cyfeillhm, tra y deisyfir arnyntfod cyn garedkeed a thalu i'r Goruchwiiwyr? yn cu giixihancl gymmydogaelhau, yr hyn afyddo ddyledus arnynt ar yr amser uclwd. MEWN CYFARFOD o FASNACIIWYR i  A BE RT AWE, i'r dihon ) gymmeryd i ysl vriaeth y moddion mwyaf effeitbiol i LKIHAU CVLCIIVJN IAI) anghymmedrol AltWYDD-NODAI: COPPR, yr hwn a gyimalivvyd yn LLys-Dr R DREF, Mis hwn, J. JEFFREYS, Ysw. Porth-lyvvydd, yn y Gadair; IJawnfwriadwyd yn unfryd, Fod Coppr-batliol y Liywodraeth yn Ahertawe yn ddigon i wneutliur Nodau Coppr yn afreidiol. Fod riifedir iN'odau Coppr ag ydynt yn awr yn cael eu cylchynu wcdi myued ya angliymmesurol, ac yn darostwng y Masnachwyr i lavver o angliylleasderau, trallerth, a thraui, ac am hynny dylid eu rhoddi heibio. Mai i'r diben i vagilaenH eanlyniadau annvmvinol attaliad disymmwth, cymmerir y Nodau a yrwyd allan gan y Gweithfeydd canlynol hyd y lta.fo Fai nesaf, set, P,()ST?' (- o. CROWN Co. ROSE Co. B. B. & COPPER Co. N ANTRHYDYYTLAS Co. BIRMINGHAM Co. CAMBRIAN POTTERY Co. v V>>(!ft amser uchod ni ddtrbynir hvvynt gan y dynion gwyddfodol yn y Gyfarfod lnvn; a bod j'r Penderfyniad liwn gael ei ddanfon trwy Lythyr cylchynol at Oruchwil- wyr y Gweitlifeydd uchod. Fosl y Cyfarfod hwn ynymrwymopeidio gyrru allan un Coppr ond eiddo bathol y Liywodraeth (),r dydd hwi) alhin. Fód i'r gwyr canlynol eu trefnu yu Eisteddfod, i dd-vWii ymlaen olv'iriadau a dviTiuriiadau y Cyfarfod hwu 1- Mr. James I'adclifJ'e, Thomas Waiters, [-, Dtzbid Perrolt, I' "lr, RC"t'S1Jt'van' I 11 .Oa;;?/?/-rM, I Geo?c?eM. 1 ?ees Fod i'r Eisteddfod uchod gael ei awdurdodi i holi pa un a bod neb dynion wedi bod yn arfer iwyn Arwydd-nodau Coppr Huglt,ll I .Ykhy¡¡¡a d ac os cant allan tOil hyn vn bod, y mae iddynt gymtneryd mesurau addas i erlyn y cyt- ¡ ryw droseddwyril ciiyfraith, a bod i dansgrifiat' Sac' ei osod ar drocd i'r diben hyn, os bydd yn angenrheidioE Bod i Lythyr gael ei ddanfon gan y Cadeirwr at y British Copper Company, i fynnu gvvyilod eu bwnad mewn perthynas i'r Arwydd-nodau Coppr a yrwyd anari ganddynt hwv. Fod i'r Llawnfwriadau hyn gael eu hargraplia ùdwy waith yn y Cambrian a Seren Gorfier. JOHN JEFFREYS, Cadeirwr. Llaicnfwriadwyd yn unfryd^ Fod (lioicli caloiiiiofr- y (' yf*arfod hii-n i gael ei roddi i'r Cadeirwr, am ei barodrwydd i gyilawni evvyllysiau'r Mas- nach\yr, a'i fcdrusnvydd wrth ddwya ymiacu waith yr hwyr awn.

.IAT EIN COHEBWYR. '',I

-W ?? I- 7- 11  FFEIHIAU…

At Argraphiadydd Seren Gomer,

Family Notices

r—— 7• ■ ■, -

SENEDD YMERODROL.