Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

OLYSGRIFEN.

News
Cite
Share

OLYSGRIFEN. P;-yiln,t(iiviiDy(!dLLUN,11,-IIT"P,.127. Yr ydym wedi derbyn papurau Paris i'r 25ain. ^ith edrych dros enwau Gvveiuidogion nevvydd Bonaparte, gwe1 WIl fod y Brenin-leiddiad Carnot yo Weiividog parthau tufewnol Ffraingc, a'r bt;ld-lo,rudd Caulincourt, yn Weiaidog achosiou t-wtnor, yn lie Taleyraud. Darlunir taith Bonaparte i Paris fcl rhodfa hYfryd, y mae ei frawd Joseph wedi dyfod i'r ddiuRS honno, a'r Ytncrodres yn cael ei dis- Icit y 4dd o'r mis nesaf. Dywedir fOd amryw o'r mii wyr ag ceddynt wedi myned Byda.'r Ut-enln, wedi dychwelyd adref. HYSBYSIAETH SWYDDOL. i r^10eddvvyd yr hysbysiaetii svvyd'dol canlynol dydd Sadwrn yn yr hwyr:— &t'J/?? Dramor, ?/?D?MX/!?, K?.?K'n!. Aryr hwyr hwn daeth y Mihvrtad Jenkin- Sjo ?" Jtpia a. cheunadLtethau oddiwrth Ar?iwydd 17i -o?, Sotnerspt? y rhai a amserwyd Paris y 9??'n o'r mis hwn. Ar yr amSHr uchod yr oedd Ai?91. Homersett, a'r Cen?adwyr Yspaenaidd, Is ? Rus,,ai(iti, -,Ye(ii cael Ct hattai, neu cu ?'?\yn Paris, o henryÜd nas gallasent gael fvvyddedi (pu^por(s) am geli'rlau !'w d?-yn lv%dclef-li aiiig.ctl*rlau i, lw d%i, y -ti Aeth Bonaparte i Paris am ha tin or awr wedi 7th nos Lun, yn y modd mw?af anghyoedd j yr ?edd et ?ymde.th on mown tri o gerby(!?u, pob un ?honynt a dymiid gan chw?h ceilyL Am 10? ??toch y bore nesaf, efe a ddangosodd ei hun 'b¡ewn ft'enestr yngardd y Thumerios; ac yn? 1Ylch hanner dydd efe a adoiygadd y milwyr yn y I-?e Carousal. ?"?? y H'ywydd Ney å Bonaparte yn j nS Ie YfUVller j yn' y cyhoeddiad a yrrodd efe on le S,,Iult, y-'it y cvlioeddiitl a yrrodd efe a.lIall 0'1' lehWTlnw fir y L.1c"oFawrth, y mae ? darl?o r Bourboui.fid fei rhai ?ghy?ys ldp.yrnasu, ganaunog ei fitwyr i ano ?Napoieon i,l?v),r i titio a Na p oleon Danfonwyci Cau!inCo.urt mewn hrys i Ger- "la-tly t wahodd yr Archdduges Maria Louisa i ,s" Ymadawodd Caulincourt a'r bjif ddinas a Y HCgeahwn dydd Ma?rth yn hwyr. fT nir fvun ei Fawrhydi mwyaf Cdstianogol fTr?Y??) ???cyrhaeddijsic, a'r Lly- ^vddfn Mfthier a Macdor?d vn arcs ?ydag ef. 1 r oedd Monsieur a Ma.rmotlt ýn cycl,wyn gydi't ? mawr CSe ^Marmotit ?' cychwyn g>^ r ydym =\'(di derbyn papurau Paris am yr Slain aV22ainr^nnwys,r ynddynt-gyhoeddi ??dNpv d;r milt„ ac ordinhad ymerdro', a C5m, "i 1 ™ y ThuilIerie.s ar yr 2iain,{p y- ??ett na osoo" .r y gosgordd?on svwudol ar waith, ?dwyrgw.,foddot i gae[ eu digorpholi a'u gon^ad ,el' bo:' '"?" ?'- poniannaa a 8?yn"? ? ? cad-dryso.fcydd i gael eu had- el u C' I f d C ?,ei?u ) -,t'r adfi-idog i gael ei enw; yn ^0Unfr ^raer0^r ae^1' ? ei amdd?ymad o ^lltwerp ??7??? ?'ysbys?pth canlynol ?,irbonh(,,ddig °'r ?'y?'?Idcb mwyaf, yr Wn ? cldnlH 0 Paris nos Fercher, ac o Dieppe am | f ? hanner awr wedi naw nos Wen or, ac ar dystiol- aeth yr hwn y dichon y cyffredill ymddibynu yn ddibryder. Wedi i Bonaparte adolygu ei luoedd dydd Mawrth, efe a'u hannerchodd niewn araeth fer, gan eu can mol am eu Ifyddlondeb a'r ddisgybl. aetli fanwl a gadwasant; gan ychwanegu, "y byddai iddo yn fuan ofyn ymdrechiada u mwy egniol oddiwrthynt; oicli gofal cyntaf (meddai efe) raid fod adcnniliiad eicli, Yr oeddid yn dywedyd yn gyffredin yn Paris ei fod efe wedi arwyddo wrth un o'r Maeslyw- yddion, fod arosiad Tywysog y Netherlands yn Brassfils yn anghydweddol a'i ddiogelwch. r oedd lluoedd dirfavvr o lilwyr yn ymgynnull yn nghyimny^logaeth Paris, achyfritid hoU arfogion y s uclteJfrydig hwn yn bedvvar can mil. Yr oeddid ) i. haeiu ac yn credit y buasai iddo cyn pen d^ng nlunsod i gvcliwyn tua Lisle, a'i fod wedi i'r iluoedd ag yd- ynt ynawr .gyd.rr Bouybqniaid yrauno ag ef; nid ydys yn diegwyi i r ainddillynfeydd ddal allan yn ei'erbyn, ac am hynny disgwylir yn hy- derus y bydd id do ruthro ar y Netherlands, oddi eithr iddo eael ei attal, a eliynnorthvvy i gael ei citv"n i'i'B\urboniai(1.J.. I 'Ll *??wycictio,n Ney, Massena, Suchet, a Bert rand yn ymddangos yn gyhoeddus gyda I Bonaparte. Nid v vr y ddau Gadfridog L'Aile- maud wedi eu elihen\" lu, eithr dywedir fod Bo- naparte wedi ysg rifotmu at- y Brenin, gan dystio napar .e wee I ysti etrtlu a "YDrenlU, gan ( yst10 os niweidididneb o'l biCidwyr ef, yr ymwelai. efe a'r cam ar ben y teulu Breninol.*— Observer. —r—* Cynrlwysir cyhoeddiad o: eiddo Louis yn y Moniteur diweddaf a gyhoeddwyd tra fu ef yn Paris, yn yr lnvn y nfko gollvyng y Senedd- wyr adref, gan ddywedyd fod anflyddlondeb a thwyll rhai o'r milwyr, y rhai a dyngasent yr amdditryncnt of, wedi siglo gorsedd i<fraingc, ac am hynny ei fod ef yn cdio o'r brif ddinas i ryw barth arall o'r deyrnas lie y gfillai ei ffydd- !on ddeiHaid gacl gwell cy?e i amlygn eu hym- lyniad wrtho, gan obeithio y byddai i'r sa.?1 a { hudwyd we?ed eu camsyniedyn fuan. i Yr oedd Duges Angou!eme yn Bourdeaux ar y 1 leg, 11-e yr oedd pobgraddauyn?amiya.u'r 1fyddlolldcb mwyaf diysgog i dcufu Bourbon cymmcrodd dwy o gatrodau'r cadres, a'r gos-I gorddien gwladwriaethol, ynghyd ag arnddiHynfa Bayonne lw o ffyddlondeb o'r aewydd i'r teulu Bienhinol. PAPURAU BRUSSELS A FFRANKFORT. I Ostcnd, maeymlyniad brwcl-I frydig y milwyr wrth Bonaparte-inor eglur fel yr ydym yn ofiti yn fawr na ddeilun o'r am- ddilfynfeydd allan—barn pawb yma yw mai nyn gynted agyr ymddangoso Bonaparte a'i fanerau Ymerodrol y rhoddir pob ainddiffynfa i fynu fiel) saethu ergyd. Y mae trigolion rhai parthau o Belgium o tlu'r gorineswr, o herwydd eu yn ofni y bydd yr undeb rhwng y Tvwysog Goruchaf a i'iirydain yn niweidiol i'w na,nach i hwy, ond gobe'thnvn na chadl yr e'ddigedd disylfaen hyn hh' ocdi. Ond y mae Iai<h y Ffrangcod yn dra hy Ifrcdinn Belgium, ac y maa hir unohacth ? hwy wedi tueddu'r bobl i fod yn bleidio\ i Lywodmcth y wlad honno. A gwaetli na hyu yw fod y Iluoedd ag ydynt wedi ymresu ym myddin Brenin y Netherlands, gan mwyaf wedi bod yngwasanaeth BanapartG, ) y that ar adfer'ad heddweh a ollyngwyd i'w gwlad gan Louis XVIII. Yr ydys yn ofni y j hyddai'r dynion hyn, pe caffent gylle teg, i uno a'r hwn a'u tywysodd yn hir i yspeilio ac anrheithio. Dunkirk, 1\[awdh22.Yr ydym wedi clywed fod am ryw o'r amddiffynfeydd wedi troi attanynanHyddIon eisioes,-a bod cudd- gennadon wedi myned i ereill. Gwrthryfelodd I y milwyr yn Valenciennes yn erbyn eu 6wydd- oglon, gall geisio ganddynt dderchafu'r Eryr Ymerodrol, a thystio na ymladdent hwy yn I crbyn eu Llywydd gynt, nac yn erbyn eu brodyr.

Advertising

.IAT EIN COHEBWYR. '',I

-W ?? I- 7- 11  FFEIHIAU…

At Argraphiadydd Seren Gomer,

Family Notices

r—— 7• ■ ■, -

SENEDD YMERODROL.