Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

OLYSGRIFEN.

Advertising

.IAT EIN COHEBWYR. '',I

-W ?? I- 7- 11  FFEIHIAU…

At Argraphiadydd Seren Gomer,

Family Notices

r—— 7• ■ ■, -

SENEDD YMERODROL.

News
Cite
Share

Prbyi, pleidwyi- v gelynion-, ac feUy yr oedd yn wlad oichiygedig, ac yr oedd cyfraith gwlcdydd yn daugos y gallasid.gwneiithnr ii hi yr hyn a fyddai fwyai* tebygol o foci el- Iles ilr cyti-i-edin. Yr oedd Ffraingc ynliallol nimeradwyo yr hyn avvnawd yn y Gymmanfa, a'r holl Alhioedd o unfryd oeddynt ymdrechgar i drefnn'r me- surau gorell er lies a he d dwell parhaus Ewrop. Trwy'r llyn a wnawd yn Vienna yr oedd Prussia wedi cael ynghytch 40 nou 50,000 o ddeiiiaid yn' yehwaneg nag o d ti i sti-ia ti ?edd ?naddt gynt, ac Awstna tn ncn 400,000. Ond yr ??"?cdt cydsynioi wnenthnr rhyw bcth yui- ?? ?" ?'ussia i dafu]rr cvnnydd hwn. Am Saxony, .oedd efe o'r dechrenad wcdt dangos ei hnn yn wrth- g3,ssylit4ili. hoii vvlad honno wrth Pi,iissia.- cllos Polanù a fyddai iddo ef i'w gadw i'w drin rvvv sniser arall. Am Holand, vr oedd cyssylltiad yr holl Netherlands wrthi vn an o'r gwclliadan goreu ar wynfb Ewrop ag a welwyd un amser, o leiaf, yn ddiwedd: t. Er fod llawer obetilall anhyfryd yn yr YspafJl1, niùocdcJ bawl gennym ni i a! w'r Llywodraeth honno i gyfrif, o id yr oedd pob rheswm ganddo cf i feddwl ei bod yn -chwennych bod yn garedigol i'r Llywodraeth lion. Am y cyfnevvidiad diweddar yn Ffrangc, ei lain ef oedd na tsllasai'r wind lion ddisgwyl esmwytliyd a heddweh os ddfeddianid gorsedd y wlad hOllno gan Bonaparte. Medi hynllY cyttuuvvyd yn unfryd ar g" vnny" g Ilr. 21.—Darllenodd y Rhaglefarwr lythyr oddi wrth ACIV. Jones Ceidwad Carchar y Llyshennadn.r,: y.n hyshysniddo ddala Argl. Cochrane, yr hwn a ddiaiigasai 01 carchar, yn y Ty hvvnnvv, obeithio nad oedd Wedi bod vlj 0 drosedd yn erbyn braint Aelod o'r '1'ý, Cyttuuwyd i'r llythyr gael ei roddi i ystyriaeth e,steddfod o'r Ty, ac wedi hynny rhyddhawyd Mr. Jones o bob bai. Marcher, ,22,lellwynodJ. Syr C. Monck fod Urdd y Bath yn cael.ei chyfyngu i ryw raddan neillduol o ddynion, a bod yehwaneg o ddynion yn y fyddin nag yn Y yn cael en urddasii a hi, yr llyn a elIai feithrin "iddigedd ae anserchawgrwydd rhwng ein hamddiffyn-1 %gwrol. p.y>vedodd" ArgUyydd C.asllereadi, nad oedd plcid- fftrwch yn cael i- hon; ac am fod v n a(-.h-,vvii ar yr urdd ei hun, dywedodd ei Argl- j ^>ddiaeth, fod y ladhon tra parhaodd y rhyfel di- *~ddaf, yn teiniio dift'yg-o'r anrhydcd.d-a'r hwn y Lly wodraeth wobrwyo gwasanaeth niihvraidd bod Mr. Pitt cyn gorphen ei ddyddian wedi bod yn mC(ldWlam anriiydedd o'r fath, a bod y cyffelyb Inrhyddd o fiuld mawr mewlI gniedydd ei-eill. I Tyhiai Mr. Gordon f dylai y Llywodraeth beidio Hioddi ymddangosiad rhy filwraidd i'r w.ad hon, ac na (idylasid cynnyg gwalianiaethu rhwng y niihvr a'r din- tsjdd trwy y lath arvvyddion. meun dvnwarediad o ar- furion gorvveigion Bonaparte a gwlcdydd tramor. Barnai Mr. W. Wynne v gellai y cyrrr.v ddnH o wob- yo y iyddin mewn gwlcdydd niilwraidd fod yn addas; yn Kwssia yr oedd pob anrhydedd o nattur 'I ord nid oedd yr anrhydedd wedi ei gyfar- tain yn y wia-d honrhwng y ddan wasanaeth, oherwvdd mcwn 180 o farchogion, Hid oedd ond 49 yn pevthvu i'r Hynges. "Vceli ¡Mr. Bathurst, Pole, a Goulboarne atteb i'r gwrtliddadleuon uehod, gohiriodd v Tv. Ian, 23.—Cynnygodd Canghellawr y Trysorlys (wedi ymdrin a rhai achosion dibwys i'r cyffredin) ar fod i'r > ohiiio hyd dydd Llim wvtlinos i'r nesaf.—Cvttuu- d.