Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

e :|>.r :'.&Ø' ; ...Porhad…

I. r, 2'3. BONAPARTE YN PARIS,

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

't,i S??\VKN?.?J. ? i GWEINIDOGION NEWYDDION BONAPARTE, A GWEITHREDOEDI> CYNTAF El LYVVOD- I KAETH. Yr ydym rvewydd dderbyn y Brighton JIc- rald am y dydd hwu; cynnwysip ynddo sylwedd i y pa purau Ffrengig i'r 121aiii o'r mis hwn; ac y maent fel y canlyn I Derbyniasom y Journal de Rouen am y 22ain o'r mis Jnvtt, ac yr ydym yn brysio i osod ei nwysiad ger bron cin darUenwyr, fel y can I) 11 Paris, Mazcrth 20.—Ymadawodd y Bpenfn I aTr Tywysogion oddi yma ncithiwyr. Am wyth ¡ o'r gloch y prydnawn hwn daeth ei Fawrhydi yr j Iraerawdwr i' Frenhinllys, y Tbaileries. i Paris gan iiaonoii ar y Huocdd hynny a dd«.-i- fona;id allan y b.ose kwti irw t r :J oedd y fydd in a il'arliwyd'wedi iddo tt tÜrio wedi dyfod yn nes ymlaen na, AdoJygwrd afnryw gvrph miluraidd ¡;-an: < Fawrhydi ar ei Yr oedd '(>r.;Xh: cychwyn bob anisei- ym mysg tyi fa o bobl, y rhai a ymdyrrent yiiiii6k4 lit,- S-11 am- gylclr. Y foru disgwyfir yma yr ',en gatrod wrol o osgorddion, y rhai a ddaethent gyda yr Ymerawdwr o ynys Elbay ac felly bvddaut wedi | eychwyn mewn 2Iain o ddyddrau o Forgaingc JuSn i Paris. I Trefttwyd y person-au cnnlynol gan ei Fawr- i liydi i fod yn WeÜiÏdog¡oll j'w Lywodraeth:- Yy Dug Gaete, Dug Bassanb, lAig DeCres, DIl Otranto, Compte Molrei), Ty- | wJsog d'Ectmuhl, Dug de Rovigo-, Compte de ondy, ac M. Rial. I CamsynielI oedd fod Grenoble a Lyons wedi en hadgymmeryd, gan y buasai y trigolion eu hanarn yn ddigon i'w hamddHfyn., Heblaw li)-iiiiy,- yr oedd Yr Ymerawdwr ei hun wedi depbyti ersoes gadweinyddioH Tywysog Essfing yn Lyons, yr hwn a'u dan fona-aa i i'r diben i .dderbyn cyfarwyddiadau oddiwrth yr Ymer- awdwr. Nid yw y Prwssiaid wedi ymosod hyd yma ar ThionviIler mcgis yr oeddid yni dywcdyd.-ba- £ cite de France. Gyrwyd allan amryw ordinhadau gan Bona- liurte, ap y o Fa wrth, o Lyons; y rhai a ddangosant fod pob cyfnewidiad a wnawd mewn llysoerfid barn gan Louis i fod yn ddirym—yr hion Fudwyr (Emigrants) a ddaethant i wasan- aeth inilwilaidci I,eg o Ebrill i gael eu troi ymaith, a gawsant—yr hedrosyn gwyn, addurniadau y Lily-y ac Urddau St.. fouis, St» Esprit, a St. Mi- chael, ydynt wedi eu diddvmti-i r hedrosyn gwladwriaethol a'r faner drilliw i gael eu der- chafu ymhob man—y Gosgorddion ymevoåroli i gact cu hadsefydfu a'u lliosogi, a'r Gosgordd- ion Swissaidd i gael eu halltudio drugain milldir 10 Paris—holl luoeddteuluaidd y Brenin, a'r holl feddiannau perthytiol i Dy Bourbon i gael eu rhoddi hdhio-holl feddiant y Mudwyr, a adfer- wyd wedi'r cyntaf o Ebrill, yr hyn a ddichon fod yn wrthwyneb i fudfl y wInd, a fforffettir— gollyngir Y stafelioedd y Pendefigion a'r Cyn- ddryeliiolwyr yn Fhyddion—yr holl Fudwyr a ddaefhant i Ftraingc wodi'r cyntaf o lonawr, 1814, a orchymmynir ? adael yr ymerodraeth a Fhwy bynnag o honynt s geffir yn y wlad ymhen pymfheg niwrnod w edi cyhoeddi'r ddeddt' hony a brofir inewii brawdlys, oddreilhf profi o hon- ynt eu bod yn anhvsbys o'r ddeddf, ac os felly delirhwy, gan eu gyrru o'r wlad, a chymmcryd eu meddiannau-—pob derchafiad yn y Lleng An- I'hydeddqs a wnawd gan Louis XVHI. sydd ddirym., oddieithr iddynt gael eu gwnfutlmr i ddynion teilwng o'u gwlad-y mae'r Cymderth- asau Efholyddol i gyfarfod a:r y cyntaf o Fai nesaf, i lunio y Ffurfly wodraeth o'r newydd, yn 01 ewyllys y genedl; ac ar yr un pryd i gyn- northwvo ynghoroniud yr Ymerodre-s a Bienin Rhufain, &c. &c. Brighton, bore dydd Sadwrn.-Daeth cennad oddiwrth Louis XVIII. i'r dref hon bore dydd I fau mewn bad agored, ac aeth yn ^Idioed tua Llundain, a daeth yn of yma ncithiwyr wedi traddodi ohono ei gennadwri; gyrwyd atteb gan y Llywodraeth hon eithr tiriodd y Dug de Cas- tries yn Rye, yr hwn a ddaethai o Dieppe am 12 or gloch nos Tau, sef ar y munuct ag y d'acth y • swyddog a ddanfonasai Bonaparte i llaenori ar | yr amddilfynfa honno i'r dref; ymholodd y Dug yn y cennadwr a ddanf-onasrd o Lun- dain a'i- atfeb i Louis,- a phan ddrallodd ei fod wedi myned efe a ymddangosodd yn dra aM-on- ydd, a gyrrodd frys-negesydxi ar ei ol g hysbys- iaeth, gan arwyddo ei fod yn erfni y byddai irr gennadwri bwysig a ddanfonasid ddigwydd i ddwylaw Bonaparte eithr nid ydym yn gwybod pa fodd y llwyddodd y brys-negesydd. Trwy lythyftia o Madrid y rhai a ddaethaut trwy Ffraingc, yr ydym yn deall fod; terfysg frychrynllyeI wedi torri allan.yn yr Yspaen, yn nhalaeth Catalonia, ac mai prin y medrodd ytfi- drechiadau mwyaf y milwvr ei ddarosti-Iig. Nid rhyfedd fod Blaenoriaid Milwiaidd Ffraingc yn bleidiol i t-anys yn amser ei ogoniant ef gynt, yr oedd ei holI! Fses- Jywyddiou fef cYllnifer 0 Frenhinoedd bychain mewn rhod?es7 a'G yn trtfel ychwaneg na 35,000/. yn flynyddol tuag at gynnal eu rhwysgfawredd, j ond dan Louis XVIlL aid oedd eu tal blyn- yddol fwy na Clywsom fod y Dug De Bourbon yn rheol- eiddio byddin yn La Vendee, He y iiiielj, ti,ig- I.colio.,i yn dwyn mawr sel dros Bourbon. Wytlinos i ddoe torrodd terfysg allan yn C-1 fti S-T, yn yr I'.vepdd-orv; cyehwynai tyrfa fawrar hyd yr hesolydtf, gari dorri.fjjar Ircnptri, a gwaedd-u yn groch 11 DifJl Yd^ysgrifmeth- w yd eu gwasgai u hyd ,.o«i,yrvvyd. hwy ymaith gall y milwyr, y rhai-a-gymmerasaut amryjv o- "}wnn¡t yn garcharoriGtSw

-,-__-:-c::::::-=:.::c-"-I…

I ADDYSGIADAU HYNAFIAETII.I

SENEDD YMERODROL.