Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

e :|>.r :'.&Ø' ; ...Porhad…

I. r, 2'3. BONAPARTE YN PARIS,

[No title]

News
Cite
Share

GAyE.\Ert,'24. Ar,d(lyd(I Owener CrQglith y llynedd yr ym- wrtliododd Bonaparte a jjorsedd Ffraingc, a dau j ddiwrnod cyn dyn dydd Gwener Crogiith y leni y cyhoeddwyd yn Llundain ei fod wedi adfedd- iaulIu' orsedd houno. Trwy amryw lythyrau ag ydym newydd eu derbyn yr ydym yn deall fod ei Fawriiydi Louis XVIII. w«di- tnyned i Lille, yu lie- dyfod i'r wlad hon,- gan wa'hodd cciuiadon gailuoedd ereill o Ewrôp ag oeddynt yn ei lyS' i fyned gydag cf. Fglur yw ei fed yn bwrladu evehwyn i Boulogne j:an ymadawodd 0 Paris, ac oddi vno, fel y tybir, i'r wlad hon, gan P,R ri s, -,i c c, (I ci,k Ire I T?- tt 1) i r, i'i, iv 1,-?d lioii, It][) iddo fv,(l rqor !)clle(i tg vii Kdfeddy)iad. Yn Lil1e et? a fydd dan nawdd y j fyddiu Frytanaidd, a bydd yn barod i wneuthur y dcfnydd goreuo bob amgylchiad a dichon fod'' yn fanfeislol i'w achos. ptt un ai trwy ddamwain neu vmroddiad y Cyngreirwyr j'w osod drachefn yn v Frenhiniaeth. Nid ytr jjendcrfyniad Lly- wodraeth Prydain ynghylch llJIl yn hysbys hyd yma ond y mae cymmarnt da:rp:uiadaÜ yn hon 3-wyddfeydd y rhyfel ag a fu yn yr amser pan oedd y rhyfel yn fwyaf poeth, eithr nid yw hyn yn profi fod y wlad hon ynghylch cyhoeddi rhy- rei yn erbyn Ffraingc, ond dangos yn tanig fod hynnJ yn alluedig, ac o ganlyniad fod ymbarottoi erbyn liytiny-I os bydd angenrheidiol, yn bwngc o ddoethineb. Yr ydym yn cael eiitt tueddu i fcddwl fod Gweinidogion ei Fawrhydi yn ew- yllysio treulio gwcddiil en dyddrau mewn hedd- wch os bydd hynny yn gysaon a dicfgc'lWch y deyrrras hon a lies Ewrop yn gyffredin. Yr unig bwngc dyras yn awr a ddichan heddwh gael ei gynnal ? A fydd Bonaparte boddlon i drigo oddi fewII i derfynau Pfrainge Onid yw yn ddyfedus j'w addewidkm ei hun, ac i ddisgwyl- iadsu- ei bieidwyr, iddo gynnyg adenuill' Belgium yn dd'ioetT? Ac os Fe'\}yâ'i doethfneb fyddai goddefiddo fod } n gywmydog mor agos i Hol- land, trwy'r hyn y gallaf leddhumu glan aswyrr ) Schelt y pryd y mynnai, a chadw o 40 i 50 o longau'r ga'dres yno a mynetf rhagddo o radd ¡ i radd i'r NYeser ar Blbe, ac felly dwyn ymlaen ci: a wdurdod lywodraethol fiaenorol er anes- mffythyd i holl Alluoedd Ewrop^, acyn y diwedd gau pob llongborth o Archangel i Trieste yn erbyn ein masnach ni. Yr ydym yn dysgu fod Argfwyddirr Morlys yn dra drwycf wrth y gorcliwyl o barotoi Uynges gadarn, a gyrru allan llongau addas i'r mor rhyngom a Ffraingc. Ac y mae swyddogion Uyngesol o bob graddau yn ymdyrru iTr Morlys i gynnyg eu gwasanaeth os bydd raid wrtho. Ac os bvdd 1'1' cwmmwl du ag sydd yn aWr i uchbe-n Ewrop ddisgyn mewn rhan ar Brydain, yr ydym yn deall y dichon y Llywodraeth yrru allan 60 o longau'r gadres, a mwy na 120 o Ffreigadati a chad-tongau bychain e-roill mewn ehwech wythnos, er fod eie lIyngestlu ar oror yr Americ hcb ddychwelydj lie ni raid wrthynt niwyach. Y mae'r un bywiogrwytkl a diwyd- rsvydd yn ganfyddadwy yn *y Swyddfeydd Milwraidd; y mae" amryw gattodau o wyr meirch a gwyr traed wedi myried i'r mor gan hwylio tita llola:nd, i uno, -fel y tybif^ a'n by-ddin ni yno. Dywedir, gan rai boneddigion ag "ydynt newydd ddyfod trosodd o Ffraingc fod yr Ymerodres Maria Louisa wcdi cyrhaedd Paris ac un o Arch-ddugiaid Awstria gyda hi, eithr pritt y gallwn gredu hyn, o herwydd ei fod yn tueddu i ddangos fod Haw gan nierawdr Aws- tria yngoresgyniad Ffraingc Y mae'r Llywodraeth wedi frefnu mestirau addas i rwystro dyfodiad i mewri; a myiiediad allan y Ffrangeod a ddrwgdybir o blexdgarweh i Bonaparte, neu o fod yn ys'biwyr. Gostyngodd pris cynnyrch ein trefedigaethau yn llawn 20 yf! y cant yn ganlynol i adfedd- iannad Bonaparte o orsedd- Ffraingc. Pris aur sydd ar ei godiad. Ilysbys'ir mewn llythyran o Naples fod y Bre- nin Fferdinand wedi priodi & Dirges Cimimina. Dywedir fod cynnyg wedi ei wneuthur ar fywyd Brenin Ffraingc y ny Thuileries dydd lati wythnos Pr diweddaf; yr oedd y brad-Iofruddion wedi myned i ystafelV wely ei Fawrhydi, dalwyd un o honynt, a saethwyd ef yn <Jdiced. Yr ydym yn deall fod y Llywodraeth nrwydd derbyn yr hysbysiaeth o fod llong-rwystr wcdi ei osod ar holl borthladdoedd Ffraiiigc. Y mne cryd dinystriol yn iTynrui yn Caergrawn-t (Garnbrigde) a llawer yn yr Atiirofa ac yn y ddinas honno Avedi marw o hono; eithr y mae hyd yma wedi ei gyfyngu yno fel oad yw wedi yinledr, trwy'r gynjnn (togaetit.

[No title]

-,-__-:-c::::::-=:.::c-"-I…

I ADDYSGIADAU HYNAFIAETII.I

SENEDD YMERODROL.