Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

e :|>.r :'.&Ø' ; ...Porhad…

I. r, 2'3. BONAPARTE YN PARIS,

News
Cite
Share

I. r, 2'3. BONAPARTE YN PARIS, T'hi dyledswycld yw livsbysu Iieddyw ddig- wvddiad ag y mae iinirvvv o'ii darllenwyr yn lied debyg wedi eu parottoi »''w gly wed. Y ma'e Bo- IJaparte yn esmwyth ddigon yi Paris, ac yn fwy cliogel nag erioed, o herwydd fod amgylchfeidau ti fynediad YIJd yn cauad aHan bob gobaith tinl adferiad y Bourboniaid^ oddi cithr trwy rym arfau gwledvdd ereill. Yr ooddid yn ddiweddar } n gol.ygu fod eu sefydliad livvy ar yr orsedd yn aliuedig ac yn fuddiol, eithr dengys pwfiad allg- iiywirdeb y cyfryw anigjH'icdiad. Prydrtawn ddoe, daetk Mr. Kobinson y ccn- jsadwr a chennadiactfuiu, oddi\v?tlt Argl. Fitzroy Somerset,, i'r ddirias. YmaJawodcl o Paris am -tin o'r gloch bore (lxdd ftuii diweddaf (yr 20fed o'r mis .hwn} a dygodd yr ftysbysiaeth fod y Teulu Brenliinol yn gwelcd yr angenrtieidrwydd « cilio o'r Tliuileries am wyth o'i- plorh nos Sul 1, "Yr oeddid yn gwybod fod Bonaparte i fod yn I'onta'uKblieu y nos lionuo, a bod pob gobaiih i'w wrtlivvyuebo ef yn lhrj ddiannus yn ofer.— Cysgodd y Brenin anncdwydd, Louis XVIII. It ALbevite nos Lull a pha roto^yd: ceffylau lioreu dydd Mawrth i fyned a'g ef tua Clialais, t-itlir üfd oedd efe wedi dyfod yno nos Fawrth am saitti o'r glocli, prydy darth y ceT*nad\Tr oddi Tno, ac yr oedd y mor yn arw iavtn. 1.1)a I' Ilythyr-long 12 awr rodyfod trosodd i Dover oddi yno. Dacth y Brenin i AbbeTile lieb os- gorddion miiwraidtI ac lieb gyun.rgdicifhrio ei bull ere a gynllygodd annercfi y lliaws pobl y rhai a'i derl)yiii,tiit g)-(]A bloeddiadau o u Vive ic Roi f" eithr efe a fethodd grin dynerwche'f! deimladan. Yr opdd y mrlw yr yn yr heolydd yncael cu (treddu i'.t- barciiu cf yn beisonnol yn yr un modd a'r bobt, rHlir tra' r cfeddynt yn e; tvydd ni phretrusasant i amlygu en hymlyniad "wrth Bonaparte trwy'r floodd arferol, Vive 1/' Empcreur!" 'a fkrwy ganiadau Canaioliaeth iddo. Rliydd y llythyfau tfanfynot oddiwrfli em co- liebwyr ar fail y mar Iiysbysiaetb ychwanegol— Dover, Maicrth o Ffraingc Iieddyw ydynt dra aunymunol ymddcngys oddi Avrth vr hull haPsion a^lderbynfasom, fod Bona- parte wedi mynetl i Paris—hod y Brefirij ar ei daith tua'r \f lad hotf, ac amryw o'r flythyr-gei* bydau wede eu haital. hhjihyr (tN4tl oi- an amsaiad. Y mae'r goelbren wvdi ei bvmv. Yr hyn a rogwelwyd gan bob meddwl ystyriol oddi ar pan ddiangodd Bonaparte o Elba, sydd wedi dyfod i l)en. Aetli y Brenin o Paris nos Sul, cychwynodd trwy Ab- bcvile tua Chalais, lIe y tybir ei fod ef yo aWT- yr oedd Bonaparieyn Joigny dydd Gwener di- weddaf; oddi yno aeth rhagddo tua Pharis yn ddi wrthwynebiad. Dy wedir fod y Llywydd NTey -tv(,di "rouno ag cf. Y taTeithau gorllewiuol yd- ynt yn gi) »u y Breni» a rhai o'r ardaloedd poolpddoL ac v mae gwersyllfa lielaetli yn cael ri (furfio yn Peidnne* Os geUir cadw'r lleoedd Itiol) oni ddelo byddinoedd y (jyngreir- ■wyr ymlaen trwy Belgium, diehon aclios y Bour- lioniaid fod yn fwy gobeithiol. Ond, Ow pwy :rhon edr}'ch ar bethau i ddyfod—y mae'r Teuln Biei.,Iiii,,ol wedi ciiio o'r brif ddinas—cym- rnaint a yn am waredigaetb Yr Holl- bodol i, n uig a wyr pa fodd y terfyna'r cyf- liewicliad hwn; ?»s yw Prydain yn adnabod ei budd ei hun, hi a drych o'i liamgylch eyn j 3rliuthro i ryfel diderfyir.— Yr ydys yn son fod llong rwvstr ar holl longbyrth Ffraingc, eithr })1Ïn y gallaf giedu hyn. 11, h to n ysbysyd i ni gatl amryw fynedolion y rhai ydynt newydd ddyfod o Ffraingc, fod Bonaparte WC(li nifl)etl i T iris am dri o'i, gloch prydnawn dydd Linn <Ji- y^ddaf—ei Saen fyddin "a gynnwysai ynghylcV, o ii vr, y rhai a ganlynwyd gan ychwaneg ag crgyd yu i > ei erbyn, ono. yr oeod y fioedd o ii Vive V Ein. perear 1" yn gyffredin. Cyn i'r llongau a ddyg- asant y gwyr uchod trosodd hwylio, yr oedd son y buasai'r Llywodraeth Newydd yu gosod llongrwystr yn yr aberoed(I o criau. ?7:o?-/???., ???/ ?.—Daefh y Hythyr- long, Prince Regent i Newhaven y bo.Q hwn, o Dieppe, ag ychwaneg na chant odynedolion, yn eu mysg yr oedd y Dug del- un o brif Weinidogion Louis XVIif. ac amfytw fouedd- igion urddasol ereill o Ffraingc. Gwelodd un o honynt Bcfnaparte yn inywd i-,IPat,is (wedi gyrru. ychydig gannoedd <>'? filwyr o'i tlaen) gydag ynghylch deugain o'i osgorddion, dryllilu, y rhai oeddynt a'u bl-aen In'cýJfGirÎo i'r Uawr; yr opdd pob petit ya berffaitii' dawel yno. Nezehavcnj dyfod o Ffraingc, ond nid cyn i Bonaparte i fyned i Paris—clywsomyn j/ieppe fod' y faner driiliw yit chwifio ar y Thuilertes. Ar waith Bonaparte yn tirio yn Ffraingc ar y cyntaf o'r mis hwn efe addywedodd yn ei gy- hceddiad y gesodai efe ei eryrod ar y Thuileries ar yr 2lain, sef dydd genedigaeth ei fab, a den- gys yr hysbysiaeth uehod fod y rhagddy wedi ad wedi ei gyflawni. Pan ddyuesodd efe at fyddin Marchand yn Grenoble yr hon a ddani'onasid i'w wrthwynefru dywedir iddo gyfarch y mriwy; gari (ldvwedrd 4 Filwyr, dywedwyd wrthych fod arnaf ofn marw, ond dyma fy mynwes, saefhweh iddi os mynnweh.' Yr atteb-tt--gafodd oedd, Vive l!Jllipereur I" ae unodd y milw-yr ag ef. Deallir fed pobl Ffraingc yn gyifre-din yn I' bieidiol i'r Brenin, and fod pob mab gvrraig 0'1' iiiiiwn-r o du Bonaparte^ I Rhoddwyd y eydsyniad Brenhinol heddyw i trwy Ddirprwywyr i vsgiif y? Vdauy yr hoit sydd yn awr yn gyfraitlr. Am isnf o'r gloch heddyw eychwynodd yr Arglwydd Maer ac amryw o Foneddigion Llundain i Dy Carlton, i osod deigyfiad y d'dinas ger bron y Tywysog Rhaglaw, yn yr hwn y dymunid arno beidio cadarnhau yr cynnullodd Ilia us mawr o bobl o bob parth as uiuTsant 4'r doff drefnus-^ gan rwvgo'r awvr â;'u u dfm >d-ysgiif,'r pa fodd by nag ni ddtgwyddodd un ddamwain annymunol. Deibynwyd hwy yn barehus gttll v Rhaglaw dntedodd ei Uchder Breidiinol ei fe/d yn barod bob amser i wrando ti- iteli ddeis- yfiadau holl ddeiliaid ei Fawrhydi, cyn belled ag ot-dd liyn-ny yn gyson a'i ddyledswydd, end ei fod yn ystyried pe csdsyniasai a"Li deisyfiad hwy yn awr y buasai yn poidio cytlawni ci ddyl- ) edswydd, o herwydd y dangosai hynny ddiityg yntfldiried yn y Seneddr, yr hon trwy ei docth- ineb a'i diysgogrwydd bob amser sydd wedi cy n lIa f anrhydedd coron ei Fawrhydi, a dvvyu, ynilaeu fudd y bobL Yr ydys wcdi gyrru'r dynion a sacthasant o dy Mr. Robinson yu amser y tetfysg diweddar yn Llundain, trwy yr hyn y lladdwyd Jane Watson, i garchar, dan y cyhmkliad o lofrudd- iaeth gwirfoddol, ond un a weision Mr. Robin- son, yr hwn sydd wedi ymddirgeln.

[No title]

[No title]

-,-__-:-c::::::-=:.::c-"-I…

I ADDYSGIADAU HYNAFIAETII.I

SENEDD YMERODROL.