Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

1-.:1-.111--4.iS-em/ddion…

?nv3 -n?. MERCliKBj 'Q. :':J:…

News
Cite
Share

?nv3 -n?. MERCliKBj Q. :J: HU: l;, n]'!?. ? ? BONArA??p!???c??IWY? YMLAEN YN ;?oc!G.?M'M. Bore heddyw. desb^ni^sam bapurau Paris am y 19pg, sef, dydd Sdi'diWmidaf. Crybwyllasom eisoes fod Bonaparte wedi cyrhaedd Autun ar fore'r IG-rg, ond yn awr hysbysir ei fod wecli cychwy n oddi yno ar yr on dydd, a myned i Auxerre ar y 17eg, ac yr oeddid yn ei ddisgwyl yn Joigny y nos honno, yr hon sydd ynghylch 77 milldir o Paris. Y mae efe yn cychwyn mewn ccrbyd ynghylch. 20 o farchluoedd yn osgorddion idt)o at, vn gyiTredin filldir a hanner ° t C} £ .rifir.fod ei fyddin yn SjOOQ-fttwylfjti^ndyjjjul yw yn cynnyddu ond llei- hau feiiy.Rfciie^yB ^yn^tl ihagddo, ac Did yw yn ymddangjos Ifcd eklen iddi gyniiyddu, cini-s nid oes gymmaint ag ergyd wedi cael ei cllwng o ddryll na r.vangnel yu ei erbyn oddi ar pan dir- tdd yn Ffrain^ci Oynnygodd y Maes-!ywydd ugier yn ystaFcll-- y-Cynddrrdn¡¡lw)!If;1 aracth faith i ^ttog farnu ytodeffgiad Bowiparte, ar fod i'r Sen'ddr ddcibyris^ys^ei^M^od' cynllun eyfraith ger eu >ronikti]L^^rf i'r holl Ffrangcwyr ymarfogi.yn erbfn'^fiyn'eyflVedin mis a bod i'r holl ddinasyddion gael eu ey'iarv^yddo ddala goruchvvilwyr a phfeidwyr Bonap&rte bod gwobr igael ei roddi wedi hynny i'r ddinasVdd- i ion a enwogant eu humtin yn yr achos. Cefnog- I wyd y cyniiyg hwn yu gadarn, ac yn rhaglith y gyfraith fwriadol y mae'r geiriau hyii, Y stafell y Cynddrychiol wyr, gan ystyried fod Bonaparte yn neshau tlia'r bi,if ddinas, a dyrnaid o jilwyr hudolodig, gydà'r ffugfwriad i adesgyngorsedd Ffraingc—a.-b'od hurtrwydd annirnadol a brad- gyngreiriatt wedi cynnorthwyo -ei gychwvniad —ydynt yn dpail ei bod yn hen bryd i'w attal, i ragHslenu rhyfel cartrefol o'r fath mwyaf dych- rynllyd, a chadw galluoedd cymmydogol rhag ymosod ar Ffraingc o achos ein hymraniadau." j Wrth fyned rhafddo, r mae Bonaparte yn gyrru allan gyhoeddiadau a darluniadau oel- wyddog ynghylch y Brenin a'r Maesiywyddion ?-I v B.eii i ii a'r 'ir.egis. fod y Brenin wedi ciiio o Pari, terfysg t wedi torri allan yno, a bod rliai o'r galluoedd cyfunol yn barod i gefnogi ei anturiaeth ef yn awr, o herwydd ei fod yn cael ci oddef i gych wyu ymlden yn ddiwrthwynebiad y mae cyhoedd- j wyr papurau Paris yn golygu fod y Llywodraeth yn bwriadu gadael idxlo gychwyn i- uchelderau Melun (c25ain milldir i r dde o Paris), -r (j yno y Diac Ijoll dda^grigdau milwraidd ca- darnaf wedi cael eu Y"- r,,) t i P. u'j. I byddin o 28,000 yno'dycfd hwn, l9eg, yr hon J ..J. < a fwyheir trwy undeb^y* gpSgorddion gwladwr- iaethol â hi, o'r amry\v;;X)iileithfiu. Civrrir cyf- tio,rtitiad,iu clan Dupont yn Alontargis. Y r ydym vii..sicr fod ei Fawrhydi wedi arwyddo ei d^yaytyu&t! iymuno a'r fy ddin a chyfranogi o'i pheryglcn. Y mae'r Prw-ssiajdr^veui neshau at ThionViie-i yrhon a arbocant x>s dymchwelir Bonaparfe, eithr ymosodant arm os efe a fydd Ivyyddiaunusi Vmddengys rr Awstriaid mewn agwedd filwr.- -ii(id tir ( i tie( I ti a u -aw I aidd-ar dueddau Geneva, ac y mae'r Ynierawdj Alexander wedi tystio y gwna efe 000.000 o filwyr i gychwyn i gynnal cyttuhdeb Pa is. Y ¡ J) I) Ù. b 1 Prwssaid, y Bavariai d a'r Wirtembergiaid ar en cychwyniad. Tystiodd y Tvwysog Beaulmrnois (rhagfrenin yr Eidal gynt dan Bonaparte) yu y gymmanfa, y byddai efe yn un o'r cyn'af i I gYèhwyn yn erbyn Bonapa*rte, hen ddrylliwr Ii cy fammodau. Trefnwy<] Dug Welington i fod yn BenCiwdod y byddinoedd Ewropaidd. Daeth Maer LyOns i'r ddinas neithiwyr i hys- bysu fod y ddinas honno wedi el hadferu i Louis XVUL 'GyrroddyrhcUAHuoedd o Gym. mnnfa Vienna gennad;apth i'r Brenin i hvsb\ Sti iddo fod eu holl filwvr at ei wasanaeth ef i yrru ymaii h ytcsfron. Yr ydys wedi dala thai dynion y dyddian hyn, y rhai a ddrwgdybir Cynnwysir y Cyhoeddiadau a gan Bonaparte, a'i Bieid?yr ymhapnr'?'??e? y  ?'??dc'' Rhone, am Nr I eg o'i, inis, ai wyd dan a%vd,,irdod &qrle? -?l a I 1 d d .1,1(15 t! ganlyn:— 0 *!r ga n yn ii' 1[1'1'" (I" ??. ?.'o/??, ???/-?; 'l.—-?.'??-?;:?.?o;? M??, GkImH—O'r. di.w?d?-?'(!?Mi- yr Er'yrod hynny, a fuont fuddugoi?i-owctth'.au?o!td y r!tat)i3.orchfyg?-ydMn)?l ?Nyr.ta'ugweisoni dra?hofn a'n caio))? a ?rnma?a?t o lawenydd ar yr olwg arnynt bioeddiasotri, Wele anrhyd- edd a Gogoniant y -wi-sd^ a phe gallasem ang- hofio dros funuu -fod. gwaed Ffrengig yn llifo yn ein gwythiennaii,Jntasai" golwg ar Wion Marengo, Jena, a'i- ffyddion gymdeifliion dan. arfatl, yn ein hadgofioi" Pan gTywyd yu Grenoble fod yr Ynaerawdr ytt iiesati, riie(loil-d gwyr yr amddifi'ynfa i gy far fod itg er, acyr oed:3 llaw- enydd yn weledig ar bob wvnebpryd. Yn y cyfamser daeth Monsieur oddi.fewh i'n muriau ni, ac crein o'r Ty wysogion, ac amrvw gat-" rodau i gyfnert.hu'r amdditfynfa; ymdrcchbdd y Ty wysogion i fywiocan y lluoedd yn yr -iclios Breuhinol, end ofer fu eu hymdreeh.iaclau;: gwnaethant gynnvg newydd bore drannoetiy I eithr cafwyd hwy mor oer a rhew di,,iclic -til- ac am liynny:dygwyd JiWy ymait'j. Dygpcid Dug Tarentuttv^fihw.yii i .anKldiiiyn y bont.drp^ yr hon yf o ^y ddyf^dfa irlr ddinas lion, eithr; nidoedd ^mitw'yH dyfodiad. en brodyr dan yr Ym^rftwd-r coneidio.. Rhodd-: odd tair catrod etl hiinain i fvnu i'r Vmomwdr. y rlai, yngh.y'd a Ufa?s y ddmas, a Twv?asani H a wyr â'ü, b<? !e ?l u, ? F? c ? ?'?J/?Mr f' ? C!Hodd Dug Tarentum ?ai bleidwyr. Wedi hyn,y ca.nlyn.c.yjyoeddiad y gorps?ynwr, y Tor es c- y nwr, !yr hwn a oilw ei butt,.Z>.apo|eo[i, trv.y ras Daw v r h w,-t t. c i ?v ei- ii u?l-its Du ?ne i,od i,a ?.t 1 r y I^^ ?cod?' &c..?.?e.: Yn y cyhoedd?d )'I) (I v w4ml3,d?-tnw i. A 0 iF3;-a(I'l?- ofb er('aù a bradwr?aeth ??raMmt?pedd y) aCQos i'f Cy!)?rcu'\vyt' enntHi?r? jsn?m c?oUodd Y ,n ,N Ffi?ell?gig y w fe m-edi treftiu'r fath fescrau o'r tu ol | fyddinoedd y CytTgrcir?-yr?fetyroedd wpdtm?pd thyn?ddynt :ru cad-drysorau a'u cyfnerth!ad?u, aphebuasm Paris ond dal allan, yr hyn a aUagai yu hunon? dros ychydig, buasai.'r'byddinqedd estronol, me- ddai efc, wedi eu llwyr ddyinclnyelyd. o herwydd wedPr frwydr ynghymmydo'gaelh^Paris yr oedd- vilt heh gad-drysorau,a6 yn, analluog i ymJRd brwydr arall. OrId gau mal nesy wlad a olygat efe yn yr amgy Icbiadau a g),qimei-a,iiit le, efe a foddlonodd i gael et ailtudio, i graig ynghanol y m6r: ond gan ei fod ef wedi ei dderchafu i'r orsedd gan y, bobi, y mae'r hyn oil a wnawd hebddyut hwy yn anghyfreithlon, a^. mai ofer fydd i Dywysog feddwi liywodrae''nilf~ Ffrangcod, yr hwn a esgynodd i'w r ef (Bonaparte) trwy rym arfau J' rhai finrheiHtia? a y ?d-;Ffrf"*C?d!. eW yn fy alilu tudmeth myfi a gty??s e?.?ch?vuiadau a?? dymun.adau-achroRsat. m&r l1iysg per- ??? ymn?-sg p?r- y??nobob ?ath Y,. yf wedi j?? ?? pUfk aud?yni?prvd iaWnderau a'r'rhai y'dynt rr liddoe?ll cli?i-i'a'r Y!13.-)It Yr' ion.ne« a >s^t%»asanty wedi ysgafaeliad P?,. mvR? ??i???s fvth yn anwybodu= o hono-? n.d f^sun wlad ar nad oes ?anddi haw! ;?rn- sy'uct nddt?rtrt y ?arth o ufuddhau i b,. ?ys'?- o oscdwyd arni?n p!vn;o,, buddu?!<!r? ?nudyn. Pan a?h hr\ VH. 1 Pan? a dym- c".w?yd gor?dd Ha.ri V. efe a ?d..uhyddo.:U ei !cd yu ?eddtanuu ei orscdd o herwydd dewr.