Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

1-.:1-.111--4.iS-em/ddion…

News
Cite
Share

:1-. 11 4. iS-em/ddion LAtnidain, c. DYDD MAWRTII, MAWRTH 21. PAPLRAL7 Parisamy 18fed a dderbynwyd E y bore hwn, swm yr hysbysiaeth a gyn- iiiv,ysailt,a gaiiiyn:- Paris., Mdiorlh IS.— Trefnwyd ei Urddasol- rwydd Dug Tarente i fed yn Brif Reelwr y lluoedd a gynuulhvyd cr amdditfyn Paris, dan gyfarcliwyliaetK ei uch'd^r BrenhLaol Dug Berri. Gyda syndod y datilcnaspm yn y Journal Ge- neral de l1 raut-Oj crth\gl hollol anvveddus yng- hylch yr hyti a } mddangogpcld yn y Moniteur ar yr 16cg" yn mynegu io.d,terfyng wedi torri allan mewn amryw dreti yn Ffraingc o du Bonaparte. | Yr oodd cyliocddwr y pa)>ur uchod yn gwybod nad yw'r ij'ywodraeth yn caniattau i ddim per- thynoM Ffraingc ymddaugos yn y Moniteur ond yr hyn sydd swyddol, ac felly ar sylfaen safadwy. Y mae'r Llywodraeth yn barnu'r mesurau dich- eligar o ddirgelu hysbysiaeth atmymunol, a ddy- lynid gan y Lly wodraethau flaenorol, yn anliell- wng o horn, ac yn anfuddiol, o herwydd na allai hynny luddias ymdaeniad nevvyddion anghys- l surus, eithr gallai fod yn rhwystr i effaith ddy- munol newyddion daionus, a'i hvyr d(iiny.trio trwy ddifodi ymddiried yn yr hyn a gyhoeddir, gan byimy y mae'r Llywodraeth yn ymroddi peidio mwyhau na dirgelu un peth, ond i gy- hoed(li'r -Nvirioiie(ld megis ag y mae, gan wybod y bydd Ffrangcwyr bob amser yn deilwnur o'i gly wed, Y wcrin iselraddog oedd y rhai a godasant derfysg yn y dywededig dreft o blaid y gores- gynwr; ac yr ydym yn clywed i'r terfysg yn Autun gael ei ddarostwng yn ebr wydd yn y ddinas honno gan liaws y trigolion ryfrifol, y rhai a ymgynnullasant wrth y iloedd Vive le Itoi, gan wisgo'r hcd-rosyn gwyn, er fod pob•j.'hosvrtrt: i dybicd fod Bonaparte yn cychwyn tuag:'y?itfj-'i}p! gallasai fed y'no y dydd hwniny. l I,¡ j Ar y 15fed, aeth 6fed catrod y marchluoè{1d: y rhai a berthynant i fyddin y lly wydd Ney, o Vesoul i Dijon, ac adferasunt drefn yn ddioed yn y dclinas houno. Y mae milwyr Bonaparte ynonciho oddi wrtho yn barliaus, ac yn Heillduol Ci farcliluoedd, nid yw yn ymddallgos fod ych- wancg ua thri neu bed war cant o'r rhai hynny wedi aros gydag ef. Y Cadfridog Ameil, yr hwn a ddilynodd Monsieur i Lyons, ac a dor- rodd ei air a'i lw trwy arcs yn y ddinas honno wcdi i Bonaparte fyned iddi, sydd wedi ei ddala ar ei fiordd i Auxerre, lie yr oedd efe yn myned PI' diben igodi gwrthryfel yn ylle hwunw. Danfonwyd ef yn ddioed tua Pharis, a daeth i mewn yma y dydd hwn. Cychwynodd Uuoedd y Cadfridog Miolis, wedi caet o honynt eu cyfnerthu gan Osgorddion Gwladwriaethol y Var a'r Alps Isaf, tua Gad, a chyrhacddasant y dref honno ar yr Sred, He yr ymunodd-dluoodd y Cadfridog Duvemet a itwy, y mae'r lltipcdd it vn dra lliosog a chalonog, a'r bobl yn gylhedin yn selog. Y maent yn eychn"n tua Grenoble, ac, yn ol yr hanes a gtywsom, y mae'r Cadfr:dog Marchand (yr hwn i n- ddy wedasid yn ddiweddar a laddwyd gan oi filwyr ei hun tra'r oedd yn ceisio eu hattal rhag uno a, Bonaparte) wedi adfeddianuu'r ddinas honno pnysg bonllefau gorfoleddus ac unfrydol y trigolion, dan awdurdod y Brenin. Wrth hanesion ereill a glywsom y mae lie i feildwl fod Lyonswedi ysgwyd yma'ith iau iN-- duidod amserol Bonaparte, yr hon aosododd efe ar, ddiiias orthrymmedig honno. Dywed rhai H hyn gael v[ gyHawni trwy wroldeb unfrydig y trigolion eu huiiair^ eithr dywed ereill i ddy- doliad o fllwyry LJywydd Ney fyncd yno a'i ddwyn i ben. Y-n ardaloedd y gogledd y mae trefn berffaith yn ll'ynnu, yr awdllrdodau gwladoi a'r gosgorddr ion gwladwriaethol yn diofrydu eu hunain er diogelwch cyifredin, ac mewn llawer o daleithau y mae'r milwyr gwirfoddol yn barod i gychwyn yn achos eu Brenin a'u gwlad. Daeth. y ddau Gadfridog Lalemand (y rhai, yn ol yr hanesion yr wythnos lldiweddaf, a saethisid am uno yrnrad wriaetli Lefebvre) a dau o'Li cydfradwyr i'r ddinas hon, dan gtidwraeth mintai o filwyr; ymdyrrodd llawer o ddynion i cdrych arnynt, a phawb yn flieiddio eu hym- ddygiadau. Cyttunwyd gan Gynghoriaid tal- act[,.tt"r Scitie a'r Marrie ar fod i bob un o'r pum milwyr a dd#lfasiint y bradwyr hyn gael 500 o francs. Yr hanesion o'r taleithau deheuot ydynt dra dynu'lito}, pawb yn ymroddi ufuddhau i'r iol" 'ac )it barod'i aiii(iji- iTyn eu Brenin a'u gwlad.MoHz7('»r. Maxe-rth 17 y iios.— Y braw disylfaen ag oedd yn .ifynnu oddi ar Jvbore a ostegwyd trwy'r hysbysiaeth a osod>vyd m- Iwg yn y Brenhinlfys, swm yr h^n a fynegvyyd I gan Weinldog y Rhyfel, sef, f0dIV'tajPha^ wedi adfeddiannu Grenoble, lie y cafodd efe.y rhan amlaf o'i fangriehiu. Cyfarfuvvyd ablaenfyddin Bonaparte ar duedejau Chalons, tie y maeddwyd, ac y gyrwyd hwy ar fro. Cymmerwyd wytfi cant o'r gwyr a dau Gadfridog, ac adferwyd trefn yn cbrwydd.—Gazette lie Franco. IJeddyw dcrbytiiasom lythyrul: o Dijon rhaid j addef fed ychydig wrthryfel wedi cymmeryd lie yliop eitlir mwyhawyd yr amgylchiadau yn yr hanesion 4i,Veadr, nid oedd y ewbl fwy nag i hanner cant o ddynion fyned ar hyd yr heolydd ,,an Vive Napoleon! Vive Em- percw,? i • Ajc yn y treti ereillllcyr oedd cudd- g.ennadon Bonaparte wedi ymdrechu hau hadau gwrthryfel, -y mae llonyddwch wedi ei adferu. My s by air mewn llythyrau o Chalons-sur-Seine fod deuddeg o wyr wedi cynnygcodi terfysg yno, eithr ni chawsant neb prosolytiaid. Aeth Bona- parte i'r chwaraedy yn Lyons, gan dybied y by- ddai i'w ymddangosiad yno fod yn dra derbyniol, eithr mewn munud ciliodd pawb o'r ty. Yr ydym yn sicr fod y Cadfridog Hameil wedi ei ddal ar y pryd ag oedd efe yu ymdrechu codi gwrthryfel o du Bonaparte. Dywedai'r gores- gynvvr wrth drigolion Lyons ei fod yn bwriadu gwneuthur y ddinas honno yn brif-ddinas yr ymerodraeth, ac yn sefylifa ei Lywodraeth. Ar fore'r 16eg daeth Bonaparte i Autun a, 6,0000 wyr, o herwydd buandra cigychwyniad uid oedd orid ychydig faugnelau yn medru cadw i fynu ag ef, ond o'r tu aiali y mac gan ein Cadfridogion ni rifedi dirfawr o fangnelau at eu g-,Yasariaetti.- Gazette de France. Nid oes dim arall o bwys yn cael ei grybwyll gan y papurau achod, a rhaid addef nad yw'r Ii holl hanesion hyn yn foddhaol. Crybwylfwyd yn y papurau Ffrengig a dderbynwyd ddoe, ac yn y Gazette do France a ddaeth heddyw i law, fod blaeu fyddin Bontfparte wedi cael i maeddu gerllaw Chalons, ond os gwir hyn, peth tra rhyfedd nad yw'r Moniteur (papur y odmeth) yn yngan gair yn ei gyl(,h? gan ei bod y n natturiol disgwy 1 cyhoeddiad oV fath h y u y a: y papur hv. miw, fel v moddion go^reu t adfc:u ta? chvcit ?'?? ???;i'?!? He l?, d,' ddengys y ??'?'?i??'"?h? yhghylch fod 111, 111 li ( Hupedd ???P?t?yy.n ?A?.?p??n" b?-Mu?,? ac nad oes ??''??c.P??;??h?? b'c(hvaT 1  cant 0 ?rchh'cedd? a????t?J? j yn gystal a pharthau crpjf??? .?n:?'ydd!on i'vv j r $??in a'u g'I?d, gaad?wy?.?i? yn erbyn y gbx??tW;? yn dra dyryslyd ac anfouiUiaol i ni; cat<y?at;!??,Y, pa fodd y mae Bonaparte yn ;le^*Q/cyn barhaus tua Pharis? Y mae! Autun, de y dyw?dir iddo ddyfod ar yr 16eg yn nRs yth 11 na Chalons, ile dywedir i'w fiaen fyddin gael ei mhaeddu. Ac y mae'r trysor- feydd Ffrengig yn aros yn isel Consols pump y cant ar y 17eg ceddynt 57 fr. 6Gk. Eithr dichyn yr hanesion nesaf symud yr amheuon (I icliy7ii 3?r baitesioii riesa.f s 3 ,iiiu d 3-r ariilelioll Derbynwyd papurau Holand i'r 18 y bore hwn. Ar y 17 cyhoeddwyd y Tywysog Gor- uciiaf yn Frenin y Netherlands cyfuuol gydiia: llawer o rwysgfawredd,. ym myig bonllefáu gorfoleddus a diderfyn y bobl yn yr Hague,, ac yr oedd y ddinas honno i gael ei goleuo i-ii yr hwyr yn y modd mwyaf mawrwych a gelygus. Dywedir fod y Llywodraeth wedi derbyn ceunadiaet-hau o Paris, a amserwyd ar y 17eg. ac a lynegant fod bydd-in Bonaparte yn eynnwys 15,000 o wyr. Darllenwyd yr Yd-ysgrif y drydedd waith neithiwyr yn Nhy'r Fcndengion, yr oedd 128 dros y trydydd darlleuiad ac 21 rlei erbyn. ■Argkoydd Cochrane in ddau o'r gloch, heddyw aeth Arg. Cochrane i Dy'r Cyflredin, a chymmerodd ei eistet-ldle eithr cymmerwyd ef oddi yno i garchar gan Swyddogion lleol y Bwa. Yti gaulynol i hyn. bu cryn; siarad yn y Ty Cyffredin ynghyldl | ymd(i)giad ceidwad y carchar, yn gyrru ilw S gyinmeryd oddi yno, yr-hyn a ystyrid gan Mr. 'j iiM'iioy yn drosedd ar y fraint a berthyn i ael- pdau:j-.Ty hwrinw; ac wedi i Arghvydd Castle- j •reagjii;r •RlHigU'farvvr amlygu • e# meddyliau, cyttAiJvwyd-ar f.od i'r pwiigc gael ei osod i ystyr- j I iaeth eisteddfod o'r Ty. Ddoe gorj)lkenwyd holi tystion gan yr Y naa TJofruddiaeth a., gynnaliai ymofyuiad ynghylch marwoiaeth Jane Watson, vr h?na saetiiwyd yn y tGrfysg dtweddar yn L!??ah,.?lhtn o dy Mr. Robinson', ar gyfer,?otdd., It- yn sefvll. Holwyd Mr.??o??on ?pfyd, a.r ? ddeisytiad ei hun wedt?r R?Othwyr'ym.iTy,)?-- j hori dros haner awr, ;dyfch"W6laefaht y Rheithfarn' —-L??/'?fM?cifA Gzcfrfoitfidl' ipt e/-? ?? James 7?/r/ R?'/?/r? ?f??c?.v, jRo?ct? ?/-6er/, ? ?.c/?/rJ ?M?o/?, y rhai a saethasant o ffenestri Mr. Robinson yn hen heol Burlington. CYHOEDDIAD BONAPARTE, YR HWN A YR- WYD ALLAN GANDDQ WEDI TIRIO 0 HONO YN Fl'RAlNGC. CTHOEUDI.il) EI FAWRIIYDI YMERAWDR Y FFRANG- con, I'U' FFRANGCOU, AC VN NEfLLDLOL I'll PAKISIAID. a Wedi ymwrthodiad a'r orsedd, amgylch- iadau yr hwn a wyddoch, wedi cyttundeh, holl delerau yr hwn a dorwyd, wedi gweled fy eii. cilfa yn cael ei threiddio gan frad-lofruddion lliosog, y rhai oil a ddanfonwyd gan y Bourbon- iaid; wedi gweled y Gweitndogion Ffrengig yn tfurrio dicheliion yn Vienna i'r: diben i ddwyn oddi arnaf y riawddle i'r Ilwn ym d-arostyngwyd a chymmeryd oddi ar fy n^nr.iig a'm mab y talaethau aganiatLiisid idduif; fe, oddi ir y mab getiedig-,ietli ,h -7)0 f-i (I ;chwi a y bywioi, a'r I yn wystl cyssegredig i'r noil Beiinaduriaid. Yr I holl gynnygion y rhai a. wnawd ya grocs i'w liowgair (faith), ydynt wedi fy adferu i i'ru gor. sedd a'm rhydd-did. Ffrangcwyr S Byddaf yn dra buan yn fy mhrif ddinas Yr wyf yn dyfod a'm brodyr gwrol dan arfau o'm hamgylch. Wedi gwaredu o honom ein taleithau yn y deheu, a'm dilias wych Lyons rhag teyrnasiad penfrwdaniaeth, sef eiddo'r Bour- boniaid. Y mae 15 niwrnod wedi bod yn ddigon i mi i uno'r rhyfelwyr ftyddlon hyn, y rhai yd- ynt ogoniant Ffraingc a chyn y 30ain' o'r mis hwn, eich Ymerawdr dedwydd, Pennadur eich dewisiad, a yr ar fro y Tywysogioll syrthlyd hyn, y rhai a evvyllysant i'cli gosod diti derrngerl i estroniaid, a'ch gwneuthur chwi yn warth i Ewrop. Cailf Ffraingc fod-etto y wlad dded- wyddaf yn y byd. Caiff y Ffrangcod otto fod y genedl fawrwych. Cailt Paris fod etfo yn Fren- hines y Dinasoedd, yn gystal ag yn sefyllfa'r celfyddydau. Yii gyd??eitfire dol Yn gydwelthredol a, chwi trcfnaf fesurau, fc.l y b) ddo t'r wtad gael ei rheoli yn ol irurf- lywodraefJi, ac na byddo i rydd-did doeth ddi- ''io i Myfi a leihaf er boddlonrwydd .i bawb, yr holl drethi ag ydynt wedi myned yn atgas, dros' ddilead y rhai y rhoddodd y I-lo t chw] eu gair Tywysogol) ond y rhai a^d^rdlasant I dan enwau ereilh j Diogelir rhydd-did a meddtaaiRaw.p^bi»yn y modd cadarnaf. & hbobbrv^ L. "Esmwy?hyd y cy?-edin ga!fr ???'?''amBer ?' 11") 1 0" !yn wrtMdi-ych fy yriidrech;a(la?i-.r ei r nwyddau masnachol a'r gweithfeyd'd?-nna.d\vy, !y.rha! a hvyddasant gymma!nt dail,y'' ? nasiad i, oddi wrth y trethi dirfawr a'r rhai y Ilwythwyd hwy gan y .Jy\odraeth byr oedlog. I: H Adicra pob peth i drefn, a gosodir terfyn diced ar afra.dloni cyiiidia?th y w!ad?'riapth, yr hon a ddefnyddir yn awr i borthi rhodres y 'L | I "Dim dia!? y mae ymhell oddi wrth fy nghalon, gosododd y Bcuibordaid bris ar fy mhen, ac j r wvf ya naddou rdJp.Ü. Os syrth* ianthwy:'m dwylaw i myua'u' cHogelaf; mY?) J u I a'u traddodaf i'w cyngreirwyr,. os e?yltystant hvnnv, neu i'r wlad dram<?' ho"uo Uc y ?ac cu ¡ bÍaCI;or wedi teymasu eisioes droR.;i Qeg o ilyn- yddau, a !!e y dic?on efe'p{'to' ?Kn'h?.r.t.eyma?- iad gogoneddus hwn. I hya y cyf) iigir fy i.,Ia gogo?.le,3dus hivii. ItyR, I.g ir Byddwch dawel. w Gosgorddion Gvyladwriaetlial o*r ddinas ar- o  r- c t i,n? ,?'s ar? dderchog honno—yr ydych cisioes wedi cyllawni y fath wasanaeth gorwycli—'ie, chv.i, ord buasai bradwriaetlt, a fuasech a!!ucg !'w hac)tnb dros rai oriau yn hwy, yn erbyn y Cyngreirwyr hynny y rhai oeddynt barod i fibi o Ffraingc. Parhewch i ddiogeiu meddiannau a rhydd-did gwladoi, yna byddwch wedi teilyngu llawer oddi vyrth eich gwlad a'ch Ymerawdr. t( Q'm Cadiys Ymcrodrol, B^urgoin?, K?w???lS?. (Arwyddwyd) N.?POLEO?. (&Yddwyd) ?kPOLEO-Y.

?nv3 -n?. MERCliKBj 'Q. :':J:…