Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

IBARDDONIAETH.

PARIIAD 0 HANES BIBL GYMDEITHAS…

At , t

News
Cite
Share

At t ST!—Wrth ('lr arwyddion preseuBol am bar- had ar tewyrcit eith Sercn fnddio), minau a gymmerais gatondid !'ch an3rhc-gu, yn ol t'yaddcwid, os bydd dder- byHtoI gennyeb, n'r ttaetMad c-aalynol o eidda Homo; ac yr wyf yn bwnadu b&d rhagillaw, fe! yr wyf eisoes, yn dderbymwr pathans o'ch aewydttiadur, gallgydHno a't-ammMian y cyttuntr arnyat gennych; achan annog et eiH yn fy urda! a'fn cydna.by<?dMeth t gaolyn yr tin. rhyw ymddygtad/ yn ei en dytcdswydd tuag at cu ce- nedl, tuag attodl chwi, a thuag attynt eu hnnain. Ac yr wyf yn ;mtHtt& dywedyd yn by wrth bob Cymro a ddaUeno tn;n a wntkdawo hyu, y hyddai i ni, trwy ciR liesgeuttistifa yn y gaft'hwyi hwn, aid yn iinig gcHcda ein hntiai-Q am hwer o wybodaeth flH.MioI ug a a!lem nj gyrhaect(i V43 yu lia-.vtltl and liefyd, byd ag ymae yn- om, osod ein ceMcdi a'n ia.tt& yn Nvaci a dirniyg4a viig- 011\"3 po-bc ceued! aJ'all o'ü Ù¡UUS11th" Gobctthiafycydnetydd fynghydwiadwyr yCymry' worth einbt-aitjt dymhoroihon,at)n-wyhynnyycaiot). chwit!tau yngafael yn eichgorchwyi yn ddiddiH'- ygio. Ydwyf eich ewyltysiwr oa, a dymanwr HwyddiaHt eich Seren, B&dweHdy.. MtNiMus. DIGWYDDIAD BttN A GOFIOUS tAAYN -Ylq MYWYD HOMO, I FEL TfR ADRODDWYD GAf-UMO EF El HUN. "Ann yn ddtweddar ynnyQrynDo!o!-ibns, ar dn- eddan gogteddut Terra, ]Ie y mae y rhanamtaf o'r trigouon yn cael eubiino gan ondiau o'r naiU natur neu y Hat!, yn emvedig os dengys thai o honynt tin tnedd i ysnadaei a cheisio gwtad sydd weH, o'r bra:dd a chrocn eu dannedd y diangant, o herwydd tiid y tt'aws-lywod- racthwr a ddisgynodd i'r wtad hon (ei enw vw Dx-mo- nium), ac oni bae ewy!)ys da/ ga'h), a gotat parhaus yr uniawn frenin, tu ddiangai neb heb gact cu Hwyr ddi- nystrioganddo. Ond am f(Id y brenit) yn gryfach o lawer nag ef, y mae rhai yn ac fe-' I I c!ywu-, wrtit H'oi, yn canu ambeU ijennil!, niegis, Yt- .Argtwydd sydd yn tcyrnaat), gQi-toiedded y d<!aear, &e. Minnau, wrth gae! fy !)ght)!o yn dtwm gan wynt- oedd, a'msaeth:t ynamlgati b:cce)tan tan!!yd, er fy ar negeswnaeth dda yn fy nha:th, apthnm vtt I h&mtiog gan y do!nr pt'ndd-ghvyt, ond iiawerpittddach -y caniyniad, canys cy)nmc:'aisgytigo!- g::u raio dy:wyth fyfmniarfert'm meddyginiaet:) ye/Jydig osudd ths- ienyn a dyfasai yn f\- ngal'dd fyhung<JI'trcf; ci eHmth ywpen cw.sg a phcnfeddwdod, a ntarweiddio ytcin!- tadan. Yn y cyflwr !!wn, a m: nn dtwrnod ar fy Rha)th, cyf- a)-fumachyf:)i!t y). h wn a wyddaironyn amf'yhchHt bydo! a'm biinder; cyfarcHodd f), gaH ddywethd c; tud yn fy nisgwyt.ac yn dda gatiddo Ty Kgbyfarfbd, a'i fed wedi bwriadx, os gwraMdawn ef, fy esmwytha)), tt-wy fy tigosod mown scfyl'fa gysurus geriiaw ci dngfa ci hni), ac y sio-hal etc ii yn yr esmv.'yt!,yd hwnuw dr<js 76650 ddyddian; aca'r cyanygraruaidd hw:! y cyt- tunais mor ebrwydd a metitcn, a'm Hvgatd gwammal a'n) meddwl gorwy';H ctiwyddedig a ymagor&dd am y ddaear a'i rhtuwcddan, hcb gymnjain!: a chodi go:wg syni! i fynu i edrych !Hw'r ff'UJÙfcn, yr hon ae<id ar Y f-yfamser yn dechi en duo, gan barottoi ty.id.cst; Had a pnangofyH rhifydyddiau ydychymniygais lo}}}cld- I wch a mawredd t nu fy bun, ae fct y bum auwiiiadwrHS ivi-tli edi-veli i wared, canysyroeddyn fy ymyl gl'í'\ig ddmystno), heibio yr hon y ti-iitiwyo(ld Ilawei- 0')' ffoi.(Iflol.;On, pan fyddent wiiiadwrns, heb saet niwed end o herwy.'d fy mod i yn fcddw nr sudd t\ !)ysieuYn ac yn fwy na hanncr bod ynghwsg dan gerddcd vmyt y tfordd yn lie ei chance tni n syrt!jia:s dros y graig ac a ddryUiais fy n(,Ii,,tawti yn archoUion c'm onl1 i'm sawdt, a gwa&th na hynny, gan fel vljii t-,tflai nn crag- wyn am draws yHaiJ, sat()dd un aelod (» !qonof n<l wthLwyd cfo'i ie; a phan y cefxi"! hamddon t cdrych pa !e yr ocddwn, df-aUais :nai tro neu d<hn yn v(:v;mc<' ar y goriwared byll hwnnw a wnaet. ben Hro da¡¡at; cany!! yr oedd y ttitly t!n oddi tasaf. Dioicit i'r Uaw anweledig a'm hattaUodd. Yn awr ge!!wch ddc:)![ fy mod mcwn cynwr gwarl, heb un ih-gad a dostuhai wrthyf yn wdedig i !ni pr j <Mi;'t ocdd yn fy nghanfod. Y ocddvnt yn arnaf, 11 ddisg.Ayt fy nnhac! yu y,Rglyf-,ietli 1(juynt hwy, ond fe'm -gk,;aj-ed,.iy(i i-ii-ig s,,t'll a ym:oyoddamdanaf; a<- wcdi imiaUn \'o)h<s"o Ych- ydig odd: rhwng y ctogwyni l1H\rwol, YIl y man y rhed- "d<H'fncof i mi, pan feddwais gyntaf m- sudd fy '1:n, gtywed !iais gcrlkt,w i nn yn dywcdvd fet hvn, a orphwys ar gefn ftyMaid. Ondooh! yr ocdd- \v!! y pryd hwnnw n!<> gwsgampddw I'tl iiii williwii syl'.v o hono: &ttd ynaw! yn fy nu g!y\vn yr nH i!:us, yr wyf yn s:cr, yn uywF<!y<: feI hyn, Y Batch a cdwyn t'fp o hitbcU ac ar ot fy n\ch- rynn yn ddn-faw!- gan y ii.us hwn, nu ddeclireuais ym- dtv/sio, gan oichi t'y hH:) ac ymwi¡¡o a daU, end v cwb! yii (Idied*aitli, canysnid awnIanuc!iti\\yYmo'tch nac iacb trwy ymu-o a'm !:ena:nt, na cf)!nd tr\vy a m dad; yna torais a)!an d.<n lefailJJ Da1'ii.l am ty nerth a'll1 gobaitb. Yn fuan wedi hyn t-Mai o'm cyfeiUion a'lll pel'thyn- ¡ asau a ymwelsant a mi, a'r rhai ocdd beliaf ?ddi w! thyf? a'm c?'viient yn fnwr, ac a'm cysurcnt, gan ddywcdyd y g?ciihau n yn iach yn fuan, ond ?y no!m-iau a wnacnt i mi wrt.h&d tv niddann, eitbr fy ngheraint agosaf, pan yhiweleiit a mi, y nait! mcgis yn dyner a'i law a ddech- reoai denn'o fy ziolui-, end cyH ymadaet fe dynat ci ev. ineddo-yHontrwy fyarcLotI nes g<TaHgofwn, araB a ncsaai attaf, mot' erwin yr oiwg arno, nes y ca[edwn fe) carrcg dÙn, ac yn b;u'od i danio atto pan iefarni wr- thyf, ac ytitan, \vedi ami pgwyd pen atuaf, a boct'ai ir draws ty UtfhoiUQn, ac a <ho:u ymaitb gan ddvwedvd Had), bach! ond yr qeddcrcin 0 v;ii, (lostui,i f'han eli pet'til-vn',ts A mi,.a?'ystyned eu hunain a dywalltent y fath genWf 0 ai, dt'aws fy nohuiau ac a ddifocnt y f'nth eitian gwiyb-hciUtion, a'n dissyn- i;,d"féI y phv!n b<wedig i'm cixstiao, megis, Och, och fymrav.'d! ac oni bnasai !'n peth, sef y )!tw\af, bnasai hawdd g\vyn; ac etto er hyn oil, onid oos physygWl' n physygwriaeth yn Cii.ead, a p'ja })an! na hydd ,iadlad? gWlIl\i hyn i mumM thoi o'f Mindu ac \vy!o wrt!)yf fy hnn an) ral urian, galllefaiu allaIl, l\1edJH, meddyg, os ocs modd i iaciMn w('()i ei adach ac ar ryw dro c!ywn thyfedd addt\vyn, end yn ddistmv ac vn fain ) \'H I dywcdyd, Pob ctwyf ac archo:! ay dd\niau a iacuci) end un, &c. ac oni thwylhus ty hm), mi dlipikiis gycla hyn ryw ddLfefion megis o oie\v a gwin yn disgyn i'm dohuiau, ac estynwyd i migwppanaid o ddvfroedd ocr- ion o w!ad be! yr hwn a'm dadebrodd yn rhytedd. Yn fuan wedi hyn, dyma iythyr yn dy-íotl t'm ttaw oddlwrth Feddyg G;Iea(i, yn hysbysu i mi y rhoddai etc fyadodM ynenile, ynghyd a im-han fy nohx-iau yn rhad, oHd yn un pe{h ti>' i yn ibaid fy tnudo i bartb iirait mwy t'r dehau yn y dythyn,. am nad oedd ansawdd yUehwnnwddim yn cyfatteb i agwedd brcsenn.oj.fy nghynheddf:m; a phei!: araii, fod yn rh:)id i mi t'odio'n wyHa<hvn)s dros fy nyudian, mewa ofn, rhag digwydd i mi beth a fyddai gwaeth. Ac fcUy, cfais eilwaitb fwynhau fy acto:!au a'm iechyd cynhenn, oild nid wyf yn dhgwyt l!ai na theimio locsn,. tost oddiwr).!) fy hen yn enwcdig ar tywydd a thyrabørau, tt'a fyddwyf. Wcdi modo a ehartrcfn o honof yn yr at-dal hon o'r dyn'ryn, digwyddodd yn rhyfedd ettq L'miiinyn ddis"yn mewn ita mo'' byfryd a lie yr yds s yn ndeiiadH dmas ac y maei'rhoU ddmnsyddton ryw beth M wnv!ollt,t, -,t(ieil. iadaeth, pob nn yn oi ei aUH, ac a hawi gsnddynt i freinttati'r ddinas, a minncn, er oil a cimbi, a get'uis <Mhias-f<aint ynddi, or uad wyf o filwr ddefnydd at orchwyl o unibyw; canys, cr fy Jlgwarcti o bwU nyg're- digaeth, etta i'y Mghwymp a g;¡f¡)dl cffatth arnat, te'm gu'atiychwyd, ft'-I pe ymadwn yn tin o t'wyiii y sciri coed, nc" fOl'thwyJ an o'r scui m&ini, yr wyf mat- wan a ehrynedig; fet nas gaHaf diu'o ergyd i ".ttc,[) &i ddfbcnyniawr!, ac am gct-fwalth o nn nattur, am ei fo<i yn g'ywrmnt, nis gan<\f ei Kyfrwi'(!< mown ga.iy bnaswn yn ho!!oi ddiddcfuydd tuag at unihyw oruch- wiliaeth, oni b.nasai i mi gneJ arwaJth j'm jiaw sydd mor ysgafued a phluen adcryu er hyn o' o herwydd ?'nfrfy Mrenin, a ?hh'iondeb fy Meddy?tnagattaf, \r ?yfyn meiddio dywedyd fod fy ughartref yn y ddinas, viyfvn mei(IOio fivN?.-elvd I'o(l f'y yn y 0,(Iiiia s, yti ge!yn!on y Srcnm. I?ymnnaf i hyn gael ei sy?' I ddehong::ad gan ei ddar!!enyddion, a'i fod yn rhy'?tw i'r rhai a'i deaUout yn?hlith Sbrddoiion dyS'ryn Do!<? ri?na.—?oMo. ? ?V" gynted ag yr aeth hyn end yn br:n ?!pi?M, dy'? ?aedd aratt p'r naiH gwrrL'rddma? a barodd ?6? gof!f) yntha ddy?-yn yr \<ryfyn byw etto Och fi,ta? nn, tud oes madd i gael gorpbwysdra ?an y ciiw e? yn c'yfmth y HueI'. !c, yHoet-det'nyddioi, cher Hall¡ pa ddrwg a wnaeth y cicadu)- hafdd èi'iÓcdi yn hytfatS Hawer a ddaiioni t bawb yn ei gadiad s'i fac¡¡¡udiad,,d i eidt-aia'Hanw, a'i !ewyrch at foratbu'; {{c D(i tic! peth brychan i'w canfcd ar ei wyneb, y mae i(}(? ?'.v?. o ragoriaeth xr yr hoH se?- a'r ptancd<:u, bcbt;?- Yr bM? eihun; ac osnad yw yngnHu trosgiwvddo g'WI'CS ? tMU)H ni yn ei absennotdeb, m.Tcr ynt<'os?wyddol!a?c? o'iõIenni, pe amgen m.tgddn fyddai y tiait! fh! i Terr" I <!t-os dymhoran meithioH. Ond tra yr Uetaru, nn arall a ddaeUi dan achwvn vn dd'-vys t\d rityw grcadurmid newydd ytiiddaugos''YH yii]yi y ('(ii')K' nas gwyddm o ba bod ytt cytarth ac yn udo yn ddy:'hryHJt\-d, a<; I1Jal' gwt-thddrych cu cyfarthiad yw vill P.,Ii bod )')1 medru dwend i ddeait dynoi nnd yw yrhau! o'r peth y tnaedytiion yngym-cdin yn gyf:-if ei f'od, uhcd rhali tacTu,m¡\býd e daa pciifaith ct nad (:Ls \nt!t'C fwy b dan mc\tn y,3tyrbl'iodol n!)g yn) illc)ruLiiLt LNUW.,y neu i't-ynmn rhewUyd I.abrador."

-- 1 !1

PE?LA??-'R MOR YN MllO?Tni.?D?O?DD…

? ———————— ? CORUCHWYLWYR.\