Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

IBARDDONIAETH.

PARIIAD 0 HANES BIBL GYMDEITHAS…

News
Cite
Share

PARIIAD 0 HANES BIBL GYMDEITHAS GYN- NOr.TliwYOL ABERTA WE, I OTUDALEfS. Wrth gyfbdt i gynnyg fod dtoich y cyfarfbd gae! ei roddtiL. W. DttwyR,Yswain, Trysorwr y Gymdeithas hon. syhH)c1d y Pare! J. Harries, ar t'uddiofdeb Cym- dcithas o'r tuth, o herwydd fbd Crbttanoeion o bob g<-adda)t yn cac! eit cynnysgaeddn a Bibian trwyddynt; ac iieb Ftb! !.i dichon Crtstton fbd yn ddedwydd; v HIbt yw t.i pyfarwyddwr, ci drysordy a'i arfdy er i uu giywed fed rhai.Cristianogio! da vn ho!:ot ddfystyr ganddynt enDiMau; ondnisgaH h\-n fod; gyd:l'r un cymhwysder y gat!:d dywedyd fod gwr yn feddyg rhago-o! nen/yn gyfreithwr gwych, ac i.eb sytwi choed ay un o'l'dilWýålwad.y mae Hibtau hefyd wedi bod yn foddion, Hwy Dduw, i wneuthnr Chstianogt&H o 'eilt1naddoi,!1J'1'adlcnais yn ddiweddm- am Hindoo yr hwn a gwrddodd a Bibi yn ddamweiuio!, ac a-t d?.d!e):. Mtd yn a fn achos o'i ddychwe!iad, ac wediy.nrho(( (-afod() a:tan y cennadon v rhai a wcision y Gorticliaf, a rhoctdodd v t'ath banes obono ct !)uu ac- o'i Sydd yng N"in-ist ag a ibddtonodd y cennadon, er nad ccdd wedi gWded Crit- ion erioed o't- b)aeH, ac wcdi ci fedvddio, d'vchwe!odd t'w wtad, a bu yn on-etynot et- dyc:weHad amryw o': (!Il%veti3d 2113ryw oli gymmydogton. Bydded pob Pibl, a d(telo allan trit?y'r Gymdeithas hon yr Hi) mor HYvyddiannus a't- .BiM ben- digedig uchod. Y mae Hwydd:aRt rhyfeddot y B:ht Gymdeithau yn mctthnn tcindadat! hyfryd a dioichgar ymhob mynwcs Ghstianogo!. Nid yw'r ddctw ymn o ciddo'r nptbedd Syr, (gan gyfeino at y Cadeirwr) y rhvfeddodd hyn i wtedydd oddiamgy!ch,wcdi hanfodi yo hir, ond sylwch ar et chynnydd synnadMy, aeth \n dru buan yn fv.-y na t)ona!d ein hynys, ac yn t'wy na fedrai Ewrop ei tiun ei c)iviiiiwys, cantsest%ljioti(i o'i bcndith:on arnhrisadwy i'r America Pr Atiric, ae i AsiahRfyd. GcUir cymharn'r B!b! Gymdctthas Frytan-iid(f a Thra- tnor, svr, i (Ira phrydwcddo) o enedigiletil netbt; panytnddanogasadd gytltaf ymhrif ddinas Pry- daindcchreodd d)))on yn gyffrnlin a thrcnuc ami, a smratt atH d.Mn, ac t'e) yn achos pob vmddaiieosiad new. I ydd, tmrtwyd j/awcr o wahanot feddyfiau an) d.)ni.— Addcfai Mr. Hynawsedd (gwr b&uhcddig tra ch'yfrifb) yr hwngydd yn amtcddn y:i y bl'lt ddH1::s, ond y mac Uawer o'i dentu yn wasgaredig ar hy'd Y. treH y)) y w!ad), fed dibcHion ein Pcndetiges yn gywir iawn Mid yr ocdd efe yn methu canfod dim yn ei gwyne6p.i-yd a dueddaii ddcnn syiw cyffrcc!iJ1, ac tlI;' i gyth;I'ni'' daioHi a ddynmnid, ac urn hytm}. efe a beidio(l(i ei chef- nogi. D.u'hmid hi gan Mr. I-Ititiaii-gais, gwi- boiiiiecidig ar na t'edr gymincrad'.vyo Nu pcth gaunad pa fnddt&! a rhagoro! t'yddo, oddt pithr ci fodct' eUjun wedt e! gynn;r, ,yn hudoles, a'i a gyf- Dymun.)t Mr. Ofnog bob nw iddi, eithr ofilai nad oedd yr fnnscr i wncuthur cymn):tint daioni ag a ddynunat wedi dyfod t'tto, ,C.lInIj'I,H1Y Yr uHi" ,yiii,ot-tliwy -,i gafodd nut o ti(tyniun- iaduu da. Yr ocdd yno heh",tr t¡¡J¡cdJig sarrug uraH yr h\vn sydd ya av.r ac egw:n), os nid wedi marw, o'r enw DaIl.bfeiHwT, yr Imll a ddcwisa: yn hytyach na byddaidim, da i gafi ci gytiawui oU oddL eUhr idd& gaet ei ddwyn bea gan ei b)a:d ei hnn, a nnvy dymuno) g:!&ddo iyddai i 'hawo (yued i gottedigact!: nag iddynt gae! PK hachob trwy uf;eryn- aeth y sawi na phothyncHt i'w btaid uf, maHaf-mefe ganfod dim end rhagohgfeydd tywyU cafMngot, gan tarnn, os rhoddtd annogaeth i ymddangcsiaJ y FoHedd- iges, y by'ddai'r cau!yniadm) ir.V Y- af per),glus gyct- meryd He, a sefydHad tra hyharch yn ei oiwg efgaci ei ddiscHio; am hyuny efe a draelh&Ad araethstu, a chyhoeddodd lyfi-an )'11 ei hêl'bytl; g- ti dll*llinio fel, diaries yr h&n a fcnthygas&t w{sg &Hgy!cs. Pan weladd Mr. Hatmer-Cnstion y ?air T)-antor ar un o1! banetaM (indblygp-(Iig fei yr opdd hi yn cychwyn un diwrnodarhyd yrheoi, efe a frawychwyd ya ddir- fawr, a gwaeddodd a}}an y&gltano! cynunllCb ;k,. anrhydeddns, Ba dttylasid cyhoeddi Ct hathrawiaetfjtN! yn India rll;ll i-Ift goili ein tiriogaeth yno, ac efi ùdadleuodd r.osafhos:eilull}}.dùoliaeth, yn y dywed- ediggynnuUeHlfa?- ¡,J} crbyn acbos Cnstianogaetu. Pa fodj bynag, Syr, aeth em Peudenges lhagddi, ac Mrth tyned VH y biaeB, derchafai g,,Yri- o't gcrcbHdd I &ddi aT ei hwy.H@b yn avr ze y" y man, amtygwyd ychwaneg o'i thcgwch yn flynyddol, fcl y eynnyddodd thifedi ei mawrygwyr i't- fatb raddau fel y gdrcijudti. wyd a syndod y rhai hynny o'i chyfeimon dectneuoi agoeddys.tfwyafawyddus a gwres&g yn eu disgwyt- iadan. Ac ya rtwr, svr, pa bt-yd bynnag yr elo cin Pendefiges aHan i todiø gwetaf Foneddigion o'r cyfrifotdeb lnw yaf, Pendefi,(rion a Thywysogiou, Bren- hinoedti- ac. Ymetawdwyr ya ei chan!yn yn firteioedd. Dygir catonau Pemtduriaid a deHiaid yn gaethton gan ei tltegvtcli ,inwrtli-vvyiiebol ac hoU.orchfygot. Y tnae itais yr hen DaU-bieidiwr, os byw ydyw, yn caei ei goHt y'a mysg bonllcfau gorfbteddus Tywysog- ien a pbohl. Ac, er iiiwyii cael dyfod i'wgwydd hi, y mae'r Eglwyswr mwyafselog ar Ymaeittd&wt' niwyaf cydwyoedol, yn eistedd i lawr ynghyd fei brodyr yn ii.Wen., gaN anghoiio'r gwahaniaeth sydd tbyugddynt, a phawb yn awyddus yn HHJg t fbd gesilaw i?u Pen- tiefiges, Ond yr wyf yn oi'ai y darfydda.i'.r caBcd- rwydd hwn pe ymadawai hi; gan byany pa G)t-is-tiorL na ddywedai Augyies Paratlwyg! arcs gyda ni, a'a pianthyd na byddo amser Mw:faCL \L'wcd.cd. yr hoU bout, AmcD P&n madd y dechreuodd yHib! Gym-! deithas, ein syndod a'ndiotchg::twch a gynhyddant. j Nid fyAl'gly( Cang!iei!aw: nac un Arglwydd atatti ary ddaeataj? ynachosidechreuoliddi, onflC)'IlH'OII Oonest, y J?arch.T. Chanes, B. A. On'eiriadcyfrifol ym Meihop, un o'r sirocdd mwynf mynyddig a di- iirwyth yng Nghymru, efe a gynnygodd (megis yr hY8-1 byswyd i mi) ar fbd i Fib! Gymdeithas Frytanaidd gael ci <furn<? a Chymro araH ag sydd etto yn fyw, a gynnyg- odd ar fbd i'r gah' TramoT' gael ei ychwanegu, yr hyn a gymmpradwywyd; ac felty ni ddygwyd y Bondages am yi- hon y buom yn son i sylw'r cyirrcrTin gan Ben- df:6g;enaThywysogion, eit!n hi a gyreliwy(-f e-r ii -efcedti gan ddan wriseh-add (ond cyfrifol) o'n ccnedt hi; yt' hyn sydd brawfnad yw ei Hwyddiant digymhaf ya ddy- !edus i tawredd y saw! a'i tywysasant i't L'wthpgwcha'i phe:'n'e!tht'wydd digyfreiyb eL.hun- Pan fyddo'r HoUaUnog Ddnw, syr, yn bwrirdú eyflawni pethau rhyfedd, y mae efe yn f\vyafcy6'edin yn dcfn. yddiomoddion anhebyg i twyddo, fel hyddo iwydd y gallu ohono ef, ac nid o ddynion. Gwarcdw Israe! a gymmerwyd o fasged ar y Nihts, megis p safn marwqlaeth. Yr oedd Iacha.\vuwr y byd mor waet i%l y gel wid ef yn iab y sue)-, a'r dynioh a ds'efnwyd i oi-čh,d flvgti byd o euunaddoHaeth a choeJgl'efydd, Hnwatt)t yn bysgodwyr mot- Gatiica. Y ma'e \trh\! enwogynawr yn India, Dr. Carey, nynyddat! yn oi yn grydd, ac yn cym.n: ei wrth y mynawyd, ond am eifod ya weMad yPaganiaid, cfe a hwyliodd i India, ae a dii--iodd,j yno yn 1793, .set S2 o jnynyddau yn ol; wcdi bod.ynol amryw fiynyddan yn ptegethu ac yu cyncitiiu'r ysgry'- thnrau, dewiswyd ef i fod yn Athraw Cadeit-iog o'r leithoedd Dwyreiniol yrnhrit' Athrofa Calcutta; acyn awr y mae rfe yn arolygu cyfieithiad ac argTaphiad y Bibt i 27 o wahanol !C:thoedd. Rhai o'r cyneithiadau a gyhoeddir ar draut y Bibl Gymdeithas Frytanaidd a ThratHor; ac feliy, syr, gwelwn f&d y dyrnaid yd a hanwyd ymhen mynyddoedd Meirionydd yn dechren ysgwyd ei iti-wytli fe! Libanns, a phobi y ddinas yn dechreu btodcHo fcl gweHt y ddaear. Sytwodd cyi'ain teUwng i mi, mewn cyfei-f,)d diwe(ld., yma, ar eifaith ddymunol Uarur y boneddigesau ar ein .stfvdli-(7i4ti haeHonus ac ctusengar; yr oeddwn yn cyd. f'yned yn ho!!ot S.'r hyn a ddywedodd, a ga!hi:f vcli- wanegu un pcth a'r nad ydys yn ei wybod yn gytTredin ynghyL'h haciiom gwraig Tad y Btbt Gymdeithas yr hwu a dreiiiiai ei hell amser mewa S'nrno eynUumau dan'nns, pregeihn'r efqngyl, &c, am yr hya, yr wyfyn e!ywcd nad oedd efe yn derbyn dim, cithr cynnaiid cf -trwy dtliwydrwydd Mrs. Caartes, yr hon oedd mor ofalus am achosion ei gatwad M na byddai iddvnt fod yn r!nvystrau yn cifyfYl'geU ef,:I\ thrwy hyn ymddengys ein bod yn ddyiodus i wraig raddan pcH am y Bib! Gymdeithas; pa gorfm<sai ar ei chynUHniwr ymdra- ?f'erthn yHghy?ch Reges?n byd&t, gaDasem (cr dim a ym-' dden?ys i'r :;wi-thv,yncb) ?xi hcb yr nn hyd heddyw. Nidoesnebmoddlon n)or dcbyg iosodbvwydys?m ¡ set'ydUadna :< chydweithrcdiad??donog y? gwrnspdd Hebd?ynt hwy, syr, Mt??aHwn'twneHt!tnr? A chyd? h\vy, beth na anwn??w??"f?-Yroeddwn \n m\nf i i ddywcdyd, ma) syd???)ttrb?d?ad egnio! a ch'. !ir 'd!i) hwy o'n to, y ?ydden??dianno! a?os :u' a!h! crc' :?., gaUem ddywedy? ? .bydded gotcttni/ a t{n-wY D?tw goieHniafyddai. Hyhayyw, gttiem ddywcdyd by?'?? goicuni'r y;,grythuran dywynnn ymharthan i vmt",Yf ei!unaddo!iaeth, a gat!no:;id ni yn fnan i d<<a ? ;tf nnt. oedd o FiMan bendittuol i holl dacar. Yrydys wedi gwrthddadtn yn asau,oherwydd fod Hawer yn cafnddefn.o': Hi! ( roddir iddynt; y mae'r gwrthddadt hwn, yn d"a f ",ift oherwydd eifod yn mihvno yn erbyn haetionus; wrth fod yn elus.cngar syr, l'h;¡;d i u¡ y)t!- debygn i'r Hauwra a.eth aUan i hau had," yr hwn ni wangatououd erfcd pcryg! i beth syrthio ar Un y n'o;dd, araH ym mysg nÜnj ac araU ar gi-eigteoedd, digc.i, o antt&gacth i'rhanwrcc<M yr ystyriaeth i beth gact tit- da a iirwytho, &s gwnit un Btbt & beduar lwydd,) ztc atteb y di ben goreti, pzx It aiii y JINvfi-liawn. Gwrthddad!ennr gau ereitt fed Cymdeithasaa o'r f-ith hyn yn gcfnogaeth i scctiau anghydtfnrfilw a'r scfydliad gwladoI; ond pe gwypai y ihm a hacraut fcHy gymmaiat ag a wn i, Syr, byddent yn hysbys en bod yn tueddu t wnenthay Egtwysyvyr yn )n' yngoh\g Ymneilldnwyr; ac hebtaw hynny, y mac,,r c.,yindeitil- asan hyn yn foddion t leUtau -.ectati, ae nid eu fliosogi; cct'ats yr mn'hydedd y Uynedd i ddywedyd \n y lie hwn fod sect T. 1'atne ymron a Hwyr ddmanH a be(i Ocs Rheswm we(V gorrad rilOddi ifbrdd i Ocs v BibUm, yn awrgaHafychwam-gt! fed sect Bonaparte! wcdi myned yn dra sel, ac ni(t rhyfcdd gennyf os oedd Bibl Gymdetthasaa yn foddion i ddwyn hvn I ben; aeth yr Ymerawd\vtAtexandcri'w brifddinas i gcfnogt ilib! Gytndcitfias yno, tt'a'r oedit y ge!y:uoM. yn y th', nid ihtwer & waith a g:)fbd<! \v(.'(ti hynny, ond yndid y gDresgynwyr. Ac os yn idti:tal rytL-ta a ni i-iiii-Ilaw, diii 1-vodrie.Ii Louis XVIII. ni ))tydd i mi en hystyncd ar t'yfnwch tir a ai, oddt eitht- iddynt yn gyntaf scfydiu cyliiiiff"r c. Fibt Gymdeithasau :t ui; ac %.I) pull elf'eitillololo sthrawiacth y Bibt ar y byd, fe ddcrfydd y scct.m, ydynt yn sychcla am 'aed, adet- fydd gwaith thyfcia. Y nMG pl-,iicl y wt.;di myned yn g& fychan YMghymru; pan ystyriomj tad IS o dttgmioii wpd t cue! cu ttfuegfarnu i dd.oddef H):M' t)!aeth mcwn 1111 MT gymmydogot yn Hoegr y hai'diweddaf, ond dim un yB ISeg sir Cy'nrn (canys aid yjym tbddlcn i'n eymmydogi(m gael sir Fynwy) na l'yfeddwcJ.1, Syr, os ymffrostiat Ii) hcrwyttd fy mod yn Gymro; ac ychwaneg o Fiblan, a'ti høtn yn fwy, a herailla fyddaigwaith t ddihcnyddtwr tt-wy'r byd. esboniadauaroreh. ymyn €tM Harglwvdd yagljylch trysori trysor yn y net; end o'r hon esbojii;itian a wetais ar y tcsttin invn, BiM Gymdeithasau, a Chynnkithasa!.1 Cennado! y\v'r goreH oil \Hth fy modd i; cany-s trwy y rh:n hyn yr ydym ni yn (ian."we bibianapbtegctkwyy i'l' paganiaid a'r rhai hynny yn eu daMfun hwy i'r Hctbedd, a pha. dtrysor gweH a a!twB roddi yno? Wedi hynt)y cyttunwyd yn uiifryd ar yr amryw!ol tawntwriadan, a tberfynwyd gwaitby cyfartbd er iiiaa,i- foddlostwydd t')rd.yyf'a tiosog a thra chyfnioL

At , t

-- 1 !1

PE?LA??-'R MOR YN MllO?Tni.?D?O?DD…

? ———————— ? CORUCHWYLWYR.\