Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

IBARDDONIAETH.

News
Cite
Share

BARDDONIAETH. CYWYDD YMDDIFFYN LLWYNRHUDOL. I Os i leuan y canaf, GauIeHangoganagaf; Gogan, ac nid gwiwgerdd, 3 ? Ar dychan y gaa a gerdd. Os lenae, yn oganwr, Nid loan rydd gan i'r gwr. Nid rhaid Twm end troi tomen, Gwna 'n ddrew!)yd y byd o't bea. Pwygyfnfyddyiifddu? Gwe gynnit yw gogann, Bnwtrgynt—batarygan DroL ac agot dt wg ogan. Pob mwycwr, fo clymwr, clod, I ymher sydd ambarod. Ptgo satpb, pwy a gais hyn? Pa gwyn os pigi wenyn? Piged, o ran gweled gwir, Gwyn annoetb fe'i gwenwynir Ail yw sena yn gor!enwi Idiiacath,neadrwynyci. Prydyddion parod oeddynt Yn hau en goganan gynt, Ym mhob man, gan y gwyr, Gwyn a brad a gac'n brodyr; Tra bei ch yw prysurweilct sena, A yd trwv gyiifi gen Ki Pedt y diai'Q sain na swydd, Cnifedrentynfydiwydd. Dafydd,* fu a,,ienriiy(ld fwyn, Ag pniiib gwoaed ei gyntivvyin, Et gynHwya, a gwe gaiiiiatb, Ní welais un bais o't bath. Gwelwch o'r cwr i'w gHydd .Fath refrau o sennau sydd; Merch i wen Awfn y Nant Ga'dd If<.n os oddef:)nt, Ei nain, asw sain is y scr, Ran gwep, f<i i'r hen Gowper. Nid da lecaH am ganu Ettobyth,acniddabH; Nid da 'r swydd, a'i hynt oer senn, Herriad dywy! hort aWCJJ. Mewn gefyH, yn dynn, a dot Yn y rhwyd mae Uwynrhodo! Pa wynfyd ? hefyd, pa hawj Rbedeg ar Hwynyrhudawt? Et'diachos,oerduchan, Gwenteithwr yw'r gwr a': gaa Yn y gerdd ci unig waith Gogacn, a gwau gwemaith. Na ch(vynwc..h airyn chwaneg, Daw itafddydd a'r tywydd tçg, ()'rdyçhan try'r gan i gyd J. rinwcdd cyn hir ennyd. lt4ydd letian, am ariaa mad, ,:pg we,niaith diogauiad j 'fídJ, ds yw angenrhcilliawl, 0 ogan i fnanfawt. CenÎ1',gwéinyddil' yn oJ, Uawu rtmdau Liwyuylhudo!. PwUhe!i. S. Lt.. Ymddangosodd nnferth gyfansfwjdtad <)!ib!nd(!, ntevn dnU o Fa)-wiiad Awf'n Datydd iMa o Ej-yrt_Twm o'r l\ant a ga'dd y g"dir o'j c}Janu. At ?.-gTa?M<7y<M Serm Gom,er. j JOHANNA SOUTHCOTTE. I Etihr ofer a fsant yn eu rbesymmaa, "-P AUL.. SR>-Wrth ddarHpn hanes yr hndoles gyfeiUornns h6n a'i I'NvycLliaiii, daeth yr ystynaethan canync} i fy J11edllwl Dychyt-ninyg a r!tcswm yw Hn o brif ragoriaethau Ayn, ar holt greadllriaid y !!readigaet))isod; cithrheb 'oeilldnol tywodraeth sancteiddiot y gwiiioncdd a'i ys- b!y< y maeat fei dan ysbryd gorwyllt, yn cydweiti). redu i attain y dyn i gyiiliorni. RhyfetM fod cyn. Bifer o bob ?taddan o ddynion wcdi rhoddi v fath eoet a i wag heresiau Soittli cotte. Diammau ei bod yn arwydd trwrno farn ar ddynion, o hmwydd cu hy&bryd diystyr ac annerbymo! 0 ga: iad y gwmonedd, a thrwy hyny yn fwyagored a I)Iiat-k)(I t grt<!t! celwydd T)a'rgwir;ahynny a.n hatweimotM i g tansochh y) ychydig ietatan MM!ynot, ar y mesm hwn, gan Bad vryt' yn batMt <bd tiynuy l'agorgawp yn y byd tnewn biuddoniaetb, penty) tu thes o eiriau ausathredig ttthywyH; te, er n.wyn dangos rilviv ysfa orhcgto¡, i guneir Hawer gair cg!ttr a hawdd, trwy ei droi i drcigl- adau estronu!, "'or ddteithr t'r cytrreù in a pjie buaseut heb g!ywed na gweted siH o lioityiit crioed o'r Haen. Yrwyfya amcaHu, cyhyd ag y gaUwyf, osad nUan fv inedd-A I mewn ymadroddion mor egtur ag a fyddo yn d.!ea!!ns i baHb. 1 ba betti y mae iaith da, end i bob) ddyali en t;i!ydd, ac os bydd detuydd y gau o wert!! i bawb ei ddyaU, gosoder ef allan meven gcuiau ag y ga)!o pa\Yb ciddyalt. Yn d-diati, byddal. yn rhani i hwnnw tod yn d4yn (lilyL,,aij a diymCnYdd, a fatnai fbd rliyw hea ddafadan t'etcn fain, o ran bod cloch wrth ei chymmat a't chbt&ty yo welt nag uu yu yr ardal. Ond gw)'b'ddwCh' Mr. 60mer, nad wyfyn anfon !tyn at- tach fel goreliegt, na rheal i neb i'm dt!yn yr wyf yn iF.e;¡hli;¡ pob gxagymffyo.&I diansawdd—b&ed i bawb ei yyddidmewasobrwydd. MoR egltir y\v fod hill Feddy}ian dyn Yn wag o Dtluw, -.ic wrtli ei ddt)wi.M: D-,tcN,Yii)myg, yhcawm, i.)rif b-,Iviannaii Henu!-taid dmas tJn, cynghot'ia.td pyrth, Ond OGi<! ga-iarus son, ui&f tUttan gynt Oedd dyn, yn awr Y6gafna.eft yw na"r gwynt; Üan rym corwyHtoedd chwant chw rn(leflir dya, O't ei gyt'eiliarni !nawr sy Ingiyii; Symed etiawd, mat-.m-olac'.b, get-fniaetli fyw, Bywyd mewn bedd, 6'iwyth Hygredigaetb p" AcgboSodd—ymadawodd ef a Duw, Oh noetlaler. tlodi,.a angheuot friw Briw, briw, tnadrondod, oh syfrdaBdod dynF A'i \\Ic:dd yw gw!edd<t ar ei angeu 'i huu !\1t;Wl.1 Lt' t:ud'!wyd hun, gwaat 'i adei!adaeth fawr, Wrth ddeffro, syttit 'i adeilad ollilawr. Dincb dyn yw ei tfoIineb. mwy, Mac 'i reswa gwag o Dûuw yn tystio 'i gtwy*. trwag, gwa.g o Dduw, er hyany duw fyn dyn,. Mae drwiaeth 'n ei ddiddnwiaeth efyngiyu. 0 her\ydd hyr', daeth o'i ddych'mygion ef L11n()d, do, hfedi SM y nef! Attr anan, pres, a phrea.cerfiedig hardd, 0 d'wy)!t<i) dyu, CUllllHtd fil a dardd. P,\vy ht hoi' gamsyniadan dynoltfydd? fob thyw gytt:iUo!Had fn, ddaw, neu sydu! J)ychym!7)yg dyn, a'i res'AH) yntyd ef GeubetUodd bob camsyHied is y uei. !L!!d Ca!H, he!wr!aeta Ninlrod fawr yn tth, Swyn Jannes, Jamb:'cs,a Bataam ei bun, Motoch a Baa), p) ophwydt 't !lwyni 'n itu. ? A Jezebe), puteindra ddu. ¡f, Anus, Morgan, hoH feiblon hunan fawr, Mahomet, Pab, a'n Scuthcotte ninnau 'nawr$, Fob hedion gwag o Ddnw, Oh 'r sotliach sydd! Gogoniant mWy utd oes mewn dynol ffydd. Oh Mythic *r seirph! a choedwtg adar nos, Daiotiitnewndyn? da:onin}d oes. i' ?. 'Nawr, rhydd oddiwrth gyfiawnder dwvj?I ?<)j? A rhwym ibob camsynied manfOl yw! Fe ddlchon dyn anianoi, etto 'niwiff fly.' Ddcait pethau dyn, a'n gwe!ed yn glir, Am bethau DHw.sefpethan ly by-ti-a !:ždd, Mae megisitygatd gwan ar ddtsgiai: ddydd, Wt'th edryeh ar lawr byd, gwct beth, YnHewy!chhau!pi!ygatdgwanafeth, Gwfl un peth yu 6!, tywyt: a Uw dydd, 'R on modd,am Dduw, pob cuawdot synied sydd. Pwy luniodd offer wag, Pab Rhufmu ií\vr? Pob croes, pob crair, pob cap a gwisg sy'h awr. Pwy iMniodd, pwy gredodd ddych'mygion gao, Sy'n awr at- led gan Southcotte wedi 'u ban? Dychytnmyg Q'ot! yafydt-wydd theswrn yw! Gwag o sancteiddiot ras, gwag, gwag o Dduw! Pwy wnapth y costus gryd i Silo -,yd i? Gan glndo '11 un anrhegion dY110J ftYdd! Onid tydi. Oh synied rheswm ifo!! Syrthiaist oddiwrtii Dduw, trodd Hicswm yn b!. Distawcd synied cnawd, (liflaiied mwy, Gatared dyn uwch ben ei tarwo! g!wv'. Ei?t.dd. ———— 110 TAI.EIRIAN.

PARIIAD 0 HANES BIBL GYMDEITHAS…

At , t

-- 1 !1

PE?LA??-'R MOR YN MllO?Tni.?D?O?DD…

? ———————— ? CORUCHWYLWYR.\