Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

, OL-YSGRIFEN.

Advertising

mMS CYFARFOD BLYNYDDOL BIBL…

News
Cite
Share

mMS CYFARFOD BLYNYDDOL BIBL GYM-I Dl irif kS GYNNORTHWYOL ABERTAWE. Pnmmed Cyfarfod Blynyddol Bibl Gymdeitlias Gynnorthwyol Abertawe a gynnalwyd, megis y cryb- wyllasom yn ein rlufyn diweddaf, ar y 9fed o'r mis IIwn yn Llysdy'r Dref. Agorwyd y cyfarfod gyda Mynegiad ardderchog o ansawdd a llwyddiant y Gymdeithas hon, gan y Cadeirwr, y Parchedig Mr. Hewson, Ficar Abertawe yr hwn a annerchodd y cyfarfod yn gyffelyb i'r modd canlynol* Wrth gymmeryd y gadair arj'c..a^has hvvn, nid wyf yn petruso i ddatgan y bomllanrwydd a dcitniaf wrth weled cynnulliad mor lliosog 0 ddynion, ac yn sicr y mae'r boddlonrwydd liwaiiw yn cyiinyddu wrth ganfod Ci-istiaiiogioti o waliajiol enwau o'm hamsrylch. Nis gallaf edryeh o'm hamgylch lieb deiinlo ysgogiadau didwyll o gymmeradwyaeth, hyfrydwch, a gobaith! Cymmeradwyaeth, o'r ymdrechiadau selog a wnaeth- och y flwyddyn ddiweddaf dros y Gymdeithas; hyf- rydwch, wrth eich gvveled yn ynigynnnll (fel yr wyf yn hyderu) i gefnogi cydymroddiad pat'haus i'r ymdrech- iadau hyn rhagllaw; a gobaith, y bydd i'r Gymdcithas trwy ddwyfol ymgeledd, i fi'ynnu tlan eich gofal meith- rinol. Haelioni tuag at ddyn mewn ufudd-dod i gariad Dnw, yw sylfaen arddei cliog pob peth rhagorol ym mywyd dyn, ac yma ymae gennym faes gogoneddus yn yr hvvn y gallvvn ymarfer ein itafur elusengar, a medi ffrwyth yn helaeth. Myfi a wn ei bod yn beth tra chyffredin i ddywedyd na ddichon Gweinidog o Eglwys Loegi- i-oddi bejitliyg ei gynnorthwy yn gyd- wybodol i Fibl Gymdeitlias; a pha ham? 0 herwydd nad yw'r Gymdeitlias honno yn dosparthn Llyfr Gweddi gyft'redin yr Eglwys Sefydledig. Ond yr ydwyfheb wybod cttopa raddau o fai y dichon Offeir- iad o'r Eglwys fod yn euog o hono wrth ynidrechu Hedngah-Duw. Pan fyddwyf yn i-h oId ii i'iIBibl, yr ydwyf yn rhinvveddol yn rhoddi'r' Ffuvf-weddiau; o hervvydd y mae'r Fftirf-weddiati yri ymddibymm ar yn gyssylltiedig with, ac wedi en •cymmeryd o'r Bibl! Yr wyf fi yn caru ^wasanaeth gornchel citi o herwydd ^i Fqd ytt ^yiweddt>ryn y Pibi. .ttalM ddywcdyd, yn dra didwyll ha1 fedd Eglwys Jjoegr amddiffynmtiy. selog;pJi hathrawiaethau, ei dhyb- liaeth^ia'i KegWyddoriori, tia myfi. Yr wyf yn proftessu fy li?(?t) gy?vybodot ac yn egniol ddiofrydedig dros gyhna? Cyssegr-lywodraetii y \?ad hdn, vr wyf dan bob rHwyniedigaeth a bercbir gan ddynion i sefyll dr??.?at?o? ac yr wyf yn ymroddi bob ame yn anhyblv^adwv l gynnal Ci rhagoriaeth; ac tconld oes amnt \w 1 Id i iiddeft fy mod yn ei theimlo yn i I"idOef, fy iiioti ?ii ei theit'li?lo vu yn y gorchv^/yf Efxktaieni cyffredin, a'nl brodyr ymiieHt- I duedig, oddi wi^h-^f rhai yr ydwyf wedi derbyn I'avver o garneiddgarwcli, a thu at y rhai yr wyf yri nicddn, yn bersond,y'r' e^yllys da mwyaf. Ni bydd i mi gadw vcliwl lieg oj'q;ati)sei-, eitiii- af i-liafof, g'd*a'cli csnnad ek-vv* ^fid^rlleii y Mynegiad Blynyddol, yr hwn a gymrneradyvyvvyd gaii eich Eisteddfod. Cyfododd y Pai-icii. Li ike i gynnyg diolch y Cyfarfod i'r Gwir Bai-eli. Esgob Tyddewi j agwnaeth araeth fer, darluniadol ofnddioldeb Bibl Gymdcithasan yn gyffredin, gan ystyried ymdrechiadau Cyfunol y Fam Gymdeitlias ynghyd a'r rhai cyrihcirthwyol, fel Peiriant dir fawr, wedi ei addasu i-ne-vin modd tia ardderchog i gyflawni gvveithredoedd o'r pvvys a'r defnyddioldeb mwyaf; ac yr oedd efe yn edrych ymlaen gyda sirioldeb at y dydd pan fyddai i gariad aC, ewyllys da ffynnu yn gyffredin ynihlith holl devrnas- oedd y byd. s Wrthgynnyg diolch y Cyfarfod i'r Rhaglywyddion, galwodd Mi. James Radcliffe $)'lw'r Cyfarfod at ddiben a gwrtluldrych uniongyrch y sefydiiad, sef dosbarthn'r ysgrythuiau Sanctaidd heb na nod nac esboniad, gan sylwi mai'r Bibl yr yl6-,ii-i yn ddosbarthu, yr holl Fibl, a dim end y Bibl. Efe a gyfeiriodd at y manteision a gafodd y GymdeLtitas trwy'r'eifaith a gafodd ar ddynion nchelraddog, sef, Teulu Llyvvod- raethol yr Ymerodraeth, amryw Esgobion, a llawer o wyr urddasol yn yr Eglwys Sefydledig, ynghyd a'r Pendefigion a'r Boiieddigion ynihob parth o'r Ynys; I efea sylvvodd yn fyr ar helaetlirwydd ei bvvriadau, gan gymmeryd i mewn, nid yn unig ddosbarthiad yr Ysgrythiirau gartrcf, and ynihlith Iliaws dirfawr ein ftiriogaetli Dvvyreiniol. Efe a sylvvodd gyda piiarch haeddiannol ar Gymdeitlias Genhadol yr eglwys yn Affrica a'r Dwyrain, gan ystyried y Bibl Cymdeitlras Frytanaidd a Thramor fel cynnoi-tliwy iliagot-ol i'r gvvaith canmoladwy hvvnnw. Yroeddy Parch. Mr. Rushford yty.ystytied s&l yr Eisteddfod yn teilyngu'r canmoliaeth.-nvvryaf j .-ond etto yr oedd yn golygu y boddlonrvvydd ,ag>^d4 ;lia^ en bod vii bi-ofi wrth ddwyn ymlaen fii,df^Ui<ftj dypolryvv yn daledigaeth cyflawn iddynt. ef.e yn I edrych ai- viiidiccliiadau cyfunol ydia'ii• Vn v gvvaith da hvvn yn hrawf o egwyddbHbrf V hun; egwyddorion a dneddant i gydnrideb^f'^fe^yddwch cyffredin. Efe annogodd bai-ii ad icVdweith- rcdiad hwn, ac a dcrfynodd trwy ddywdyU mbyddai hatling y weddw yn ddisylw gan yr Hwn ag y goiygir hrlaethu ei ogoniant gan y gymdeitlias hon. Annerchwyd y cyfarfod gan y Parch. W. Davids yn y moùd canlynolYr wyf yn teimlo fy hun yn dra dedwydd, trwy fod yn wyddfoool y waith gyutaf yn fy mywyd, mewn Cyfarfod blynyddol Bibl Gymdeithas Abertawe; sefydiiad ag sydd o ran ei nattur yn arddehvi paich, ac yn galw am gynnorthwy pob Cristion. Y bnddioldeb a dardd oddi ar wybodaeth o'r Bibl sydd anamgyffredadwy, y mae yn dioclu ded. wyddvvch Ymerodraethau a Theyrnasoeddi Tywysog- aethau ac Awdurdodau. Gwybodaeth o'r Bibla wna Frenhinoedd yn fwy trugarog, a deMiaid yn fvvv ffyddion; mewh gwirionedd y mac; yn effeithioli pob graddan mevvn cymdeithas, ac a duedda i ychwanegu eu defnyddioldeb a'tt dedwydd\v<;h. Dill) nawdd gwir Grefycld, yr hon sydd sylfaenedig ar y Bibl, y tfynna teyrnasoédd ac y cefnogirCelfyddydau, y diogelirac y perffeithir dedwyd(,j.w'cll dyn cyn belled ag y caniataoT cyflvvr presennol. Ond bydded i ni olygti'r creulondeb, "y gresynoldeb, a. chanlYiiiadau dychrynllyd anwybbdaeth o'r Datguddiad dwyfol. Er prawf, edrychwn aV y Chwykboad>Ffrengig, ar ddechieuad yr amser arsvvydus hvvnnw nid oedd ond ychydig iawn o'r bold cyffredin yn fuddiannolar, Fib!, a phe buasai ganddynt yr un btiasent ti-wy ei gadw yn gwneuthur eu hunain yn agored i lymdostedd y gyfraith vvladol! Yn y modd hyn, oddi ar liollol ymddifadrwydd o deimlad crefyddol ym mysg y bobl, cyfiawnwyd y drygau mwyaf erchyll gyda holl.lawon- ydd digrifvrcli-diniwed. Gwnaethpwyd gvveithredoedd mwyaf ei,-etilondeb, nid yn unig gydag amhur- edd, ond ?gy.tja,g?fQtedd bnddngo!. 0 ba Ie y dacth hyn OIIP 041 ,d(liff?-g o'r Bibl yr hwn a ddysgasai lddynt we)t ??lM. ?c atto!wg, beth sydd wedi gvvaredu Llo(-gr 'odd^witli ei holl gythryflau tufewnol, gan adferu hè(fd{Yéh?'a¿Je,sJri.wythder, ond y parch a delir gan y D^Ufi'ciddUyi" i'r Bibl yn ffnrfiad ein cyfreithau, a chyfirmHl; cyflym gwybodaeth o'r Bibl j ynihlith y bobl? Boed-d^rBiW hyd, a'r byd j a fydd mewn ljeddvvch, Gallem yma ddyfod yn nes i lawr a svlwi ar fanteision y Bibl i denlnoedd ac unigolion. Nid yw o fewn i'n gallu i wneuthur yr holl dlodion ol'ii liam,-ylcli yn ddedwydd o ran amgylch- iadau bydol, eithr gallvvn roddi iddynt y P.i'nl, a thrvvy hynny yí; yclym ar unwaith yn rhoddi iddynt ctif'.vdd- iaeth, ac agor Q'Jl blaen ddi-ws y bywyd tiagywyddol. Y llyfr hwn a 'ua'J' meddwyn yn ddifrwvsgar a'i, afradloii -'111, gyn D.1 er dedwyddweh i'vy wraig a'i ileti iiie-,vnniodd amgen i gvflavvni'^wieltfei^doddid fig ydynt yn warth i'r nattur ddynol; ag un galon gefnogi'f sefydliad gogoneddus hwn, hyd na byddo eisiau BibL GymdcJithasair ond Pryd y byddo'r holl fyd wedi ei leuwi. a gwybodaeth o'r Arglvvydd megis y llenwa'r d^'tV'">fdd h-,>vvbau dyfnioii y mor. Dywedodd y Parch. Mr. Kemp, un o Gofiadnron y Gymdeitli i hon P > i v mroddais yn gyntaf i'r gwasan u th hw n n 1 oeddwii yn gwybod ond ychydig am ei d(!y¡edswddat: pwysig ;ond V mae piiofiad yell- ydig flynyddaii vvedi l'hwymo fy llaw 'a'«i ealw wj-tho mewn modd cadarhafch. yt ,wyf yif] caiii: fy nghorph milwraidd (y Bibl G-y.iiafdii»Qias'»)«), ac yn lioffi a'm calon y Jleng- (y Fain.GymdeLihas) ag wyf wedi rhestru fy linn ynddi; ac yr wyf yn gvveddio yn ostyngedig ac yn daer ar Gadpcn mawr ein htechydwr- iaeth, am beidio ein difyddino nes byddo'r hell fyd wedi ei wnenthur yn uflldd i'r ffydd. [Parhad o'i, hanes hwn yn-tzi dalen 4, dosbnrth 2.]

' "Ai ArgrapMadyid Ssrcn Vomef.,

Family Notices

MARCHNADOEDD.:

I ',AT EIN COHEHWYR.'I

[No title]

[No title]

SENEDB YMERODROL.,j.¡ ,..…