Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

, OL-YSGRIFEN.

Advertising

mMS CYFARFOD BLYNYDDOL BIBL…

' "Ai ArgrapMadyid Ssrcn Vomef.,

Family Notices

MARCHNADOEDD.:

I ',AT EIN COHEHWYR.'I

[No title]

News
Cite
Share

Y mae Ardalydd Bute wedi cael ai drefnn yn Rhag- lywiawdr swydd Forganwg, yn He'r Ardalydd diw- eddar. Yr ydym yn clywed fod Mr. Thomas Grove, o'r dref hon, wedi cael ei osod yn rheolaidd yn Dda'dleuydd inasnachol (Consul) dros deyrnas lloland yn y pofth hwn a Dehendir Cymrii. Dechveuodd Brawdlys MorgatiWg yug Nghaerdydd ddoe, ■ Yr ydyiy! yn deall fod:cy;fai;fod lliosog-0 drigolipn "Aberhonddti ?A,?d C, gynnat dydd 'I ?i? (liwdaf, Fr I d0?eii i ddanfon deisynad i'r Seb,Nl,'dr)¡n,ërb'VY trethi n6w?(ld"Otl? y rhai a bwysant yn drytnmach at amryw fastiachwyr na'r dveth ar fcddjant ?yttnmvyd ?r fod i Syr Charles Morgan, ac urt O'r Aetedau dros Ý Fwr- deisdi-ef, gyfl-yno'i- deisypad i'k Sene(ldr. Trefnwyd Edward Williams.* Ysvvain, Dirprvvywr, yn Nghaerfyrddin, i fod yn Rhaghlw i Joseph Bicknell, Yswain, ym nirawdlysoedd Cylchdaith Caerfyrddin. Trefnwyd y Parch. D. Williams, ail Felstr Coleg Winch.ester, gan Arglvvyd(I Eslob Ty Ddewi, i gael toivcidogn (prebend) yn Eglwys Aberhonddn. Y mae SyrW. W. Wynne wedi cymmeryd eieisteddfa yri y Seneddr. Parottoir yn ped belaeth erbyn ei ddychweliad i'w wlad enedigol. Rhoddir ciniavv gy- hoedtlynNgwrecsam, er anrhydeddu dychweliad y Barwnig teilwng. Cafotld Illab Mr. Martin, o'r Merthyr-mawr, Iyfr- llogell ar y ffordd gerllaw Pont y New-inn, yn yr hwn yroedd pedair punt, eiddo masnachvvr yn y dref hon, ac mewn niodd canmoladvvy danfonodd y cwbl i'w berchennog. Trodd Mong o Ffraingc a elwid L'Adrian, yrhon oedd yn rluvym o Bonrdeaux i Ostend, i mewn i'r Mumbles, dydd Uvvener, o flaen tywydd afrywiog; yr oedd yn llvvythog o frandi, ac yn awr yn Abertawe yng nghad- wraeth swyddogion y gyllidiaeth. Soddodd Hong fechan Mr. John Morris, o'r dref hon, dydd Sadwrn wythnos i'r diweddaf, ar ei dyfodfa i'r Mongborth hvvn, a tlthvy hyn cfe a gollodd ei holl fedd- iant achubodd ef a dyn arall eu bywydau trwy nofio gyda Ilawer o anhawsder i'r tir. Boddodd bachgenyn tlws ynghylch pum mlwydd oed yr wythnos ddiweddaf, yn afari Mynachlog Castell- nedd, ar ei waith yn dychwelyd o'r ysgoI. Cynimprodd yr awyr amhur, yn y pwll newydd wrth Benfilia, gerllavv'r dref hon, .dan nos Lun diweddaf, trwy'r hyn y llosgwyd crvii, lawer ar bump o'r gweith- wyr, ond yr ydym yn gobeithio fod bywyd pob un o honynt yn ddiberygl. Cafwyd William Richard, o Languke, gerllaw y dref hon, yn ddivveddar, wcdi marw mewn cae, o achos af- rywiogrwydd y tywydd. Yn Abcrystwyth, dydd Sadwrn, y 25ain o Chwefror, y gollyngwyd ilr divfr dair Hong newydd, ac un y dydd o'r blaen. Y mae tair etto i gael en gollwng cyn hir, ac yr ydys yn bwriadn i ddechreu ar ddeg o newydd mor gynted ag y byddo'n bosibl. Y mae'r Hongan uchod õ wahanol faintioIr,ac yn cael en gwneuthur dan olygiad meistriaid gwahanol. Nos Lnn, y 13eg o'r mis hwn, cafwyd corph Mr. Tho- mas Davies, Perlaii-wnws, plwyf Llangwnlle, swydd Aberteifi, tyddynwr, wedi boddi yn afon Ayron. Yn ddiweddar daeth llong fechan i Aberdaugleddyf, ac ynddi un bachgenyn dwy ar bynrtheg oed. Ym- ddengys ei bod wedi hvvylio o Kinsale gyda Hong arall o ddan hwylbren, meistr yr hon oedd dad i feistr y llong gyntaf utliotr, ac ar y'raor, pan oedd y tad a'i- mab yn chvvennvch j-^iIddld9an;a'u gi 1 ydd daeth y llongau yn rhy ago's, a (it ri w N iini, a pliaithau l ereill yn y lloi g f'uvaf, yr un leiaf fod yr hwy yn ag-bra->i%) h(H t"gwaelod, ac aeth- nt oil ond y bachgen uchodi'r llong Tavw, ac mewn  amserefe a gollodd olwg arnynt, ond trwy ?p?d! dd a Medrnsrwydd efe a ddygodd ei !ongig ???Ct'P?P'? ys ddiogel, ac yf ydym yn clywed fod y !totn? i??jr .<?"? cyrhaedd Abergwaun. Gadawyd y lloagei gwyr yn ddiachos, canys nid oedd wedi cael ncijiniawr niwed, tra yr oedd yr hon yr aeth- ant iddi mewn hyrbvvylldra wedi ei drygn yn dost. Cynnalwyd yr 101 gylchvvyl Cymdeithas y Cymreig- yddion ar Wyl-Ddcvvi diweddaf. Cyfaifuasant yn yr ysgoldy, Gray's-Inn-Road, yn y bore, ac aethant oddi yno yn fintai drefnus i'r eglwys, lie y darllcnvvyd y gwasanaeth yn Gymraeg gan y Parch. H. Jones, o Lc- wisham, a phregethwyd pregeth ragorol gan Esgob Rhydychen; ae wedi hynny einiawodd ynghylch 500 o honynt yn neuadd y Scii-i Rljyddioii. Pan ddaeth Syr W. W. Wynne i mewn, cyfododd pob gvv r ar ei draetj, a chrofesawyd ef h. houllefau. gorfoledd hyd oni eist- eddodd. Cymmerwyd y gadair gan Arg. Dartniouth, o gylch yr hwn yr oedd amryw Bendefigion. Wedi yfed yr iechyd cyffredin, y Brenin, a'r Tywvsog Rhaglaw, cychwynodd plant yr ysgol fel milwyr heihio i'r gym. deithas; a rhoddodd y Cadeirwr iechyd Ein blaenor gwrol a gwlatiai-ol Syr W. W. Wynne, a,groesaw ad- ref." Dcrbynwyd hwn gyda gorfoledd anfynegol. Dychwelodd Syr W. ddiolch am yr amrywiolarwyddion o garedigrwydd iddo ef a'i denlll, gan ddywedyd y by- ddai efe bob amser yn barod i dywys miiitai o Gymry i amddiffyn ei wlad, yr oeddynt bob amser yn enwog am fifyddlondeb i'w Brenin a'u gwroldeb. Wcdi hynny darllenodd y Trysorwr ysgrif y tansgrifiadau, y rhai oeddynt fwy na 1,4001. Yn ebrwydd wedi naw o'r gloch ymadawodd y Cadeirwr, a dymunwyd ar Syr Watkin i'w chymmcryd o hynny allan, ond yr ocdd ne f y wiuwydden wedi gwresogi calonan y Cymry gonest, fel mai prin y medrodd Syr W. gael distawrwydd; ac wedi rhoddi iechyd i-ychydig wyr ereill, efe a yniad- awodd, ynghyd a'i frawd Mr. C. Wynn, ym mysg y bloeddiadau uchelaf o gymmeradwyaeth.

[No title]

SENEDB YMERODROL.,j.¡ ,..…