Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

, OL-YSGRIFEN.

Advertising

mMS CYFARFOD BLYNYDDOL BIBL…

' "Ai ArgrapMadyid Ssrcn Vomef.,

Family Notices

MARCHNADOEDD.:

I ',AT EIN COHEHWYR.'I

[No title]

[No title]

SENEDB YMERODROL.,j.¡ ,..…

News
Cite
Share

I Aracthod.ù Arglwydd GrcnviHe yn faith yn erbyn Yl* yszl,if, o herwydd ei fod yn, edrych'ar y sylfaen v gosodir yr ysgrif ami yn amkerffaith, dylid eyniinerytl r amser i chwilio i'r pwngc ymhellach, fel y geliai yr I aelodau gael gvvybod a oedd eisiau y fath ysgrif ai pei- t io; yr oedd efe wedi ei Iwyr argyhoeddi tia fyddai tsinwyr y ddaear yn well trwy yr ysgrif lion, ond y bv cai dia nivveidiol i fasnachwyr a pherchennogion gwelthfcydd mawrion, ac am hynny ete a'i gwrthwy- I tiebai. } ddau Bendc?ghyn oedd y prif ddadleuwyr ar yr acnosiivvn. Ynaga)wyd yn r.chel aoi y pwngc; vm- f'lnodd y y dros yr all ddamemaù, i44? yu erbyn J'jnny, 17; gwahaniaeth, 127. Ian, lG.Cynnygodd larU Stanhope, wcdt areithio yn t"'a cl)ywr;?i) (}j.? p? bwngc, ar fod i bob annogaeth gad ei rhoddi i ddaear-jrinwyr, ac i'r dibcn hynuy dy* ? y ?'ctbi ar dyddynwvr a gweithwyr gael eu lleihau t ?'?i'eda?svdda!iuedig. l i ??' o?dd hra Lerpwl yn canfod n? datom gweith- ) i redol a aHai ganlyn y cynnyg hwn; ond i'r gwrthwyneb gallasai fod yn nivveidiol, trwy godi disgvvyliadau yn y 'bo bl, Y l'llai Tia -,illesi(i fytil ctl cyflavvni; Nid oedd larll Grey yn ammeu pnrdeb dibenfon ei a'^Urddasol yn y cynnyg hwn, ond yr oedd efe yn t na ¡¡llasai' cynnyg fod o un lies; eithr dywed- odd gl'ý'n lawer dros yr angenrheidrwydd o gynnildeb 'Wrth dratod al'iany c)'fi'redin. Attebodd larll Stanhope yn fyr, a dywedodd ei fod t.wcdi penderfynn cael barn yr Aelodau ar y pvvngc- t ae ymrannodd y Ty --dros y cynnyg lu-yn ei crbyu 30. J TY V CYFFREDIN. I ?!:w, ?a:('?: 13. Ar annogaeth CangheDawr y <'7so?y&? (.ytt?nwyd ar v iiawnfwrmda'] dros brynu "<?!?u hlvnvddûlCvmdeithas y Mor Deheaol, a gosod- ? tretbi at-,y fil-,I)-,IC]tAloil 110. i ?ofynad-J Mr. Ben!iet pa un a ocdd Dywodraeth y -]ad tioli ?vedi-!I'.C*gYPUyg Cyif'YD'rll, 0 du'r *spa<>n Newydd. ■ .?ywedodd C?nghHUaw!'yTrystn-!ys nad oedd Gwei- ?dogion ei Fawrhydi yn anystyfioi o'r manteision mas- l1ar.hol a allesid gael trwy gyfeillgarvvch a tbrigolion yr Anieric Ddeheuol; ne maicu bWïiad oelId peidio rhoi Helios tramgwydd a allai gynhyrfn rliyfel i'r Yspaen, Cac. i'w meddiannan yn y byd newydd. Dywedodd IVIr. Hankes mai o hervvydd y cyfncwid- iad^ii y. trethi y dylai y cynnullwyr o honynt gael llai (hIálameÙ cyiinull. • IMolchodd Canghellawr y Trysorlys iddo ef am yr awgryni; eithr sylvvodd fod rhai o'r cvnmdlvvyr wedi { colli manteision ar waith y dreth ar feddiant yn peidio. Dywododd Argl. Robert Seymour y byddai i'r trctlii flWyddion i wasgn: yn drymach ar rai o'r tyddynwyr i lyoliairt yn-y wlad na'r dreth ar feddiant, yn neiliduol y dteth Yc-laivanegel ai- gei-rylati: yn awr rhaid fyddai i dyddynwvr a fyddeut yn tain o 701. i 1501. y fiwyddyn o ardreth dalu 51. ? ?'?'?? am SC?yi cyfrwy yn He kFs, 6d. Dywedodd Canghellawr y TryWVlys fod yn rllaid i'r batch gael ei.ddwyn gan ryw rai, pe gosodid y Riorian yn invch, a bod i'r savvl a tyddent. yn ardrethu gwerth niwy na 1501. o dir yn agored i'r dreth uchod, byddai v | thai hynny hefyd yn teirplo pwysau y baich. Ac lli "Wyddai efe pa fodd i oehelyd hyn. Jr!flwdhj H.Dywedotld Mr. Horner y byddai iddo ef 6sod cynnyg i'r Ty wythnos i foin ynghylch dym- chweliad byddin oi Fawrhydi yn Orleans Newydd. Gosododd Canghellawr y Trysorlys adysgrifau o'r cyttundeb rhwng ei Fawrhydi ac Ynicravvdwyr Rwssia ë(ç Awstria, a Urenin Prussia, ger broIJ y Ty, at y rhai J cyfeiriwyd o'r blaen gan Mr. Wliitbread; a thrvvy y ^'tUindeb hwn ynnvvymai pob un o'r galluoedd uchod i gadw 75,000 o wyr dan arfan, nes byddai achosion y ^Jfandii- wedi eu sefydlu yn derfynol. < Canghellawr yTrysorlys a ddygodd ysgrif i'r Ty, i | trethi y Tolifeydd ( Customs J. i gael ei ddai-licii yr ail waith dydd lau ae iiii ai-all i barhau y trethi thyfcl ar y Gyllidiaetb, i gael ei ddarllen yr ail waitti y foru. .Jan, 1(j.TGosodvryd adysgrifau o'r cyttundeb tcr- yn°I am heddweh rhwng y wIad hon a'r Atnevic ger brOlly Ty gan Ar-iwytld Castlereagh ac hefyd ad- YSl'itàu o'r cyngrair rhyngom a Denmark.