Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

?gg?f?.?,,,m. ?..,?..???..??-'?…

[No title]

[No title]

11:) • Y DYN DEY> R.I

News
Cite
Share

11:) • Y DYN DEY> R. :a gymmer orehwyl meww llaw heb fyr- ac a'i cyftowna heb. ofrt j niid yw efe yn chvvilio am e;tlir pair g^&erot. hwy afael ynddo e-fe a'u 'tlwg gyda-'r gwroldei) mwyaf, a chyd^ liwy.ddiant. Yn fynych efe a edrvchodd ar angeu yfi ei wyneb, ac a aeth heibio iddo dan wenu; a phan ddeal-lp. fod yn- rhaid iddo reddi i fynu iddo, efe a'i "croesawa ac a'i diystyra. Y mae efe yn y gwaethaf o bob digwyddiadau, ac a ymes)'d a?- nynt cyn y delont, mewn brvvydr ddirgei yu meddyvl- ac os- bydd i daisymmwythdra rhyw-j ddrwg annisgwyliadwy a<lonyddu ci feddyilm? a threr ei wyneb yn -we!w-las, cyngyo?d agy byddo wedi ci facddu ynetfryd ei bun, efe a gnsgl ei aiinofdd y nglsycj ac a orfoledda ar yr en- bydrwydd. Y mae efe yn feistr a^no ei hun, ac a ddarostwng ei anwydau i reswm a thrwy'r fuddugoliaeth dui'ev. noi hon, a.weithia heddweh iddo ci hun. Nid oes inno ofn (im ond anfodd- y Goruchaf, ac ni fly efe rhag dinl oncl I)echo(l. inid yw efe yn edrych ar ei ddwy la wv ond ar ei achos; nid pa mor gadaru yw efe, ond pa mor ddini^ ed; a phan mai daioni yw ei waraui: gellir ei fwrw i lawr,-ond nis gellir ei drechuv Y cleddyf ii!,(Io t-f y%i-'i- olif o bob pravvf, yr hwn a ds is ef o'r vraun etto fel amddiifynydd| • nid fel rhoddwr her, (challenge), gyda math'6 ewyHysgarwfh anewyllysgar, erILI, ddichoTr run dyn ei drafod y:) well na efy gydjc nnvy o ddiogelwch, neuWell gran. Gwell ganddo i'w waed gael C'Ï wcled nari gpfn, ac efe a ddiystyra oi,.i, chaiff ei gadw ar delerau anrhydedd- r irs. Nid oes neb yn fwy .tyner wrth elyn edifeiriol neu orchfygedig, neu y n ca^au yu fwy 11 'I Y iy gorc.:hwyl o osad ei droed ar gelajn gwel[- "ganddo fyddai mogu tramgwydd n »g mddial ar y dirym, ac nis gwn pa im a llieiddir fwyaf ganddo ar annewredd neu greulondeb. Ychydig y mae efe yn siarad, ond y mae yn ymfiVosfio llai, gan gam yn hytrach iaith ddistavv'r dwy law, i. gael si weled yn hytracli naTi gTywed. Efe a ) ovwedd bob amser yn agos odd! fcwn iddo ei hun, wedi ei arfogi â llawnfwriadau doethioiv, ae ni vvelir ef ond gan angau neu berygl. Nid yw efe afradlon ar waed, i:'w garndrewlio yn ddiraid, nac yn gybyddlyd i rwgnach eirbd-cíi ) pan fyddo Duw neu ei wfad yn galw am clano; ac ilici v-w efe fAvv haeHonus o'i fywyd ei hun nag o eiddo ereill. Terfynir el aMu gan ei ewyllys; ac y mae efe yn ei chyfrif y dial mwyaf i aHu niweidio a pheidio ei wneuthur. Efe at rwodraetha heb ormes, ac a ufuddha heb waseidd-dra, ac iiid y w yi» cyfnewid ei feddwd wrth grfnewid ei sefyllfiv. ■ ^^der ei ysbryd a edrych dros bob damWcirti^j' a(- n d v ei hyfr dra yn ddyledus j c nheimlad- rwydd ond wedi hynny a'u d i i,fnyglll; 3 D'1o1 e, 1 '-g\védi ei da- foli mor gywir gan ddo^thiW^ y mae yn fyfyrio^.yfi, Qi .ftmcaiiion^ yll ddiysgog yn ei htwnfjMjiiia^Uj y,ti, -ei ymosodladau, diUit|otswftinjett cyflaiwwi, ac vn ddedwydd mewn llwyddran^ fytb y gorchfygir cf, ei galon fydd y diweddrtf i voddi i fynu. H. l /3 J Y D -Y -N AMYNEODUS. GwifAwn y d/n amyneddgar o feltcl mwy hyblyg nag yw yn galed. Ei ysgwyefdau ydynt lydain, addas i ddal baich o sarhad, yr hwn a ddyg efe, nid o herwydd annewredd neu waeJ- edd ysbryd, o herwydd na feiddia efe ymddialr end o herwydd gwrolder cristianogol, ac am na dt-tylai ymddial: y mae wedi cael y fath fuddug- o!!apth arno c! hun. fc? na ddichon tramgwytf'| iaci?iu fLi(!(ILigoiiic?thti aiito ef, 3"1 y canfyddir fod gorucha?aeth yngynn'?ys?'? me W iJ ¡;h odd iffy t\ I),  mewn rhoddi fytm, Y mae orchis ?' '???'? y mae yn ymddangos io!nw iddo ei hun. <?? y rrenduy gwaetaf'pa fodd ) d'o! drachef't '?y?' nyg t?iu'F pwyth, did r"oU ei hun n phe!? gwrthv?yM'eb«, er.cael ei?ymheH,&ydd iwy ? gwroldeb. Ei benrlerfymuduu ydynt yn ??'. ?adcl yn llawn o feddy'lra6 ac e'TyHys da; "??" ,ai, rnedd efe^ ni wnawd y cam hwn ;V mL.nka g?n:m d, ef at?ai H?d'opdd gyda' bwriad i dd''y? ac cs oedd, cWchyn iddo gael ei gy?wmo???. II t¡:rtforddiad arig6? 7 1Vil" ac os nid hVlI!Jv,ca¡!1 I b", b* rowy lldra, er ei fod yn fai ynddo ei hun, was" I aetlra yu esgus. Efe ei hun a gais faddeuat' 1 grm r troseddwr, cyn cyfaddef ct hoao, a addehad byr a w wa'F tro pan ti -Y draingwyddwyd dl\Hlnt i faddeu. Efe yw ty, goicu Du w, a phan safo efe ger bron y (I(iicileLo dros y gwirionedd, y mae ei dafod yn rhydd ei (iilceil yn ddiysgng, i wy nelJ' p.i. a glyw ei ddcdfryd asighyfia^ j w a 11\ t lycha o'i herwydd. Ceidweid y cat char s'g ydynt yn cadw gydag ef yw ei weisioli i,ui ydt Id, ei ddaeardy a gyfrifyn barth Lsaf 9 gelly nefoedd, a'r arteith-glwyd yn risiau yr f. gynfa i'r nefoedd efe a rdd her i'w ddiheO.* yddwyr, ac a wyueba y peenau- Hytnaf t grym ymroddiad, a tlira byddo yn dioddc-f tost* uria F edrychwyr wrtho, a'r poeuydwyr a icll- Wyiiant ar Hinder, it phawb a lpnyyirJi syn dod*' j Ni ddidiou neb loesau ei drecli-u,; i!,a liyyn' rwydd na dihoenkd. Nid yw- efe yn eyfrif dis* gwyl-iad y«. g€>sp»edigaethj am hyltllY d¡c-na9 oddef i'w obaith i ael ei' o'hi'i'io' hyd ddiwvr:0« j new ydd1. C'yfieiihntt -i' [ L(Hogelu, ac nid er yniddiat; a'i aw-duvddd ei hti¡t a d'defnvddsi d Ei'obaith sydd m/u and v n fel v diclioh tu,Jihf{ d ;!?'n i 'eIy d i(' io?*u J d? gollaethu ar yr anhaubdti in mwyaf,a,vsgl!ys.sui:<^« a afael mor gadaru, fe! mai wedi iddo unvvai^l. ei chael efc n ?y!! ci fywyd cyn gQ.UyMg,9 4?':?' rhydd. Ni -ddichon nacamser n?cn??y? ?twydd beri iddo ef roddi ynta?hetyrr?'rec?K'jd Iserchiadol, ac aui l w.yddian.t; ond fr yn waeShaf i grocsau a phø-b gwrthwYllebiawt efe a ddybla ei gynnygipn haelionua <i i Efe a gynnyg y mor, wedi Ilawer o longddryll- iadau, ac a barha t guro wrtb y drwslivvnrtw aP- I' nas gwelodd yn agored erioed, Digwyddiadau I gwithwynebus, yn* lie ei iwfrhau, Tii^'f :?yt-vt 0'^ ei brofi ef; a phan fyddo. croessiu yn ei gyhtVvdd^ efe. a gen fydd law ddirgelaidd a dwyfd Y1dll) !;)/); fIh IIgell<Lu teimJadwy hyn, yn erbyn yr li ni feiddia efe wrtb ry fel a na grv^g-iiach. hynny y inae pob pet-h a, ddigwyddo idd'b ef gyifelyb, a-c y mae efe yi> myned a'r t:1. meddujjt 9 i-n a i- f'(,i i,,t(ii u a ydynt da,wei a tfurion, a dim Uawnach o adlo,fl,, "iad, wag y maent yn wag o lidiawgrwydd., dvn hwn yn unig a ddichon droi angenrhci^' oJ. J rwydd yn rhiuwedd, a gwneuthur defnydd da- ddrwg. Efe yw'r cyfa.ill ,sicrafr y gelyn.di.f* eddaf-ac i; y a chynirnairit ytt fwy dedwfcld nag ei)e111. ag- f": dichoiv ddio.ddef fod yn fwy gresynol na hwy. II

SENEDB YMERODROL.,j.¡ ,..…