Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

?gg?f?.?,,,m. ?..,?..???..??-'?…

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

-=- [ t SAD\n, 18. I | HATvESION. MWT DYMUNOL O. FFRAINGC- "BYDDIN BELGIUM. YN LIAWN S. 0,COO,'YN ,? P,VI)I)IN N' r OYCHWYX YN ERBYN Y GORESGYNWR. Ncithiwyr a bore heddyw derbyniasom hR- purau Paris am ddydd Mawrth adnld Mercher | diweddaf. Yr hysbvsiaeth a gynnwysant sydd, fwy boddhaol na'r hyn a gawsom o'r blaen. Nid oedd Bonaparte wedi cilio o gymmydogaeth LJOD ar yr 1 leg o*r mishwn dy wedir nad yw ei fyddin yn cynnwys ychwaneg na phedair mil eit* .)-d?,lL.lll 3,n c? -iiii IV) -s yol??vaiie. iia pliedii,I-.iiiii ludded cychwyniadall 6yfiym 0 ?n He ilr itaHy fel )-r o?,ti?ilid )?,,i !)d yn angenrheidiol. iddynt gi1cl d?u ncu dri o ddyddiau i orp'bwys. Pa fe'dd byivnag, y?ocdd efe wedi danfon ych- .U)d:'â yd!? wyr aihu; yma a thra??!d'ib cn i gyunuH pob" hysbysiaetli, f fynnyg cael pGb???ia?h, ??????.gy?C'y.vS e! ?yd a I Ian dli e'd(hada.¡,. ,f)Ií1.)r.t.rTt..lI'Jlfi:iIt¡'C.: (1',11, ° ',re! W:.djl rhai o' I,gN? 'rm a Cha?o?s- S Li I 'd Llg1'(?ltre yü ys- ta&?l Cyll(ld!')7 -?-,?b(lbl inii ieddn! y derrnaj olcl pf? sefyHfa N, v r i ?olit St?bradwriactb. Amiwg yw fod disgwy! Hawcro ?ynnorti?wy oddi 1 mae methiad cynnyg cyntaf Lefco ?-?? ?h- nhrefnu ei gynllun, a,cr [el yr yt???? yn ¡ ] II' >Jc,¡.rd' 11-0(ii dinvgtiio I'C?V ',I, I I t c. t I I.- Yn y cyfamser,, y mae Iluoedd rn eychwyn c' bob o Lyons i Paris i'r diben i attali ei fyriediad ynd'aen. Q Tonrs yn y Dehau y mae Dupont yn eychwyn, ac Qudmot wedi myned o Metz tua L'ingres, gyda brys neillduol. Y r oedd Ncy wedi gada-el Besancon ar yr 11 eg, c: yr yn ei ddisgwyl yn CliaiotO-sur- Seine ar y 13og. Cyfritir fod ei fyddin en yn 7?000 o wyr, y rhai oil ydynt awyddus i gyfar- j fod a'r goresgynwr. Y mae Victor hefyd yti-i ey feirio ei luoedd tuaTr un lie. Ymddengys fod Macdonald wedi dychwelyd' i Paris o Lyons, i I ymgynglu>ri ynghytch cynlluu el weithred'radaU'- .:J J J ¡ rhagjlaw. Dywedodd Dug Feitre )"i :i IS Djrprwywyr fod Macdonald A Monsieur wedicad ell maeddu I yn en cy?nyg i amddU'fyn Lyons, yr hyn sydd angh'yttunol a'r cennadiaethau a dda 11 for¡',ryd II CrA?yyr hysbysai? y rhai a grybwyllwyd ga? y Ca nglwHa w l' yn ystuf?n y Pe'idpttg!on; ac a fy- negent fod y Ty wysogiou i ymadael yn ddiccd, a bod Bonaparte yn cael ei ddisgwyl yn Lyons ar iiwyr y lOfed, yr hyn a arwydda nad oedil ull, gwrtliwynebiad yn cael ei fwriadu. r hanes a roddir am llyn yn y Gaxette de France sïfhlffd y canlyn :—u Amlyg.wyd bywiogrwydd ac egni gan y Ty.wysogiou, yhyn sydd uwcidaw can- moliaeth. Bydded i hi feudtfhio'r ddamv uin ddedwydd yr hon a osododd Maedoriald (Dug Tarelitum) ar eu ffordd. Y rhyfelwr liwiin'.v, ynghyd a. Monsicuif-brawd y Brenin, a Dug leans, a amddiilynasant bont ,y Guillotiere^ yn Lyons gyda'r fath Avrold!eb, ond yr hyn, trwy ddigwyddiad annedwydd, a fu anfuddiol. "Y i- eedd inangivelau yn GtStan cithr uid oedd yno na mangnel na phylor, na drylliau, ond dau hen fangnel Awstriaidd, y rh.ai ?fddyut wcdL e??r- chalii.? flioiit euo, o yniosotl tr Le -U,,rere O'B dyn!?n a ?ont euog o ymosod ar Le Frere dan y brafhw Lcteb?te, y !?Ke dau frodyr o'r enw ?liemn.nd wedi c<tel eu Gymmeiyd yn gar- ciia'rottooy end -y mae L<'feb?Fe et hun wcdt d!- angc. Daliwvdy' CadMd?g Drouet am frad w r- iaeth; dy wed un hanpspi ?o?wcdi ei bre?i, ci euogfaniu7 a'i osod i farwolaerh. Nid oss air o son am enw Soult yn neb o'r hanesion Ffrengig, eithr liysbysir tnewn llythyrau anghyoedd iddo fyned at y Brenin a chyfaddef yn rhwydd nad oedd efe feddiaimol ar yr hysbysiaetli ag y dy- lasai ei gael allan, ac iddo gcisto ceiiiiid i roddi ei swydd i fynu. Y Trysovfeydd Ffrengig ydynt ar wellhad y consols bumpy eaut ydynt 69 franc. Cynnyrchiolwyr y hobl Q bob rth i'r wlad ydynt yn-dyfod i Paris, y rhai a tldywedanf fod ysbryd gwrthwyncbiad i'r goresgynwr YIJ amlygu ei hun yii g)-il'i-eclii) tr%v):'r dinasoedd a'r ardal- oedd y perthynaut iddynt. Cawsom bnpuraxi Brussels i"r' IGeg olr mis hwn; mynegant fod pawbyh Belgium yn wrth- wyneb i Bo>napa,c? a bod en byddin hwy, yr hon a gynnwys 80,000 o wyr, wedi eroesi'r Rhine i frwvdro yn ei erbyii a bod byddin Prussia \ieiiicael gorchymmyu i gyoesi'r Rhine, a lluotdd ereill a Pi ussiaTJ gychwyn tua'r tlliiiie. I Ychivanegir, uas dschon yr ) iixbech bara yn IJir, o herwydd mai rlnnwedd sydd yn milwiio yn erbyn drygioni, a rhvdd-did yn A gor- mesygan hynny rhaid, meddant, i Bonaparte gad Mddara^fwngyn fuan. Dywe'uir fod d wy gatrod ¡i)?'r march foetid a mrlwyr ereill wedi cael gorchymyn i hvv\!io tua | Belgium, ynghyd a chad-drysorau i'r arnddiffyn- feydd yno. Cymme?wyd trosglwydd-longau i fynu ddoe, y rhai a ddygant 8,000 o dunivelli i aidd ereill f Belgium. Cyuimeruvd ilawci o I forwyrar yr afon y h1 5 ( f drachefn a ^ywedir wrthym fyd brys "e r 's- dd wedi cael ei yrru ymaifii at- Ddug Welni i i'w Iluoedd Brytanaidd yno. t Cyhof'ddwyd y c\ttarl<b a un.d rhwng Brenin Prydain a Feidinaed ai, o Chwefror, ISi 1, ?. tie td r y 5ed o, Idyv, or'iaeth r>\v ni y rhai-a ganh'n :—^ivr 'mwjiu «.y»..al caiedigi'wydd rlnvng_y ddwy wlad, eyttunwyd fed. jiob Uoiig t gy 1, y gelynion oddi ar un o'r'ddwv iviad yn amser y rhy fel-, ae a adgynimerwyd drachefn gan loBgau un o'r ddwy deyrnas hyn, i ei hadfcru i'w [)hert'hi'n deckre-tol, ond rain yr Bred ran o'i woi-tli • oud os herw-long fydd wedi ei hndu^ ninieryd rhaid 6fed rail c'i gwectit Iddynt hwy nm el hadgyinmeryd ac os bydd y .yel', nion wedi defnyddio'-r liong a adgymmei v\ d fel cadlong, y mae'r ysgafselwyr olaf!o hoivi '(-,I k)li. Yn yrail gyttimdeb. cy fiitnm«xlir o'r d'Jau tu sir fod i gyngrair heddfehot g-tel ei r. neuthur rirwug y ddau Fienin, i radd'iu ir.oi Ix'llid na byddo yn niweid'ioF i wledydd ereill, nac i'r cyngreirrau a Wnaed gan uii o'r ddau benadur a Uysoedd er- eill. Os bydd'y fasnach yn nhiriogacthau Ane- i-icai(1(1- yi, Yspaen i fod -yu ago red' i fasnaChiyyr FiWropaidd, derbynir deiliaid Prydain i rydd- fasnachu yno fel un o'r gwledydd nwyaf eym- meradwy. Derbynar Prydain Fawr i fasnache. a'r ,ii, yr un teleyag ag oeddid yu wneu- thur cyn y llwyddyn 1796. Ymrwyirja Brenin yr Yspaen i gymmeryd y fasnach greulou mewn dynion i'w ystyriaeth, a gwahardd ei ddeiliaid rhng dwyn caethion i neb ynysoedd ond eid(Aoli, Yspaen, ac ni c/iaiff un wlad arall ddwyu y fas- nach hon ymlaen mown llongau dan ei faner M. Ymrwyma Brenin Prydain i ymdreciiu. rhwystro ei ddeiiiaid i gynnysgaeddu y gwrthryfelwyr yn yr Americ yn erbyn y fam-wladr yr Yspaen., ag arfau miiwraidd, gan dymunol ganddo eu gweled YLl dychwclyd- at ea liyddlontleb;- i'w  bren?:

11:) • Y DYN DEY> R.I

SENEDB YMERODROL.,j.¡ ,..…