Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

?gg?f?.?,,,m. ?..,?..???..??-'?…

[No title]

News
Cite
Share

■ ll'i'Pv/ .1U; ti' 'F;V,{ fp;'n, 17. Nicl Vdym wedi cael pailuff, Lv e^Pdris rhai a grybwyllasom eisoe- e^Mi)1 derbynias^m amryw lythyrau oddiwrth eirl 'rrliebwyr ar Ian y inor. Ilysbysir mewn un o honynt fod Bona- parte wedi myned i Chalons-sur-Laone, y tu ii it, i Lyons ond nid oeddid yn gwybod pa un a fu efe yn Lyons ai peidio—yr oedd Souit yn vm- yfru a'r mil wyr yn Paris, ac wedi cael ei ddi- swyddo. Yr holl osgorddion gwladwnaethol a lluoedd ereill yn -Paris-oeddynt ddiysgog yn eu hymlyniad wrth y Brenin. Yr oedd y brif ddinas yn bertfaith dawel eehnos, ac ar y ewbl yi- oedd pethau yn ymddaugos yn well nag oeddid Jll disgwyl. Mynegir mewn llythyr araIt fad y tiytnyr-Tong Welitigtoti,wecii cyrhaedd Newluxven ar yr ICeg a 87 o fynedolion ynddr, ac yn eu raysg dy wedir fod Madam Tafeyrand, Madam Moreau., a'u cyfeillion. kiwn o fynedalion il Bdghttm ar yr un dydd, y rhai a hysbysant bethaumor w aha no I fel nad yw aHuedig i tfurfio amgylFredion cywir ynghyfch ansawdd pethau yn Ffraingc. Yr oedd y Wellington hWJHo drachefn ar nos yr ICeg tua' Dieppo i ddwyn cerbydau Madam Taleyraiid, a flaw er o fynedol- ion ti osodd eddi yno. D over, Mazer Ik IG-,Da.cth 1-1 o longan yn cynnwys 400 o fynedolion i'r porlh hwn neithi- wyr o Ffraingc, ym mysg y rllar yr oedd Duges Wellington Ardah'dd Exeter, larll Longford, ac arnrytf'^ereill o'n Pendeiigion. If r hanes a rydd y rh?R'yh'ynghyich Ffraingc sydd amry w- i()I,?'})f?,cR!engys eu bed oH yn ystyried fod ilawer <y(liHv^ y wlad honno o du Bonaparte. 16.-Dieth llongig j'n cym ?mydpgae? ?!??etthl?y)-y yr hon a io(!(l 0 ..Yi, oedd y dref honlllo yn ihliwn ddaethent yno o Paris a phm- thau erei!T,: y ?hai oeddynt yn disgwyl yn aw- ydclus am gytle i hw) liD i'w gwlad eu liunaii). y dalpH¡!jHhHl mil\ridJ yn Boulognc iiiecklaut ydynt yn amlwg o du Napoleon. Sylwer fed y Hythyrau uchod yn dwyn yr hysbysiaetli o Paris un dydd yn ddiweddaracli hanesion a dderbyriwyd o'r ddinas hoano [o'r blast*. Gwelir yn y ri iai (-s y,,w"r hys- i bysiaeth yn i I. ChaJons-sur.Lao-iw, yr hon sydd agos^&milldir y tu yma i J,von«. Gwrthddywedir ynddynt y SDIl ag oedd yn ymdaenu ddoe ynghylcb Ifoedig- acth Louig X V HI. tua Chalais, neu fel y dy- weduî ereill, i Irelgium. Pa f< dd byniiag, yr ydym yii deall fod meigad wedi hnyvlio (Idoe o Deal i ddwyn y teulu Brenhinol trosotld yma, os bydd h^n'»y \n angenrheidiol. Gwraig. y clodfawr; Taiey mnd Tywysog lienevente-, y cyn- dadleddwr/■ Ffren^g yn Vienna,, ywrr Madam TaJeyrand^ yi hon a gryb-wyllir nicwn un f: Ychwawpg-ir gaw *ai. Iwnesifin anghyoedd fsjJ ;• Bonaparte WM\ esiel ei dfteiibyn yn Lyons gpb rrorfdedd, a bod amryw lihvyr n'r fyddin a aetbai gan Monsieur i'w w?ti'wynebu wedi en. -ic ymuno a Bonaparte, Ym- ddengys fod y Cadfridog MardJand, yr hwn cedd yn blaenOFi o du'r Brenin yn Grenoble, yn ffyddion vii yr hyn a ynit-idii-iednvyd iddo, a s"yrthiadd o her^ydd hvnnv yn abcth i'w tilwyr rei hunT y pliai wedi hynny ad?oi-a;\t at y gv-?res- f vnwp, Nis- &el'iiv Theddicocl 1hosl, miwedlitu a daIIIT yughyidl grym bonaparte, dywed rhai fod ganddo r, a'i tod wedi cael o 80 i 100 nian4 as tictiod, i ac ynghyIch 150,000 o ^ryll-fitlogau (bayonets) a'i fod ef ganol y wlad, nid yn unig yu ddtwrt^y^efhiadi ond gJdà chroe- s,tw a gorfo fc,,dfl bobi yn gyftredin. Agorwyd pyrth G.-enobie'ttLyons (yr ail ddinas I yn y deyriias) yn. ddioed ar ciddyfodrad ou hlaen, i'w dderbyn, a'r milwyr a ddanfonwyd ["i'w hamddiil'yn a'i derbynias.-int ef yn flaenor iddynt. ii Ychwanegir hefyd fod Lefebvre yn eychwyn tua Pha fis yn y gPgledd o dueddau Belgiunij ac er nad oes ganddo ond dyrnaid o wyr, y mae yn eychwyn y n ddiofn yn uniongyrch tua'T brif 'ddinas-; yr hyn u'n tuedda i dybied ei fod ef, o leiaf, y tv disgw yL Ha^ ° g)"«oFthwy yn y ddinas honno. Ymhlith yr amrywiol cliwedl en a Jafnif trwyyr ddinas, y mae'r son fod Murat wedi ymuno a | Bonaparte y U cael pi gry|)wyll o'r newydrj; pa fodd, bynna^, y-r ydym wedi d-crbyn papurau Brussels am y 1y rhai a vfrthddywedant yr hangs hwtw tDyw«d\B, bendant dan y pen | Genofjy am V 3ydd o'r oedd Murat wedi, iiiytied- a Naples, ac nad oedd un math o gyngrair rhy ngdttf ef a INapoieon. Crybwyllvvyd blinfyd Ffraingc ar yr amser hwn yn y ddan Scnedd-dy neithiwyr, gan ladl Grey a Mr. >Vhitbread, y rhai a obeithient ua fyddai i'r wlad hon ymyracth mwyach ag achos- ion tu few no I Ffraingc. Djwedodd Arglwydd Castlareaghy .?oai nid arfer y wlad hon oedd gwneuthur cyfreithau i Ffraingc, end yr oedd yn gobeithio navddisgwylid iddo ef fyncgu. yn awr yr hyn a fhrnai'r Tywysog Ilhaglaw yn angenrheidiol i'w wncOthar mewn cydweithred- iail a'r Cyngreirwyr. Ac yr, oedd yn hyderu rrad oedd Mr. NYhitbread yn ymddifad ofr tcimlad cyffredinol hwnrnv, a'n tueddai i fod yn fwy pleidiol i'r gallu ag oedd wedi rhoddi heddwch i HMrrop, nag i'r-hwn ag oedd inor fynych wedi ei therfysga. I Taenwyd son trwy'r ddinas y prydnawn hw-n fod Gweinidogi^>n y Llywodraeth wedi derbyir ceninadfaethau o Ffraingc yn mynegu fod Bona- parte yn Paris yn awr; a'i fod wedi cael ei gy- Ihocddi yu Yiuerawd'r; bod y fyddin yn Paris v r' 1 ■" v; r ■" ) s w w* a eibyn y Ikenin, end ua fyddai idd\nt hwj, dy,. wallt givaed cu. cydmwyr, y rhai oeddynt o dn Bonaparte, a'u bod ynystyried mai iwwy-au- rh) deddus oeddai^lygileu mcd<i_\ iiau nac enciiio. Mynegir hefyd gan wr "bonheddigy y r hwn a ddaeth i'r ddinas y bore hwn o Paris, t'od y mil- wyr o'i- ddinas honno i Paris yn derfysglyd, y rhan amlaf o honynt yn feddwon, a'i bw>ddog- ion yn afni en disgybiu. Cnd g?ybyd(M dariienydd fod yr hoil hanesion hyn yir??h-! wys ar sy!'f?mt gweuuoUy nid yw'FU??o?iit. yn swyddcl.. .1 't  .J C l r. :Jf iii-,i-c h,:r Ti:¡!:lvbhi Cynhalhvyj cy frrnach gan WeHi??o'g??'v? L1ywodraeth ddoe }"n achos y <tMii.ad.aelhau a dderbynwyd o Paris, a gyrwyd un o Gcnnadou y Brenin yn ddioed, a pbtirwyd i ddau Geuuadwr ereill i fod yn barod i ddiagwyi ixvu geanadwri i'r cyfandir. ¡,(!c¡.;rj Gwrthddrweclrr y son ag oedd yn ymlieifa-ddoo ynghyleh fody llynges yn Toulon w<'d-» cyhnctcMi o du Bonaparte, ac y mae tireigaci o i trosgl wydd-longau a d'h re-*#fcf wyr ef trosodd o Filba. Y I'ynges ncliod a. gynnwys 35ain o longau'r gsd res a llreiLadan, ac y mae 16eg o lionyut yn agos a bod yn barod. i fyned i'r mor. LlawenychorTd trigorion Genoa yn fa.vr pan I gyhoeddwydfod Bonaparte wedi tirio ytiFfraingr, ac yr ydyn,yn clywed fod trigolion y Netiier- lands yn gytfdyb yii eu feimliadati, ac 0 gan- bydd cyilawn waith i'n lluyddwyr ni i gadw tawclvreh yny wlad honno.

[No title]

11:) • Y DYN DEY> R.I

SENEDB YMERODROL.,j.¡ ,..…