Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

?gg?f?.?,,,m. ?..,?..???..??-'?…

News
Cite
Share

?g g  ?f?.?,m. ?.  .,?..???..??-'? ???a? o JV€3?<M? L/i<Hf/c?, ?-c. 7 YSTAFELt Y PENDEFIGIO.V, MAwivftt £ 2. Lmt yr tysbgsiaeth a njddiirgd i ystqfdl y Pendejfgian, gem y Cmghellamr} ar orchymmyn d Fuwrkgdi. ■ FONEDD!GIO¡'i,Yn unol a. deisyfiad YstafeU Peiideligioti, nlyti i iiesais at v,.Breititi, ac v mae ei Fawrhydi wedi fy awdurdodi i tyuegu i chwiyr holl newyddion am y rhai y crybwytlais ddoe. Ar y 5fed or mis hWII y cly wsom gyntaf fod y gelyit wedi tirio yn eiu gwlad, acyu elyv hanesion cywiraf nid oedd ganddo ond 1,140 o -w yr; a'r dyrnaid hyn efe a diriodd ar y ltaf yn Cannes yn ddiwrthwynebiad, o herwydd nad oedd rhifedi digouol o wyr 3rtio i'w wrthwjnebu, efc a gychwynodd tua Digue, lie yr oedd efe ar y 4ydd, heb dderbyn adgy fnerthiadau; gyrrodd li aglayr y Var y newydd am hyn at Raglaw Lyons. ac yntef a'i danfonodd i nviunau ar y 5ed, trwy'r hysbysai. Wedi cly v. ed hyn, cychwyn- odd Monsienr tuag yno nos Sul, a gyrwyd brys- negeswyr i bob parth, gan orchymyn i'r Iluoedd yinaynuuit dan reolaeth Monsieur yn fyddin o 30,000 o wyr, a gyrwyd at Ddug d'Angouleme i geisio ganddo gychwyn o Bourdeaux i Nitne?, a blaeliori ar fyddin y gos^orddionj ynghyd a'r Iluoedd gwasgaredig yn yr* Sfetl a'r filed dos- barthia.dau nutwraidd;. yr hjyn pfl a f\ ddai yng- hvlch 13,000 o wyr. Ar wets -yr (5?pd dcrbyniasora lythyrau oddiwrth Uarlaw y Var, iruy y l hai y dysgasom Bona- parte, a gychwyniad Sua D;gue a Gap. Yn ddiattreg wedi hyn gyrrodd y Bieum alia a gy- lioeddiad dros fesurau diogelol i'r heddweh cyff- j rectiti, ae i alw y Seneddr ynghyd. Ar y 7fed a'r 8fed, derbytiiasnm Iythyrau oddiwrth Hag- la wiaid y Var a'r Alps Isaf, y thai a amlygent ymroddiad'trigoliorfy parthau hynny i wrth wy- neb u y goresgynwr. Nid ydym wedi cly wed fod Bonaparte wedi cael adgyfnerthiadau, ac am hynny y mae gennym bob rheswm i obeithio na fydd iV anturwaith ef ddwyn mi eilaith arall namyn catlarnhau yr awdurdod cyfreithfon, trwy Tyddhau Ffraingc oddiwrth e-lyn tsagywyddol ei hesmwythyd ari llwyddiaut. and ma WF oedd ein syndod pan hysbvswyd i ni ar yr Sled ei fod yn cael ei ddisgwyl y lies honno yn Grenoble-, ac mewn cennadiaeth arall ar y dydd hwnnw, liysbyswyd fod y ddi-iias lioiino wedi ymostmig iddo. Ddûe, y lofeil, (Jerbyniasom o Xyons am yr 8fed ya eynaiwys y geirtau hyn, *■ Ymae'r Tywysogion y nvunud linvii yn ymad- Stel.. i^lsgwyUr Bonaparie yn Lyons y pryd- i YII taro allan tua Cler- ^¥'Ji^i-hyu ydynt eiiiau y ilhaglaw. •• • v liwn yn son dim am Greno- IIle, ac am hynuy yr oeddyrn yn gobeilhio ei i)-i.,d I) l e, ac ani oe d ynsefyll yagwyuebry govesgyuwr eithr dinys- triwyd' i''cgolJ:¡r'h\'H1 gan iythyr oddiwrth Monsieur, «n rr8Xed i-n nos, yr hwn a dder- ivniocd ei FavVi^ydi b.n-g' heddyw- Diechreuii- ^♦"llythyr gyda he iiith ei Uchder Brenhinol, ^'r diwydrWydd mawf trwy'r liwny cyianullodd efe- y Iluoedd, y y nos honno i waredu,-C»ronoWe rhag yr. ymosodiad Lwriadol; eithr efe ;a-ddefs-llodd yn fuan fod y 1 ddinas honno ivtdi ei rlioddi i [ràu heb nemawr gwrth'wy-n'ebiad at )'n gaufynol trefnodd fes- urau addas i amdditfyn Lyons, oftd y mae'n rhy <lebyg eu bod yn atiwyddiannus, gan fod y gen- jjadiaeth a dderbynwyd ddoc yn mynegu yn ben- danf fod y Tywysogi&n a'r iLitBgtaw wcd-t eili& eddi yno. Yr aw r iiCi) c)eibyn?ais lylfeyr o fa o i i., yr hwn a amserwyd ddce, Mawrth 10, ac a It) sbysa fod oynnyg bradwrus wedi cael ei wneuthur yn L'l Frere, yr hwn a attalwyd trwy 11jd<ilondeb llhaglaw'r lie hwuiiwv Yr hyn a ddengya an- ffyddlontjeb un oli, Cadfridogion (Lefebvre) yr >Wrf a l«) ddod(f i ddenu a oliamdywyg pedair lieu bump rnint^i o'n marffhluoedd {irenhinoi. y rfidi a feid(ii Phavis, t ond a rwystrwyd. jS>id ydym- yn gwyood i ba raddall.Y mae enriliatiau oddi erctbytft. wedLcyn- nyddu Iluoedd Bonaparte end nis geliir ammeu fod hyony yn bod i ryw raddau, gan fod Gre- noble we('i ei chynwwerydy.-a'r ail ddinas yn y deyrnas (Lyons)yn barod a syrthio, ac ef allai ei bod yn awr ym meddiant y gelynion. V rnae llawer o gadsd-gennadon (emissaries) Boefffparte yu eici Catrodatf ac y mae aehos cfiii y bydd Ilawer & ddymonTwitlo! edrg i gymmeryd eu denu ganfMynt of!T%w'vr yvr unig a ddivhon w n hanvddiif}-n GH-ybydded y darHe»ydd sngliyfarwydd fod yr bysby«iaeth uehod yn swyddc". llvsbtsif mewn cennadiaeth o MefJ i'r Maes- lyw'ydd Ouditrot gynnull ei fyddin 13,000 o wyr, pair glyivodil fed tionaparte wedi tirio, a rhodd- odd geitiiijd i bob un a ew.yjiysiai fyned at Bona- pa?rle hwythau oil a Roeddiasant, Byw fyddo y Breiuu f byw ?-d? e? Tyv/ysydd!" Daeth Uacr Q daytiiotfTr ddinas bNIdyw a f fraingc, ac -Fxetera Ilawer Ð wyr enwog heblftw-byhny, a d^-wedir fod Duges Angouleme a 9 0!1 yn eu mysg. Y tnae'r ddinas yn. liawn o newyddion dyc'iym- tnygoi. Dvvred y'nvi fotl Bunapárte o fewlI 70 ini-ii '(]it- i Paris a chandUo fyddin o fj().()()() o wyv7 a bed Murat wedi nno ag cf, a Brenin Ffraingc wedi dechrea cychwysi tua Phrydain. Ac o'r tu arall, dy wed ereill fod Botiaparile wedi ei am- gylcha a'i wneuthur yn garclmror. Dyedir I gan ertdll fod 60 o swyddogion wedi myned o Paris dydd lau i uno a Bonaparte, fod eynnyg -%vedi ei Nviietiflitir i ),Ti y llaestai yno, ^od yr E'dal oil dan arfau, n Murat yn cy- lioeddi bradwriaeth y Cy ngreirwyr tuag atto ef a Genoa ymhob man. Gyrrodd DfvoTzst allan yn ddlr- gelaidd at amry w gat: odau yn .Paris yu caw apoleon; ymmiodd amryw gatrodau ag ef yn <G)cnob!p, Antibo«, a Briancon ae(hyrh:m t PIOLI8 1 3qvte, -a (. I %S y f4 fwyaf o f?d?n ?j:irc!)f!t)d .it Bcna?Ftc,a ctwyf" wd ef yn angheuol tia'ropdd yn ynid?chu cu ?atta!. Gwasgcrir cyhoecldiadau Bonaparte y rhai a ad da want y Rhine i Ffraingc fel ei chyffin Thaia v iti-iiiie i Ff*t.,I*,igc fei e. cll,, -tfili h?dd: maddewn¡{ !!e. ei fo(I ?-ii ey- f! tttofifc. Profwyd Souit mew»t^ys Milwraidd, a! diswyddwyd cr. Y mae bra.w e) Million y Lly-j ?odraeth yn Paris. y? anum)adn?wy,;a.'u ge?-  yiuonyu gorfo!eddu yn aughynMned'.?.??m.ser: "a ddengys pa un a yw'r bysbystaet?S d'adiW yn gywir ai peidio. |Bl!' ,&ywi,,? ai ,-eidio. Yr ydys wedi peri i 20 o long:ir¥F' i hwyllo i ior y Canoldir cyn gynted ag y byddout bared, a bod i forwyf gaet eu e\ n>n>\d mi Uougboith Llundain a p'iyrth. ejr«iy ddio,ed. -i.lit.ow.:r.

[No title]

[No title]

11:) • Y DYN DEY> R.I

SENEDB YMERODROL.,j.¡ ,..…