Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

NewydMon IAundain, <§fc.

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

Newyddion Bram/chiis o Ffr&ingc'; I -1 LYONS WEDI EI GADAEL YN ACOKED I BONAPARTE; Y CADFRIDOG LEFEBFRE YN FRADWR. Derbyniasom bapurau Paris bo;*3 heddyw am yr I leg, 12fed, a'r 13eg o'r rais hwn, gan gyu- nwys y Moniteur. Y maont yn dv, yn Isysbys- iacth tra brawychus. \n>ddeng)rs fod goresgyn- iad Bonaparte oli- wlad wedi cymrneryd lie nid trwy fyrbwyUJra ond YH ol (y!.llu;;¡ bdu,th ag oedd wedi ei ffurfio yn lied dda. Tra'r opdf j ere yn cychwyn tua Pharis o'r deiieu, cynnygodd gwrthryfelwr arall a byddiri o Ffrangced gycli- wyn tuag yiio o'r gogledd blaenor y fyddju wrthryfclgar hon oedd y Cadfridog Lefebvre, yr hwn a giliodd o Loegr, gan dorfi ei air fel gw r bonheddig, paliocdd YI1 gáréhtttor YII y wizid lIbn. Efe a gych wynodd o Cambray gydâ phedair raintai o fafchluoedd Breidunol a chcrpl; o filwyr ereill; gWllaethgynnyg nHwyddiannus ar Laon, a chychwynodd inor belied a Compeigne, yml deaUodd y milwyr nattur yr dntnrwaith (enter, prize) i'r hwn y bradychasai efe hwy, givrtiiod- asant a gweithredu clanoi a dychwelasant i'.w harnddiilynfa. Y mae Dug Orleans wedi dych- welyd i Paris i hysbysu i'r Brenin, fod y Maes- lywydd Macdonaid, o herwydd deall nad oedd Lyons yn amddiffynadwy, wedi tynnu'r l'uoedd yn ol oddi yno, trwy gydsyniad Moiisicur, a. gadael Lyons i'w thynged. Mynega'r Brenrn mewn un o'i gyhoeddiadau ei fod yn bwriadu cynnull byddin rhwng Lyons a Pharis, yr Loti fyddai ddigon grymus i altal cychwyniad Bona- parte tua'r brif ddinas. Mynegir gan y Moniteyr fod y fyddin hon yn SO mil o wyr, a bod trIo bob pedwar o honynt yn farchluoedd. Dan y pen Valence hysbysir mai 1,600 o wyr oedd gyda Bonaparte pan dirsedd yn Ffraingc, ac nad yw ei fyddin wedi cynnyddu dim o!l wedi hynn v, ond y mae'r dywediad hwn yn hollol anghysson a'i fynediad rhagddo yn ddirwystr, ac a'r braw-a achlysurwy-d gan ei gychwyniad. t mae'r'Md- niteur yn llawn o gyhoeddiadau a chyfarwydd- iadau tuag at y diogehveh cylfredln. tiefnir adreoleiddiad y gosgorddion gwlad wriaethol, ca- trodau o wirfoddiaid, a bygwthir cosp iem ar encilwyr, ac ereill a fyddont yn déhtr- mil wyr i wrthryfela. Arwyddwyd un o'r cylioeddlad^ij^.r y gfed o'r mis hwn gan Sooiti fel Gwcinidi)F S'vd.dfa'r Rhyfei, end wedi hynny yr fod Dug Feltre wedi dyfod i'r swydcllioruui yn ei le, ond nid oes un rhesWm yn cael ei roddi dros hynny, eithr cesglir un 0 ildiu bhth. naill ai bad Soult wedi trci allan yn anffyddloii, neu bod eisieu ei wasanaeth ar-y inaes. Gbstyngodd y Trysorfeydd Ffrengig yn gan- lynol i'r ne^ydtliori ynghyldi eycinvyuiad j goresgynwr i 6S fr. 50 cents. '» Pigion o hiihyr i>- Ma':XL-lles, am y Tfcd o Fawrth. Gofynodd 1,000 o osgorddioti gwlad wriaethol dewi-;ol Marseilles gennad i gychwyn ar y 5ed i'r diben i ymuno a-byddin y Cadfridog Miolis, a chawsant cu dymuniaid: y fyddin hen sydd yn cychwyn gyda phob brys tua Gap a. Grenoble, mewn gobaith i orddiwes byddin Bonaparte. Y mae holl drigolion Valence yn arfogi i'r diben i gyfncrthu y fyddin hon ac un arall 0'1 dnlaeth honno ei hun, yr hon hefyd sydd yn ymlid Bo- naparte, cychwyniad yr hwn sydd dig chyflym, ac am nad oesgatiddo fyddin gadarn nid pes gan- ddo obaith arall, namyn ymosod ar leoedd yn ddisymmwth eitjy-$fe a attelir yn y lie cyntaf ag y peidio'r bravy lv\yu ageileithio yn Qrei ddy- muniad, gan inaic. unig beth a ddichoo efe wneu- thur i'w cyfnerthu ei Luti a rhyw ddydoliadau gwasgaredig addicliyn ddigwydd bod ar eHFordd. Y gwrthwynebiad cyritrLa gwrddo ag ef a letha y cynnyg byrbwyIl a wnaeth. Yr hanesion a. dderbyniasom o'r holl Daleithau ermmydogol a fynegant fod y bobi yn hry-:io {ym arfogi ymhob parth, a chan nad beth oedd eu meddylfau a.'u pleidiau XI1, aInser y chwyTdrosadf Ills gEt Avelea heb arsw.yd y iiwyddiant.lleiaf ar^ y lIyg w n cyf- ytideraii anfynegol. Itr ei.n- .gw*tad, a gellir rhag- weled nia",r canlyniad fyddai rhyfei eartrefol ac ,estroniaid ynghalori Ffraingc. Ond ni wna'r genedl Ffrengig fyth .adael eu Brenin yr hwn R ddewisasani, ac ni wna'r fyddin ag sydd wedi sefyll yngwyneb hon berygton y chwyldroiad, ymadael ag egwyddorion anrhyddedd y rhai ydynt wedi eu cyssylltu. wrth y banerau rodd- wyd iddynt yn ddiweddar gan eu Brenin" Pigion o hjtlujr a umeriyyd Laot^ ])fawrth lit. Gwnawd cynnyg bradwrus ar arfdy y dref hon. Daeth milwyr d £ h dytvysaeth dau frad- wr, y rhai oeddynt" yn biaencri yn y Dalaeth, am naw o'r gloch neithiwyr i dreulio y nos yn nhref La Frere; yr oeddynt wedi dyfod mewn un dydd o Cambray, a'u diben oedd meddianuu yr arfdy, ac wedi hynny cychwyn i Paris, eithr rhwystrwyd y cyonyg drygiomls hwn gan y Cadfridog d'Abevile a'r Uchganwriad rioa, y rhai oeddynt yn rheoii y ma{Jgnelw.rr gwnaeth yr holl swyddogion a'r milwyr eu dyledswydd, diogelwyd yr arfdy a phyrth yr amddiffynfa a. mnnguoiati, y rhai oeddynt wedi eu 1] w ytho yn barod; ac felly gorfu ar y brachvyr gilio tn ol, ao with ymadael ceislasaat gan fangneiwyr yr aaiddiiiynfa i wj)drlJ.], u Five VEmpereur," ond y gwyr dewrion;a itydnion hyn a waeddas- rant (i Vive le RoiS'Momleur. Pans^ jslatorth: 1,2.—Daeth ei fT h 1 U dd u ,S, .ül.t.(Lo! h :1e.. el c (er r asol Dug .Orleans i Paris y dydd hwn i ymgyng- hort a'r Brenin yn nghylch y cyfne?'di?da't argen.'heidiol i'w gwneuthur, 0 herwydd ei b?d yn analluedig i gynnnll rhitedi digonol o fi'wvr ar yr amser angeuvheidiol yn Lyons i amddiit\ u y ddluas honuo.