Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

NewydMon IAundain, <§fc.

[No title]

News
Cite
Share

I >4 Wltfrf O ,-s ■ 15. I:.J.¡ ^HN# K,\ ydyrr? wedi derbyn hysbysiaeth ych- ° Ffraingc yiighylch Bonaparte, ac gan drigolion y ddinas, ddim i orph- [ wy3'arif#d éntl, flfrwyth dychymmygion a thystiol- I aothan "brAftddigion ag ydynt newydd ddyfod o Ffraingc hon. Hysbysir gan wr bon- lieddii; o bartilati deheuol Ffraingc, yr hwn oedd yn adnabyddus a MájSella6 fod y Cadfridog hwn yn byw mewn llawer o rwysgfawredd, yn fynych mewn cymdeithasau cyhoedd hyd o fewn i'r pum wythnos diweddaf, pryd y dechreuodd ei iyniddygiad fod yn dra gwahanol, ac oddi ar hynny ni wyddai.nemawr o ddynion pa fodd yr oedd efe yn treulio ei amser. Yr oedd y cyf. newidiad hwn yn destun ymddiddan cyffredin yn y wlad honuo, ac y mae goregyniad Bonaparte o ran o Ffraingc wedi peri i'r amgylchiad ym- tldangos mewn modd lied annymunol. Hysbysir gan wr bonheddig arall yr hwn a ddaeth o Paris drannoeth wedi i diriad Bonaparte gael ei gy- hoeddi yno, fod y newydd hwn wedi cael ei dderbyn gyda llawenydd anweddaidd gan y mil- wyr ag ydynt yn y lluestai (barracks) a adeilad- wyd gan Napoleon ar lan y Seine ag sydd ar gyfer get'ddi'r Thuillcries, ac agos a wynebu ar tlenestri ystafelloedd y Breniri yn y Llys; ac yr oedd rhyw gynnwrf yn ganfyddadwy ymhlith y bobl. Ar ei ddyfodiad i Bologwe, efe a ddeall- odd^fod milwyr yr amdditfynfa honno wedi cael gorchyinmyn i gychwyn tua Pharis, ond wedi iddynt gychwyn agos i n!!dir o'r dref, gwaedd- i asaut yn unfiyd, ? ?'pe V Empercur! Vive ?//)?c?! ac oh?rwydd hynny parwyd idd vnt gychwyn .ytt ?t??ciogne newn brys mawr, ac  J .a,rwyddwydM?nt?ad6edd raid wrth en gwasan- aethiO(vd hynyv Am i'r gwr bonheddig hwn gaell eigadw yti hwy yn "Calais nag oedd yn dd:sgwy!? efe a ae'th-rT??h?araGdynos Sad?rn, yr hwn b swyddogion yr amddi?ynf; Yr o?dda'nry? bethau yn y chwarae yn gyfeir- iadw-y at Bona parte, derbyn wyd y rhai hyn gy(t? y ?0) fo}edd mwyaf gan y milwyr, y rha; ? fydd- a?ssmt y gynnulieidfa ?'u bonUcfau g0t'?!eddus. Ychwanega efe, fod rhai ysgrlfenwyrag ?cddynt wedi gwneuthur eu hunain yn hyrtod trwy ys- j grifennu i ddirmygu Bdnapftrte'^wGdi ei gwymp, er eu bod wedi gwarthruddo co hunailf v. rth ei ganmol pan oedd ar ucheltferMU ei faWredd, yn ymbarottoi i h'wylio gyil ,bryY ",lad hon am noddfa. Nid oes gennym ddim l'wddywedyd ?, ynghylch cywirdeb y tystiplaefhau uchod, ond eu cyhoeddi megis y cawsom hwynt, a disgwyl gronyn hyd oni ddangoso amser yr hyn sydd yn awr mewn bod, nen a gymmer le wedi hyn. Yr ydys wedi dangos y Moniteur am yr I leg, yr lrwn a dderbyniodd y Llywodraeth, yn y swyddfeydd perthynol i'r Llywodraeth. Ac wrth hwn ymddengys mai ar y lOfed ac nid yi lleg, yr oeddid yn disgwyl Bonaparte yn Lyons. Pigion a gaulyrl:- Paris, Mazortli 10.—Hysbysir gan gennad- iaeth a drosglwyddwyd trwy'r hysbysii, (tele- graph) y bore hwn; fod Bonaparte i gysgu neithiwyr y Dfcd yn Bourgoign, ac yr oeddid yn disgwyl y gillasai efe fynedi mewn i Lyons ar hwyr y lOfcd. Y mae cerbvd & phedwar ceflfyl ncwydd ddyfod i'r Swyddfa Dramor, a ehennadiaethau fel yr ydym yn deall, O1 Ffraiivgc. fel Jl' Ffra¡I}., ¡:. Mew n llythyr o IlarNvich bvsliysir fo(I pedair trosgt wydd-!ong, wedi h wyJio a chelfvlau rhyfei o'r Thanies i Holaud ddydd Sul diwedd- af; ac y mae'r holl swyddogion perthynol i'r fyddin Frytanaidd ar y Cyfandir, ag ydynt yn awr oddi wrth eu catrodau perthynol, wedi cad gorchymyn i uno k hwy yn ddioed. A thrwy hyn yr ydys yn cgln fod y cennadiaethau o Ffraingc yn ymbil am gynnorthwy milwraidd Prydain, os gwelid fod hynny yn angenrheidiol. Yn ganlynol i'r newydd am heddweh goleu- wyd amryw o ddinasoedd yr Unol Daleithau ac amlygwyd gorfoledd mawr gan bob graddau. Cynnw.ysir hanes y Mor-raglaw Decatur am y frwydr rhwng y President a'r Endymion, ymhapurau'r Americ ag ydym newydd dderbyn efe a ddywed ei fod wcdi llwyr analluogi'r Endymion, ond pan ddaeth llongau ereill y llyngcs Frytanaidd gerllaw iddo a dechreu saethu arno, barnodd mai anfuddiol iawn fyddai cynnyg gwi thwynebu. j Cymmerod(I ebwyjdi-oid rhyfcdd le yn New- foundland yh ddiweddar, dywedir fod y cwn edi rhedei, yn gynddeiriog yno. Ac mai clyma r waith gyntaf y gwybuwyd am y fath beth yn yr ardal oer honuo. BytUl y canlyii- iadau yn dra nivveidiol o herwydd ma.i:,cwn yw'r anifeiliaid ag ydynt yn dwyn bei^Btau yno. r> r, Cyhoeddwyd y cyttundeb hedd^cft sydd new- ydd ei gadarnhau rhwng y wlad'Wh^V Americ "meWl1 Adgyllawniad i'r L\}:sargrí5;I);),?re hwn, tie N, mae yn dra chyffelyb i'r h^hrk'gylioeddwyd gennym yn y mis Jonaw-r diwfeWd'afr''[Y. sis-ni o hono sydd fel llyn :-Pob piaid i aitretOIr tii,iog- aeth, y peiriannau, a'r papurau hyd y gellir, a gymmerwyd wedi dechreu'r rhyfei.—Y rhyfei i n y mmel,w y beidio ar dir a dwfr ar amserau pennodol; ac i't diben i ragllaenu dadleuon a ellai gynlmeryd He ynghylch llongau a gymmerir gan y naill blaid oddi ar y lIall, y mae pob llong a gymmerir wedi yr el 12 niwrnod heibio wedi cadarnhau'r hedd- weh, gerllaw i'r Americ, &c. i gael ei hadferu orid caniattair, 30, 90, a 120 o ddyddiau mewn I parthau pellach, rhag y gallant fed heb glywed am yr heddwcli cyn liyiiny.-Rhyddheir carchar- orion o'r ddau tu, wedi talu o bawb^ eu dyledion. —Gan fod rhai ynysoedd y-u airgorfo, Jiasama- quody y rhai a arddelir gan y ddwy wiad. o her- wydd aneglurder y cyttundeb. f-hyogddynt yn 'I 1783, trefnir Dirprwywr o'r ddau'iu i faruu ar eu Hwon, i bwy y perthynswi^ ae'Os methant a chyttuno, gosodir y pwngd. iaystyViaeth rhyw Bennadur neu wlad garedigol arall, ac y mae'r ddwy blaid yn ymrwyuio aros v^r^i yr hyn a derfynir felly.-Gwtierr y-n yruii rruuld ynghylch yr ynysoedd mewn atiiryw o'r llyimoedd rhwng Canada a'r Unol Daleithau; yn ol y cyttundeb yu 1783, canol y dywededig lynnoedd oedd y cyffin rhwng y ddwy blaid, ondam fod rhai o'r ynysoedd ynghanol y llynnoedd hyn anhawdd dywedyd heb gyttundeb newydd, i bwy y per- tliynatit. --Y mae pob terfyn rhwng y ddwy Ly- wodraeth ag sydd aneglur yn y cyttundeb rhag- grybwylle4i^»gael ei sefydlu yn y modd hyn, all- ddwy blaid yn ymrwymo derbyn yr hyn a derfyiii,e g-.trecli,ol, os metha'r Dirprwy^wyii e«i!hbiiain i'w wneuthur.-— Ym- l'wyma'r:ddtWr'iblffi.If!lITroddi heibio rhyfela a'r Indiaid ageedttyir'fwrthwynebol iddynt yn amser y rhyfei, c§ 'iiymddygiadau yn hedd- ychol.Ac rim fMay ^<v;y wlad yn edrych ar y fasnach mewn cacthion yn anghydweddol a, dynoliaeth ac achyfiawnder,ymrwymanti wneu- thur eu gdreu ymhob uaodd i'w llwyr ddileu dros y byd. Cynnwysircofres 0 114olongau a ys?nfae?- wyd, neu a adgymmerwyd, gan !ynges y Liyn? esydd Cochratve, yn Ltys-argt'?n' neithiwyr nid oedd un?'haryt ,W_iymddangos yu y Llys argratr o'r l/!aen. argraS"'o'rMaen.' ''? ain Y!? o? Ycytt?n??a?rwyddwyd yn Llundaln j gan y Pen??uria!d pe?hyho], neu eu dirp: wy- wyr ar y '2?? p ??;eGn diweddaf, ymrwymodd Ymerawdwys RwsBia^c Awstria, Brenin Prws- sia, a Thywysog Rhagla-w" Prydain, i gadw pob o 75,000 o wyr dan arfau ary Cyfafe'^irj hyd oni fyddai holl .aofcosofh K\rroj^ #^lu yn derfynol ic ;J*( Gorncti.*—Dydd i r f f I)' \c dS, fot.ar' :dl;A' ¡.' eyf,irfa a D. M'Culoch, Ysw. oV'Slain Cztroil, yu Lough- more, yn yr-Iwerddon, iorneiru; safodd Mr. Smyth tra'r oedd ei wrthwynebwr ya saethu, ac aeth y belen heibio iddo, wedi liynny saotli- odd ef i'r awyr; a dychwelasant adref heh: gynnyg gwneuthur mwy drwg. Ym mrawdlys Ennis yn yr Iwerddon, bam- wyd i Miss O'Connor gael 5001, yn iawn gan I Mr. Charters, am dorri addewid priodas a lii.

[No title]