Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

NewydMon IAundain, <§fc.

News
Cite
Share

NewydMon IAundain, <§fc. DYDD MAWRTII, MAWRTII 14. 't 11 1. ?,? 11 ?" -CAPARNHAD "1 1 ■■ -i ■' "Y ?j, Cyttundeb Heddwc? a'r Americ. N 1 B? EIWYR- detbytnodd <?we!n!aog!on yl Hywo?rae?h gad??nhad cyttcndcb Ghent. ties d Lerp\yl rwrtii arapyw"^i°g^ffeliltoii'neithiwyr yn Nhy'r Petideiigibii; ac Vn dra hw hysbyswyd yr unrhy«r yb swj ddoi i'r Ai^iwy dd Maer yn y llythyr catslynol u Pedronglyn St. i-th 13, pum rnunud cvn 10 ynyr hwyr. <f Fy Arglwydd,—Yr wyf yn meddu'r bodd- lonrwydd i hysbysu i'ch Arglwyddiaeth, fod yr Anrhydeddus Cadpen Maude, o Ion, ei Fawr- hydi y favourite, wedi dyfod i'r ddtnas am banner awr wedi naw y-prydnawn hwn, o York Newydd, gan ddwyn cadarnhad Llywydd yr Americ o'r cyttundeb heddweh a wnawd yn Ghent rhwng ei Fawrhydi ac Unol Daleithau'r Americ, ar y 24ain o ilagfyr diweddaf. 41 Cyfnewidwyd y cadarnliadau perthynol yn Washington ar y 17eg o Chwefror, am imarddeg yn y nos. Trefnwyd mesurau yn ddioed gau Mr. Baker, i'r hwn yr ymddiriedwyd gweithred gadarnhaol y Tywysog ithaglaw, yn ganlynol i'r cyfarwyddiadau a gawsai, i wneuthur hyn yn hysbys, cyn gynted fyth ag y byddai alluedig, i holl swyddogion milwraidd ei Fawrhydi ar dir a mor, ar lannau a-chyffiniau'r Unol Daleithau, £ pl y byddai brwydrau i beidio yn ddioed.  i fod fyArrw'i;(n." Meddwyfyr Anrhvdedd fod, fy Arg??d ?. gostyngeiddiaf ac ufuddaf wasanaetlnvr Arglwyddiaeth, s (Arwyddwyd) 6{ CASTLEREAOH.?* j At y Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Maer." Y mae'r Trysorfeydd wedi bod y dydd hwn yn dra anscfydlog, ac am un o'r gloch yr oeddynt yn liyti-acli iselacii nag oeddynt ddoe.-— Dengys hyn, yn neillduol yngwyneb cadarnhad cyttundeb Ghent, yr effaith ag y mae ansawdd pethau yn Ffraingc yn ei gael ar feddyliau pobl y wlad hon. Aphavcid gwybod pa fodd yr ydym heb hysbysiaeth ychwanegol o'r wlad honno, gan !"a(i y w'r ty wydd yn gyfryw ag i r?ystro ei dros- glwyddiad: ac o herwydd hyn dychymmygir gan rai yn y ddinas hon fod newyddion wedi dyfod trosodd, ond heb eu çjtli)eddi, ac yna ccsglir eu bod o nattur annymunol. IIysbyswyd eisioes fod un o'r papurau Ffrengig am y lOfed o'r mis hwn, yn dy wedyd fod Bona- parte yn Bourgoign, ac y gellasai ei fod yn Lyons (yr hon a ystyrid gynt yr ail ddinas yn Ffraingc) ar yr yr J leg., Y mte. Botit-goigii ynghylch 20 milldir i'r dwyrain dde i Lyons, ynghylch 200 milIdir o Sisteron, gerllaw i'r ifevrn le y gadawodd yr hanes Ffrengig Bona- parte ar nos y 5fed o'r mis hwn; end am ei fod oflicb gtud (baggage) gallasai gychwyn cyti belled mewn pum niwrnod. Peth tra hynod nad yw'r Moniteur am y lOfed, yr hwn a dder- byniasorn ddoe, yn cynnwys dim o'i hanes yn gan y gallesid danfon hys^pia^tfj {MM y, gfed, trwy gyfrwng yr hys- bysai (telegraph) o'r parthau lie y mae ef i Pjiwis, in^iAhr nid oes y son lIeiaf am dano ym- hapurau Paris. Yn vvir y mae son yn ymdaenu (ond ar ba sylfaen ni's gwyddom) ei fod ef wedi tn.yned i Lyons, bod ganddo 20 mil o wyr, a hod llllwer wqdi amlygu eu hunain o'i blaid yn y wlad ag aeth ef trwyddi; mynegir hefyd fod terfysg mawr yn Paris, a bod y Maesly w- yddion Soult a Marmont wedi syrthio yn abertliau i'r cytlirwil a g),izimerodd le; dygwyd yr hanes hwn i'r ddinas gan ddynion a ddaetli. ent ddydd Sul a ddoe i'r ddinas o Calais a Dieppe, ond pa goel sydd ddyledus ydynt nis gallwn wybod. Mewn llythyr o Paris a amserwyd Mawrth 9, hysbysir fod Llywodraeth Ffraingc mewn meddiarit o'r Cyhoeddiad a yrwyd allan gan Bonaparte, Nvedi iddg oresgyn y wlad; yn yr hwn y mynega ef,nad yw yn chwennycli dior- seddi'r teulu Brefilfrirol,^ pud amddiffyn iawn- deran 13r eiii-n h -,Iit4 "fa|.b) a pheri i'r Llyw- a wnawd ag ef yu FoiHitaineblib^-lyT. ;a ddryllwyd mewn modd gwarthus.gBHff^* v-^ x Darlunir clyfodiad Botrnparfe i diriogaefli Ffraingc gap un o'r Ffrengig j™ J rnodd hyn:-—yr hwn ii"fu yn ^ilr Jflangell j Ffraingc sydd wedi gwrieCfthur cynn'yg ynfyd yr hwn a raid deifynii yn e! (fdiny^r;y niae efe wedi beiddio lialogi' I titiogacth Ffrengig å'i wydd, lie yr aibcdwyd ef nior ddiweddTir. Y mae efe wedi tirio yn Nhalaeth Var; eithr gosod- wyd pris ar ei ben, a threfnwyd mesurau addas i'w ddaL" Ymddengys fod y pwyn mwyaf yn cael ei roddi yn Ffraingc arddymchweliad y gvvrthryfcl- wyr dan Bonaparte gan liosowgrwydd rhifedi, yn dra buan, cyn y caifo'r sawl ydynt anffydd- I Ion o galou i-Ly-wodi,aettA Louis XVHL amser i yrtiuno âr gHesgynwr Y r ydys yn gyfFredin :o;t fall), os dichyn Bonaparte aros yn Ffraingc dros^gymwiaint ag wyth diwrnod heb gael ei toS'dVfyguy yv ymunai o leiaf gan mil o wyr ag ef, 1 yo 1 y rhan amlaf o'i, holl garcharorion a î.d)ftfiwbsallt adrpf o Frydain, Germany, a y gellai ei oresgyniad derfynu rife « u modd angheuol i achos y JBourboniaid. O ib} n isom bapurau Iloland a Hamburgh y bore hwn dywedant fod. yr amryw Alluoedd ag sydd a thiriogaethau ganddynt yn Poland yn cymmeryd liawer o boen i ennill ewyllys da'r trigolion. Gosodir Tywysog liussaidd i aros yn Warsaw, a Thywysog Prwssaidd yn Thorn, ac y niae'r trigolion i gael cadw eu hiaith eu hunain mewn llysoedd barnolj yn gystal ag mewn achosion ereill. Cynnalwyd cyfarfod gan Ftfrdeisiaid Dublin yn achos Cyfreithau'r Yd; yn yr hwn y llawnfwriadwyd i beidio ymyraeth &'r pwngc, ond ei adael i ddoethineb y Seiieddr gan obeithio yr ystyrir budd perchenogion gweith- j feydd, yn gystal ag eiddo trinwyr y ddaear, ac ar yr uu pryd yn ymbil na byddo il t gyfraith gael ei gwneuthur dros ychwaneg na biwyddyn. Ilysbi-sir yn y Llys-argraph am nos Sadwrn, fod y Rhag-lyngesydd Syr A. Ceehfaue wedt danfon lly thyr at J. W. Crokeiy i fyncga fod badau llong ei Fawrhydi y Lacedemoiriau, Cad. pen Jackson, wedi ysgafae?i un o gaJfbugan a phedair o '*fa.^iiAmferfd chv yfwyd pedwar o wyF y??S§??M'? y?yT Y???ch ? Maddwyd uu, crwyi'??.pedw?r, a?gj-twyd am- j  ? ?dd. ry NV' 0 tvy r y gel* ,j

[No title]

[No title]