Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

- fj I 'r : At Ai-g-raphiid…

News
Cite
Share

fj I r At Ai-g-raphiid y dd Sel'(} I L I Mn. GoMER,—Rha:d i m,i;gyfærhttŸ, ?§a Hawer o'ch Cohebwyrpatchus, i mi ga?h?rn? if?wychHs wrth ddatHen eicii rhifynan dt?d?j?Jym?j?t yrhyshys- asoch f&ch!udiad Scrcn G?????)?!,) d?diau fuasai yn coiled anuh!aethat!w?!,r Cynw??barch: oad yn?- hatiol ? ngo?da'm ?ar?erHts?y J?nni yn fawr w)-th weted eich Co!tebwy< -s?'f?og yn dy?od ymiaen mor wroi, pan ccdd y Serch at' <!ywy!?, megis ag olew mewn ua Haw a than yn y !!aw ara! tjes meddyhwYfi'r gwreichion a ennynasant wresogt'r Dywysoguetli, a thanto mynwesOtu yr hcu Frythonimd azelacetddtgedd barchus dros yr hyHtht- pmeraeg. Ac yn 3W? y mne'n ddiJys gcnnyC, y c¡¡iff Srfit OfeH'Mych: Gomer droi yn ddhwystf o tewn ei phtiodpi dintyn<gyJ!ch yntturfafen Cymrn, a'i phe!ydeia« yn yn\aefW' ),tI\Q,(g¡einleb tunba'd, nes byddo'r hou Dywysog¡¡,ethwe.dieh;oleuo, a'r hen; Omei-aeg wedt et phuro od<J!wrth y sothach Seisnig sydd wedi ei gynfty's ki' tiA,Y ddiotlilweh ei hardiLeJwyr. 3'; Uif.:H. I On<i rbaiddi;an';Ródi Øt; Gbdtét,¡lftjtf lIytbyr Mr. Powys!ensts yn ftycheuyn tra dn yH eich Seren pieu- <Ieg; ac'os eyt!yulagw-edùwdi â.'u gytlllnn èf, yrwyfyn otm y cfnhyùûa'tJu:yéhe,.yn yma ues d'cd yn gtviiiinwi dti-dew, Ril*V. tl),,tjyA(ia u -lie b un cy<- rWllg cyfeHtachot aùdas' yo"W;: plith,ond trwy eichi ynnoadau bywiog a gwtel0gaurliydeddwyd Iiii Go,uer ¡ yn ddÍ\,edd(lrå,;rn,. Y¡JI),'OJuni'r hoo y gwel trigo!ion Caergyt)', yw l\f4)n,ebl"ù,¥.yr yjt Dyfed a Morgan.wg; a geiU r!'ai pa wetsaMt wyHebau naturiol €ngi}yddertoed, gyfeiHachu yn hynawx a and os cain' cynnygiad y boubeddig Powysieusis ei! gymmeradwyo, a'r gtyt-iaith gaet ymdacnn dros ran o'r 'erpn. ni a!!af \n bresenno! ei eynetybx i ddim sweli I na'r atta!iad ag sydd weithian yn gorchuddio rhan o'r haul, trwy ba nn m wetir dun o'i ddtsgieu'deb hant'odol, ae ni p!uo6r dtm o'i wres dadebrol, ac os cffdthia at. taliad gyrntnaint ar y¡. haul, pa faint mwy ar y Seren;' dychymygaf tod rhau o'ch Seren yn caet ei gorchnddio &'r attaUad'hwn, sefy tastard.i.tith Seisnig, gweiuf rhyw Gymro un-iaith yn ei dadbhgu, ac yn syllu yn dra sarmg ar y thau orchuddiedig, ac meMn ing Iti chwe)'w<ier meddwt yn torri attan gyda Uef htaethns, Ow Seren (corner, beta yw y Hcu ddn-dew sydd wedi -dew s 'dd wedi ymdaenu drc:* dy wyneb sercbog, medttyHats mai go- tenm Cymry a Chynneigyddion oeddit, ond, Och! fe s'om\vydfynisgwy)iadat), rhoddwyd er¡"yd,poenus i'm teimuadan, a thraUod nid bychan i'm holl gynheddfan. Heiyd, Mr. Gonier, os d6rbyoir ycynHygiad dywcd. it edig, angcm-heidioi hei'yd iydd ucwid caw eich Cy' ) Jx!!ns, o b!eg!d n!dnddaa fvdd ei alw mwyach yn S<*ren Gompr, ond o angen- rhe!drwydd Sercn Gomer a Hen?!st; a thru the!!?;n? o sytw yd?M?-g?Monedd a? syd? y?fyye? d,(mai n!tj da ?M<M depn?n o f?hyn newydf? pe M'a! ?&n? ft!) hen<ldj[nsdyn, "P""e. amget) y rhwyg? a?fyi?d ?waeth, os f<?, ??? fjfdd nho brcthyn newydd c!ytiog a hcM dt!!Ue?y? ?th ddywedyd hyn na feddyticd ncbfod y ?ialtit Oineta yr iatth ()m€Tae? n ran et hcnetdd-?ra yn thy wan i sefy!! yng ngwyneb yr nn Sacsncg, ond b:)rnu yr ydwyf mat ervgi*" tii o atitincid(I-ira ac amubcndod fyddii rhoddrrddwyyttyrunpapur-tcn. Un waith etto, o gy(I-vitiagwe(ldii A'r cynnnn cyn- nygipdig, ni bydd etch Cyhocdd!ad yn atteb y diben bwriadt? adechreno!; ydibcndpchfeitt?!,?hv,ga?wydd- och, oedd, iddo fod yn gyfrwn? cy?&iU?e?'?r?Cymry, ynhysbysyddwythnoseidt'os yr ltoll- Dywy,"r,-redi, :tc yn ot eich anncrchtad yn rhK'yn 6?, ce?hu???ct! bod yn ei olyga yn dtysor i'r Cymry ft-t t)v,i?ry I pnd os rhoddir rhan o hono yn wythnosot i't' Sa??n, tiryUh yr amcan dechreuo), ac fe wet pawh mai nift trysor i'r Cymry fcl Cymry 'mo hono mwyaeh ondrllå,!l i bob un, hebfod i gyd t nn; a'r hya a fwriadir i wasanaethn pob peth, ni wasanaetha ddim yn !aWn. Pan ar roddi'm 'sgriieH o'm 'gitiätt, .j\gl1l' i'm cof, yr hwn sydd yn dywedyd, maejdwy ferch, yn Hefain, Moes, moe!);" n!d aoadda?o?) ?nai, fyddai cymhwysohyn i'n cymtnydogK?t.gaJ??d n?'dd- wifod ganddynt hwy ddigon o'?nntme?y.?dt?A yn barod yn f!) pUth en hunain, a yadapt i'f. Cytnfjy?wyn. hau yn ddtddig yr unig Mn ag oedd yn c? me?i<a))t: oud gobeithiat', Mr. Gom?r, y cydnabyddwch dt?heti eich cymmydogion, ac na fydd a wne!och a hwy. Ydwyf yn eich gadae! ar hyn o dro, ganAldyrt¡nno pob Uwyddiant i'ch ymdrechiadan, ac i ymgeieddwyr yrhetiFfytitonMgymhobmap. I SYt-WEBYDB. I

HAKES BYWYD MR. HUNAN DYB.

IGOI({jCH\V\ LWYl?

'Af , CYWYDD AMSER.I ?'

r CANORFOLEDDGAR/ --'- I

IAt Argrllphiudydd a Pherchenrgion…

-'.-.-=":"::_-. ? 1:1I..LLO(;-EW…