Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

I ? OL-YSGRIFEiV…

Advertising

- I AT EIN COHEBWYR.II

At Argraphiadydd Seren Gother..II

Ij)Of.I--I IGWIR FYW YD F…

i At Argraphiadjidd Seren…

ICERDD CROE??IAD HEDpWCH.I…

! - - ; - At Argraphiadydd…

Family Notices

MARCUS-ADOEÐD; - ,

SMEDD YMERODROL. !I

News
Cite
Share

ddyledswydd yn gydwybodo!, ac am hynny efe a 1 'Wrt\l\vynt:l>ai'rysgrif),t:í(ibon ran-deithiaU. Wed: hynny Hanwydgwag-leoedd yr ysgrif i fynti yn | 01 cynnyg cyntaf MY. Robinson, a gwrthodwyd pob i iwygiad ag a gynnygwyd gan ychwaneg na dau 0 bob tri-olr aelodaii, a pharwyd i'r ysgrif gael ei darllen y (Ir.vdedd WaAttl dyd'd,Gweiier nesaf. ,'r f Imi, 9.Cyfrifir fed yr holt ddeisyfiadatt yn erbyn yr yd-j sg*if-a gyflwynwyd i'r T9 hyd y dydd hwn, we11 caei Oil liarwycKlo gan wyth can mil o ddynioh. I ^^b'ad i ofyriiad Mr. Protheroe ynghylcli treilli ar ffenestri nwyild-dai, dywedodd Canghellawr I 'ysovlys iwd oedd ganddo ef nn gwrthddadi i dreth Ar fTenestri'r cyfryw nwydd.dai ag ?'? ieehyd 'nen waith yn galw am lawer o i ?]est,.{ Mewn tnvydd-dai He byddaiHawero '?ncstribychain a lie byddai'r ?enestn yn cael e? "?W)?t <oedd c?g yn bwriadu codi Is. 6d. yn lie u». M. ? ? (fenestr; ac os byddai rbifedt y nTenestn o'r 6d. "b'üb ffenestr-; ac os byddai rhifedi y ffenestri or *?'* ?f, sef rhanedig, dros gant, yr oedd efe yn ^riadu eu trethu kwy fesuriad, yn gyffelyb t nren?stn Ewyr^d-dai (green-houses); ond nid yw y nwydd-dai 0c<%nt ryddion o'r blacn ar gyfrif tlodi, i fod yn ddarü'S'tyngedig PI' 'dreth hon. i fener, •_ 10.tyflwytlOdd Syr Francis Burdett > e'syfiad trigoiion Westminster i'r Ty, yn erbyn yi- I I ~Vyr hwn oedd wedi ei arwyddo gan ,,473 0 a"> agwnaetharaeth?Mthar yr achos, gan dyst- oa?Ht y? ?.byn ? cyfundraith a gefnOgidynaw? ?y ?an?'o'n ?ilwyr ar hyd yr heolydd i beryglu J^'ydau dynion diniweid, o herwydd maianhawd. ??'w?ger?dcdar hy d yr heolydd heb tod iii*ca,vii Pe'.Vgl o gael saMiru gan gcnylan'r mHwyr; ac am 9 y drefn hon yn nnol a'r tfFmMywodraeth, yr QeddE'ft-,Yll Cyfl-if fod pob dyn a leddid gan y niilwyr y hyn yn cael ei lofruddio; beiwyd befyd Sftnddft at- y niilwyr y rliai a saethasant ar y dyrfa o Synllwynfa yn hUf illt. ;Rob'inson, trwylr hyn y lladd-l id dyn a dynes; OS cyfrcithlon oedd tddynt sacthu oU dylasent ddangos eu liunain yn gyntaf. Am yr ju-ysgfifv o'¡ ran ci hiin, Hid oedd gvaeth ganddo ef a wneid cyfraith o'r ysgrif hon ai peidio. ^jNvedodd Mr. Robinson g}da. theimladau gofrdus, fudyn dra blin o hcrwydd yr hjn a tkligwyddasai o 3cn ei (ly ef, ondTiad oedd niodd i ymddvvyn yn.wa- nu), yr oedd ei dN» yn cael ei ddryUio, ac yroeddid yn ei fywyd ef a'i derdu, ac nid oedd y mihvyr wédi heb ^langos c«: bunain; a galwodd ar y Bon- uehoji i ocltelyd defnyddio iaith a dueddai i meddyiian'r bob!. Araethiodd Arglwydd Castlei-eagli dros tiniondeb yi- hyn a gymnM-rodd Ie, gan feio Syr Francis am ddefn- Jddio yraadroddion a dueddai i ddvmchvvelyd y Llvw- odraeth. Dywedodd S31 F, Bnrdett, nad oedd efe yn meddwl cicrMi. Kobnison yn unigol, ond y niilwyr a osodwyd wuith; dylai pob d. viitinddiffyn ei feddiant yn gyfat. S^pol i 1 Ffurfdywodraeth. Pwv a ddywedodd fy mod yn t lnvenpych dymchwelyd y Ffurf-Iywodraeth ? Önd lr A rghvydd Urddaso), yr hwn a ddalwyd mewn gweith- S<???/ ?''?? ? gael colli oi ben-rc??/ JcS1' -S/' a lj!!n/ <lylaSlti efc gaeI c0lli Gi ben—r Cli/'vchf .?.<, thelfy, M?.?.Yr wyf yn dywedyd v dy- .jsai 1 Arglw?d Urddasol ?olli ei ben am y weithred honno, a phe buasaiTy'r Cyff.edin anDvgredig, buasai ??? '?'??'-ost.ng i ddioddc? Bci?yd arno kel?nycli ellwi, Mr. a I'vi- aiiis6r. Ladodd Mr. Meth?n i a'w-r Anrhydedd? Fonheddig drcfn a dywcdodd y a ei bodyn drosèdd ar drefn 1 ddywedyd fod y Ty yn gyfundraith 0 halog- rwvdd ac afradlonrwydd. Attebodd Syr F. Burdett, ganddywedyd y bnasai yn a ganddo pe profasid fod yr hyn a (ldvwettasai yii drosedd ar wirionedd yn gystal agardrcfu. Wedi yell- J^g ddadlu vnihellach, darllenwyd yr yd-ysgrif y (ii-v (I- d waith; yr oedd liiS ynychwancg o'r Aelodau dros O.dydd dariieniad, na<j oedd yn erbyn hynny.