Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

I ? OL-YSGRIFEiV…

Advertising

- I AT EIN COHEBWYR.II

At Argraphiadydd Seren Gother..II

News
Cite
Share

At Argraphiadydd Seren Gother. I OFFRWM GWYR GWYNEDD. I SYR Gan fy mod yn gobeithio y bydd i Seren Go- mer serenn mor ddidnedd a'r lloer, myfi a anturiaf ym- di-in ychydig a matter a ferwina glustiau rhai, ac a bar i ereill, mae yn debyg, fy nghyfrif, yn rhyfygus, os nad am godi terfysg. Ond pwylled pawb cyn lmrun, rliag trwy fyrbw-ylldi a neu ragfarn i witionedd a rhe- swm teg gael ei gyfrif yn ynfydrwydd. A gobeithiaf na bydd i heneidd-dra yr arferiad, na mawredd ac 11 r- ddas ei blaid, fod yn rhwystr iddo gael ei ddwyn ger bron brawdie rlieswm. A cliydt'cli cennad, foneddig- ion parchcdig Gwynedd, gobeithiaf 11a cliymmervvch niolni cyfarchiad yn angharedig, canys nid boneddig- rwydd a fyddai hynny, i chwi ddigio wrthyf a sorri, pan nad wyf ond galw y matter i ymresymmiad teg a plirawf: ac osjia all sefyll ei brawf, 0 tlaen gorsedd- faiiigc y gwirionedd a rhetwrn, mae yn llavvn bryd iddo tioi o ardaloedd y dydd i dywyll drigfanan y nos, neu Iwvr ymadael a'r byd. Y11 awr, o ba le v daeth yr arferiad ddigrif a chost- fawrsyddyn Ngogledd Cynirn yn ngliladdedigaeth y nieirwr pa un ai o gynffon y l'ab, ynte rhywbeth o hen weddillion crefydd yDerwyddon yw? Pa fodd bynag, yr wyf yn ediych arno yn beth h.ollol warthus i'w gyn- ul; os 11a all rhyw un i-bddi rhesvym teg drosto, yn en- wedig yn y fath anisero wybodacth agyw yny dyddiau hyn y pryd na wiw t'r Pabddanfon ei weinidogio».i'n plith, i gasglu ceiniOgau Pedr, nac i wertlm ei wag bar- dynan, neu (odan yxUDw liwiinin-) OiF, wni er dwyn eneidiau allan o'r p.nrdan. Oiul fieth yw offi-win gwyr Gwynedd ? Qs na phryn fatldenant, ac os na woa, ryw gyminwynas i Pedr, ac os na wnu ddim at gael eneidiau 0 burdiin; Pales ydyw? Os attebir, maicyn- haliaeth y gweinidogion ydyw, iiawdd yw atteb vn ol; Onid yw y gyfraith yn rbann- iddynt yn ddigonol at gynnal eu hurddas mewirffordd arall?. inlac vii egiiii, eii bod. Ie, y peth hwn y mae" yr holl wlad yn edrych arno yn ynfydrwydd acynei gyfdf ynorthrymdera thrais, a hawdd yw proi fei fod felly, Cymmerwch nn angraitft yn lie llawer. Bernwcb fod angladd rhyw wr cyfrifol mewn cymmydogaeth, ac ynddo gant o bobl; y mae yiieii plith ddeuddeg o ddyn- ion tlodion, dan rwyniedigaeth i offryniu pob iiii, ei swllt, ac felly rhwng y deuddeg dyma gynhaliaeth un o honynt a'i deulu am bythefnos y man ileiaf, yn cael ei offrwm ar unwaitl1 yn yr arferiad diles hwn ? ac wrth hyn, pa faint sydd yn cad.(i ddifil trwy holl wledydd Gwynedd ynghorpb blwyddyn trwy y fath ynfydrwydd Uygretlig! Ow, ow! a oes neb ymhlitk holl weinldog- ion yr Eglwys Sefydledig yn Ngwynedd ag eiddigedd arnynt am ymddiosg bellach o'r arferiad cywilyddus hwn ? Ond y mae yn rhyfeddach etto fod yr Ymneillduwyr yn gyffredinol yn cydymffurfio a'r arferiad ffol yma (oddigeith ambeti betsonNei!t{)Ho!);<acyaenMedic y Trefnyddion, y maent hwyy yf wyfiji^jpeiWwl, yn fwy jl t; b ( j fcydyiiiffurfiol a'r fttferJad llygr&dig litvd na'ti cydfrodyr ereill, yt Ymrifeiildhwyr; canys os bydd rhyw un o gryn fri yn eii tnysg fant, ni bydd.pum pnnt neri chwech, Ye f^ allai ddCg, otid petft bacli i'W offrwm yn*ei gladded- I gnetil i Ow, ow! a oes di.nl yiifydrwydd yn h)'n? a ffolineb yn wyneb goleuni! le, a gWaeth etto, lnv^ a'r holl wlad a'i-eilblantj ë thY 1m y a'i cyhhaliant i fy Jill! Gobeithiafy, bydd iryiv wr call a synhwyrol amddi- tTynI yr aiieriad liwrt os gHll, onide bydded cywilvdd ?ah bob GHeFei ii? del bytli j a dinahed gyda'r tylwyth t^fr)( ? "7.-? ?' Y Pf;TLCAN. Peth !!wyr ddieittn' i ni yw yr offrwm a grybwyllir gan ein .Cohebwr nchod, ac am nad ydym vn deall fod yr ysgrifen yn cyfeirio at un blaid o gristianogion yn hytrach na'r naU, yr ydym yn rhoddi He i Sylwadan y Pelican. AltGUAFFIEDYUDi

Ij)Of.I--I IGWIR FYW YD F…

i At Argraphiadjidd Seren…

ICERDD CROE??IAD HEDpWCH.I…

! - - ; - At Argraphiadydd…

Family Notices

MARCUS-ADOEÐD; - ,

SMEDD YMERODROL. !I