Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

I ? OL-YSGRIFEiV…

Advertising

- I AT EIN COHEBWYR.II

News
Cite
Share

I AT EIN COHEBWYR. I Yr ydym yn ofni y byddai ryhoeddiGofyniad ciii Cyfaill o Gas'llweliwr, yn achos i godi dadl grefyddol. G:3"' Derbyniasom Ddigwyddiad blin ym rnywyd Homo, gan Minimus,—a Briwftvyd T—-n. £ dT Nid oedd germym un gwrthddadi 'iMgyhoeddi Llythvr J-, pe buasai yn cyfatteb i'r tlie(il i;toddaso,yi v pryd hynhy ynghylch meithder; ac nid oes lie cyfiawn. i'n cyhuddo o annhegweh ar y pen hwn, o herwydd ni chyhoeddwyd Ilytb,yl' hir .i M-n, na 1 A—n, arv "tcstim y,cyfeirirtt.to, wedi gii-alio(lii(.l ylldly%vededil- ond gwahoddasom ein holl OhebWy r (k-al!u, i ysgriftdrtiui llythyrau meithion ar destimau buddtol ereill: yn awr y lUac testun llythyr J- yn rhy hen. e -s' Ar hwyr y dydd Ian diweddaf cynlialiwyd Cyfarfod- blynyddol Bibl Gymdcithas Gynnorthwyol y dref lion, y Parch. Mr. Ilewson, Ficar yr Eglwys Fair, yii y gadair; yr oedd y cyfarfod yn dra clivfjifol, ac mor lliosog, t'el yr ydym yn clywed i amryw fyned adref o ddrffvg He yn y Ltys-dy. Traethwyd amryw afaethiau pcathynol a bywiog ar yr achos, am y rhai y rlmddir lielitetliacii iianes yn y nesaf. Dengys ein Iianes or Seneddt yn v rhifyn hwn fod y r Yd-ysgrif wedi cael ei darllen y drydedd Waith yn Nhý'r'Cyifredin, er yr holl ddeisyfiadau yn ci lierbyn. Y mae llawer wedi cael ei ddywedyd dros ac yn erbyn yr Ysgrit lion, ond yn ol fel y mile, petijaii yn ymddan- gos i ni, nid yw o fawr gwahaniaeth i'r Tyddynwyr yn gytfredtn, nac i weithwyr tlodion pa iin a wneir yr ysgrif yn gyfraith ai peidio; ond fod y ddadl yn gorphwys yn bennaf rhwng perclic n'ogion tirdedd a meddianwyr Idaw-weithian (Manufacturers). Eglur yw nas diction nemawr o Dyddynwyt. daltt en bar- drethautrymion yn ol y prisoedd sydd yn awr ar y pethan sydd ganddvnt i'w gwertbu, gan hynny rbaid lleihau'r ardrcthan gan y meistr tir, yngliyd a'r trethi i'r Llywodraeth, os amgen gwyr pob dyn syjiwvrol ci bod yn llwyr anaHuedig i'r Tyddynwyr dalu en tfordd. | O'r tu arall, y mae'r nn mor eglur os bydd prisoedd angenrheidiau bywyd yn isel y lleihair cyflogaii j gweithwyr yn gyfattebol. Ac oscodiwna'r prisoedd, caitf g'weithwyr yn gyfattebol i'r codiad hynny ycli- waiieg aiI-ii eu gwaith. Pe byddai meistriaid gweithiau mawrion yi) gwertliu en holl nwyddau gartref ni byddai'r ysgrif uehod o nn gwahaniaeth iddynt hwy- tbady ond alR eu bod yn gyrru llawer iawn dros y môr, nis gallant eu gwei-tiiti am bris moi- isel a Ffraingc pan fyAdont yn gorfod talu'r cymmaint arall o gyflogan am en gwneutlinr; o ganlyniad ymddengys yn dra eglur i ni, fod y ddadl yn aros rhwng perchenogion tiroedd a meddianwyr y dywedcdig weithiau, er fod y naill yn chwcnnych llechu dan adenydd y Tyddyn- wyr, a'r lleill ynghysgod gweithwyr tlodion. Fe genfydd ei-n darllen wyr niewn parth arall o'n papur fod Bonaparte mewn gwirionedd wedi goresgyn ptith o deyrhas Ffraingc: anhawdd yv^ rbagfynegu y canl. y ni a j ti, eithr y mae achos ofni fod dpliebiaeth yn cael el ddwyn ymlaen rhyngddo\ ef a Ha),\ero ddynion enwog yn y wlad honno tra yr oedd efe jn Elba, o her- wydd prin y gallwn feddwl. y buasai gwr mor fedrtis mewn rhyfel ag yw efe yn peryglu ei fyvyyd yn ddi- achos, oddi eithr ei fod yn credu ei bod yn debygoI y gallai Iwyddo, oddigei th tybieti 0 lloiioiii ei fod wedi blino ar ei gyflwr isel yn Elba, a gwallgoi fi'r, fat], raddanfel mai mwy dymunol ganddo farw nâ byw yn ymddifad 0 goron Ffraingc. Cynnalwyd Ymofynjad Ynad Llofruddiaeth wyth- 110s i cciidce, ^an I)ri -J*. 0. Colins, Ymhontardawe, ar ?l, nos, i Leiidce, 11 ,?i -6t?d  s?, vil lion, -a syrtl.jia,,ai i'r gorff Jenet yr hon a syrtliiasai i'r Canilas ac a boddusai—IlhcitJ.farn, Marwolaeth Ddam- weiniul. '?   Y mac diwygiad inawr mewn arcdig wedi eynnneryd He y swydd Abertcili yn ganlyno! i'r aunogaethau ,al roddir i hynny gan Gymdeithas Antmae?hyddu! y sn t hon no. Y mae amryw!Ol arddwyr yir ynibmotoi yn awr mewn gwahanol bhvyfau, vn neHidnot plwyf Hangoedmor, ei-byti yi- sytid 'I gymmeryd lie yn yr &rda! isaf o'r sir, yn yr Hydref nesaf, trwy lie yii yr rtrdal i.saf o,r Hyd?rd,?q?snf, tl*wy Cyfarfu'r Uythyr-gerbyd o'r Fenni ? LandeHo a Bawer o, rwystran nos Wener wythnos i'r diweddaf, y rhai oeddynt o nattur Bed anarferol. Dim llai na pliunip o glwydatLcaeuoeddynt wedicaeleu gosod am draws y ffoidd; brawychwyd v ceffylaii. a throisant t'r nam ocUor pan welsaut y ghvyd gylltaf, yr hyh a barodd iY gyrrici'dytltl GwiliaAir fyrted rhagddynt nievvii'qfn -,t,pliryder, livd oni waredwyd hwy d'it hofnau ,.gaii Pa un a osodwyd y cIwydaH yno o ddrygiom gwirfoddol gan ddynion a chwennythent ynÙMtgrifhan ar drawl perygt y mypedolion; neti gan yspeilwyr y rhai a obeitliient gael gwell cyfle i gyf- lawni on liaincanion pe dymcliwelai y cerbyd, rii's gwvddys.etto, eithr dichyn amser ei ddatguddio. Digwyddodd damwain angheuol yn Aberteifi, dydd Sul diweddat. Ymgasglodd ychydig fechgyn bychain i floifyrru eu htinain oddi amgylch i'r feliri ncwydd a adciladir ytio gan R. H. Davies, Ysw. ac wedi tynnu allan yr haiarnyn, a osododd y gWeithwyr i rwystro'r olwyn i droi, aetli un o honvnt i mewn i'r olvvyn, a gosododd y lIeilI hi i droi, fel y iletbwyd yr hwn a aeth i firwolaetili -yn y fan. Wythnqs t echdoe daeth dyn mewn dillad morwr at nti o > nadon Aberdaugleddyf am gynnorthwy mewu arian, 0. In.r »vydd meddai efe, fod y llong Union o Dart 1 utli 11 lion y pertliynai efe, wedi ei chyfrgolli'r dydd o i blicit g-erllaw Tinbycli, aeth y gwyr,. y J'hai oeddynt naiv o fif i'r bad, yr hwn a ddymchwelodd cyu cyrhaedd y tifj a boddasant oll ond efe ei liun a bachgcnyn, y rhai a lynasant -with waelod y bad, nes codwyd hwy tynu gan y Friends o Caernarfon, yr bun a'u go^dodd ar dir. Yr oedd liiy w amgylchiadau yn ppri.i^ynad ddrwgdybied yr hanes, ac yn neillduol am mul tflijdjd v baohgenyn yn weledig; holwyd y dyn y¡f¡mlíçJ\, yr hwn a safodd at ei lianes cyntaf dros I'Y,I) ¡ ,amSttr, ond o r diwedd gorfu arno gyfadcfcf mai felwydn oedd v cwbl a ddywedasai, ac o gantyniad gyrw yd ef i gadlong, y Spitfire yn yr aber uchod, obd cfe ddihangodd oddi yno wcdi hynny.- Digwjddodd djinWain alarus yn Brockwear, islaw Mymvy, yr wythnos ddiweddaf. Yr oedd bad ncwy"dd lyfod yiio 0 Cas'gwent,i a gwragedd y dynion ag 1 opddyntyn gwoithio ynddo wedl dyfod i lan yrWy i roesawt en gwyr adref, eithr SY"lhiOlJ,'d' un o'r gwyr i'niwfr, acef pob yindrecb a wnawd i'w achub, efe a boddodd ytigolwg ei wraig orphwyllog, a'r hon y uasai briod bed war mis yn u,nig, ac y mae hi yn feichiog. Yr oedd efe wedt dywedyd wrth fistty i bad, ychydig cyn hynny, er en bod mor agos gartref, y gallasai rhai o honynt fod lieb ei gyrhaedd fyth. Wythnos i ddoe, gyrwyd dyn o'r enw Jones, a gwraig weddw o'r enw Blake, y thai oeddynt arferol o fyw ynghyd yn Skenfrith, swydd Fynwy, i garchar y sir honno, dan V cyhtuldiad o ladd plentyn gwrryw new- ydd ei eni, yi' hwn a gafwyd yn gtaddcdig ym monwent Skenfrith. Pan gafvtyd y corff ymguddiodd y ddan ddvn uchod, Ond dychwelasant i'w ty drachefn a dalwyd hwy gan y cymmydogion. A dydd Mercher gyrwyd pedwar dyn i'r iiii- caicliar am Iedratta cabt bad y Fynedfa newydd (New Passage). Bydd i'r brawd- lys ddechreu yno ar y laf 0 Ebrill, a gotidus gennym leddwl fod yno 20 o ddrwgweithredwyr i gaelcu profi. Prisoedd ylledr yn Brysto (y ffeiriau am yl- liwii a gynhelir o hyn allan ar y Mawrth cyntaf yn-Mawrth a Medi, ac nid ar y dydd cyntaf o'r misoedd livii fel arferol) oeddynt fel v canlyn I Heavy Crops 2^11. i Sod. I.ight and Middling ditto fOhd. i 21^d. Best Sa<ldltirh,'l,}ide.s lIl. Welsh Hides 21d. i 2L'Ml. CoiiiiiiaW tuf. H?jes 19 d" i 2od. BnUs i t3d. i i Wd. i?20(i. Inf. do. 15d. i 17d. Rounded do. i&tljj<;iosc Butts 2Id. ?1(ise b 1, li tts, 2 td. i 28d. Horse Hides g4d?!??-;??T.?attern Skins ?d.. i 36d. Com. do. 31d.! "3ti. Heavy do. Nd. I Skiii 3?)d. i 34d. Li,.?,lkt do 30d. i 'i?It ilo. 30d. i ?2d. Light (rcnnan do. 2(id. j ;}()d. ?'????' ?S?ore do. ?o(l. ian I-r 1ll"aIl Se'als 4611. I .7d. Hides 2(>d. i 26d. Small Seals -Md. i 47d. Raw {liioijsfK. 'i, Hides 9d i 10?). per lb. Brasils !!d. do. Sa!tcd' i ns /?<c <?o??:? ?'40s. i 4?s. per (?wt. Mogadoie Rips lOd. perlb. Dried German Hides j2(i. i 14),-Il. Cynnalwyd Ymofyniad Yiiad Llofi-tiddiactli, yr hwn a bathaodd aniryvv ddyddian, argorph y gwr ieuangc a laddwyd ar gyfcr t9 Mr. Robinson, yn amser y terfysg diweddar yn LIundain j tyngodd rhai o'r tystion liad oedd achos i'r mil wyf saetliu allan o'r ty dywededig ar yr aniscr y gwnaetbant hynny, o herwydd nad oedd iiemawr, neii ddim terfysg yn yr lieol ar yr amser ac wedi hir ymgynghori, dycliwelwyd y Illicitlifai-ii LIoj*- ruddiaeth gwirfoddot yn erbyn rhyw ddyn neu ddynion, a saethoddaHanody Mr. Robinson.

At Argraphiadydd Seren Gother..II

Ij)Of.I--I IGWIR FYW YD F…

i At Argraphiadjidd Seren…

ICERDD CROE??IAD HEDpWCH.I…

! - - ; - At Argraphiadydd…

Family Notices

MARCUS-ADOEÐD; - ,

SMEDD YMERODROL. !I