Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

- - - - - .I Par-had o Newyddiou…

[No title]

'"".:' , ,f),-.... , , Bonaparte…

[No title]

SMEDD YMERODROL. !I

News
Cite
Share

SMEDD YMERODROL. I I TY YR AR GL IVY DDI. ■ f Hun,Mawrth 6.Cylfwynwyd llawer. 0 ddeisyfiacl?iu i'r Ty y 11 erbyn pob math o gyfnewidiad ynghyfreittmiu vryrl; £ c ymhlith ereill yr oeddnnoddtwrth FaeUer- wyr a Llaw-weitiiwyr Manchesteij wedi ei arwyddo gau ddetiHdega dengain o filoedd. •, i Dywedodd Dug §nssex with gyflwyno cyffelyb ddei- syfiadau 6 Hammersmith aWeStbury, eifod ef yn ys- tvr'ied y byddai yn hollol anaddas myned ymlae ^i a'r ysgrif ynghylch cyfreithiau yr yd, heb gymmeryd^mser dyladwy i ystyried y pwngc. Darllenwyd ysgrif Rheithwyr yr Albart y drydedd waitli. waith. Nid oedd dim o bwys i'r cyffredin \n caetehrrn yn Nhý'r Arghvyddi dyd'd Mawrth. Mei ( lu i r a Ian. Gwener, 10.—SylwOdd Iai^I ^<1 Jr >d.ysgrif yn ? destmi o gryn bwys ac anhawsdia, a'i fod «f yn tyhied nad oedd hysbysiaeth digonpi y111 me«Wianj eu Har- glwyddiaethau i ffurifo cyfraithj" thy lch; ac am bynny rhpddodd rjbmJjl arn.gy«,1J'o chwilio yn fanyl- ach i'r jiwngc dydd Llpn nesaf, .Hi31 .?.-??'-TK'.r;,c???D?; I I' ? I yHwynwyd deisyifadati i'r, T^ 0 dros yr ^d-ysgrif; a chyf. lwynwyd rhifedi dii-fawr yn ei lierbyn. Ar gyflwyniad y deisyfiad o Manchester yn erbyn yr gd-ysgrif, yr hwn oedd wedi ei arwyddo gan bcdair ar ddeg a deugain o filoedd, dywedodd Syr Robert £ eete fod y deisyfiad hwn yn amiygu barn unfrydol ar. dal helaeth 0 law-weithiau, ac nad oedd llVn yn deilliaw oddiwrth wrthwyaebiad yn yr ymbilwyr i'r sawl sydd yn awr yta blaetiori yn y Uywodra^cth; end i'r ? wyncb, cu bod hwy wedi rhoddi I)6 tytliiorthwy ag fedrent i'r Liywodraeth tra parliaodd y tbvfvti gii obeithio y byddai i'w- beicbian gael en lleihan paB ddeuai heddweh, ac na osodid hwy yn agoietl i dtlifflg bara. ( chjuxh, cljiwch). Tra p^rhaodd y Miyfel hwy a ynigndwasant rhag achwvn, a dioddefasant en bciclnn11 meWn distawrwydd; end pa fodd yl-oeddid yn eu tat". f' f" t' 1 t "I'!>' v tiltU ond trwy frysio ysgrif niweidiol trwy'r Ty yn y fodd na chaffai y bobt gyfte i amlygu en nieddyliau. Jf? oedd hyn yn ad-daledig{tefth ar nad oedd eu dioddeK iadau yn eu hacddUi Etc a derfynodd trwy ymb'ilm'! Ty am beidio cefnogi. pwngc ag oedd wedi peri cyul" j maint o anesmwythder yn y wlad., Dywedodd Mr. Phillips fod y deisyfiadau y.n -,Itteh cyflawn i'r hyn oil a ddywedasid o du •r ysgrif, bod yn unol a nieddyliaii-y yii tueddu ii ot pris yr ydall. k Mynegodd Syr William Ciutis, wrth gyfiwyft6,dcK syfiad dinasyddion Llundain, yr hwn a arwyddwyd yr a ar %v y f 4 i %v y j g'all ddeugaili mil o ddvnion, fod y tsigolion wedi yn y modd mwyaf hynaws ac tmtVydig yn eu cyfadoJ ar yr achos. Wrth gyflwyno deisyfiad We at bury yn erbvn yr ys- grif ynghylch cyfnewid cyfreitinnu yr yd, dywedo^? Syr Samuel Romillyei fod yngofidio o herwydd y bryf a wnaed i ddwyn yr ysgrif trwy'r Ty, megis pe bliiso ar aelodau'r Ty ofu gwrando ar farn eu gwrthwynefe wyr. Cyflwy!iodd Yorlle ddeiayAad oddiwrtbdngotio" Bedford Sevel dros yr ^d-ysgrif, adywedodd gry? lawer ynghylch trinwyr y ddaear; crei fod yn addef fod tyb wahanol wedi cael ei hamlygu gan Li>vCl" o'r wlad ond liawdd oedd cyhwrdlt a tlicimladaa f cyffredin mewn trefi mawrion,,>.a darostwiig triniwr 5 ddaear i fod fel caethwas. Yr oedd: barn y, b(,.bIyD rhanedig, ac yr (tdcfc vn cb;a si.cr tw-dcfnytlfliasid f un moddion yn y nai,U aches ag a wneir yn y llall, y by ddai Hawer o tldeisyfiadau ijgael eu clanton. 0 blaid IY. ysgrif, (clywh). Ya y. pa^h He y ffui fiwyd y deisyfi»<| hwn yr ocdd o dair i bedair can n-ti1 o erwi o dir wedi cael eu lienuill qddiary in or, ac ni ddyJid gadael y lla- fur hwn a fu mor w^sanaerhgav, i'ccyffredin yu ddi" vrtf geledd. Gwadai Mr. Barfng-!>'r haeriad fod trinwyr y delaefcf a Ilaw-weitlivv'vr v-n Nv,,tliaut)!Yn eli bai-iiiiii yjWivkf) pwngc hwn, 1)"t,n-c liwll: oli In 'JaNvel* 4)!f cyntaf ag ydynt wrth wynebol i'r cy fnewidiad bwriad&l yn y cyfi eithiau.—Parwyd i'r deisyfiadati ar y bwrdd. Cyfododd Mr. Whitbread i ofyn i Argl. Cas?lerfa2^ pa un a ocdd ei Arglwyddiaeth yn bwriad 11 gosod ybytif hysbysiaeth oddiwrth y Tywysog Rhaglaw i'r Ty y»?* hylch gweithredoedd y gyinmanta Attebodd Arglwydd Castlereagli natlocthf efe }'» barod i osod un hysbysiaeth oddiwrth y 'f;ywysog IHlí} law yn awr gcr bron y Ty, ond n:ai da f\dd,;i Isuidd^ ef i foddhau y Bonheddig Anrhydeddus. ac mewn ydig ddiwrnodau yr oedd efe yn gobeithio ygaÍIa¡if. bed poen y gwr bonheddig ac ereill i ymhoii ynghylch hyn. Am aehosion Ewrop, er nad oedd y cwbl wedi derfynu, ond yr oedd yr hyn oil a derfynwyd y"n gy'< ncdot a chydsyniad holl alluoedd L, wi-op yr oedd ddweli wedi ei scfydlu ar sylfacn ag oedd pawbyn ymroddi i'w gynnal: vc am yr hyn a berthynai i Pl-N ain Fawr, yr oeddynt wedi eu scfydlu er cyflawnfodd, lonrwydd iddo ef, ac yr,oedd yn hydern y byddai idd- ynt gael en cymmcradwyo gan y Ty pan ddygid y pw^ ger eu bronan. Wedi i Ganghellawr y Trysorlys gynnyg ar fQli1 Ty fyned yn eisteddfod ar gyfreithiau yr yd, [ Dywedodd Syr G. Heathcotte pi fod ef yn hol^ wrthwyneb i'rysgrit; efe a annogodd y nacistriaid t^, i fod yn gynihedi-ol, a go en hardretliau, feyy unig ffordd i eti ifeot,, Yr oedd Mr. St. Paul yn eredu fod yi- lioll annogact11 a roddwyd i'r ysgiif.hon viiw.UaLnpdiS av anwy bodaet^ a rhagfarn. Efe a dystiodd yn egniot yn erbyn y brySJ f wnawd i ddwyn yr ysgrif hon ymlaen yn ei lii)ll roi, deithiau. Areithiodd Mr. H. Vvse dros yr ysgrif, o hönvyM fod-yn credu y byddai i'W heffeithiau dueddu 'yti iloo duol i leihau pris yr yd. Yr oedd y Milwriad Ellison a Syr W. WrWynnc ,ystyilied 80s. y grynog yn rhy nchel, no Yti -Olvgtt 76s. yn ddigon uehel i fod yn bris diogelol i bercbefl*#' ion tiroedd. Syhvodd y Cadfridog Gascoigne gyda chryn lyinder, ar y rhesymau a ddefnyddiwyd dros yr ysgrif, a c!'? nygodd ar fod i'r Ty fyned yn eisteddfod ami y dy^ Llun wedi gwyliau'r Pasg. Pa fodd bynag, ar ymr»p' !ad y Ty ymddangosodd fod 16 dros fyned yn eisteda'I !iud?awF,yHf?y?agoedd yn erbyn hynny. Wed: my?d yn eisteddfod cynnygodd Mr. Robins^ i»if<fa%lvgjwagJB gael ci lenwi a'r geii-iati pedwar Kg3"! swllt^aisefynnygodd y Cadfridog Gascoignc ar fod i )7"Js.;u:dlOddi yn yr ysgrif fei pris (Iio",eloll, in ji, 80s. yr hyn a gefnogwyd gan Mr. Baring, Marry at, PC Atkins, ac a wrthwynebwyd gan Gangliellawi- y 'frr; sorlys ac Arglwydd Castlereagli, ac mresydJ olaf yn gadarn dros ypris a gynnygwyd gyntirfj.^J^ ranodd y Ty; dros 80s. 208; yn erbyn hynny arVtty? ?6s. 77; gwahaniaeth, 131. W edi cryn ddadlu cyttnnwyd i dderbyn myncgi^.J'^ [ eisteddfod dydd Mercher. Ilatr)-th, 7.-Ti-efliwyd' ciste(ir(ifod,i?r Bcimct, i chwilio allati alisa wd( i cai*cb?ti,itti zitili(loip; yr oedd cal'har y Uysbenadnr dan reoiaetb Arg!?? i Eilenborongh, a chy?og y geohvi (ceidwad) yn 1?' oedd 23,000! yroeddtk wedi?KiMfn?ynddo r2?' ddynion, etto yr oedd ?60 yn fy?ych yh'caei en ca? i?o vbO; carchar y Ltyngea; 6(Sd<t ttah teota?t??? ftHt?r y Llys Cyfli-edin  ddo 769 o ddynion, 0 nad oed? wedt?t???ia9?f'i 200, cyflog y geol%?r oedd S(??Lty Marsha!ac? ? dan reolaeth Syr James BtatM]? y gynog of??" Mewn dau o honynt nid oedd dim yncaeletg?? j,  tuag at fwyd a than?ydd, Uae tinddyk") Chynnorthwywr Meddygol. J;I»f ?'?/<?, 8.—Cynwynwyd deisyuada? o amryW ? than i'r Ty yn erbyn yr ^d-ysgrif.. Ar y (ynnntir 11: i Tjllegiad yr yd-ysgrif gae, dde-rbyn Y fV"'f..}t\'y.d O ,-d Syr Gilbert i fod ef yp jWd^li^nnu jlawcr o dir, ei fod yn stY $c y mesuraiiTij^niiyjjid yn awr yn dra gorthryn'?? am hyn?'cynn?gat?arfodi'rMynegiadgaet ei <!? chwech^ i ill'dyw. joyf j D?edof?Syr ?mcs Graham ei fbd w?d! ??t! y i fallw Iviitkvy r 'y ddacar, Ali fod l? fc^ byddai'r corph mawr 0 honynt yn fodloø pris i,6g?Myii Re fíil A..âellibaÄglwydd Nngentodn cynMy??tM?'?'? bert Heathcotte, a thybiai Mr, Forbes ? 000:p nche! —Wedi hy?ay gw?h?dwyd y cyBayg?"? ? erbyn .?o. dt.' Beiwyd mewn modd gerwin gan Mr. Ba"?"????' brys anweddaidd a wnaed i ddwyn yr ysgr? "? ? T,. Yr oedd amryw o'r aeiodau wedi tysl?? t?' rdu'rysgri? i dd4ngp? nad. oeddynt yn ?"? bygy tw oddi allan i'r TJ, ond ni byddai iddo f Dfo4.1;1, .'01: I aeddigi<m lU y Ty? i'r fath raddau a pheidif ?.?