Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

- - - - - .I Par-had o Newyddiou…

[No title]

'"".:' , ,f),-.... , , Bonaparte…

[No title]

News
Cite
Share

SADWEN, 11. ,i, ,SA'DwttN, 11. Parwyd Hawer o gyffro yn y ddinas ddoe gan y newydd ynghylch goresgyniad Ffraingc gan Bonaparte. Y mae ein haflwyddiant yn Orleans Newvdd, a'r yd-ysgrif mewn ymddangosiad wedi myned yn angof, a'r cwbl wedi cacj ei lyngtu i fynu gan yr amgylchiad uchod. Yin ddengys nad oedd y Llywodraeth Ii frengig yn liol I al ain liai-od yngwynpb ;terfysg yn y parth hynny o'r wlad, gan ei bo(I y i i dra imtnwl a diwyd ^vrth ^^1- meryd pob math o ohebiaeth i fyniji rhwng dyn- ion a feriiid eu bod yn aiift'yddloii i'r lly wodraeth. Ac or tu Srall yr oedd Bonaparte yn dra gofalus ar y pen hwneI nad oedd nebyh cael tirio yn, nac ymadael o Elba, heb eu holi yn dra nl nw L o fewn i'r m-is- neulr dda-u diweddaf rhyddhawyd ychwaneg na chanmil o ddvnion arfog, y rhai a berthyiient i wahanol wledydd, o wasanaeth Ffraingc, yr oedd llawer o honyut yn perthyn i, Poland, ac y mae ymlyniad 1fyddlorla diysgog y rhai hyn wrth Bonaperte yn dra hysbys i bawb ac y mae yn sylwadyi y fod dydoliadau o'r dynion hyn wedi cael eugweled mewn amryw barthau o'r wlad yn cychwyntua pharthau deheuol Ffraingc, a Thaleitluiu'r Eidal. Yn ofer y ceisiodd y Maes-lywydd Davoust, yr hwn a gyflawnodd y fath erchyll bethau yn Hamburgh, ddyfod i barch yn llys Brenin Ffraingc; efe a adawodd ei dref- tadaeth ryw bryd yn y mis lonawr diweddaf, ac yr oeddid yn dywedydi fod wedi cilio i'r Ei- dal er rowy". cael gwell iechyd. Ac y mae yn both tra hynod fod y corph milwraidd Ffrengig, ag oedd nesaf at y lie y tiriodd Bonaparte yn Ffraingc dan lywyddiaeth y Cadfr. Massena, yr hwn yw'r unig Gadfridog Ffrengig, ond Davoust, ag syddallan o barch gan (I eu I u'-r,Bo it r.bori laid., a phan ystyriom fedrusrwydd milwraidd y ddau Gadfridog byn, ynghyd a'n hanwybodaeth 0 fvundau Murat, hen gyfaill Bonaparte, nis all- la nahrynu yn achos cyflwr un 0 barthau itec,o-af Ewrop. Djwenydd gennym fynegu i'r nos neithiwyr fyned heibio heb derfysg yn y ddinas, oddieithr ymosodiad gwanaidd ar dy Mr. Charles Forbes, yr aelod o'r Seneddr dros Beverley; ymgynnull- odd ynghylch t,ri chant ger bron ei dyer,. ond cyn iddynt orphen dinystrio ffenestri y pnrlwr daeth ygwyr meirch i'r fan, a gwasgarwyd hwy y ?w y r? meirc h i"r fait, a i ri o? yn ddioed; Yr ydym yn deall fod tri 0 konynt wedi eú, cymmeryd yn gatcharorioo. ym- ddengys fod y lliaws wedi ymosod ar y ty hwn trwy gamsynied, o herwydd yr ydvin yn cael enw Mr. Forbes ym mysg y rhai ag oeddynt yn WithwyVieb ir yd-ysgrif. Yr oeddy marchluoedd yn finteioedd bychain yn myned ar hydyr heol- ydd trwy'r nos; ac y maent wedi ymwasgaru ar hyd y ddinas yn y fath fodd nas dichon terfysg fod nemawr o funudau mewn un lie cyn y byddo rhair lQ[}ynt barod i fod yno.> rhai o honynt barod i fod yno. Daeth Mr. Fisher, Cenhadwr y Brenin o Paris i'r Swyddfa Dramor bore ddoe, a chemiadiaethau oddiwrth Arglwydd Somerset, ac yn ganlynol i hyn aeth y Cenhadwr Ffrengig i'r Swyddfa Dra- mor, achynnaliodd gyfrinach hir ag Arglwydd Castlereagli. Cyflwynwyd deisyfiad trigolion Westminster i'r Ty Cyffredin neithiwyr gan Syr Francis Bur- dett, yr oedd wedi ei arwyddo gan 41,473;—a chyflwynwyd un arall o Lerpwl gan y Cadfridog Gascoigue, yn cynnwys 289 o grvyyii roemrwn (patchmuni), yn mesur 511 50 o bwysi, ac, wedi ei 6 0 o ddy nion. Cwympodd y Trysorfeydd Ffrengig 1fr ddir-, I ( L

SMEDD YMERODROL. !I