Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

- - - - - .I Par-had o Newyddiou…

[No title]

'"".:' , ,f),-.... , , Bonaparte…

News
Cite
Share

,f), Bonaparte ivoch Itrio ya I'lVaingc; Ei,gyhoeddi.yn Fi idtor-, GYFARFOD AN 4RFEROL Y DDAU SENEDD- DY YN VR ACHOS. Y mae Ffraingc etto yn agored i derfysg a gwrthryfel. Cyhoeddir y newydd pwysig hwn mewn modd sicyddol ymhapurau Paris, y rhai ydym itewydd ddoi,byii. i'r 8fed o'r mis Insn.—■ Pigion o'r Moniteur am y 7fed a ganlyn.— Paris^Maierth 6. I CYHOEDDIAD I AÚV'R SENEDDWY\NCIIIYD. Ar yr 31ain o Ragfyr diweddaf, nyni it ohir- iasom eisteddfod y Seneddrhyd y lafo Fai nesaf, ac yn y cyfamser ymroddasom i barottoi'r tes- tunau y rhai oeddynt i fod dan ystyrifieth. Yr oeddcychwyniad y Gymmanfa yn Vienna yn ein tueddu i obeithio an-f sofydiiad heddwchparhaus a chyffredin; ac ni a ddiorydasomein hunaini bob llafur a ellai ddiogelq esmwythder a ded- wyddwch ein pobl. Y mii&r '■ esmzetythder'-h-Kn zoedi ci <ijlonyddu. Dichyn y ded wyddweh hwn toedi ei, (  fl o? IN ddit. gael ei golli trwy ddrygion a bradwiiaeth; eithr bydd i hyfedrusrwydd a challineb V mesufa'u ag ydym yn drefnu i atfal eu my n liul ymlaen. Gan fod yn llawn ymddiried y,selac vmroddiad y ddwy ystafell, y r ydym yn brysiQ t'w galw ynghyd attom. Os yw gelynion y wlad -wedi sylfaenu eu go- bait h ar ymraniadau, y rhai. a geisuisant i'w meithrin, bydd i'w amddilfyn wyr cyfreithlon; ddinystrio'r gobititli beius hwn, trwy undeban- horradwy. Q herwydd y rhesymau hyn, yrydym, trwy, gyfarwyddid ein Cynghoriaid, yn ordeinio fel y canlyn:-I. Fod i'r Pendefigion a Chynddrych- iolwyry bobl i ymgynnnll me^ri modd anarferol yn eu cyfarfodfa arferol.—-2. Fod i'r Pendefig- ion a'r Cyuddrychiolwyr ag ydynt heb fod yn Paris, i frysio yno cyn gynted ag y gwnelir h wy yn hysbys o'r Cyhoeddiad hwn.—3. Fod i'r cy- hoeddiad hwn gael ei argraphu yn y Bulletin des Lois, ei ddanfon at holl Swyddogion gwladol y deyrnas, a'i gyhoeddi a'i osod mewn lleoedd cyhoedd yn Paris, a pha le bynnag y byddo achos. —4. Gorchynimynir t'n Canghellawr a'n Gwei- nidogion i gyflawni'r eirchion hyn. Gyrwyd allan o Frehhinllys y Thuilleries, Mawrth Cfed, 1815, ac o'h Teyrnasiad yr 20fed. (Arwyddwyd) Louis. o et 4 L ouis Vill. Cynhwysir Ordinhadj o .^jsddo Louis Till, wedi ei arwyddo jjle. yr on modd,ac ar yr un dydd a'r,. (^ofeifcliadi'iW^hod, ymhapurau Paris; yn yr hlvn yjriairSv^ddir fod diogelwch y wlad mewn p^ryfgl^ iakhyhodddir Napoleon Bo- naparte yn fr%d&T <i'gwitlifyfelwr, am oresgyn o hono diriogatlh y Var yn Ffraingc trwy j^tn arfau a gelwir ar yr holl swyddogion mWVn«$& a gwladol i fyned i'w ddal a'i ddwyn.'Wf Cynghor Milwraidd yn ddioed, full ddedfrydu i'r gospedigaeth a y 1- 1 ?, gyfraith. Gosodir yr un gospedjgSfQfh ar bob q q t .I i ,t r b6b. swyddog mil wraiela, gwladol o bob graddau, y rhai a ddaethant gyda, neu a ganiynasanry dy- wededig Boiiap-arteyitei oresgyiiitd o diriogaeth Ffraingc, oddi eithr iddynt ymostwng i awdur- dodau'r Llywodraeth o fewn i wyth diwrnod o'r amser y gyrwydallan yr ordinhad. Darostyngir pob swyddog a phob dyn anghyoedd a gynnorth- wyo Bonaparte mewn modd uniongyrch neu ryw fodd amgen, trwy ddweud geiriau neu gyhoeddi llyfrau o'i du, i gospedigaeth fel cydfwriadwyr a chynnorthwywyr yn y gwrthryfel, a'r cynnyg t ddadymchwelyd y ltywodraeth a chynhyrfu rhyfel cartrefol; a gosodir y sawl na chynnorth- wyant yn narostyngiad y gwrthryfei yu agored i gospedigaeth. Paris, Mazcrth 6.—Barnwyd yn angenrheidiol i ffurfio corph milwraidd rhwng Lyons a Cham- bery, 6 herwydd amgylchiadau'r Eidal a'rysgog- iadaii a ymddangosant yno; y mae amryw ga- trodau wedi derbyn gorcliymmyn i gychwyn tua'r He pennodol.—Gazette dc France. Cycbwynçdd Monsieur (brawd Louis XVIII.) am bump o'r gloch y bore hwn, tua Lyons. A dywedir y bydd y Dugiaid Berry ac Orleans daro allan bove foru, y naill tua Besancon a'r llall tua Lyons. Prague, Chxi'cf. 24.—Cyhoedd wyd llythyr yn ein Llys-argraph rii,* yr hwn a ddengys fodyr Ymerodres Maria Louisa yn ymwrlhod y" ei henw ei hun ac eiddo ei mab, it Dugiaethau Parma, Placentia, a Guastalia; a'i bod hofy d yn ymwrtliod &'j, enw Ymerodres can gymmeryd yr enw Arch-Dduges Aw§tria, a bydd i'w mab gym- meryd yr enw Arch-Ddug Austria. ,i, Hysbysir mewn erthygl dan y peri Vienna, fod terfysg o bwys mawr wedi cødJ<'yu'oháIelthau'r Eidal rhwng Vicenza a'r ^yrol, y rhfii a ber- thynent gynt i Venetia ond yn awr i Awstria., ^•jVlyneg^ineW'n.llythyrsbu anghyoedd mai Fre- jus yw "r I igngb'orth yii yr hwn y tiriodd Bona- ptirte yn Ffraingc,, ynghyd a 1,800 o'i osgordd- ion; fod Massena wedi uno ag ef ynghyd a Murat, a bod yr holl Eidal dan arfau. Dywedid y bore hwn yn y Cyfnewidfa fod Bonaparte wedt diangc o ynys Elba, a thirio gyda 1,600 o wyr yn nhueddau deheuol Ffraingc,! lie y derchafodd eihen fanner Ymerodrol, ac y gyrrodd allan gyhoeddiad, a bod lluoedd o'i bleidwyr yn y wlad honno wedi ymuno ag ef.- I Parodd hyn, ynghyd a'r son a ddygwyd trosodd o Ffraingc, fod,Madison M'edi gwrthod cadarn- hau'r cyttundeb heddweh, t'r trysorfeydd ost- wng yu eu prisoedd, yn llawn. un y cant. Pryn- wyd llawer o fyglys y bore hwn. HYSBYSIAETH SWYDDOL YNGHYLCH GOR- E8GYNIAD FFRAINGC GAN BONAPARTE. Derbyn wyd cenadiaethau oddiwrth Arglwydd Fitzroy Somerset, y rhai a amserwyd y 6fed a'r 7fed o'r mis hwn, y rhai a hysbysant fod Bona- parte wedi- tirio yn Ffraingc gydag ynghylch milco.wyr'rhwng'F'rejus ac Antibes, ar y 3ydd .Mil,Q.iv y r?th w,ii ocu'r 4ydd; ac, megrs y mynega'r papurau Ffrengig, fod Brenm Ffraingc ttcdi gyrru alliin gyhoeddiad -yn yi- Iiwti y gelwir Bonaparte yn fradwr, gan ntw ar bawb ymroddi i'w ddala, neu ei wrthwynbu. Danfonwyd Macdonald a St. Cyr a lluoedd i'w wrthwynebu; ac yr oedd lla- wer o luoedd. yn ymgynnull yn Lyons i'r un diben. Yr oedd tawelwch peiiiaith yn teyrnasu yn Paris. Cynnwysir hancs yfymosodlad afltfyddiannus ar Orrens Newydd yn Llysargraff neithiwyr, swm yr, hysbysiaeth hwn a welir-mewii pa rtli ,parth arall o'ii ptpur. Y mae Arglwydd Cochrane wedi diangc o garchar y Llysbennadur, ac nis gellir gwybod pa fodd y medrodd fyned o'r carehar, nac i ba le yr aeth, na pha beth allasai fod ei ddiben wrth ddi- angc, gan y buasai efe yn rhydd yn ol y gyfraith ar y Cyntaf o Fehefin nesaf. ar y cyntaf o l,'ehefiii iiesaf.

[No title]

SMEDD YMERODROL. !I