Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

- - - - - .I Par-had o Newyddiou…

[No title]

News
Cite
Share

? L ¡ ■ •' r/, IAU, Gofidus gennym fynegu fod ymddygiadau terfysglyd y lliaws yti caeH eu dwyn ymlaen neithivyyr gyda chymmaint (^gni ac erioed, er fod y tywydd yn lied afrywiog. Yr ymosodiad cyntafa wnawdo-eddar dy Arg. CastkTeagh, oud ni thorwyd un pedroryri o wydr yma,-o herwyd(i. fod dyfodiad buan y miiwyr wedi peri i'r dorf derfysglyd farnu mai cállilleb fyddai cilio oddi yno. Wedi hynny aeth y lliaws, y rhai oeddyntamr yw gannoedd o ddyn- ion tua Hanoyer Square, lie yr annerchasant Ifertestri Arg. Harewood o'r newydd, oddi yno gyrwyd hwy gan y march-luoedd, ac yr oedd- ynt mefrn ymddangosiad yn cael eu tywys gan lats tywySydd, yr hwn a glywyd yn eglur" yn rhoddi allan ei orcliymynicn, ac aethant i hfol Rhydychen, ac wrth fyned heibio i le Stratford, tomsant rai ffenestri yn y tai llliif. 18, a 19 ond am na chefnogwyd y cynnyg hwn gany corft' mwyaf, tro isant oddi am?ylch a di!ynasaht y Hei!i i bedronglyn Grosvenor, He yr arosasant ychydig i vmholi pa un a oedd neb dynion atgas yn eu golwg yn byw yno, ac am na chafwyd yr un o'r fath, cynnygwyd ar fod i bob un ymarfogi a. throsoihaiarn trwy dynuu i lawi, y cledr-gae- au (railings) haiarn ag oeddynt o flaerv y tai, yr hyn a. gefnogwyd ac a gyflawnwyd yn ddioed. Wedi ymbarotoi yu y modd hyn aethant rhag- ddynt, gan bigo i fynu pob car: eg a phethau I tafladwyereill a gawsent gyda'r di wydr wydd mwyaf. Dealhryd yn awr mai ty Mr. Ponsonby yn Heol Curson oedd y canol-bwynt, a'r Hoj ym- gy?oai:? ?c ?v?di cyrhaedd o honynt y He, Lynte?ed?yd yn ffyrnig ar y?'enestna'rcledr- IgÚ'eärl ;ty}'d yr olaf yn ebrwydd o'u lie, ac me«'n yt-i^'d'g funudau torwy(L fTGnestn y j)alw" ?,n-g?addryll,? a chlywyd lief gynrpdi(? 'Ayt y dr.ws yn agored, a dinystriweh'y dodrpf"?' ??"'yd certigm?wrion yn erbyny drws, ac yn ebrwydd yr oedd rhan o hono wedi torri. Yr oedd id wedi rhagweled y rhuthr hwn i ryw raddau, ac wedi gahv pedwar o filwyr i'r ty i ddiogelu'r teulu y rhai oeddynt gartref oil ond Mr. Ponsonby ei hun, yr hwn oedd yn y Seneddr. Aeth y boneddigesau allan trwy ddrws cefn mewn braw, eithr arosodd Mr. Ponsonby y ieuangaf yn y ty gydà'r miiwyr a'r gweisioh, ac er ei fod ef yn agored i i* personol ni chaniataodd efe i'r miiwyr saethu a' 1'1 y dorf, ond pan farnwyd fod bywydau'r mihvyr mewIlperyg, a'r Uiaws ymron dyfod i mcwn, ?ac yn?dadjicu buddugoHaethu, gan wacddu ?"?n airr Am y dodrefn," a bod y miiwyr yn dy wedyd na cliilient hwy rhag amddilfyn yr hyn a ymddinedwyd iddynt-, aeth Mr. Ponsonby o'r neilldu a saethodd y miiwyr yngltyd allan trwy'r af y dyrfa. Canlynwyd hyn gan ddistawrwydd disymmwth oddi allan, ond llef- --cl dl I' odd rhai allan yn ebrwydd, Yn awr fechgyn, ein tro ninnau ) dy w, ll\Vythweh eich drylliau' Oddi wrth hyn yr oeddid yn casglu fod gan rai o honyHtarfautAn, pa fodd bynnag daeth y marchluoedd ynebrwydd i'r lie. a rhwystrwyd hwv i'w defuyddiOj a chlywyd Ilais yr hwn a dybidoeddyn blacoori yngatw arnynt i gitio yn ol, yr hyn a wnaethant yn ddiattreg ymhob ffordd. Yr oedd son yn ymdaemi fod dau ddyn wedi cael cu 11 add yn ganlynol i'r saethu o dy Mr. Ponsonby, ond nid ydym wedl caei allan fod gwiiionedd yn hynny- Gwrthddrych yr ymorfa^n^af oedd ty Syr Joseph Banks ym Soho, yr hwn fel yr ydym yn dealla gymrnerwyd ynlle ty arall; ac yma yr oedd golygfa ddychrynllyd o derfysg. Yr oed^ yp bwyta eu cwy- fiflS (supper) ar y pryd, a da oedd ganddynt gael cy tie i.gilio o'"Lperygltr\\cy'r drws cefn. Agorwyd drws yr hcol yn lied fuan, a medd- ianwyd y neuadd gan y lliaws-tafiwyd blwch, yr hwn a gyniuvysai lawer 6 bapurau gwerth- fawr, allan i'r'heol, gan ei fwrw oddi amgylch, a dinystriwyd y rhan fwyaf o'r papurau. Gosod wyd y dodrefn yny neuadd ar y tan, i'r diben fel y tybtr i osod y fy ar dàn; torwyd y ffenestri o waelod hyd ip y ty; eithr daeth ycliyd-ii, farchltioedd ilr, "Ile-, a rhagllaenwyd drygau ychwanego!. Uliloche^wyd y lluoedd yn y netiidd^ a ;chymra«tw)id dart ddyn ytt. garfctiarorion. Ac yn -oldf cychwynodd y dorf hyn tua phartbau Dvvyreiniol y ddinas. ynghylch dog o'r gloch ymgytinullodd lliaws o ftafcn chwaraed^ Drury, drylliasant ffenestri un neu ddwy o swyddfeydd papurau newydd- ion, a chychwynasant gan floeddio huna tua ion, a c',) y chu' Y I.;iHeolns-Iun-fietds.\Yrth.fYoed trvry Heot Serle drylliasant ffenestri agos bob ty, gan fwrw >cerrig i'r anr oedd dan y ddaear, lle'r oedd y g^isanaethwyr yn eistedd, ond y prif wrthddrycJVYir eu golwg oedd ty'r Cyfrcithwr Best, drylliasant bob ffenestr yn y ty a thyn- nasant i lawr y cledrgaeau; saethwyd ergyd attynt o un o'r ffenestri uchaf, ac yn ebrwydd wedi hynny ymwasgarasant; a daeth mintai o wyr ceffylau i'r fan wedi hynny, y rhaia..aeth.. ant yn ol ac: ymlaen ar y caeau. Yr ydym yn deall nad yw'r son am ddinystr ■ty Arg. Darnley yn Kent, yn wirionedd. GyrXfyd allangyhoeddiad heddyw gan y Tyw- ysog Rhaglaw yn enw ei Fawrhydi, i alw ar ddinasyddion Llundain i gynnortliwyo yn naros- tyngiad y terfysg yno a chynnyg cant punt o wobr am dd a'tgiiddio'r pri f derfysgwyr yn y fath fodd ag y gellir eu dwyn i gorpedipetli am eu ■ hymddygiad. • •• i .<W \IX It

'"".:' , ,f),-.... , , Bonaparte…

[No title]

SMEDD YMERODROL. !I