Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

- - - - - .I Par-had o Newyddiou…

News
Cite
Share

I Par-had o Newyddiou Uumtain, t}c.. I Yr ydym wedi derbya papurau Brussels a Puds Fr 5ed a'r 6fed o'r mis hwn, oud nid ydynt 1 yn .cynuwys un hysbysiaeth o bwys. Y mae. cermddon ynghylch miyned o holl Daleithau Bel- gium i aunerch y Ty wysog Goruchaf ar ei dder- chaliad i orsedd yr holi Netherlands Cy f uti-ol. Hysbysir mewn llythyrau anghyoeddd o'r Americ fod y Cadfi-idog Jackson wedi gosod ei luoedd mewn amgloddiau cedyrn cyn.y irwydr a-gymmerodd le yn Ionawr ynghymmydogaeth Orleans Newydd, ac na's gallesid ymosod" arno fceb anhawsder mawr. Y ir.ae'r wlad yn hollol ymddifad' o luniaeth, heb na brvn na llwyn i ddiogefu ein lluoedd rhag titi dinystriol y gel- ynion. Yr ydym yn deall fod y lluoedd llry- tanaidd wedi llwyr roddi heibio'r bwriad o gymmeryd -Orleans Newydd yn gaiilyiiot -i'r tVwydr annedwydd ddiweddar. Dywedir fod ¡ hydditt y gelynion yn llawn 14,000 o wyr cyn y frwydr, a bod cytoerthtadau yu dyfod atti yii feunyddiol. Blin gennyjn fod terfy fg wedi yrhadnewyddu i*eithwyr yu y ddinas; mewn ychwaneg nag un lie fe'i canlynwvd gan amgylehiadau angheuol. Cry bwyllasoH) eisoes fod heolydd a phed ronglau. (squares) partftau.GorliewHioi y ddinas yn ljawn 0 ddynion- ddoe, y rhai a ddouent allant i edrych try dinysti ^gyriaWiiaM^ y nos O'r blaen, a, bod llawer o filwyr wedi eu gosod mewn amryw bar- thau o'r dref i luddias ychwanego ddrwg. Cyn gynnared ag un o'r -gl°t'h ddoe, cymmerwyd meddiant o'r mynedfeydd i Dy'r Pendefigion ac eiddo'r Cytfredin gan gorph lied gadarn o hedd- geidweid. Cauwyd ydrysau o du Neuadd West- minster a'r unig ddyfodfaa adawyd yn agored oedd honno ar ochor Ty'r Argiwyddi. Yr oedd pob dyn a chwetinychai fyned i mewn yn cael ei holi yn fanwl, ac ni oddeiidi neb ond yr Aelodau a'r sawl ag oedd a. negesau ganddynt fyned i mewn, ac nid llawer o bobl oedd wedi ymgyn- Jlull. o'r tu allan nes oedd yn hwyr; a'r pryd hynny nid oedd ychwaneg tia 50 o wyr ar yr un mnser, a'r rhan amlaf o honynt yn fechgyn, ac yr oedd gan dri tieu bedwar o, honynt oleuadau y J'haia ddalient i fynu ar gyfer wynebau'r bon- eddigion fel yr oeddynt yn myned i mewn, i'r diben, fel y tybir, i wybod pwy oeddynt. Ac rid oedd yr arwydd lleiaf am duedd terfysglyd lies oedd Ty'r Cyffredin wedi gohirio, a'r Aelodau wedi myned i'w preswv lfeydd ond wedi hynny aeth llu mawr o bobl ilawr ar liyd heolan St. Martin, gan grochflloeldio yn erbyn yr yd-ys- grif, a bwgwth dinystr i'r sawl a'i ceftiogai.- CvJinyddodd y dyi:fa,fel yr oeddvnt yn neshau lt,:O);r 9,ylfredin, lie dysgodd y terfysgwyr, er o::(.')ion.)edigedl iddynt fod gohiriad wedi cÿr He; ac o hcrwydd iddynt gaet ei siohjf l'nyguldisgwyiiad i gyfarfod a. neb o'r Ael- odau afgas yn eu golwg, dechreuasant ymosod ar y lfenestri hyniiy yn Nby'r Cyfiredin ag ydynt yn wyneb.u ar eg 1 ivys St. Margaret, a clierrig, ac am fodyr heddgeidweiftyn aimlluog i'w rhwys- tro, dahfonwyd ceVuiad at y March-osgorddion i geisio cynnorthwy'r mHwyr. Pan ddaeth mintai o farchluoedd i*v-lt-e, citiodd y lliaws gydabrys i fonwent egltv. y s St- Margaret, lie y difyrasant eu liuuaiu wrth hwttiany miiwyr a melldithio gyda chrocb-leisiau yr ydysgrtf a'. hawdwyr; ond ni chynnygasant wneutliur ychwaneg a ddrwg yn y tIe h WII; a chyn lleg o'r gioch y r oeddynt agos oil wedi myned oddi yno. Ynghylch yr un aimer ymgynnullodd lliaws i bedronglyn St. lago, ac ymosodasant ddwy waith ar <if ArgU Castlereagh, eithr gwas- garwyd hwy gan y marchluoedd, y rhai a'u gwiliasant ac alti canlynasant ytt eu holl symud- a gosodwyd cryn lawer o wyr meirch a miIwyr traedger bron y Ty, a rhes o arfogion traed yn y neuadd, lie yr oeddynt yn aros am bn or gloch y bore hwn. VVedi hynny ymosod- wyd drachefn ar dy Mr. Robinson, yn hen Iteol Burlington, yr hwn a ddinystrirwyd i raddau pell nos Lun. Ac o herwydd fod y milwJr yn tybied I J'od y gwaith o ddiuystrio wedi ei bertfeithio yno, ¡ ciliasant oddiyno yn '-yr hwyr, ac o herwydd Tiyntiy ymgynnutlodd y itiaws drachefn, ac yr oeddynt wedi cynnull crynlawe-r o asglod i'r ty, gydà'r diben, fel y tybir, i'w osod ar din, eithr •gwasgarwyd htvy rfraChefa a thrachefn gan y miiwyr. Yrighy Ich yr amser hwn lladdwyd dyn a dynes-, a chlwyfwyd tii dyu ereill- Saethwyd y gwr'a t-,Ld(]%i- yd yn ei ben,, fel y bu farw yn y fan; mab i Mr. Henry Dod, o Heol y Seneddr ydoedd, yr hwn a aethai allan i edrych ar y dorf, ac yniddengys uad oedd y wraig, a Iaddwyd trwy gael ei saethi trwy^ ci plven yn gw neuthur dim ond edrych ar yr lrynoedd yn: myu«d ymlaen. Nid y miiwyr ond swyddogVon y ddinas y rhai oedd- ynt. yn nh-y^ Mr.- Robinson oedd yn saethu ar y dorf. Y mae miiftai i> farchluoedd yn awr yn Heol Bwlingtom Yr oedtl y lliaws a ymgyntitillasant ddoe yn Westminster, i'r diben i gyttuno ar ddeisyfiad i'r Seneddr yn erbyn yr yd-ysgrif, wedi tynnu cer- byd Syr Francis Burdett tuag adref, ac fel arfierol galwent ar bawb a gwrddent, pa un ai ar draed, ar gcffvl, neu mewn cetbyd, i dynnu eu hettiau, ac ymhlith ereill daeth gwr bonheddig ar geffyi Vlwyd egniol heibio,a gwas yn eiganlyn, yr hwn yn lIe tynnu ei het, a gynnygodd daro un o'r dorf; ymlicliwyd ef yr. ddioed, a dywedodd Thyw un yn y dyrfa mai Arglwydd Dai nley yd- oedd, ac ar hyunybrysiood y llaws llidiog tua thyei Arglwyddiaeth, ac aduewyddasant yr ym- o J G oSodiad a ddechreuwyd y nos o'r blaen. Gyr- J'odd mintai o farchluoedd i'r Hf, a chiliodd y lliaws, oud nid alian o'r pedronglyn fel o'r blaen, ond dros y cled reni (rails) Lie cauedig wrth y ty, lie yr aduewyddasant ea hymosodiad trwy 4afia cerrig at y ty ac at y miiwyr, gan ystyried .ailn cerrig at y tyac at y ml wYFf{l;an en hunain yn ddigon diogel rhag ea cledklyfau. Ymarfogodd ereill a. chwlbi-eni y rhai a.dortaant ddtwrth y lhvy ni o gylch y tNr. yr ydym yn clywed fod Llys Iarll Darnley yn Reut hefyd vedi cael ei ddinystrio trwy ddamwain.. Ymosodwyd yn ffyrnig ar dY' Gwir Anrhyd- eddus Charles York yn Heol Bfuton, gan dorri'r ffeuestri yn ddryliiau. Gwnawd yn yr un modd jj -a thy Mr. B. BatliUft, yn Tleol Matigrield, a-el Arglwydd Kiiig, ac Arglwydd Lacelles, ac eiddoj amryw Aelododau ereill o'r Seneddr, ag ydynt bleidiol i'r yd-ysgrif. Yr oedd miiwyr traed a gwyr meirch trwy'r dydd ddoe yn dyfod i'r ddinas, ac am bedwar o'r glochyn y prydnawn daeth deuddQgiiiaauguel o Woolwich gyda brys o'r mwyaf, ^{"gosodwyd hwy o'r tu ol i Dy Carlton, lie y rnaeiict--ii barod i'w gosod ar waith yn ddioed, os bydd amgylch- iadau yn goj^yn gwaith mor erchyll.

[No title]

'"".:' , ,f),-.... , , Bonaparte…

[No title]

SMEDD YMERODROL. !I