Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Newyddion Lhmdain, fyc.

-,-'i- • .; - MERCHER, 8.…

News
Cite
Share

i • MERCHER, 8. AFLWYDDIANT YR YMOSODIAD AR OR- LEANS NEWYDD. Derbynwy?<?""??t?au yn .swyddfa Arg. Bathursty?'C??"?o f6''Mex!co, y rhai a ddyj>wyd trospdd gan y cadlong Pinntagenet, a chyhtfeddwyd yr haues caulynol yn lied eb- ha es. catit),ii,ol yii lied eb- I HYSBYSIAKTH SWYDDOL. Swyddfa'r Rhyfel, Maiorth 8, 19) 5. Daeth y Canwriad "Wyly hyd yma y bore hwn a chennadiaethau oddi wrth y Cadfridog Lambert, yn darluuio'r ymosodiadau ar y gel- ynion yughymmydogaeth Orleans Newydd. Ymddeugys i'r fyddin dan reolaeth y Cadf. Keane dirio wrth barth uchaf y Bayonue, ynghymmydpgaeth Orleans Newydd, ar fore'r 23ain o Ragfyr, yn ddiwrthwynebiad. Pa fodd bynnag ymosodwyd ami yn y nos we(ii iddi dirio gan y gelynion, ac wedi hrwydr ffyrnig, gyrwyd y gelynion yn 01 o bob parth gyda chryn golled. Ar fore'r 25ain, daeth Syr E. Pakeuham i'r lie a chymmerodd reolaeth y fyddin arrio Hi hun. Ar y 27ain ar dorriad y dydd, syrnmud- odd y lluoedd ymlaeu, gan yrru blaen fyddin yi gelynion yn ol hyd o fewn chwe-eh 111illdir Pr.1 dref; pryd y canfuwyd prif fyddin y gelynion mewn sefylifa gadavii I-o'r tu oj i fron-glawdd (breast-workj yr hwn oedd ynghytch mU o latheni o liyd-yr ad,-eii ddeau yn gorphwys ar y Mississippi, a'r aswy ar allt o goed. Defnydiwyd yr amser o'r 27ai.n o Ragfyr i'r 8fed o louawr mewu gwueuthur paroitoadau i ymosod ar sefyllfa'r gelynion. Ni chy mmernd 1 yr ymosodiad a fwuedid i'w wneutiiur.ar nos v 7fed, le nes oedd ar foreu'r Sfed yn gynnar, o achos yr auhawsderau a gyfarfu dydoliad o wj r dan y Milwriad Thornton wrth groesi'r Missis- sippi, y rhai a drefnasid-i weithredu ar lan dds < heuol yr afoti-hontio. Symmudodd y dydtdia;! i'r hwu yr ymddiriedwyd y rhuthr ar sefyllfa'r gelyniofi, ar yr amser pennodo', eithr g\veiu 5 ,i hwy yn rhy glau gan y gelynion y riiai a agor- asaut diii diuystriol ariiyut o bob parth i'w cadres. Y Cadfrtdog Syr E. Pakenham, yr hwn oedd yn blaenori ar y lluoedd, a laddwyd ar goppa'r Uethr-glawdd, a. chymmerwyd J Ca(]- fridogion Gihbs a Keane ymaith wedi eu t'!vvv?fo agos ar yr un munud. Parodd hyn i'r lluoedd betruso ynghylchen mynediad yoilaer!, ac er i drefn gael et hadferu ar waith yr ol-fvddin yn dyfod ymlaen dall y Cadfridog Limbpif, i'r h xl a yr oedd rheolaeth y fyddin d ig %,i i-(i (I ynawr a bod y Milwriad Thornton wedi Hw yddoyn y gorchwyl a ymddiriedwyd iddo ef ar lan heuol yr afon, etto uid oedd y Cadfridc-; \n tybied, wrth ystyried yr anha wsderau ag oedd yn aros i fyned trwyddynt, y bliasai t,fe Y,l iawnadwy wrth beri r ymosodiad gai-I ei a' newyddu; ac am hynny ciliodd y lluoedd yn 01 i'r sefylifa a feddianasid ganddypt cyn r v-.K- osodiad. Ac yn y sefyllfa honno yr arosasant hyd brydnawn y 18fed, pryd y gosodwftl yr holt glwyfedigion, ond 80 (y rtiai a fernid yn beryglus i'w syirud) y mangnelau, a'r holl gad-drysorau o bob math ar fwrdd y llongjru, a Chiliodd y fyddin yn ol tua phen y liavone, Ue-y tiri4saut gyntaf, ac aethant i'r llongau heb eu ha^ODyddu gan y gelynion. V mae'r Cadfridog yn rhoddi'r canmoliaeth mwyaf i'r swyddogion a'r milwyr am eu hym- ddygiad yn yr ymdrech, ac yn cydnabod cvd- weithrediad calonog y Itynges. E, nivau't- Stcyddogionaladdtcyd, a ar goV. LI duyd.—Y Cadfridog Syr E. Pakenham, Llywyckl y fyddin; Canwriad Thomas Wilkinson, o'r v Rarierwr Wm. Crowe, o'r 4ydd, Ut li-gar.wriad George King, Canwriad George Henry, yr Is-ganwriad Donald Macdonald, o'r 7fed; Is-ganwriad Rowland Da vies y Rauerwr M. M'Losky, O'r 44am; rviiwr-iail Robert !>«1e a'r Canwriad Thomas Hickius ac Alexander Mcirhea l o'r. Qoaio. Y swyddogion a nodir â taglw-yfwyd YD UymdoH, .Ú  nodir ata gtw?'Fwy? d ya Hymdost %'r rhai a uodir a J yn ysgafn. Gbvjjfiryd—Cadfridog Gibbst (wedi marw), Cadfridog Keant Canwriad H. E. Sbawt, o'r 4ydd Isganwn'a J nel.my Evanst, o'r Svdd marchluoedd-, Mil. Brook(: Uehganwriad A. D. Fauncet; Canwriaid J. Wiliiamson T. Jones, J. W. Fletcher, R. Er^kinet, D. S. Crzigt; Is. ganwriaid W. H. Brooke, B. Martin, G. Riehardson \V. Squire, C. II. Farrington, Jas. Marsiullt, E. P Hop- kins, J. Snlvin, P. Poulby, G. H. Heariiei Banerwyr, Thomas lienm-eilt, a Gerrard, J. Fernandez, E. New- tout; a'r Cyfnerthydd, W. Riehai dsonf, o'r 4vdd rati od (fed catrod, Canwriaid W. E. Paget, J. J. A;i'.Iiliust; Isganwriaid M. Higginsf, a C. Luentz—viain/Miiwriad Patei-soiit; Ucliganwriad A. J. Hoss; JSéHlwriajd J. Waters, A. Geddes—43ain, Isganwriaid J. Merycke ■(colli'r glui awy), D. Camphdlt-t4ain, Canwriad H. Deobigt; Isganw riaid R. Smith, H. Beash, R. Plielan, W. jonesf, W. Macleant Banerwyr J. White, R. Hav- don, J. Donaldson—85ain, Milwriad W. Thorntonf. Is- ganwriad B. O. Uiqiihattt~,934in, Canwriad R. Ryan, Boulger, Mackenzie, ac Eh>t; Isganwriad Miicleán, Spaik, Macpbersonj, C. Gordon, a J. Ifayf; Gwirfodd iad J. Wilson^—95ain, Canwriad J. Traverset, N. TVa- verset; Isganwriad J. Reynolds, Syr J. Ribtou, J. Gos- sett, J. W. Blackhorse, R. Barkert— .^orfiivvyr Bren- hinol, Canwriad G. Elttt; Is gatiwi-jad H. Eitutt,a C. Morgan—Catrod yr India Orllewinol (West India Degt.) Canwriad Islest; Isganwriad M'Donald a >.forganf ;a'r Banerwyr Pilkingtout, a -s Frenliinol, Canwriad Moneyt, o long ei Fawrhydt y Truve, ar Canol-longvdd Wooleombe, o'r Tunant. ( Ar gull. Y Swyddogion a'r nod wrth eu hen Wan ydynt wedi en clwyfo.4ydd catrod, Is ganwriad E. Field, wedi ei glwyfQ Canwriad Jas. M'Haffic, A. Kidd Isganwriad J. Steward, A. B. Armstrong, Jas. Brady, J. Leavockt, a P. Quin—feiaiu, Canwriad Robert oiinpsonj-—44ain, Isganwriad W in. Knight—93ain Isganwriaid J. Mnmoj, J. B. Graves^—Gwirtuddiad B. Joluistone. Enwavlr Swyditogion a laddwyd, a ghr>ff,cyd, ac ytfgni nr goll, yn a cyflutcniudau cyn, <t cluetdZr frwydr ar yr. 8fed o lonawr, 1815. Ll,iddu,!Id.- -Ala ngnelm,yr Brpnliitiol, Isganwriad Aleir. Ramsay-Peirianwyr (Engineers) Erenhinol, Isganwriad Peter Wright—4vdd catrod, Canwriad Francis John- stone; Isganwriad John Sutherland—siahi, Canwriad Coili-ai) lsgatiwr i al Johii I"la k ei)e y Canwriad Charles Gray, a Charles Harril'A'r Canwr- iad Francis Colings, o gatrod gvnlafyr India Orllewinoi. Clwyfwyd.Milwriad Stavin, o'r c28aint—Ucliganwr- iad Hooper, o'r 8?ain—Isganwriad Delaney Evans, o r 3vdd marehluoeddt—MangHelwyr, Isganwriad James Christiet; B.- S. Povntert—4ydd catrod, Isganwriad Thomas Moodyt—21 a in, Isganwrjad John Leavork 43ain, Isganwxiad Edward IJ'Ar('yt (collt''r tidwy goes) —S^aitr, Canwriad James Knoxt; Isganwriaid George WelliHgst, J. Mannsett, Wm. Hiekson, Robert Cbari- tolit J. W. Bavst; B;itiet-wvi- tont J. W. Bayst; Banerwyr, Syr F, Edent (wv.di uiarw) Tbomas A. PiiaBpr (wudi marw)—94ain, Canwriad William Haleof > Isganwriad Daniel Fobest, W. J. G. Farmer. Ar gall.— 85ain, Ikgaiiwriad W. Walker; a'r Banerw George Ashton—95iun, Ucliganwriad Samuel Mitchelj, Vr holl g-?M ?a pav-??Jd ??-?t-<;?M<?M. Lladdwyd ?o—'ClwytwyJ 1M6—Ar goli 552 cwbl—2,454. Brawd i Ar?-ydd Lcn?ford a Dngcs W11ingto -ilrawti i Argl-A-ydd a Dii- es We'll'ingto loe(l(l Syr Edwar(i 1-??ulteiiiiaiii, vi, jiwti a Lbivvu *j liyuia'r ?fytn?n.