Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Newyddion Lhmdain, fyc.

News
Cite
Share

Newyddion Lhmdain, fyc. DYDD MAWRTII, MAWRTH 7. YR oedd Ymerawdr ynys Elba ar ei waith i yn myned yno gyniaf yn bwriadu adciladu I-ilys ardderchog, a pharodd i'r cynllua gael ei dyuiiu, a'r tir i gael ei fesur; eithr trodd yr adeiliad wych iiou allan yn gyiielyb i baias Bre- nin bach lihufain, o lierwydd y cynllun yw'r unig betii a wnawd. Go-odir y gwaharddiad a yrrodd efe allan yn ddiweddar i ddieithririd ddyfod i'r ynys mewii grym yn y modd mwyaf clleth, fel na chaiti un dieithr ddyfod i'r ynys heb drwydded wedi ei harwyddo ganddo ef ei hun y rbeswm a roddir dros hyn yw, fod Ym- de!thwyr wcdt myned o'f ynys yn danf?n hu"1 ion twyHodi us i bsi'purau newyddio.n o'rgy fi'inacfe airugientfurhyngddyuta?cf. 7?A'??, C''tx? H.—Y mM'rDrcumEma-' nuel ( Breuin.Sardinia) yn parhau yn atiach rro-I weloddy Pab ag ef yn ei gystudd, yr hwn sydd yn adeiladu yw ysbrydol bawb a ddyii-esant atto. i'r ydys yn o-edu fod ei Fawrhydi wedK bwr- iadu myned ar bereriudod tua'r tir santtaitld, j eitlu- oynghorwyd ef i'r gwrthivyneb gati ei fedd- ygon. Dyvredir y bydd i'r 'Jywvsog heddwc'i J :.w.J 0 ddychwelyd at y Brunin Siarl I V. a bod y Pab wedi caniattau i hynny gymmeryd lie. Nid yw Llysoedd Rhufain a'r Yspaen ar y tolerau goreu ¡t'u gilpld ar yr araser hwn. Y mae lluoedd arfog Naples yn aros yn y lIe ag oeddynt, eithr y maeyn hen bryd i ryw gyfnewidiad gymmeryd lie yn eiii haingylchiadau anuedwydd ni. Yr ydys yn ystyried fod Murat yn dra sigledig ar ei oi-seclil-luii ei fod yn chwennych denu'r hobl i gredu fod Awitrit a Phrydain yn neillduol o'i blaid; y mae'r Pabyn parhau gwrthod ei gyd- nabod fel Breniri cyfreithlon Naples, ond dar- luuiref ganddo fel trawsfeddianydd o'r orsedd. Ilvsbysir gan bapui-au Brussels a Frankfort fod rhai odaleithau Switzerland wedi ymrysod, a hynny wedi tcrfynu roewn y ml add yai'addwyd brvv'ydi' gerllatv pout Poblisberg, dim ymheil o Morat. Gwnaeth y Beruois y fath ddefnydd o'u mangnelau trymion, y rhai a danwyd dros ddwy awr yn ddiorphwys, ties go, fu ar y Vaudois gilio yn 01; ílC wNli hynllY gyrwyd hwyi hollol an- hrefii gan farchluoedd y Valaise Uchaf. Gw naeth y dyrnchweliad hwn eu iiamcat) yi) ddiilVwvti), yr hwn oedd, fel y tybir, gosod dyfiryn hyfryd • Eutlibuch dao deyrugod. Dywedir gan bapuratl Holland fod Brenin Saxony wedi gwrthod derbyn ei goron ar yram- rnodnu a gynnygwyd gan y Cytigreirwyr gor- uchel; eithrl)t-iii-y gallwti gi,edu hyri, o herwydd pan. ystyl ir pob amgyichiad, anhawddgwybod jpa fodd y diconefe wneuthuryn well dr6.to ei huiJ na. derbyn cynnyg y galluoedd cyfunol. N" mie pris y bara yn gostwng yn Ffrainge; pris y di,,t,th- weiiitli o bed war pwys yw bump ceiwiog o'u barian ni, ond y mae'r trysorfeydd ylio ytt codi- yti barliaus. Cyntialivyd. '(I(lydd Iau di- weddaf yu Lerpwl, gan berchenogion nwydd.dai (mirehouses), yn achos y dreth fwriadol ar ffenestri y cyfryw da!, yr hon a fydd dryrnachar eu meddianviyr ua'r dreth ar feddiant ei hun; ac am nad oedd ams^r ddigou i Iturfio deisyfiad i'r Saneddr ar yr aches, a chael enwau wrtiio, cyt- tunwyd ar fod i gennadon gael eudallfou at Weinido^ion ei Favvrhydi, i osod ger eu bronau y caledi cydfynedol alr, dreth ddywe(ledil os gosodir hi tnewti gryft). Dar!lenwytlllythyr oddi wi th Mr. Iluskissbii, yr hwn a -ddywedodd ei fod wedi gosod eu hachos ger broil Canghellawr y Trysoilys, fod ef wedi addaw cymmeryd y j pwngc i ysryriaeth ac ychvranegodd Mr. Hus- kisson ei fod ef o'r fan! nad oedd y Canghellawr erioed wedi ijwriadu cadi treth ar fei-testr os na fyddai gwydr yhddi; eithr cafwydllythyr arall oddiwrth y Qadfridog Gascoine, yr hwn a liysbysai ei fod efwedi dal cyfrinach a Chang- heilavvr y Trysorlys,yr hwa a ddywedodd wrtho mewn modd swyddol, ei, fod yn bwriadu codpi dreth ddywededig ar bob math o tfenestri; ac felly y mae'r ddwy haiies yii'I-tfiwyneb i'%v gilydd pa fodd by nnag, ceir gwybod yn fuan pa un sydd gywiraf. Yr oedd 40,571 oenwau wrth y deisyfiad yn Llundain yn erbyn cyfreithau'r yd, y rhai oil a gafwyd mewn deg awr o amser, nid oedd nebolld dynion o ymddaugosiad cyfrifol yn cael ei ar. wyddo, aeth ychwaneg na'r rh1f?d?!&ho3 adref heb gael cyHp i ysgnfennn CM ?6???? y? oedd y aghylch 43,000 o p?wa? wrth ?e:sytiad Bristo ar yr un acijos, a'r rhrfl hynny wedi eu casglu mewn Uai na ddau ddivmiod 18,000 wrth ddeisytiad ■ Sheffield, ac ychwaneg iii 10,000 with Bath. Trefnwyd amryw fesurau rliagocheliadol gan y Llywodraeth yny dyddiau diweddaf, rhag ofn y byddai i ryw derfysg dorri allan yn y ddinas yn achos y cyfnewidiad bwriadol ynghyfreithau yr yd, a gofidus gellnym adrodd nid oedd yr ofnau hyn yn hollol do"isy,lfaeii. Yn gynnar yn y dydd ddoe gcsûdwydhedogeidweict yn rhesi yn y mynedfpydd t Dy'r Cyffredin, y rhai oedd- Yilt yn llawn o ddynion ag oeddynt yn ymdrechu gwthio i'r guUlloU't, i wraitdo ar yr areithau yn achos pris yr ydau agorwyd drysau'r liolft yn ebrwydd wedi un o'r gloch, a llanwyd hi mewn ychydig funudau gan y dynion y rhai ymwthient i mewn yn awyddus, ac am fod ybobl yn ym- dyrru tuag yno yti barhaus rhoddwyd gorch- y-myn i wneuthur y mynedfeydd yn rhyddion, yr hyn a wnawd gyda llawer o anhawsdia. Yna cauwyd t fynu yr holl ddyfodfeydd Pr Ty trwy Ncuadd 'Vestminter, ? gosodwyd amryw hedd- geidweid wrth bob dr? s? j;?n adael y fynedfa yn y cytitedti gyfer Mynach- log Westminster, yn Mgbffidf jU'^lodau yn unig. Yr oedd y ?yned?a hou ti aeddgeidw?ia, y rha! a lerbynlsnt orc'??n.??ht rwystro 'rdlethnald oU i fyned f mewn. '?r oeddTy'r ?<?'? in a r waith yn gy nh?n' yn dBrbyn rh'fedt ??? ? ddeisydadau yn erbyn yr Yd-y?erif.— rr"a¡thSyr WI. cor-tis yn dwyu deiyf- tua'r bwrdd mgis pe buasai yn ormodd Ihrytb iddo, gryn lawer o ddigrifweh. Ynghylch purrip o'r glocli tlaeth Argl. Castle- reagh i'r Ty nid oedd dyfodiad ei Arglwydd- iaeth ir yn cael ei gyfarch a'r fath fonllefau goifoledd ag oedd ei ddyfod:ad i'r ddinas o'r Cyfatidir. Y mddangosai rod y rhlli ag oeddynt yu eistedd nesaf atto ar faingc y Diysorfa yn cydlawenychu ag ef yn achos ei dd-ychweliad i'w wlad. Yroedd y Ty yn Had lawn o Aelodau, a thra'r oeddynt yn myued ymlaeu a/u negeseuon yn y Ty, yr oedd cryn lawer o ddyniou o'r tu allan yn bloeddio, I Dim ydysgriff gan waeddu hawdd ammor a liefau uchel i'r Aelodau a wrth- vvynebent yr ysgrif. Gorfoleddwyd yn uchet ai, y uiddangosiad yr Arglwyddi Grenvile a Stanhope. V tiigryuiodd yr olaf yn garedlg ivedi i4dytit ei gy Earch yn yntodd hyn. Yr oedd cerbydau'r Aelodau yn gytfredill yn cael eu rhwystro cyn y gallentgyrhaedd hyd at y drws, a pherid iddyut gerdded trwy'r dyrfa, y rhai oeddyut yn hysslan acyn hwttto fel i- oeddyiit yii myned rhagddynt. Hyn oedd ausawdd y lIe nes ocdd ynghylcii deg o'r glbch (nos) pan ddechreuodd y dyrfa gyn- hyddu i raddau brawychus, ac am eu bod gwedi cyunyg niweidio p-jisonau amryw o'r Aelodau, barnwyd yn angenrheidiol gyrru am gynnorthwy mi'wraidd. Dieth corpii cadarn o farchluoedd a rhai milwyr i'r fan mewn ychydig funudau.— Cymmerodd y gwyr traed eu sefylifa wrth y ddyfodfa i'r Ty, ac ymranodd y gwyr meirch yn fwteioedd i wa^garu'r lliaws, yr hyn a wnaethant yn ebrwydd. Ac wrth wneuthur hyn, blingen- nym ei fynegu, niweidwyd amryw Foneddigion y rhai oedd ag achos yn eu galw i'r Ty. Ym mhlith y rha; clwyfwyd Mr. Ilinrick, o Ileol Cecil, yn llymdost a chleddyf ar ei ysgwydd.— Torwydmorddwyd gwrhollheddig araH ag oedd yn ei ymyl, a briwyd a chlwyfwyd amryw ereiil a chleddyfati. Yr oedd y pai thau nesaf i gyni. mydogaeth y Ty yn rhydd o hynny allan trvyy'r nos eithr arosodd minteioadd o'r rhal a yrwyd oddi yno rhwng Heol y Seiieddr ( Piirliuinent- street) a Charing Cross, ac i tjx ei-eill rhagddynt tua pharthau gorllewiuol f ddinas tynMsnd ar dai'r Aelodau hynny o'r Seneddr ag ydynt dros yr yd ysgrif. Ymosodwyd yn ffyrnig ar dy Mr. llobinson (ffurfiwr yr-ysgrif), yn Heol Bur- lington, dryliiasant agos yr li-oil ffeuestri a'r addm-niadau all-anol,a gwuaethantgryn lawer o ddrwg i'r ty, i'r hwn yr aethant a dinystriasant y dodrefn. Ymosodwyd ar dy larll Darnley heryd, ac eiddo Mr. Yorke, gan ddiyllio'r ffen- estri yn ganddryll. Ac wedi dryllio tfenestri'r Argl. Callghella wr, a thorri'r drws yn agored aethant i mewn i'r ty, eithr daeth rhai inifwyr i mewn ti,wy'r ar(td, a tfodd y JUaws yu ddioed, eithr daliwyd tri o'u nhifer. Rhuthrasant hefyd ar dy Argil EHenborough er nad yw efe etto wedi dywedyd ei feddwl yno.. hylch yr yd ysgrif. Yn ebrwydd wedi iddynt ddechreu eu efymosodiad, daeth ei Arglwydd- iaeth yn y modd mwyaf caloaog i'r drws, agof- ynodd yr achpS o'r rlruthr ar dirdra hwn ar ei (i i-igftt ? Yr atteboedd, Dim Yd-ysgrif—dim Yd-ysgrifwedi hynny annerchwy'd hwy gan ei Arglwyddiaeth mewn ychydig eiriau, ac er uas gwyddom beth a ddy wedodd, yr effaith• oedd i'r ymosociwyr"air.lygu" eu. cymlueradwyasth trwy fonllefau ac ymadawsant. Wedi hynny aethant rhagddynt i ymqsod ar dai ereiil yn yr un gym- mydogaeth, eithr daeth dydoliad o'r marchluoedd i'r tan dan yrru nerth traed eu ceffylau, a gwas- garwyd hwy mewn ychydig funudau. Ac fel hynny bu, yn ole y clywsom iii, ymhob parth arail o'r ddinas lle'r ymddangosodd yr ymosodwyr, ac am un o'r gloch nid oeddynt i'w gweled mwyach yn fiuteioedd, ond yr oedd unigolion crwydrol yn ganfyddadwy, pbarhaiukl y gwyr arfog ar hyd yr heolydd, otid ii-ki- yrlytn yn d«U fod un cynnyg ychwanegol wedi ei wneuthur i aflon- yddu'r heddwch cytfredin. Sylwyd ar hyn gan Nh. Lambton yn Nhy'r Cylfredin, yr hwn a gynnygodd ar fod i'r Ty ohirio o herwydd ei fod wedi ei gylchynu gan luoedd arfog yr hyn sydd wrthwyneb i tiurf-iywodraeth y wiad, Arwein- iodd hyn i gryn lawer o yrnddiddan, a dangos- wyd fodyr arfoion crybwylledig yn angen- rheidiol er cliogelwch i bersonau'r Aelodau ag oeddynt yn dyfod i'r Ty i gyllawni eu dyled- swyddau; yr oeddyd wedi ymosod ar Mr. Cro- ker, Syr Robert jJern, Syr Frederick Flood, a r Jbrprwywr Cynredin, a cheiswyd ganddynt, fynegl1 eu henwau, a dywedyd os oeddynt wedi rhoddi eu llais dros ysgrif yr yd, a pha un a'u hod yu ineddwl gwneuthur hyuny y nos houno ai peidio. Hohvydamryw ymadon ger brou y Ty, tystiolaeth y rhai a brofasant fod yr hedd- geidweid yn analluog i gadw'r dorf mewu trefn, ac o ganlyniad fod cynnorthwy miiwraidd yn aMgenrheidiol i gadw'r heddweh. 0o$rj5onw-yd Mr. Lambton ar hyn, a galwodd yqolei gynnyg dros y gohiriad, ac felly aeth y Ty yti eisteddfod t. ( Y mae'r heolydtfyn lied llawnion o ddynion oddi ar y bore heddyw, y rhai ydynt yn edrych ar yr holl ddryguu a wnawd i'r tai neithiwyr. Ac y mae dydoliadau cedyrn o farchluoedd yu myned yn ol ac ymlaeu, gan wasgaru'r bobt pan gymiygout ymdyrru i'r un lie; y bobl ydynt yn rhoddi tfordd i'r arfogion gydahyssiau ac bwtio, ond nid ydynt wedi arnlygu un tuedd i wrth- wyneba. Am banner awr wedi un o'r gloch heddyw ymgynnullodd dim llai nag ugaiu mil o drigolion W estmillsteryn Palace-yard i'r diben i gyttuno ar ddeisytiad ytr erbyn yr yd-ysgrif. Darlle/i- wyd y lkvYiifw riadau gan Mr. iSttti-cb, a -elly tunwyd arnynt yn unfryd. Araetbodd Syr Francis Burdett o blaid yr yd-ysgrif, eithr beiodd yn llymdost ar y mesurau a ddygodd y wlad i'r amgylchiadau ag ydynt yn gofyn am hyn. Helaethodd fwyaf ar yr angeurheid- rwydd o ddiwygiad yn y Seneddr. Goi'fol- eddodd y lliaws yn fawr yn achos rhyw rannau o'i araeth, ac ni aughymmeradwywyd an rhan o houi. HWIl yw'r cyfarfod inwyaf lliosog a welwyd ei-ioed yn y lie uchod. rlysbysfr gan yr Ulster Recorder, fod cyfar- fod o berchenogton tirqedd weili cael ei gynnull dros^wydd Anttim (twctddon) Pr dibcn i gyt- tuno ar ddeisyfiad dros yr yd-ysgrif. Cym. j merwyd meddiant o'r Uys^-dy gan y gwragedd a'r mefdhed yn fore, a gwrthodasant le i'r i)et,ciie.tio,IiOli tiroedd, tra'r oedd y lliaws oddi 1 allan yn eu vymmeradwyo gyda chrochlloedd- iadau, a gorfu ^y-JBoueddigion, ac yu eu plith Ardalydd Donegal ymwasgaru heb gynnal y cyfarfod bwriaddl; Arwyddwyd y cfeisyfiad yn erbyn yr yd- ysgrif yn Exeter, mewn 27ain oriau, gan 19,353 o ddyuton, achyn ei ddanfon ymaith yroedd ychwaneg nag 20,000 wedi ei arwyddo. Tyn- wyd y ceibvd ag oedd yn myned ag ef dros ttUdtroCofddgan y lliaws.

-,-'i- • .; - MERCHER, 8.…